Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Im Westen nichts Neues

No description
by

Maaike Pleging

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Im Westen nichts Neues

Geboren te Osnabrück

Naar het front

Herinneringen aan de oorlog werden opgeschreven

Grote economische crisis //
Im Westen nichts Neues
verschijnt in romanvorm, filmvorm in 1930.

Openbare verbranding van de roman

Nazi's ontnemen Remarque zijn Duits burgerschap
1898

1916

1927


19291933


1937
Erich Maria Remarque
Normativiteit
Wat is de boodschap van de roman?

Is deze boodschap eenstemmig?

Sluit deze boodschap aan bij de heersende opvattingen van de tijd?
Narratieve programma's
1. Wie is volgens jullie het subject in de roman?
2. Hoe ziet dan het ‘Actantieel model’ van dit personage eruit?

Vertelperspectief/Focalisatie,
vergelijk 'epiloog'

Paul Bäumer,
Round of Flat character? Oftewel: Bildungsroman of Historie roman?

Hoe brengt de verteller de traumatische ervaring over op de lezer?
Verteller/lezer
Remarque
Im Westen nichts Neues
Inhoud
Biografie
Verteller/lezer
Normativiteit
Narratieve programma's
Ruimte en tijd
Wat zijn de beschreven/benoemde ruimtes in de roman?

Wat is het belang van het gebruik van het aspect 'tijd'?
Ruimte en tijd
verteller leven lezer


Paul
levenswil;
kameraden
oorlog;
soldaten;
leraar
Personages
Joseph Kantorek
– de eerste van Paul‘s kameraden die tijdens de oorlog sterft
Franz Kemmerich
– sterft naar een beenamputatie; Müller krijgt zijn Laarzen
Albert Kropp
– de beste denker; krijgt een been geamputeerd Leer – al iets ouder dan de scholieren; sterft aan een verwonding aan zijn heup
Müller
– sterft onder kwalen omdat hij een lichtkogel in zijn buik heeft gekregen

Kameraden aan het front:
Stanislaus Katczinsky
– wordt Kat genoemd; de leider
Detering
- een bouwer; wil vluchten maar wordt gevangen genomen
Tjaden
– een goede vriend van Paul en zijn medeleerlingen 
Haie Westhus
- sterft aan een verwonding in zijn rug
Kantorek
-  de leraar van Paul en zijn medeleerlingen; duwde hun ten strijde te trekken
Himmelstoß
– de opleider van Paul en zijn kameraden; wordt als een tiran neergezet
Frau Bäumer
– de moeder van Paul

Mannelijkheid
In Im Westen nichts Neues
1. Het lichamelijke (het biologische
geslacht)

2. Gevechts- en wilskracht; moed,
dapperheid, discipline,
zelfcontrole, kameraadschap

3. ‘Zwangsheterosexualität’

Het ideaal van de soldateske mannelijkheid
De heroïsche existentie
1. De heros is een subject dat autonoom handelt
2. Deze wordt van de sociale omgeving ook zo behandeld
3. Nooit twijfel aan zijn heldendom
4. Vecht in tweegevechten
als de held
De man zonder gevoelens
'Genau wie wir zu Tieren werden, wenn wir nach vorn gehen, weil es das Einzige ist, was uns durchbringt, so werden wir zu oberflächlichen Witzbolden und Schlafmützen, wenn wir in Ruhe sind. Wir können gar nicht anders, es ist förmlich ein Zwang. Wir wollen leben um jeden Preis; da können wir uns nicht mit Gefühlen belasten, die für den Frieden dekorativ sein mögen, hier aber falsch sind. Kemmerich ist tot, Haie Westhus stirbt [...] Martens hat keine Beine mehr, Meyer ist tot, Marx ist tot, Beyer ist tot, Hämmerling ist tot, hundertzwanzig Mann liegen irgendwo mit Schüssen, es ist eine verdammte Sache, aber was geht es uns noch an, wir leben.‘ (p. 100)
Kameraadschap
‘Das Wichtigste aber war, daß in uns ein festes, praktisches Zusammengehörigkeitsgefühl erwachte, das sich im Felde dann zum Besten steigerte, was der Krieg hervorbrachte: zur Kameradschaft!’ (p. 27v.)

‘Meine Wünsche sind sonderbar gemischt aus Verlangen und Versinken. […] Dann aber fühle ich die Lippen der Schmalen, Dunklen und dränge mich ihnen entgegen, ich schließe die Augen und möchte alles damit auslöschen, Krieg und Grauen und Gemeinheit um jung und glücklich zu erwachen;’
(p. 107-108)

Heteroseksualiteit
Wanhoop
‘Ich bin jung, ich bin zwanzig Jahre alt; aber ich kenne vom Leben nichts anderes als die Verzweiflung, den Tod, die Angst und die Verkettung sinnlosester Oberflächlichkeit mit einem Abgrund des Leidens. Ich sehe, dass Völker gegeneinander getrieben werden und sich schweigens, unwissend, töricht, gehorsam, unschuldig töten. Ich sehe, dass die klügsten Gehirne der Welt Waffen und Worte erfinden, um das alles noch raffinierter und länger dauernd zu machen. Und mit mir sehen das alle Menschen meines Alters hier und drüben, in der ganzen Welt. […] Unser Wissen vom Leben beschränkt sich auf den Tod. […] Und was soll aus uns werden?’ (p. 180)

Held of verliezer?
Wat denken jullie?
Kan Paul Bäumer als de typische held van de roman gezien worden?

Ernst Ludwig Kirchner,
Zelfportret als soldaat
, 1915
Ernst Ludwig Kirchner, Zelfportret als soldaat, 1915
Wat zien jullie?

Tot welke stroming kan het schilderij gerekend worden?

Kunnen jullie verbanden leggen tussen de roman van Remarque en het schilderij van Kirchner? Denk daarbij aan het beeld van de soldaat, heteroseksualiteit, trauma etc.

Im Westen nichts Neues –
oorlogspropaganda en boekverbranding
Wat denken jullie?

Waarom kan Remarques roman in de reeks van de cursus als een sleutelroman beschouwd worden?
'Net zoals we ons tot een soort dierlijk niveau laten afzakken wanneer we de voorste frontlinie in moeten, omdat dat de enige manier is om te overleven, worden we primitieve, oppervlakkige loltrappers en luiwammesen, wanneer we een periode van rust hebben. We kunnen niet anders, je bent het aan jezelf verplicht. We willen tot elke prijs blijven leven; daarom kunnen we onszelf niet met gevoelens opzadelen die misschien aardig zijn in vredestijd, maar hier volkomen misplaatst zijn. Kemmerich is dood, Haie Westhus ligt op sterven [...] Martens heeft geen benen meer, Meyer is dood, Marx is dood, Beyer is dood, Hämmerling is dood, honderdtwintig man liggen ergens met een schotwond, het is verdomd rot, maar wat gaat ons dat nog aan, wij leven.' (p. 100)
'Maar het belangrijkste was dat in ons een hecht, praktisch saamhorigheidsgevoel wakker werd, dat later op het slagveld uitgroeide tot het beste dat de oorlog ooit heeft kunnen voortbrengen: kameraadschap!'
(p. 25v)
'Mijn verlangens zijn een eigenaardig mengsel van begeerte en een behoefte weg te zinken. [...] Maar dan voel ik de lippen van het tengere, donkerharige meisje en ik beantwoord haar liefkozing, ik sluit mijn ogen en zou daarmee alles willen uitwisselen, de oorlog, de verschrikkingen en de platvoersheid, om jong en gelukkig wakker te worden;' (p. 106-107)
'Ik ben jong, ik ben pas twintig jaar, maar ik heb van het leven niets anders gezien dan wanhoop, dood, angst en een samengaan van de meest zinloze oppervlakkigheid met de grondeloze diepte van het lijden. Ik zie hoe volkeren tegen elkaar worden opgehitst en elkaar zwijgend, onwetend, dwaas, gehoorzaam, onschuldig vermoorden. Ik zie dat de knapste knoppen van de wereld wapens en woorden bedenken om het allemaal nog geraffineerder te maken en nog langer te rekken. En met mij samen zien al mijn leeftijdgenoten het, hier en bij de tegenpartij, over de hele wereld. [...] Onze kennis van het leven beperkt zich tot de dood. [...] En wat moet er van ons worden?' (p. 183)
Levinas
Oogcontact met de Ander houd moreel verbod om te doden in
Contrast met bevel om te doden in leger

Niet registreren van gezicht van Ander houd ethisch falen van erkenning in, en falen van menselijk wederzijds contact

“The face of the Other summons us toward human relationships and toward the ethical. It speaks and orders us – or rather, it issues a ‘commandment,’ with all the awful Biblical weight of that word: ‘The first word of the face is ‘Thou shalt not kill.’’ It is an order. There is a commandment in the appearance of the face, as if a master spoke to me. However, at the same time, the face of the Other is destitute; it is the poor for whom I can do all and to whom I owe all.”
Hoe kun je de passage van pagina 82 aan het belang van oogcontact bij Levinas koppelen?

Hoe past de quote van pagina 156 in de filosofie van Levinas?
The Hollow Men - T.S. Elliot
Hoe reflecteert dit gedicht op de opmerkingen over de aard van de oorlog op pagina 136?
Dulce et Decorum Est
Wilfred Owen
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.
Gas! Gas! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling,
And flound'ring like a man in fire or lime . . .
Dim, through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.
Hoe werpt dit gedicht licht op de weergave van vaderlandsliefde in het verhaal, met name die van Kantorek?
Full transcript