Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozmnażanie i rozwój zwierząt

No description
by

Monika Wasilewska

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozmnażanie i rozwój zwierząt

Rozmnażanie i rozwój zwierząt

Rozmnażanie bezpłciowe
*bez udziału wyspecjalizowanych komórek płciowych (gamet)

*identyczny pod względem genetycznym z organizmem rodzicielskim

*nie zwiększa różnorodności genetycznej

*pozwala na szybkie rozprzestrzenianie się gatunku
Zapłodnienie
Przed zapłodnieniem musi nastąpić ZAPLEMNIENIE, czyli przeniesienie plemników w pobliże komórek jajowych.
Partenogeneza (dzieworództwo)
To rozwój komórki jajowej bez zapłodnienia


Podział ze względu na częstość występowania

 STAŁA (np. patyczaki), która jest jedyną formą rozmnażania płciowego

 OKOLICZNOŚCIOWA (niektóre ślimaki, owady, ryby, płazy i gady) występująca tylko w

określonych warunkach środowiska

 CYKLICZNA ( niektóre skorupiaki i owady), jako jeden z etapów cyklu rozwojowego

HETEROGONIA to występowanie w cyklu rozwojowym pokolenia rozmnażającego się z udziałem samców i pokolenia rozmnażającego się partenogencznie
Etapy rozwoju organizmu
ONTOGENEZA - rozwój osobniczy.
Rozmnażanie płciowe
Osobniki potomne są różne genetycznie od osobników rodzicielskich (rodzeństwo również)

pozwala na zwiększenie różnorodności genetycznej danego gatunku
MORULA - zarodek zbudowany z kilkudziesięciu blastomerów
GASTRULACJA - przemieszczanie się części komórek do wnętrza blastuli, w wyniku czego powstaje dwuwarstwowy twór - GASTRULA
Strobilizacja
u parzydełkowców, u których występuje postać polipa i meduzy
Fragmentacja ciała
u gąbek i niektórych wirków
polega na tworzeniu się uwypuklenia, które stopniowo rośnie upodobniając się do
organizmu rodzicielskiego. Młode albo odrywają się od osobników macierzystych lub pozostają ich
częścią co prowadzi do powstania kolonii (parzydełkowce)
Regeneracja
odtworzenie utraconej części ciała. Największe zdolności do odtworzenia całego ciała mają gąbki, wirki i szkarłupnie
Wileozarodkowość(poliembrionia)
tworzenie wielu osobników potomnych z jednego zarodka na drodze rozmnażania płciowego (u owadów i sporadycznie u człowieka)
U wszystkich zwierząt występuje OOGAMIA
gameta żeńska -komórka jajowa- duża i nieruchoma – powstaje w jajnikach

gameta męska-plemnik- niewielka i ruchliwa dzięki obecności witki- powstaje w jądrach

Rozdzielnopłciowość jest związania często z dymorfizmem płciowym
Obojnactwo (hermafrodytyzm)
występuje gdy osobnik ma jednocześnie męskie i żeńskie gruczoły rozrodcze (płazińce, liczne pierścienice i ślimaki)
Połącznie się gamet osobników rodzicielskich to ZAPŁODNIENIE

U obojniaków dochodzi zwykle do ZAPŁODNIENIA KRZYŻOWEGO, podczas którego partnerzy przekazują sobie wzajemnie plemniki.

U niektórych pasożytów wewnętrznych następuje SAMOZAPŁODNIENIE
Rodzaje zapłodnienia


*komórki płciowe łączą się poza organizmem

*głównie u zwierząt wodnych

*mało ruchliwe lub osiadłe (koralowce, małże, szkarłupnie) – wiele osobników wyrzuca gamety do wody w ogromnej liczbie i w tym samym czasie

*ruchliwe (wieloszczety, ryby) – potrzebna do tego jest para osobników

*mała skuteczność, dlatego zwierzęta uwalniają do środowiska wiele gamet
Rozwój zarodkowy
ROZWÓJ ZARODKOWY ( EMBRIONALNY ) rozpoczyna się, gdy w wyniku zapłodnienia powstaje diploidalna zygota.
Bruzdkowanie

Seria podziałów mitotycznych, w wyniku których powstaje coraz więcej komórek ( wielkość zarodka nie zmienia się! ). Komórki potomne powstałe podczas bruzdkowania to BLASTOMERY.

BLASTULA - kulisty pęcherzyk o ścianie zbudowanej z jednej warstwy komórek ( blastoderma ). Jego wnętrze wypełnione płynem to pierwotna jama ciała, czyli blastocel.

Bruzdkowanie może mieć różny przebieg. Wynika to z ilości i rozmieszczenia substancji zapasowej w komórkach jajowych.

Wyróżnia się jaja:
bezżółtkowe ( alecytalne )
skąpożółtkowe ( oligolecytalne )
średniożółtkowe ( mezolecytalne )
bogatożółtkowe ( polilecytalne )

EKTODERMA
nabłonek pokrywający ciało, gruczoły skórne, układ nerwowy, narządy zmysłów, początkowy i końcowy odcinek jelita, przysadka mózgowa, rdzeń nadnerczy
MEZODERMA
skóra właściwa, szkielet wewnętrzny, mięśnie szkieletowe, układ moczowy i płciowy, układ krwionośny, kora nadnerczy

ENDODERMA
nabłonek wyściełający środkowy odcinek przewodu pokarmowego i oddechowego, ucho środkowe, gruczoły układu pokarmowego

Dzieli się na:


PODZIAŁ to proces, w którego trakcie jeden osobnik dzieli się na osobniki potomne
podział podłużny
podział poprzeczny
(część wirków i pierścienic)
Pączkowanie
Zapłodnienie wewnętrzne


*plemniki są przekazywane bezpośrednio do dróg rodnych samicy

*u zwierząt lądowych (wyjątki: niektóre skorupiaki, ryby, gady i ssaki)

*zapobiega to wysychaniu gamet

*duża skuteczność, dlatego zwierzęta wytwarzają niewielką liczbę gamet
JAJA IZOLECYTALNE - żółtko jest rozmieszczone w komórce równomiernie ( bezżółtkowe, skąpożółtkowe, średniożółtkowe )

JAJA CENTROLECYTALNE - żółtko w centrum komórki

JAJA TELOLECYTALNE - żółtko znajduje się na jednym z biegunów

Do wnętrza gastruli, czyli prajelita, prowadzi otwór zwany pragębą.


LISTKI ZARODKOWE
HISTOGENEZA
Z listków zarodkowych rozwijają się tkanki.
ORGANOGENEZA
Rozwijają się narządy i układy narządów.
Z ektodermy powstają powłoki ciała, układ nerwowy i narządy zmysłów.
Z endodermy - nabłonek przewodu pokarmowego, gruczoły trawienne i nabłonki narządów oddechowych.
Z mezodermy - rozwijają się mięśnie, układ krwionośny, wydalniczy i rozrodczy ( u kręgowców także szkielet wewnętrzny.
Rozwój pozazarodkowy
Ze względu na sposób tworzenia się mezodermy oraz powstawania otworu gębowego i odbytowego, wyróżniamy dwie grupy rozwojowe zwierząt:
PIERWOUSTE
pragęba staje się otworem gębowym
odbyt tworzy się na przeciwległym biegunie gastruli

przykłady: pierścienice, stawonogi, mięczaki
WTÓROUSTE
otwór gębowy powstaje na przewległej stronie do tej, na której leży pragęba
pragęba staje się otworem odbytowym lub całkowicie zanika a otwór odbytowy pojawia się w jej pobliżu

przykłady: szkarłupnie i strunowce
JAJORODNE
jaja średnio- lub bogatożółtkowe
jaja składane do środowiska zewnętrznego
większość bezkręgowców
czasami występuje u ryb, płazów, gadów, ptaków, stekowców
JAJOŻYWORODNE
zarodki rozwijają się w osłonach jajowych (proces zachodzi w organiźmie samicy)
niektóre gatunki bezkręgowców, ryb, płazów i gadów
ŻYWORODNE
ich zarodki rozwijają się w drogach rodnych samic i pobierają substancje potrzebne do rozwoju ich organizmów
komórki jajowe bez- lub skąpożółtkowe
niektóre ryby, płazy, gady, ssaki ( torbacze i łożyskowce )
Podział zwierząt ze względu na zakończenie okresu zarodkowego
Okres młodociany
trwa od wylęgu lub porodu do osiągnięcia dojrzałości płciowej
następuje rozwój organizmu
Rozwój prosty
młode zwierzę jest bardzo podobne do osobnika dojrzałego
prowadzi identyczny tryb życia
rozwój polega na wzroście osobników i dojrzewaniu narządów rozrodczych
zwierzęta żyworodne, ślimaki, większość pajęczaków, gadów, ryb, ptaków i ssaków
Rozwój złożony
obecność larw
pasożytnicze płazińce, morskie skorupiaki, owady i płazy
Okres dojrzałości płciowej
zwierzę jest zdolne do rozrodu
długość trwania tego okresu różni się u poszczególnych gatunków
Starzenie się
zwierzę traci zdolność do rozrodu
wiele funkcji organizmu zostaje spowolnionych
Tym samym skończyliśmy omawianie pierwszej części podręcznika...
Ale spokojnie, nadchodzi
metabolizm
! :D
Paulina Siłacz
Monika Wasilewska

Zapłodnienie zewnętrzne
Full transcript