Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Steget vidare

No description
by

Jaana Käppi

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Steget vidare

Socioekonomiska aspekter
Metod
Vilja - Välja - Skaffa - Behålla

Länkar
Steget vidare
Vad vill du?
CV och jobbintervjuer

"Alice: Kan du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag skall gå härifrån.

Katten: Det beror en hel del vart du vill komma.

Alice: Jag bryr mig inte särskilt mycket om vart jag kommer.

Katten: Då spelar det inte så stor roll vilken väg du tar.”

--- (Ur "Alice i Underlandet" av Lewis Carroll)

Vem är jag? Vad kan jag?

- men lättare tillsammans

Lite osäkert

SÄTTA UPP MÅL!

Studieteknik – hur lär jag?

Hälsa och fritid

Jobb? Praktik?

Studier?

Hur?

Hitta nya vägar

Få stöd

Vidga vyer

Hitta glädje

Vad?

12,8% av en årskull hamnar utanför samhället
10-15 miljoner per person och 210 miljarder per årskull.
5 årskullar x 210 miljarder = Sveriges statsskuld.

Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)
http://www.sou.gov.se/content/1/c6/22/61/28/37e0bde2.pdf
Ungdomsstyrelsen Tema unga: 10 orsaker till avhopp http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf
Nationell plattform för att förhindra avhopp från gymnasieskolan - http://pluginnovation.se/
Att nå de onårbara - http://oneeighty.se/
Allt du vill veta om teknikstöd - http://laromteknikstod.se/
hi.se
KIA - http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunernas-informationsansvar.html
Att vända frånvaro till närvaro - http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vand-franvaro-till-narvaro.html
Skolan
Före teknikstöd
Online
Resultat
Pyskisk ohälsa / Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Kognitiva svårigheter
• Planera – organisera – strukturera
• Tidsuppfattning
• Automatiskt fungerande
• Socialt samspel
• Uppmärksamhet
• Oro / ångest
• Sömn

Orsaker till avhopp

Mobbning, socialt utanförskap
Brist på pedagogiskt stöd i skolan
Vuxna som inte bryr sig
Dåligt bemötande i skolan
Brist på pedagogiskt stöd efter sjukdom
Behov av mer praktik
Stökig skolmiljö
NPF som inte upptäckts
Felval
Dåliga hemförhållanden

Ungdomsstyrelsen
Temagruppen Unga: 10 orsaker till avhopp
Bra början...
Bemötande

Utanförskapetspris.se
Tankar om utveckling
KIA
Kommunens informationsansvar

Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan.
Alternativa studieformer; online, ökad valfrihet
Systematisera behov av stöd, t ex teknikstöd
Högre kompetens om NPF
Systematisera rutiner vid frånvaro
Förstärkt samverkan: nätverksmöten
Validering av kunskaper, t ex praktik
Nya professioner i skolan: arbetsterapeuter
• individens egen uttryckliga vilja till arbete eller studier
• snabbt agerande mellan uttryckt vilja och steg mot målet
• individens intresse, kunskaper, egenskaper och möjligheter styr planen mot målet, snarare än begränsningar
• individuellt långsiktigt stöd
• koordinerade insatser kring övriga stödbehov

Supported Employment
Supported Education
Kartläggning med helhetsperspektiv

Formell kompetens
Informell kompetens
Intresse / engagemang
Inlärningsstil / studieteknik
Motivation
Digital hantering
Social situation: skola/hemma/fritid
Sociala styrkor
Nätverkskontakter
Plan
Aktivitetslista
Framgångsfaktorer
Helhetsperspektiv
Engagerat bemötande
Delaktiget
Nära och flexibel samverkan
Frivillighet och tydligt syfte med insatser
Snabbt agerande och långsiktighet
Individuella lösningar
Koordinerade insatser
"Ingen myndighet"
Case
Bakgrund: Kvinna 19 år. Ångestproblematik sedan tidig ålder. Tungt socialt arv med psykisk ohälsa och missbruk. Inga betyg från grundskolan. Stor frånvaro sedan åk 8. Gick på IM, hoppade av. Klarade inte av lämna hemmet pga ökad ångestproblematik. Hade kontakt med BUP och senare VPM, dessa kontakter fungerade inte. Blev remitterad till vårdcentral.

Kontaktades av Steget vidare via KIA-listan i februari 2013. Det tog lång tid att etablera en kontakt; många avbokade möten före första mötet. Ångestproblematiken gör att hon bara kan röra sig inom ett begränsat område kring hemmet. Efter ett antal möten framkommer att hon vill ha hjälp med kontakter med VPM och Soc. Hon önskar även komma igång med grundskolestudier men tvivlar på att det är möjligt. Har inga egna pengar. Får avslag på ansökan av försörjningsstöd. Bestämmer sig för att söka till Komvux- grund. Får hjälp med att kontakta Försäkringskassan för att söka aktivitetsersättning för förlängda studier. Hon får hjälp med att söka till Komvux. Rektorn får information om hennes situation och förberedande studiebesök görs. Aktivitetsersättning beviljas.

Nuläge: Hon har klarat grundskolebetyg i matte, svenska och engelska. Har fått extra stöd av lärare inom Steget vidare. Läser nu på gymnasienivå med målsättning att utbilda till undersköterska och eventuellt vidare till sjuksköterska. Har lärt sig ta sig till nya orter på egen hand. Betydligt lägre ångestnivå. Går på KBT. När det uppstår kriser hör hon av sig till Steget vidare för att få stöd istället för att ge upp. Hon har byggt upp bättre strategier för att klara svårigheter och har en realistisk och optimistisk syn på livet.Definiera orsaker till problem i skolan och hitta lösningar
Hjälp att planera och strukturera skola och fritid
Ha motiverande samtal
Tillhandahålla studielokal och stödpersoner
Hålla kontakt med skolan och andra aktörer
Stöd i studier
Kartläggning
Tid
Bemötande
Engagemang
Tillit


Motivation och vilja
Typer av teknikstöd
Psykisk ohälsa bland 16-24 åringar har tredubblats sedan 90-talet
Självmord är den absolut största dödsorsaken till för tidig död bland unga
Yngre trivs sämst och sjukanmäler sig mest
Februari 2014
Februari 2014: 30 personer på listan. Ej kontakt med 10 personer.

(Februari 2013: 44 personer)
Full transcript