Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rewolucja Przemysłowa HISTORIA

Prezentacja
by

Tomasz Świderek

on 13 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rewolucja Przemysłowa HISTORIA

Rozwój przemysłu w Europie
pierwsze miejsce zajmowała Wielka Brytania
bardzo szybko rosło wydobycie węgla
w Belgii przeważało wydobycie węgla i hutnictwo
we Francji dominowało rolnictwo
zniesiono kontrole celne między krajami niemieckimi
Rozwój transportu w Europie
Transport zrewolucjonizowała maszyna parowa. Montowano ją w statkach i pojazdach kołowych.
W
1807 r.
zbudowano pierwszy parostatek.
W
1814 r.
skonstruowano parowóz.
Parostatek i parowóz zastąpiły dotychczas używane napędy żaglowe oraz konne.
Skutki rewolucji przemysłowej
powstanie cywilizacji przemysłowej
rozwój handlu
rozwój transportu
szybka
urbanizacja
powstanie osiedli robotniczych
powiększenie się stolic europejskich
wzrost Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej
zwiększenie znaczenia
kapitału
umocnienie pozycji mieszczaństwa (burżuazji)
powstanie
kapitalistów
i
robotników
zwiększenie się ilości
proletariatu
zanieczyszczenie powietrza
Podsumowanie
Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Anglii pod koniec XVIII w.
W nowych fabrykach stosowano maszyny parowe.
Społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy- bogatych właścicieli fabryk oraz biednych robotników.
Przyczyny rewolucji przemysłowej
zmiana systemu uprawy roli
wprowadzenie nowoczesnych metod w rolnictwie
wzrost liczby ludności w Anglii
nowe rozwiązania techniczne w przemyśle
zamówienia rządowe
zwiększenie liczebności armii
Rewolucja Przemysłowa
Pojęcia
W rolnictwie już od XVI w.
trwała rewolucja agrarna
. Stopniowo odchodzono od feudalnego systemu uprawy roli, a zaczęto stosować nowoczesne metody i ulepszone narzędzia, a także zwiększono hodowlę owiec oraz nowych ras bydła.

W związku ze zwiększeniem liczby ludności w Wielkiej Brytanii zaczęto poszukiwać wydajniejszych metod produkcji niż manufaktury czy nakładczy system pracy. Instytucje te stopniowo przekształcały się w
fabryki
.

Wszystkie te przemiany zostały nazwane w Wielkiej Brytanii
rewolucją przemysłową
.
Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku nowe pokolenia znawców zaczęły dostrzegać, że dług publiczny jest dla Anglików po prostu solidną lokatą, która wchłania nadmiar pieniądza. Korona nauczyła tego swych poddanych, płacąc porządnie i regularnie procenty od swych długów, zaś gwarancję ze strony parlamentu bankierzy przywykli traktować jako gwarancję najwyższej wiarygodności. Stąd i rząd Zjednoczonego Królestwa nigdy nie miał kłopotów z pożyczaniem pieniędzy od obywateli.

W drugiej połowie osiemnastego stulecia pieniądz angielski znalazł sobie nowe pola ekspansji:
budowało się drogi, kanały, a potem kopalnie węgla i huty stali
. Ale kto, co i jak finansował, o tym wiemy dość mało. Szkoci wynaleźli - z niedostatku środków - spółki akcyjne dla budowy portów i kanałów, ale Anglia bała się wszelkich spółek akcyjnych. Pierwszy liczący się kanał, między swoją kopalnią węgla w Chat Moss (Worsley) a Manchesterem, zbudował książę Bridgewater za pieniądze pożyczone.
Hutnictwo
W czasach XIX w. wzrosło zapotrzebowanie na żelazo, niezbędne do produkcji broni i maszyn.
Włókiennictwo
Było jedną z najbardziej rozwijających się gałzi przemysłu.
Przemysł maszynowy
Wynaleziono maszynę parową, która pomagała w wydobyciu węgla.
Nowe wynalazki umożliwiły szybki rozwój w
różnych gałęziach przemysłu
.
Hutnictwo, górnictwo i przemysł maszynowy rozwijały się najszybciej i miały największy udział w
industrializacji
w Anglii.
Za sprawą feudalizmu, w Europie Wschodniej uprzemysłowienie przebiegało znacznie wolniej.
Pod koniec XIX w. przybywało konkurentów Wielkiej Brytanii.
Kolejny etap industrializacji nastąpił w II połowie XIX w., dzięki odkryciu sposobów wykorzystywania elektryczności. Wówczas powstały nowe urządzenia. Dzień pracy wydłużył się. Narodził się przemysł chemiczny.
Industrializacja w II połowie XIX w.
Przełomowe znaczenie miało zastosowanie technologii wytopu żelaza z wykorzystaniem koksu.
Tkaniny stały się wóczas głównym towarem eksportowym z Anglii.
Skonstruowano przędzę, wyszywającą wzory na tkaninach.
Zaczęto używać oświetlenia elektrycznego.
Lokomotywa parowa The Rocket
Parostatek Johna Fitcha
Omnibus parowy
Urbanizacja
- rozrastanie się miast, osiedli lub wsi
Metropolia
- duże miasto, stolica
Kapitał
- środki finansowe
Kapitaliści
- właściciele środków produkcji
Robotnicy
- pracownicy zakładów przemysłowych
Proletariat
- najuboższa warstwa społeczna
Proces grodzenia
- odbieranie pól i gruntów dzierżawcom i chłopom przez bogatych właścicieli ziemskich, którzy uzyskane tereny przekształcali na łączone i ogradzane płotem pastwiska dla owiec
Fabryka
- zakład wykorzystujący na skalę masową pracę nie tylko ludzi, lecz także maszyn
Zmiany w rolnictwie doprowadziły do dwukrotnego zwiększenia produkcji żywności. Jej nadwyżki stały się źródłem dochodów. W Anglii właściciele ziemscy zauważyli, że zyski przynieść może sprzedaż owczej wełny, bowiem wzrosło zapotrzebowanie na odzież. Rozpoczęto więc
proces grodzenia.
James Watt
To szkocki inżynier i wynalazca, twórca kilku kluczowych ulepszeń konstrukcji maszyny parowej, dzięki którym maszyny te zapoczątkowały rewolucję przemysłową.
Wynalazki XIX wieku
aparat telegraficzny
aparat dagerotypowy
kuchenka gazowa
silnik elektryczny
kosiarka
prądnica
transformator
guma wulkanizowana
galwanizacja
silnik Diesla
tramwaj elektryczny
Projekcja pierwszego filmu
"Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie"
"Wjazd pociągu na stację w La Ciotat"
Full transcript