Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mac-Lenin

No description
by

Duong Hai

on 23 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mac-Lenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Nhóm 1
Bài tiểu luận số 1 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG
GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG
NÊU Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LỜI MỞ ĐẦU - Cặp phạm trù cái riêng - cái chung và cái đơn nhất là cặp phạm trù cơ bản đặc trưng trong hệ thống các phạm trù của phép biện chứng, sự nhận thức thường bắt đầu từ đó.
- Đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lý luận về kinh tế thị trường ~> một trong những ý nghĩa phương pháp luận của mối quan liên biện chứng. I. KHÁI QUÁT VỀ CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT - Phạm trù là những khái niệm rộng nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
VD: Mặt phẳng, gia tốc,hàng hóa
- Giữa phạm trù của khoa học cụ thể và phạm trù của phép biện chứng có mối quan hệ biện chứng với nhau: mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG THEO QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC-XÍT b. Cái chung
- Là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ được lặp lại ở nhiều sự vật hiện tượng quá trình riêng lẻ khác nhau.
VD: Cái chung của người Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn; cái chung của chủ nghĩa tư bản là bóc lột giá trị thặng dư của công nhân làm thuê
- Cái chung bản chất >< Cái chung không bản chất b. Quan hệ giữa cái riêng và cái chung với sự vật thuộc tính
- Cái riêng: Chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định
- Cái chung: Chỉ các mặt, những thuộc tính chung không những ở một kết cấu vật chất nhất định, mà còn lặp lại trong nhiều sự vật riêng lẻ khác. c. Quan hệ giữa cái riêng và cái chung với hiện tượng và bản chất
- Quan hệ giữa hiện tượng với cái riêng được xem giống như quan hệ giữa sự vật với cái riêng: Cái riêng là hiện tượng và hiện tượng là cái riêng.
- Hegen đã viết: Cái chung là một quy định nghèo nàn biết nó như một bản chất. Khi dẫn lại Lenin viết: Cái chung được xem như là bản chất. 1. KHÁI NIỆM CÁI RIÊNG,
CÁI CHUNG a. Cái riêng
- Là một phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định trong thế giới khách quan.
VD: Ngôi nhà, hiện tượng ô nhiễm môi trường
- Cái đơn nhất là một phạm trù triết học dùng để chỉ những nét, những mặt, những thuộc tính chỉ tồn tại ở một kết cấu vật chất nhất định và không lặp lại ở kết cấu vật chất khác.
~> cái đơn nhất không phải là một sự vât, một hiện tượng đơn lẻ mà nó tồn tại trong cái riêng, nó chỉ là đặc trưng của cái riêng. 2. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG
GIỮA CÁI CHUNG
VÀ CÁI RIÊNG a. Quan hệ biện chứng giữa “cái riêng”, ”cái chung”, “cái đơn nhất”
Trong lịch sử đã có hai quan điểm trái ngược nhau:
• Phái duy thực: Cái riêng chỉ tồn tại tạm thời,thoáng qua độc lập với ý thức con người; cái chung không phụ thuộc vào cái riêng mà còn sinh ra cái riêng; cái chung là những ý niệm tồn tại vĩnh viễn bên cạnh cái riêng.
VD: Cây ~> cây tùng, cây bách, ...
• Phái duy danh: chỉ cái riêng tồn tại thực sự; cái chung là những tên gọi trống rỗng, do tư tưởng con người bịa đặt ra, không phản ánh cái gì trong hiện thực. 3. Ý NGHĨA
PHƯƠNG PHÁP LUẬN - Cần nhận thức cái chung để vận dụng vào cái riêng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
- Cần phải cụ thể hóa cái chung trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, khắc phục những bệnh giáo, siêu hình, máy móc hoặc cục bộ địa phương trong vận dụng mỗi cái chung để giải quyết mỗi trường hợp cụ thể.
- Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần phải biết vận dụng các điều kiện thích hợp có sự chuyển hóa giữa cái đơn nhất và cái chung theo những mục đích nhất định, bởi giữa cái chung và riêng có thể chuyển hóa cho nhau. III. LIÊN HỆ TỚI THỰC TẾ - CÁI CHUNG,CÁI RIÊNG TRONG VẤN ĐỀ KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI Body 2. Vận dụng mối quan hệ biện chứng trong nền kinh tế của nước ta Body Body Body Xét về lịch sử,xuất phát điểm là kinh tế phong kiến.ngoài ra nước ta phải trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt ,mà ở đó cơ sở-vật chất tồi tàn .Sau chiến tranh,ta tiếp tục tiếp tục xây dựng kinh tế bao cấp lạc hậu .Tuy nhiên ,ngay trong những buổi đầu sau chiến tranh,với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của các nước XHCNmoo hình kinh tế đã phát huy được tính ưu Việt của nó Body Body Body Body 1. Kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường
là tất yếu khách quan "Như vậy, các mặt đối lập là đồng nhất: Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng.. Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng nghìn sự chuyển hóa mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác."
_V.I.Lenin_ Hai quan điểm đều sai, tách rời cái chung và cái riêng, phủ nhận cái chung và ngược lại; không thấy được mối quan hệ khăng khít chặt chẽ giữa cái riêng và cái chung Phép duy vật biện chứng:
-Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.
-Cái riêng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với cái chung.
-Cái riêng là toàn bộ, phong phú hơn cái chung.
-Cái chung là bộ phận nhưng sâu sắc hơn cái riêng. - Muốn hiểu được cái riêng thì phải có sự hiểu biết về kết cấu vật chất.
- Muốn hiểu được cái chung thì phải hiểu về thuộc tính, các mặt.
Full transcript