Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Windturbine

Werkje TO in het kader van 'Windturbine' Lauren en Nele
by

Nele Bergers

on 21 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Windturbine

Windturbine windturbine : moderne naam voor windmolens
langs weg, windmolenparken, grote vlakten
elektriciteit opwekken (wind is er altijd, makkelijker om elektriciteit te produceren)
duurzame energiebron


Enkele plaatsen waar je veel windmolens vindt : Windmolens op Maasvlakte Windmolens Haven van Zee-Brugge Constructietekening windturbine : De bladen/ De wieken

De wieken zetten bewegingsenergie van de wind om in een draaiende beweging van de as. De kop van de windturbine :

heel de kop wordt in beweging gezet door de wind windturbine (verbonden met) tandwiel,
de wind wordt doorgegeven aan het tandwiel en daardoor gaat het draaien. het draaiende tandwiel zet de generator in werking De generator zet de wind om in stroom (groene energie, elektriciteit).

De opgewekte elektriciteit gaat naar het openbare net. Weetjes :
Windturbines hoog gebouwd : meer wind opvangen
In Europa zijn bijna alle masten, metalen geslote cilinders
Waar zich de meeste apparatuur bevindt = gondel

tegenwoordig is de gondel groter : meer wind kan door = meer elektriciteit voordelen van een windturbine : Op een duurzame manier energie opwekken

Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee vermindering van de daarmee gepaard gaande vervuiling en CO²-uitstoot

De duurzaamheid van windenergie verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen

lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk.
nadelen van de windturbine : Meeste windmolenwieken gemaakt van polyester en polyurtehaan = een combinatie die na gebruik slecht te recyclen is.
Enorme afvalberg na vele jaren

Een windmolenpark gaat immers maar 15-20 jaar mee (wat niet zo veel is)


de hogere kosten (anderhalf tot drie maal zo duur als grijze stroom, wat momenteel door subsidies wordt opgevangen)

de windsnelheid is zeer veranderlijk en moeilijk in te schatten

inpassing van windmolens in het landschap die als lelijk kan worden ervaren (horizonvervuiling)

vogels worden door windmolens uit de lucht geslagen; een rij windmolens is voor vogels ongeveer even gevaarlijk als een snelweg, sommige soorten vogels (zoals eenden) blijven honderden meters uit de buurt zodat hun habitat wordt verkleind

Vleermuizen komen om door de drukverschillen bij rotorbladen

slagschaduw en geluidsoverlast voor omwonenden
goede oplossing hiervoor : Van het afval van de wieken maken ze speeltuinen voor kinderen Verschillen in windmolens : Windmolen met roterende zeilen : wind wordt in de zeilen opgevangen : zeilen gaan draaien : door die draaiingen wordt er wind doorgegeven aan de generator : elektriciteit wordt opgewekt tonmolen met verticale as : wordt gebruikt om waterpomp aan te drijven (geen elektriciteit) gevaren voor windmolens :
Het is heel gevaarlijk als een windmolen te snel draait = zie youtube ! windmill/turbine explosion Windsnelheid :

de plaats van de windmolen: aan de kust en vooral boven open zee waait het meestal harder dan diep landinwaarts;

de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het doorgaans harder, maar landinwaarts is de windsnelheid overdag onder ongeveer 90 meter gemiddeld hoger dan daarboven.

de tijd van de dag: boven land waait het overdag tot een hoogte van ongeveer 90 meter gemiddeld harder dan 's nachts;

het seizoen: in de winter waait het gemiddeld harder dan in de zomer.

De windsnelheid wordt bepaald door : Het jaargemiddelde van de windsnelheid op een bepaalde plaats en ashoogte is redelijk in te schatten. De selectie van locaties gaat in eerste instantie via een windatlas, en in een latere fase via windmetingen.
het deel van de tijd waarin de turbine kan draaien: een windmolen gaat draaien vanaf windkracht 2-3 en wordt stilgezet boven windkracht 10 tot 12 (afhankelijk van het type) om overbelasting te voorkomen.
De tijd die een windmolen kan draaien Het geluid van een windturbine heeft twee oorzaken:
het mechanische geluid van de bewegende delen in de gondel en het zoevende geluid van het draaien van de rotorbladen.
Bij moderne windturbines is de gondel goed geïsoleerd en is alleen de geluidsproductie van de rotorbladen van belang. Geluid : Dit was de prezipresentatie van : en Nele Bergers Lauren Vandevelde Hier nog enkele foto's : wordt gebruikt om eventueel graan te malen
Full transcript