Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Undervisningsforløb Sms-novelle

Sms-novelle
by

Christian Sørensen

on 16 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Undervisningsforløb Sms-novelle

Sms noveller. Hvad er det? Multimodalitet i processen. Sms-litteratur er en hel ny genre der gør op med tidligere tiders skrivenormer. Denne type litteratur favner bredere end tidligere tider, da skriftligt svage elever ikke vil have så svært ved læsning, skrivning og redigering af disse typer tekster. Det vigtigste for en lærer i en undervisnings proces er at kunne forny sig, og med sms-novellen er dette en sjov måde at gøre det på. Man skal dog ikke glemme de andre didaktiske muligheder der er i arbejdet med medier En af grundende til at unge har taget denne kommunikationsform til sig kan skyldes flere ting, en af dem kan have at gøre med at unge stadig ønsker at kommunikere skriftligt og denne kommunikationsform er den eneste der passer ind i de unges travle hverdag. En anden grund er at dette medium er meget fleksibelt og lethåndterligt og at de unge altid har deres mobiler på sig. Unge og Sms Hvorfor Sms-novelle.

Ifølge Jørgen Asmussen er sms-novellen et fektivt undervisningmiddel pga.
>At man som eleve er gået fra passiv modtager af data i Web 1.0 til at være aktiv skabende bruger i Web 2.0
>. Læringssynet i Web 2.0 og arbejdet med sms-litteratur som genre er at eleverne skal kunne selektere, validere og reflektere over en given sms tekst
> Sms-novellen er et overskueligt middel til læring da den både har begrænsninger og muligheder
>Multimodale medier stimulerer læringsstile, samt de betoner æstetiske tilgange og oplevelser.
litteratur på elevens egen medieplatform personliggør litteraturen på en ny måde.

Før-fasen
>Læreren vælger en sms-novelle og sætter sig ind i genren
>Eleverne presenteres for den udvalgte novelle, og genren.
Under-fasen:
>Eleverne modtager sms-novellen på deres telefoner. Løbende vil der blive opfulgt på novellen med tolkning og analyse heraf.
> Efter læsningen skal eleverne i grupper selv til at producere en novelle med multimodale inputs.
Efter-fasen:
> Her skal eleverne sende deres færdige produkter til andre grupper.


Undervisningsforløbet. •Til Sms-novellen skal der tages nogle billeder der også kan sendes over mobilen til en anden. Disse billeder skal afspejle nogle temaer i novellen.
•Til sms-novellen skal der laves en facebook-profil til en af personerne i novellen.
•Der kan laves en hjemmeside om det hændte, eller en artikel om et evt. dødsfald i novellen.
•Der kan laves en kort video om noget fra sms-novellen.
Eleverne skal i denne fase i grupperne sende deres færdige produkter til en anden gruppe og så give respons herpå. Derefter evalueres der på hele forløbet i plenum, hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad kunne gøres bedre? Hvordan var det læse historien på mobilen? Kunne i finde på at læse litteratur på denne måde fremover? Efter-fasen Det gode ved sms novellen

Sms-litteratur er en hel ny genre der gør op med tidligere tiders skrivenormer. Denne type litteratur favner bredere end tidligere tider, da skriftligt svage elever ikke vil have så svært ved læsning, skrivning og redigering af disse typer tekster. Det vigtigste for en lærer i en undervisnings proces er at kunne forny sig, og med sms-novellen er dette en sjov måde at gøre det på. Man skal dog ikke glemme de andre didaktiske muligheder der er i arbejdet med medier. Læreren:
Som lærer er det vigtigt at vi forbereder os, ved at sætte os godt ind i genren. Dette kan bl.a. ske ved at gå ind på websitet www.alinea.dk, som beskæftiger sig med sms – noveller.
Desuden er det vigtigt at vi som undervisere forsøger at linke sms – novelleformen med anden litteratur for at give eleverne en idé om hvilke virkemidler formen indeholder. Ligesom det er vigtigt også at linke det til sms- kommunikationen, som de kender fra deres hverdag for at bibeholde den før omtalte identificerbarhed for eleverne.

Eleven:

Eleven formodes at have et vist forhåndskendskab til både mobiltelefon og computer. Dette vil være med til at forsimple opgaveprocessen, da underviseren ikke skal bruge tid på at lære eleverne de tekniske færdigheder i forbindelse med forløbet.
Formål og mål:
I forhold til trinmålene for efter 9. Klasstrin i faget dansk har vi i forløbet arbejdet hen imod:

Det skrevne sprog:
-skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation

Det læste sprog:
-anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhed

Kommunikation, litteratur og sprog:
-karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden
-gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation
-fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståels
-vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer

Institution:

Til undervisningen skal der bruges mobiltelefoner, computere og internetforbindelse
Evaluering:

I efterforløbet sender eleverne deres sms – noveller ud til en responsgruppe i klassen og denne gruppe skal kommentere på novellen. Forstår de historien? Synes de den er interessant? Kan de udfylde de ”tomme pladser”?
Dette fungere som lærerens evaluering af forløbet.
Indhold:

-Analyse af hybridgenren sms – litteratur
-Beherskelse af hybridgenren sms –litteratur
-Herunder udvikling af elevernes generelle skriftlighed og litterære evner og kendskab
-Kendskab til og beherskelse af digitale medier i undervisningen, samt multimodale medier
-Udvikling af sociale færdigheder via gruppearbejde. Eleverne skal styrke deres evne til at udnytte hinandens individuelle evner
Form:

-Gruppearbejde
-Afvekslende undervisning, som inddrager både analyse af tekst og tekst produktion.
-Billedbehandling og producering
-Inddragelse af multimodale medier
Undervisningsprincipper:
-Inddragelse af Harvard Gartners teorier om forskellige læringskompetencer.
-Eleverne kan styrke hinanden i grupperne, da de har forskellige kompetencer, som kan bruges i undervisningen

Full transcript