Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scheikunde HF1 De bouw van de stoffen

No description
by

on 6 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scheikunde HF1 De bouw van de stoffen

HF1 De bouw van stoffen Scheikunde Bouw en massa van stoffen Rutherford: Het periodiek systeem Indeling van stoffen Een indeling van stoffen op grond van hun elektrische geleidingsvermogen Roosters Molecuulrooster Beschrijft de bouw van een atoom als een positief geladen kern met daaromheen een negatief geladen elektronen wolk Bouw van een atoom Protonen positief geladen deeltjes Neutronen 1,0 u; +1e; in de kern; het atoomnummer Deeltjes zonder lading 1,0 u; 0e; in de kern; variabel Elektronen Negatief geladen deeltjes 5,5E-4; -1e; rond de kern;
gelijk aan aantal protonen U= atomaire massa-eenheid
e= elementaire ladingseenheid Massagetal en atoommassa Massagetal: De som van het aantal protonen en neutronen in
de atoomkern Atoommassa: De massa van een atoom (uitgedrukt in u) Isotopen: Atomen met het zelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal neutronen Molecuulmassa: De (gemiddelde) molecuulmassa (M) is gelijk aan
de som van de (gemiddelde) atoommassa's van
alle atomen die in het molecuulvoorkomen. Alle stoffen: C18H36O2/SnCl2/SnC24H50/
I2/Cu/NaClC60/
KNO3/Zn e.v.a. Stoffen die niet geleiden: C18H36O2/C24H50/I2/C60 e.v.a. Stoffen die kunnen
geleiden: SnCl2/Sn/Cu/Na/Cl/KNO3/Zn e.v.a. GROEP I (moleculaire stoffen) Stoffen die alleen in vloeibare toestand geleiden: SnCl2/NaCl/KNO3 e.v.a. GROEP II (Zouten) Stoffen die in vaste en vloeibare toestand geleiden: Sn/Cu/Zn e.v.a. GROEP III (Metalen) Binding in moleculaire stoffen Atoombinding/Covalente binding: Een atoombinding of Covalente binding is een binding tussen 2 atomen van niet-metalen. Deze binding wordt
tot stand gebracht door 2 elektronen. Elk atoom levert
per atoombinding één elektron. De 2 elektronen noem
je een bindingselektron of een gemeenschappelijk elektronenpaar (GEP). Een atoombinding geef je in een structuurformule aan met een streepje Ionbinding Een ionbinding of elektrostatische binding ontstaat
als gevolg van elektrostatische krachten tussen de geladen ionen Een ion is een atoom of een atoomgroep met een positieve of een negatieve lading. De grootte van de lading is meestal 1,2,3 of 4. De lading van een afzonderlijk ion wordt altijd rechtsboven het symbool van het desbetreffende deeltje genoteerd. Omdat de ionen uit verschillende ladingen bestaan, gaat er altijd één ion een elektron afstaan, waardoor er een negatieve en positieve ion ontstaat, dus trekken ze elkaar aan door de elektrostatische krachten. Dat kun je ook wel zien bij O2- en Mg2+ hierboven Metaalbinding Groep 1 Groep 2 Groep 18 Groep 17 Halogenen De elektronen van de buitenste schil worden gemeenschappelijk gesteld. Ze hebben vrije elektronen waardoor het mogelijk is om elektrische stroom te geleiden Ionrooster Metaalrooster In een vaste fase bevinden alle moleculaire stoffen zich in een molecuulrooster In een ionrooster zitten ionen op vaste plaatsen waar ze worden vastgehouden door ionbindingen. In vaste fase bevinden metalen zich in een metaalrooster. Een metaalrooster geleidt elektriciteit. H-bruggen Vanderwaalsbinding Moleculen trekken elkaar aan, hoe groter de molecuulmassa van een stof. Des te sterker is de vanderwaalsbinding en des te hoger zijn het smeltpunt en het kookpunt van de stof. Dit is duidelijk bij alkanen. Een intermoleculaire binding.
De moleculen waartussen een waterstofbrug kan voorkomen bevatten een waterstofatoom dat verbonden is aan een zuurstof- en/of stikstofatoom. Het H-atoom slaat als het ware een brug tussen twee moleculen. Sterkte bindingen Van sterk naar zwak: Atoombindingen
Ionbindingen
Waterstofbruggen
Vanderwaalsbindingen
Full transcript