Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoorcollege onderzoeksvoorstel I + II jaar 3/4

No description
by

Gerdo Kuiper

on 1 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoorcollege onderzoeksvoorstel I + II jaar 3/4

Methoden van onderzoek
Probleemanalyse
Wat gaan jullie nu doen?
Theoretisch-juridische gedeelte (juridisch kader)
- literatuuronderzoek
- wets-'analyse'
- overige rechtsbronnenonderzoek
(dit is meer opzoeken, dus let op bronvermelding)
Onderzoeksformulering
Onderzoeksvoorstel
Probleemanalyse
Aanleiding van het onderzoek: praktijkprobleem
Kern van het onderzoek: kennisprobleem
Kennis
juridische theorie (juridisch kader)
data: jurisprudentie/interview etc. (resultaten)
HC 1
juridische achtergrond
Topische vragen: Wat is het probleem/waarom/wiens?
Aanleiding van het onderzoek
'probleem'-situatie:
Opdrachtgever ervaart een praktijkprobleem
Wat te doen?
Daarom wil de
opdrachtgever/onderzoeker
iets
Van praktijkprobleem naar kennisvragen
weten:
kennisvragen
Bronvermelding en notatie
Voor alles wat hardcopy bestaat, gebruik je geen internetbron!
HC2
Probleemanalyse (zie hc1)
Doelstelling
Centrale vraag (deelvragen)
- Doelstelling volgt uit probleemanalyse
- Wat wil de opdrachtgever met de kennis
uit het onderzoek bereiken?
Centrale vraag
nette formulering van kennisvraag;
dient aan te sluiten op analyse en doelstelling;
verankerd in een juridische achtergrond;
precies (afgebakend en specifiek);
functioneel (deelvragen/methoden duidelijk);
consistent (samenhang).
Analyse
Juridische achtergrond
HC3
Wat is de relevante wet- en regelgeving?
- Europese regelgeving
- landelijke wet- en regelgeving
- regelgeving vanuit uitvoerende macht
- lokale regelgeving (APV)
Wat was de bedoeling van de wetgever? (MvT)
Wordt de uitvoering van de wet gemonitord?
- (tussentijdse) evaluaties
Hoe wordt de wet getoetst (jurisprudentie)

Een duidelijk gestructureerd overzicht
van het juridische onderwerp
verantwoording: betrouwbaarheid en validiteit
Praktijkonderzoek gedeelte (resultaten)
- jurisprudentie-onderzoek (rechtspraktijk)
- dossier-onderzoek
- interview
Operationaliseren...
Methoden
Heel veel succes
met het voorstel!
?
Je beschrijft het probleem van de opdrachtgever en niet het voorliggende probleem: we zijn juristen!
Om deze vragen te beantwoorden moet je grondig onderzoek verrichten
gesprekken met opdrachtgever
wetgeving bestuderen
informatie zoeken
praktijk en juridische achtergrond
In een goede probleemanalyse staat dus:
- Aanleiding van het probleem;
- Een duidelijke beschrijving van het praktijkprobleem;
-
De juridische achtergrond
van het praktijkprobleem;
- De stap van praktijkprobleem tot kennisvragen;
- De reden waarom de onderzoeker dat gaat doen
(de praktische relevantie).

interne doel
Formule voor doelstelling:
Het doel van dit onderzoek is '... (A)... door ... (B)...'
(A): kernachtige omschrijving van de bijdrage die het onderzoek beoogt te leveren aan de oplossing van het probleem.
(B): een beschrijving van het soort kennis/informatie/inzicht dat nodig is om het A-gedeelte van de doelstelling te realiseren
Een opdrachtgever heeft een
‘praktijk’probleem waarvoor
hij een oplossing zoekt.

Er is veel overlast van hangjongeren
op een bepaald plein in een stad en
het lukt de politie niet om dit te
verminderen. De politie vraagt jou om een 'oplossing'.
In het vooronderzoek voor je probleemanalyse kom je er middels gesprekken achter dat de politie vindt dat er te weinig wettelijke middelen voorhanden zijn om hangjongeren aan te houden :
het is vaak onduidelijk wie wat gedaan heeft en gebiedsverboden zijn
moeilijk te handhaven.
De politie zou eigenlijk
een groep als geheel
willen kunnen aanhouden.
Je bent door literatuur-
onderzoek te weten gekomen
dat groepen voetbalhooligans
via de Wet maatregelen
bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO, ook wel ‘Voetbalwet’) aangehouden kunnen worden.
Zou de MBVEO ook gebruikt kunnen worden om overlastgevende hangjongeren als groep aan te houden?
Het doel van dit onderzoek is de politie van gemeente X middelen in handen te geven om groepen overlastgevende jongeren aan te houden (a) door de mogelijkheden die de MBVEO biedt om groepen aan te houden, in kaart te brengen en te beoordelen op bruikbaarheid (b).
Deelvragen
Deelvragen kunnen wel beschrijvend zijn. Er zijn deelvragen die horen bij het theoretische juridische onderzoeksgedeelte.
Daarnaast zijn er vragen die horen bij het praktijkonderzoek.
Bijvoorbeeld: Wat zijn de wettelijke gronden om overlastgevende jongeren individueel aan te kunnen houden?
bijvoorbeeld: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de aanpak van de politie van gemeente X en de politie van gemeente Y om overlastgevende jongeren individueel aan te houden?
De deelvragen gekoppeld aan het theoretisch- juridische onderzoek brengen (meestal) de achterliggende wet- en regelgeving in kaart. Deze deelvragen worden beantwoord in het gedeelte ‘juridisch kader’ van je onderzoeksrapport.
De deelvragen gekoppeld aan het praktijkonderzoek worden beantwoord in de beschrijving van de ‘resultaten’ van het praktijkonderzoek.
formuleren
De centrale vraag bevat:
kennisvraag
opdrachtgever
methode van onderzoek (praktijk)
- 1. rechtspraktijk (jurisprudentie)
- 2. documenten/dossiers
- 3. interview/ enquête/ observatie.
(mogelijke formulering: op grond van ervaringen…, rekening houdend met…)
Wat is, volgens, jurisprudentieonderzoek en volgens de ervaringen van de politie uit gemeente X en gemeente Y, de beste mogelijkheid voor de burgemeester van gemeente X om overlastgevende jongeren in gebied Z middels de ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’, als groep op te houden?
operationaliseren
In de probleemanalyse, doelstelling, centrale vraag en deelvragen, komen begrippen voor die een centrale plaats in het onderzoek innemen. Wat onder die begrippen precies wordt verstaan, is zo bepalend voor wat er verder in het onderzoek gaat gebeuren, dat het van belang is om de inhoud ervan in een begripsomschrijving vast te leggen.
Wat is de beste mogelijkheid voor de burgemeester van gemeente X om overlastgevende jongeren in gebied Y middels de ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’, als groep aan te houden?

jongeren
overlastgevende
jongeren
MBVEO (jur. kader)
'als groep ophouden' (jur. kader)

* denk ook aan beste, voldoende, optimaal etc.
In het vooronderzoek voor je probleemanalyse kom je er middels gesprekken achter dat de politie vindt dat er te weinig wettelijke middelen voorhanden zijn om hangjongeren aan te houden :
het is vaak onduidelijk wie wat gedaan heeft en gebiedsverboden zijn
moeilijk te handhaven.
De politie zou eigenlijk
een groep als geheel
willen kunnen aanhouden.
Je bent door literatuur-
onderzoek te weten gekomen
dat groepen voetbalhooligans
via de Wet maatregelen
bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO, ook wel ‘Voetbalwet’) aangehouden kunnen worden.
Zou de MBVEO ook gebruikt kunnen worden om overlastgevende hangjongeren als groep aan te houden?
Een opdrachtgever heeft een
‘praktijk’probleem waarvoor
hij een oplossing zoekt.

Er is veel overlast van hangjongeren
op een bepaald plein in een stad en
het lukt de politie niet om dit te
verminderen. De politie vraagt jou om een 'oplossing'.
Full transcript