Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grups

No description
by

Maria Esteller

on 14 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grups

GRUPS
Conjunt de dues o més persones que comparteixen un interès comú i/o treballen conjuntament en pro d’un mateix objectiu, finalitat i/o acció en un context determinat i en un període de temps concret
Pluja d’idees: és una eina de treball en grup que facilita l’aparició d’idees sobre un tema o problema determinat. El resultat desitjable en una sessió de brainstorming és que es creïn un gran nombre de solucions o idees, siguin aquestes possibles o impossibles d’aplicar en la realitat. Per aconseguir-ho, és necessari establir una sèrie de normes de conducta: totes les idees són acceptables i ningú pot sotmetre a crítica les idees dels altres.
Els participants exposen les seves idees a mesura que les van pensant i totes són anotades. El procés de pluja d’idees finalitza quan no es generen noves solucions. És llavors quan s’inicia la discussió crítica, analitzant el valor de cadascuna de les aportacions realitzades així com la reflexió i argumentació quant a la seva viabilitat i pertinència a l’aplicabilitat a la situació i/ o cas concret plantejat.
Taula rodona: és una estratègia de treball socialitzat basada en les tècniques expositiva i de demostració que potencia el desenvolupament d'habilitats comunicatives, de cerca d'informació, organitzatives, de presa de decisions i socials.
Aquesta estratègia permet també conèixer i comparar diferents punts de vista respecte una mateixa temàtica. Això facilita la possibilitat de que l'alumnat ampliï el seu coneixement respecte la temàtica.

Per a treballar amb aquesta metodologia, cal organitzar una discussió grupal (de 6 a 8 participants) precedida per un treball individual centrat en una temàtica o tòpic comú per a tots els individus. Aquesta discussió s'ha de desenvolupar en un clima democràtic en el que la funció del docent com a moderador és fonamental.
Aquesta estratègia es pot posar en pràctica tant abans com en finalitzar un bloc temàtic. Si es fa abans, es facilita que l'alumnat participi activament en la construcció de l'aprenentatge, altrament, fent-se al final facilita l'assimilació.

Fòrum: Reunió pública per a discutir assumptes d'interès social, cultural, etc., en la qual els assistents intervenen en la discussió.
Tècnica de comunicació a través de la qual diferents persones conversen sobre un tema d’interès comú. És grupal i acostuma a estar dirigit per un moderador.

Conferència: Discurs en el qual hom tracta d'un tema concret en públic.
Debat dirigit: Intercanvi d’opinions antagòniques entre dos o més persones amb la presència d’un moderador que regeix els torns de paraula.
Estudi de cas: El mètode del cas és una estratègia d’ensenyament - aprenentatge que, mitjançant la descripció d’una situació (real o hipotètica), pretén apropar els estudiants a la realitat. El cas descriu un escenari global en el qual s’hi conjuguen diverses variables i que és susceptible de ser objecte d’estudi. Es tracta de que els estudiants analitzin la situació, defineixin els problemes i arribin a les seves pròpies conclusions sobre les accions que caldria emprendre, discutint el cas en equip i descrivint o defensant el seu pla d’acció oralment o per escrit.

La situació pot ser presentada mitjançant un material escrit, filmat, dibuixat, amb suport informàtic o audiovisual. Els estudis de casos poden ser emprats per a exemplificar la teoria, per posar en pràctica els coneixements adquirits o pot ser una eina per a l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes. És una estratègia que afavoreix la implicació dels estudiants en el seu propi aprenentatge i possibilita el treball en equip. Es pot utilitzar tant en grups reduïts com amb grans grups.
Joc de rol: El joc de rol és una tècnica d’aprenentatge actiu en la qual es simula una situació que representa la vida real. Els alumnes poden aprendre conceptes difícils mitjançant la simulació d’un escenari on han d’aplicar aquests conceptes.
El supervisor proporciona la informació que necessita cada estudiant sobre els diferents personatges que actuen en la representació. Durant el joc de rol els alumnes interactuen entre si, assumint el paper i les perspectives dels personatges per comprendre les seves motivacions, interessos i responsabilitats.

Jornades: Tipus d’esdeveniment de curta durada, menys d’un dia però més de sis hores, sobre un tema específic.
Simposi: Reunió de diversos experts en la que s’exposa i desenvolupa un tema en forma completa i detallada, enfocant-lo des de diversos angles a través d’intervencions individuals, breus, sintètiques i de successió continuada. Els especialistes exposen durant 15 a 20 minuts i un coordinador resumeix les idees principals. L’auditori formula preguntes i dubtes que els experts aclareixen i contesten. Es pot confondre amb una taula rodona, la diferencia està en que, en el simposi, els especialistes exposen idees recolzades en dades empíriques i investigacions.
Philips 6/6: Es una discussió en grup en la que un grup major es divideix en subgrups de sis persones, el qual en sis minuts de treball col•lectiu expressa la seva opinió sobre un tema. Després hi ha un plenari (reunió de tots els participants) on els integrants exposen, per grups, les conclusions a les que han arribat.
Tècniques de dinamització grupal
Full transcript