Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Проект "По-добри учители, по-качествено образование"

No description
by

Galin Tzokov

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Проект "По-добри учители, по-качествено образование"

От месец октомври в рамките на проект „По-добри учители, по-качествено образование“ започна изпълнението на Програма за академично наставничество на новоназначени учители и директори
Проектните дейности се реализират от екип от 10 преподаватели
Всеки един от тях е академичен наставник на група от 10 учители, възпитатели или директори на образователни организации
2 групи учители от предучилищни заведения,
1 група учители от начален етап ,
1 група учители от прогимназиален етап,
1 група учители в гимназиален етап на обучение,
4 групи възпитатели
1 група директори на училища и детски градини.
В продължение на девет месец ще осъществяват следните дейности, свързани с процеса на академично наставничество:
• Една индивидуални среща (всеки месец по 2 учебни часа за наставляван) в рамките на образователната организация;
• Всеки месец провеждане на групова среща в Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с всяка група наставлявани в рамките на 5 учебни часа;
• Е-менторинг на новоназначени учители, възпитатели и директори – в рамките на специално изработен сайт.
Провеждане по 3 семинара с наставляваните с научноизследователска насоченост (в рамките на университета)
1. Образователна сфера
2. Възпитателна сфера
3. Мениджмънт на класната стая
4. Учебна документация
5. Сфера на взаимодействие с колеги и ръководство
6. Сфера на взаимодействие с родители
7. Извънкласни занимания на учениците

1. Училищни политики по отношение на реализиране на ефективни образователни програми и включване на технологиите в процеса на обучение
2. Реализиране на основните управленски функции
3. Мениджмънт на педагогическия персонал- Подбор мотивиране стимулиране на квалификацията и кариерното развитие
4. Развитие на позитивна училищна култура
5. Мениджмънт на качеството на училищната организация
6. Съвместна работа със семейството и общността
7. Финансов мениджмънт – училищне бюджет
8. Училищно законодателство и задължителна училищна документация
9. Управление на иновациите и проектните интервенции

Разработени инструменти за осъществяване на процеса на академично наставничество:
• Анкетни карта за установяване на нуждите на новоназначените учители/директори
• План-график за провеждане на индивидуалните и груповите срещи с наставляваните
• Структура на Менторска програма на новоназначени учители
• Структура на Менторска програма на новоназначени директори и др.
Портфолио на наставлявания учител/директор

• Програма за обучение на учители-ментори от всяко училище, което се включи в проекта - до 100 учебни часа

• Програма за обучение на директори-ментори - до 100 часа
Full transcript