Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Probleemanalyse OGO

No description
by

Sally Klinkhamer

on 11 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Probleemanalyse OGO

Bevindingen
dossieronderzoek
Literatuuronderzoek
Probleemanalyse
Sally klinkhamer, Verpleegkundig specialist GGZ i.o.
- Start vanuit een praktijkprobleem
- De cliënt moet het uitgangspunt zijn
- De oplossing moet aansluiten bij de
verwachtingen en ambities van de organisatie
waarbinnen de best practice ontwikkeld wordt
Focusgroep interviews
Fase 1: Probleemanalyse
In deze fase wordt een probleem uit het werkveld systematisch geanalyseerd. Hiervoor wordt praktijkonderzoek gedaan in diverse relevante kennisbronnen (literatuur, patiënten, experts).
In deze fase wordt opnieuw praktijkonderzoek gedaan binnen de diverse relevante kennisbronnen naar alle mogelijke oplossingen voor het praktijkprobleem.
Belangrijkste uitgangspunten
vanuit opleiding
Interviews met ouders
Achtergrond van praktijk:
Autisme is een chronische stoornis en heeft grote invloed op de ontwikkeling en het functioneren van het kind en het gezin.

Vraagt om optimale stimulering van de ontwikkeling bij kinderen met autisme in iedere levensfase “In elke fase van de ontwikkeling wordt van ouders en de omgeving meer dan gemiddeld tijd en energie gevraagd” ( citaat uit MDR ASS, 2012)

De ervaring is dat ouders en kind vaak niet geholpen zijn met eenmalige hulpverlening en terugkomen op het moment dat ouder en kind vastlopen.
Probleem-en doelstelling:
PROBLEEM:
- Binnen Herlaarhof zien we regelmatig dat ouders van kinderen met autisme met een (nieuwe) hulpvraag komen
- Zodra het dossier gesloten is en ze terugkomen met een hulpvraag komen ze op de wachtlijst. Ouders kunnen mogelijk niet gelijk terecht en problematiek kan in tussentijd verergeren.
- De procedure van her aanmelden binnen Herlaarhof verloopt mogelijk niet optimaal en de huidige werkwijze sluit volgens de onderzoeker onvoldoende aan bij de zorgbehoeften.

DOEL:
Inzichten verkrijgen in de (onvervulde) zorgbehoefte van ouders m.b.t. toegankelijkheid en continuïteit van zorg en wat hiervan de gevolgen zijn.
Fasen van onderzoek
Fase 2: Inventarisatie van
oplossingsmogelijkheden
Fase 3: Uitwerken en vervaardigen
van het ontworpen product
In deze fase wordt de haalbare oplossing die werkend is voor de praktijkcontext beschreven.
Hoofdvraag
Ontstaan er problemen door de beperkte toegankelijkheid en continuïteit van zorg binnen Herlaarhof, voor ouders van kinderen gediagnosticeerd met autisme tussen de 4 en 18 jaar die zich heraanmelden?
Naar de deelvragen
1. Hoe verloopt de procedure van Herlaarhof ten aanzien van ouders van kinderen gediagnosticeerd met autisme die zich her aanmelden?
2. Welke (onvervulde) zorgbehoeften hebben ouders van kinderen gediagnosticeerd met autisme die zich (her -) aanmelden m.b.t. de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg?
3. Wat zijn de gevolgen van de onvervulde zorgbehoeften met betrekking tot de toegankelijkheid en continuïteit van zorg?
Definiëring van begrippen
Zorgbehoeften; De behoefte van zorg zoals door de ouder zelf wordt geformuleerd en die vertaald is in een hulpvraag (Smits,Droomers M, Westert, 2002)

Toegankelijkheid; “Er is sprake van toegankelijke zorg als personen die zorg behoeven, zonder grote drempels toegang hebben tot de zorgverlening” (Smits,Droomers M, Westert, 2002)

Continuïteit; ‘Continuïteit van zorg is zorg zonder overlappingen, tegenstrijdigheden en hiaten, waarbij de voortgang na het verlaten van de instelling aansluit bij de continuïteit van het leven. (Grypdonck, 1989)
Praktijkgericht onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van kwantitatieve & kwalitatieve onderzoeksmethoden. Via;
oriënterende gesprekken
literatuurstudie
Methoden
- Oriënterende gesprekken,
- literatuurstudie,
- Dossierstudie,
- Drie focusgroepinterviews,
- Individuele interviews
- semigestructureerde interviews met ouders
- Tevens is een logboek bijgehouden
Betrouwbaarheid & validiteit;
- Infomed consent
- coderen van data
- semigestructureerd interview
...
....
Resultaten
Beschreven a.d.h.v de verschillende databronnen
Procedure heraanmelden
- Vaste procedure t.a.v. een bekende cliënt die zich binnen en na een jaar heraanmeldt,
- Het maakt verschil zodra het een nieuwe hulpvraag/aanmeldklacht betreft.

> dan 12 mnden geleden uitgeschreven; Voorrang; aanmelding gaat naar de laatst behandelende BC verwezen & beoordeelt de urgentie en of de hulpvraag voortkomt uit de huidige stoornis/problemen;

> dan 1 jaar uitgeschreven; via de huisarts een nieuw verwijsformulier aanvragen en op de reguliere wachtlijst .
Deelvraag 1

- Tijdig ingrijpen is gewenst om de gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk te beperken (Concept MDR ASS, 2012)
- Door wachttijden, bureaucratie rond het aanmelden en onvoldoende opvang-mogelijkheden duurt het al snel veel te lang voor passende hulp wordt ingezet

Algemene aanbevelingen m.b.t. continuïteit;
- Eén of twee centrale behandelaren fungeren als aanspreekpersoon
-wachtlijsten gelden voor gehele programma, dus niet per module
- client kan gebruik maken van 24uur telefonische bereikbaarheid, advies en ondersteuning (Aanbevelingen voor het hulpaanbod, 2002)
Interviews
Interviews
- Confrontatie met wachtlijst; ouders wachten met aanmelden (4)- Bureaucratie van regels bij heraanmelden; tijdens wachttijd zijn problemen verergerd (3)

- Bereikbaarheid behandelaar; telefonisch niet goed wel per mail (5)

- (lange) wachtlijst; ouders zijn wanhopig problemen verergeren, zoeken elders hulp
(langste 8 maanden, kortste 1 dag t.g.v. crisisopname)


-
Demografische gegevens participanten
BEHOEFTEN;
- meer anticiperen op problematiek van kinderen
- meedenker
- betere informatie voorziening; tussentijds telefoontje
- Aanspreekpunt tijdens wachtperiode voor vragen en advies
"mensen willen iets horen en niet; het duurt lang"

"...anders zit je je alleen maar op te vreten en duurt het voor je gevoel nog langer".
"Het water stond ons aan de lippen"
"Het kostte ons bijna de kop"
Interviews
Meest belangrijk:

Vaste behandelaar (4)
(tussentijds) aanspreekpunt (5)

Maakt zorg Laagdrempelig
Zo nodig tussentijds contact met BC voor advies bij problemen
Bevindingen focusgroep intervieuws
Bevindingen focusgroep intervieuws
Validatiemoment
vervolg
vervolg
vervolg
- Bureaucratie van regels bij aanmelden; bij (schrijnende) hulpvragen niet tijdig hulp kunnen bieden

- Bereikbaarheid behandelaren

- Aanspreekpunt tijdens wachten; telefoontje voor praktische tips, waar ouders met hun vraag terecht kunnen. 2 participante hebben gehad dat ouders op wachtlijst stonden; maar hulprvaag voor elders was!

- Flexibiliteit behandelaren; tgv vooruit plannen
- Druk op caseload neem toe

- Ouders die niet willen afsuiten i.v.m. lange wachtlijst

- Als gevolg van lange wachttijd; problemen zodanig dat daardoor langer traject nodig is

- procedure heraanmelden niet even duidelijk bij ieder

-
- Is het probleem herkenbaar?

- Wat zijn jullie dieeen voor de meest wenselijke en haalbare oplossing?

.................dan ga ik ermee aan de slag!!!
13-12-2012
Van breed naar smal.........
(vanuit cliënt beschreven)
Totaal 10 prarticipanten, drie focusgroepinterviews
Full transcript