Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nyromantikken

No description
by

Jenny Rolland

on 12 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nyromantikken

Kjennetegn på perioden
Historisk perspektiv
Friedrich Nietzsche
Knut Hamsun
Video, nyromantikk og realisme
Karakterer fra Hamsuns verker
Andre forfattere i perioden
Tolkning av "Jeg ser"
Oppsummering
Quiz
Innledning
Hva er nyromantikken?
Periode innen kunst og litteratur på 1890-tallet i Norge og Europa
Karakterer fra Hamsuns verker
Kjennetegn på perioden 1890-1905
1890 - 1905
Nyromantikken
Knut Hamsun
Etter
Sult
: Hamsun på turné
"Fra det ubevisste sjeleliv"
Russisk forfatter
Fjodor Dostojevskij
Vilhelm Krag
Tysk filosof og filolog
Friedrich Nietzsche
Dostojevskij
Strindberg
Krag
Ibsen
Obstfelder
Forfattere i perioden
Sammenlikning av nyromantikk og realisme/naturalisme:
Video
Svensk naturalistisk dramatiker og forfatter
August Strindberg (1849-1912)
Norsk forfatter og dramatiker -> stor realist
Henrik Ibsen
Nietzsche
Hamsun
Ble regnet som den mest nyskapende norske lyrikeren
Sigbjørn Obstfelder
Nietzsche
Oppsummering:
Viktige forfattere for nyromantikken
Tolkning av typisk tekst:


"Jeg ser"
av Sigbjørn Obstfelder
Reaksjon på realismen - Knut Hamsun
Oppsummering: Nyromantikken
Reaksjon på realismen, og ble innledet av Knut Hamsun
Likhetstrekk med romantikken (1790 - 1830)
Verden på 1800-tallet
Økt industrialisering og modernisering
Norge gjennomgikk "det store hamskiftet"
Effektivisering av jordbruket førte til befolkningsvekst
Sterk urbanisering
Framvekst av klasser
Dampskip gjorde at sjøfarsnæringen fikk problemer
Unionsoppløsningen og grunnloven 1814
Verden på 1800-tallet
Litteraturen skulle inneholde kompliserte individer

Innslag av det ubevisste sjeleliv
Møter personers fulle galskap - karakterer som fascinerer
Sult-helten
Nagel fra
Mysterier
Glahn fra
Pan
En "outsider" som vandrer rundt i Kristiania og sulter
Fattig dikter som fyller tomrommet med fantasier
Har et stort ego
Ensom og ulykkelig
Et eksempel på det moderne bymennesket
En skildring av individualistens kamp for verdihet
"Sørlandets dikter"
1890: Framførte diktet
Fandango
, 19 år gammel
Diktet var musikalsk, rytmisk og uttrykte "verdenssmerte"
Lidenskap, livsbegjær og eksotisk musikk var motivet
(1871-1933)
Fandango
ble populært fordi folk var lei av tendenslitteratur
Fandango
og
Digte
(1891) innledet nyromantikken i lyrikken
Inspirerte flere komponister, bl.a. Edvard Grieg
Krag fikk mye inspirasjon fra Bjønson og Ibsen
Vilhelm Krag
Tscherkesserinderne , tscherkesserinderne,
lad dem blot komme!
Ind skal de danse på spæde små fødder
til dæmpet musik
fra fjerne guitarer.
Surrende, kurrende, kjælende toner,
smilende, hvilende, hviskende toner,
sanselig søde:
Fandango!
Fandango
Sigbjørn Obstfelder
Ønsket å bryte grensene
mellom ordkunst og musikk

Diktene skulle være lys og bilder
Obstfelders prosalyrikk er langt fra realismens oppfatning av virkelighet
Starten på den modernistiske litteraturen
Hamsun
Dostojevskij
Strindberg
Krag
Ibsen
Obstfelder
Jeg ser på den hvite himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodenes hjem.

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
jeg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på en feil klode!
Her er så underlig...
Jeg ser
Digte
, 1893
Sigbjørn Obstfelder
Kilder
https://snl.no/Mysterier
https://snl.no/nyromantikken
https://snl.no/Henrik_Ibsen
https://nbl.snl.no/Sigbj%C3%B8rn_Obstfelder
https://snl.no/August_Strindberg
https://nbl.snl.no/Knut_Hamsun
https://snl.no/Mysterier

http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/
http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Litteraturhistorie/tekstsider/nyromantikken/nyromantikken.htm
http://web.hist.uib.no/digitalskolen/oe/nohist.htm
http://www.dagbladet.no/litteratur/lyrikkhistorie/nyromantikken.html
Litteraturhistorie/tekstsider/nyromantikken/nyromantikken.htm
http://home.hio.no/~helgerid/litteraturogmedieleksikon/nyromantikken.pdf
http://norsk.nordreisavgs.net/PENSUM/Skolelysene/litteraturhistorie.html


http://no.wikipedia.org/wiki/Nyromantikken
http://no.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Krag
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_moderne_gjennombrudd
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://no.wikipedia.org/wiki/Nihilisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Satire
http://no.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Dostojevskij

http://www.bokselskap.no/forfattere/krag
http://vefir.mh.is/norska/litt_om_lyr1.htm
http://ibsen.nb.no/id/11130004.0
http://home.lyse.net/notteliten/realismen/ibsen.htm
http://www.strindbergsmuseet.se/verken1.html
http://www.vgskole.no/teachers/norsk/litteratur/1850_1900/nyromantikken.php
http://hamsunsenteret.no/no/knut-hamsun/bokene/work/8-mysterier
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=406836&a=3
http://www.skoleforum.com/stiler/bokreferat/det.aspx?id=2384
Mennesker fremmedgjort i en moderne og fiendtlig verden
Knut Hamsun ytret voldsom kritikk
1870
: Det moderne gjennombruddet
og Georg Brandes

I en ny periode oppnås subjektiv og psykologisk diktning
subjektets følelsesliv står i sentrum
Statiske typepersoner i realismen
Stor oppmerksomhet
Kristiserte Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie
Måtte skje en endring i litteraturen
Ut med borgerskapet, inn med virkelige mennesker
Kommer med kystbåten i en gul drakt
Oppførsel og utseende vekker oppmerksomhet
Splittet og delt - full av motsigelser
Ressurssterk, intelligent og kreativ
Et av Hamsuns morsomste verk
Kritiserte Ibsen: urealistisk og oppkonstruert
Fokus på personenes indre
1879: Röda rummet
Gjennombrudd for ideer
Regjeringen og Riksdagen, kirke, kultur, presse, byråkrati og forretningsvesen

Liv et bilde på samfunnets rotløshet
Fremmedfølelse hovedtemet
Ensomhet, angst, felleskap, storbyen
Mange rundt seg i barndommen
Norge: økt industrialisering og modernisering
Befolkningsvekst og sterk urbanisering
Viktige forfattere:
Nietzsche, Hamsun, Dostojevskij, Strindberg, Krag, Ibsen og Obstfelder
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ed28b69d-2905-4c9e-b8a2-ff0919b7a2f5
Quiz:
Samfunnet var i endring, det var ikke lenger behov for typepersoner.
Forfatteren som kom med den sterkeste reaksjonen på realismen
Avkall på typekarakterer -> skrive om komplekse individer
Går bort fra å "sette problemer under debatt"
Tidligere løytnant som flytter til nordland
Sterkt knyttet til naturen
Problemer med normal oppførsel
Føler seg utilpass -> pinlige situasjoner
Hamsun får fram det ubevisste sjeleliv
Gikk fra realistiske problemer til mer symbolsk og psykologisk litteratur
Skrev utifra samfunnet -> endret skrivemåte etter samfunnet
Vildanden (1884) og Hedda Gabler (1890) -> markerte en overgang fra det realistiske problemdramaet til symbolske dramaet
Kjent for sin retrospektive teknikk
Hamsun kom med ny skrivemåte og kritiserte etablerte forfattere
Karakterene Nagel, Glahn og Sult-helten -> eksempel på Hamsuns nye skrivemåte
Diktet Jeg ser -> mange like trekk som fra nyromantiske verk
Prøver å si det er noe galt med verden
Temaene ensomhet, fremmedfølelse og å være utenfor går igjen
Lyrikken blomstret
Ble ny interesse for tidligere perioder
Mer subjektiv litteratur
følelseslivet, og enkeltmenneskets gåtefulle innfall i fokus
Natur og mennesket kom nært innpå hverandre
Inspirasjon fra sagn, eventyr og folkeviser
Temaer: sjalusi, ensomhet, angst, mystikk og fremmedfølelse, og forholdet mellom natur og sivilisasjon
«Tilbake til naturen»
Mente dikting skulle være:
psykologisk realistisk
skildre kompliserte individer
gi plass for assosiasjoner, fantasier og plutselige tankeinnfall
ikke moralisere
1890 - gjennombrudd med "Sult".
Folk følte seg isolerte og fremmedgjorte, og litteraturen måtte derfor endres.
Mente at mennesker har uante krefter og drifter i underbevisstheten.
"Gud er død" - hans mest kjente sitat.
Mange av hans tanker var sentrale i nyromantikken
1892 - ga ut "Mysterier"
1894 - "Pan" blir utgitt
1898 - "Victoria"
Han var en stor inspirasjonskilde

Regnes som faren til den moderne psykologiske roman.
Mest kjente verker:
Brødrene Kramazov
Idioten
Forbrytelse og straff
Brakte symbolisme, eksistensialisme til Russland
Naturen og det moderne mennesket skulle være sentralt
Direkte inspirert av Charles Baudelaire
"Jeg ser" ble en litteraturhistorisk markør for nyromantikken
Hamsun -> en av de første modernistene i europeisk litteraturhistorie
(1828 – 1906)
Full transcript