Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

No description
by

Silvia Georgieva

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

СОУ "ЦАНКО Б. ЦЕРКОВСКИ" - С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН
Изготвил и Лектор:
Силвия Георгиева
ВЪТРЕУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ОБУЧЕНИЕ
ЗА РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА
ДЪСКА
Интерактивната бяла дъска (ИБД) е една от многото технологични иновации и
софтуерни изобретения, вече достъпни и в сферата на образованието.
Едно от големите й преимущества е, че се преподава много лесно. Например дава възможност на презентиращия да сменя слайдовете от разстояние. Същевременно на нея може да се пренесе екранът на компютъра и да се оперира с ръка или със специален маркер.
Развива зрителната памет на обучаваните и допринася за по-доброто запомняне на
уроците.
Според специалистите подобен род иновативно обучение увеличава посещаемостта в класовете и ангажира учениците в по-активното усвояване на
преподавания материал.
Провеждането на урок с ИБД е много по-ефективно, ако се подготви предварително под формата на презентация или .ESB файл, като се осигури демонстрация на обекти и онлайн работа върху тях: добавяне на коментари, промяна на позициите им, решение на учебни задачи с разместване на обекти и т.н.
Затова се налага да извършим доста
предварителна работа
, а именно: да структурираме урока – да създадем модел „Конспект” посредством програмното обезпечение на ИБД. Това ни осигурява по-голяма свобода на действията.Моделът за организация на обучението е изграден на основата на теорията, разработена от Д. Мерил. В нея е възприета тезата, че видовете учене и преподаване предполагат различни процедури и средства. Тя е една от новите теории за организация на обучението и осигурява конкретни предписания за планиране и организиране на процеса от гледна точка на разнообразието на обучаващия резултат.
Организацията на преподаването и обучението се свеждат до три основни стъпки:
• Определяне на дидактическите цели;
• Проучване на първичните презентационни форми, в зависимост от поставените цели;
• Определяне на вторичните презентационни компоненти, които дават възможност на ученика да усвои учебното съдържание и да прилага информацията в различни по сложност задачи.
Навлизащите с бързи темпове в живота ни информационни технологии налагат да сверим часовниците си с времето на бъдещето и да въведем в най-кратък срок интерактивните дъски в обучението на нашите възпитаници.
Налично за ползване в нашето училище е мобилното устройство
eBeam Classic Projection
, което превръща всяка бяла дъска в интерактивна. И понеже сме на път да влезем в крак с времето, нека пристъпим направо към темата:

СОФТУЕР
необходим ни, за да оживим бялата дъска и тя да се превърне от дъска за писане в екран за презентиране, в платно за рисуване, в място за хипервръзка с необходимата ни за илюстриране или за справка информация и още, и още...
Всичко, което правим в Интернет се подчинява на определени правила и изисквания/нарича се Нетикет/. Такова изискване е, например, регистрацията в даден сайт, за да имаме право да ползваме услугите, които той ни предлага.
Така стои въпроса и с нашето e-beam устройство, за което, ако искаме да използваме допълнителни опции и инструменти е необходимо да го регистрираме.

За начало влизаме в този сайт: http://www.e-beam.com/bg/portal/download-software.html
и се регистрираме - създаваме акаунт - http://portal.e-beam.com/account/new_account
Целта на софтуера eBeam е да презентира по-добре вашите фрагменти от уроци, като имате възможност да съхраните или изтриете дигитално корекциите, които сте направили с мултимедийните маркери.
Софтуерът позволява в реално време, посредством локална мрежа или интернет, да предадете своите бележки на колеги или ученици.Файловете от вашата презентация могат лесно да бъдат редактирани, принтирани и изпратени по електронната поща. Връзките между устройствата са кабели през USB или Bluetooth.

Продуктът е особено подходящ за учители и лектори, които използват активно компютър и проектор в своята работа. Основното предназначение на интерактивните приложенията на Luidia Inc. eBeam ( Scrapbook, Intract иCapture ) ( www.e-beam.com) е превръщане на всяка повърхност, върху която се прожектира, в дигитална работна площ. За целта са необходими допълнителни хардуерни устройства и естествено продуктов ключ.
Предварителната работа означава -
да се подготви урока под формата на фрагменти, които да се включват, където и когато трябва, по съставеният от нас план .
Под фрагмент от урок разбираме последователност от кадри / страници, които по време на часа се представят пред учениците. Фрагментите се подготвят предварително от учителя и се записват като файлове.
Когато започнах упражненията,
за разучаване на устройството, не успях да го регистрирам, тъй като данните трябваше да взема от фактурата, с която е закупено. Независимо от това проучих софтуера и го инсталирах, и така се появиха програмите:
eBeam Scrapbook, eBeam Capture
, както и задължително съпътстващите ги
eBeam Home и eBeam Tool Palette.
Системата се управлява от софтуера
eBeam Interactt
, който има уникален кръгов
интерфейс, съдържащ всички важни и най-често използвани инструменти за
управление. Отделните менюта се настройват в зависимост от това с какво
приложение работите на компютъра – появяват се бутони за навигация,
анотиране на текст или показване на презентации.
Е-BeamScrapbook

Кадрите / страниците/ тук, могат да се разглеждат като съставени от слоеве – прозрачни фолиа, върху които се поставят различни графични изображения. По – късно слоевете се показват последователно, могат да се пренареждат или се скриват при необходимост. Най – долния слой се нарича фон и върху него се наслагват последователно останалите, чийто брой е до 18. Фонът може да е едноцветен или с преливащи цветове, но може да съдържа и различни изображения, включително документи създадени от Word, Excel, Power Point.
Е-BeamScrapbook
При работа с програмата Scrapbook
имате възможност да създадете Главна страница– тя съдържа елементи, които ще бъдат добавени като фон във всяка една страница от файла, която няма собствена редакция на фона . Освен това имате възможност да работите и с Галерия – библиотека от готови изображения, която е на ваше разположение и можете да я обогатявате със собствени шаблони и графични изображения.


Слоевете съдържат изображения, които се наричат елементи. Те могат да бъдат :
-текст, въведен от учителя;
-чертежи, направени на ръка,
-открояване на бележки чрез оцветяване.
Ако се използва Scrapbook, като елементи могат да се добавят отсечки, едно и двупосочни стрелки, правоъгълници, окръжности.
Едно голямо предимство на предлагания софтуер е възможността на учителя да работи върху кадрите по време на тяхното прожектиране. Тези действия могат да се добавят към предварително подготвеното учебно съдържание и новозаписаният файл да се споделя като добър педагогически опит.

Е-BeamScrapbook
Ако се работи със Scrapbook е възможно много лесно да се правят моментни снимки от екрана на компютъра. Целият екран или избрана част от него може да използвате като изображение във вашата презентация, а по – късно да правите отгоре и допълнителни бележки. Възможно е също така, да се закрива цяла страница или част от нея и постепенно откриване от учителя по време на прожекцията.
Вниманието на учениците може да се насочва и чрез допълнително осветяване с „прожектор” на определени участъци от страницата.

Е-BeamScrapbook
Capture не допуска работа със слоеве.
Ако се използва Capture, прожекцията може да се озвучи и да се запише като видеофайл (*.avi ) и по – късно да се разглежда чрез Windows Media Player.

eBeam Capture
Записаните файлове с програмата eBeamScrapbook са с разширение *.esb,
а с програмата eBeam Capture е *.wbd .

Трябва да споменем, че пропускаме всички възможности на софтуера, които са свързани с работа с интерактивната дъска и осъществяване реална среща на участниците в нея ( а това е неговото основно предназначение).
Те са достъпни само ако е открит интерактивен приемник и ключ за сигурност.

Това бе , накратко, представянето на програмите, включени в софтуера, необходим за да работим с всяка една ИБД, а в частност за подвижното устройство E-Beam.
Следват: ревюта за работа с инструментите на представените програми, практическа част и препоръки към сайтове програми, с които можем да поздготвяме фрагменти при подготовка на уроците.
Full transcript