Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Et internationalt perspektiv på folkeskolereformen og lærerprofessionen

Oplæg på konferencen Multikulturelle Skoler 2014: Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole, 17. november 2014, Nyborg, Danmark.
by

Tore Bernt Sorensen

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Et internationalt perspektiv på folkeskolereformen og lærerprofessionen

Et internationalt perspektiv på folkeskolereformen
og lærerprofessionenTore Bernt Sørensen
University of Bristol
t.b.sorensen@bristol.ac.uk

Folkeskoleforliget juni 2013
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Nationalstat, velfærdsstat, konkurrencestat
Ove K. Pedersen (2011).
Konkurrencestaten
. Hans Reitzel.
Lærerprofessionen som politisk aktør
Lærerprofessionen - generelt en konservativ kraft
Internationale
uddannelsespolitiske strømninger

GERM - Global Educational Reform Movement
Standardisering af curriculum og læringsmål, med fokus på literacy og numeracy
Konstruktion af markeder på skoleområdet igennem decentralisering, deregulering og frit skolevalg
Kontrol, tests og evaluering
Pasi Sahlberg (2011). The Fourth Way of Finland.
Journal of Educational Change
, 12(2), s.173-185
Education Fast Forward 10: Better Teaching for Better Learning
“[…]
if you do engage teacher unions and recognize them as the authentic voice of the teaching profession, the results of that are enormous and limitless, potentially.
[...]
there is no better recruiting agent for the teaching profession than the teaching profession itself
.”
- John Bangs, formand i Trade Union
Advisory Committee to the OECD,
Working Group on Education
GERM Danmark
2003
2005/2009
2006
2002/2005
Fælles Nationale Mål i alle fag
Dansk Litteraturkanon
og Historiekanon
Nationale Test og Kvalitetsrapporter
Frit skolevalg
Skoler skal offentliggøre eksamensresultater m.m.

1990/2005
2013
Folkeskoleforliget 2013
Nationalstaten 1850-1950

Styremiddel: Disciplinering til individualitet
Fællesskab: Nationalt folkefællesskab igennem national identitet
Ret: Frihed garanteret ved ret
Velfærdsstaten 1950-90

Styremiddel: Dannelse til tilværelsesoplysning
Fællesskab: Demokrati igennem deltagelse
Ret: Lige mulighed til oplysning
Konkurrencestaten 1990 -

Styremiddel: Uddannelse til tilskyndelser
Fællesskab: Sammenhængskraft igennem arbejde
Ret: Lige mulighed til arbejde
Spørgsmål 2: Nationalstat, velfærdsstat, konkurrencestat
Hvordan kan synliggørelsen af flersprogethed bidrage til en ny forståelse af "konkurrencestaten", og dens styremidler, sammenhængskraft, og ret?
Spørgsmål 1: Internationale politiske strømninger
Hvordan kan flersprogede ressourcer synliggøres indenfor rammerne af GERM?
”De tre politiske mål for reformen operationaliseres i få, kvantificerbare nationale mål, som kan opgøres og suppleres på kommune- og skoleniveau, og som skal være det centrale afsæt for regeringens dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om folkeskolens udvikling.”

Klare, enkle og målbare resultatmål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test (niveauer baseret på PISA-kategorisering), og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis: Elevernes trivsel skal øges.
Mere faglighed og samtidig mere enkle fælles mål
Tilgodese stærke og fagligt svage elever
Faglige niveauer baseret på PISA-kategorisering
Inklusion
Trivsel
Sproglige kompetencer – arbejdsmarkedsorienteret: Sprog og skriftsprog som del af færdigheds- og vidensmål i fagene
Mere fleksibilitet i forhold til valgfag i udskolingen – med større frihed til kommunerne
Kompetenceudvikling af ledere
Skoleudvikling og undervisning baseret på viden og forskningsresultater
Fuld kompetencedækning og efteruddannelse af lærere
Principper for forældres ansvar mht. skole-hjem samarbejde
”McKinsey får nøglerolle i skolereformer”,
Politiken.dk, 25. februar 2014
Spørgsmål 3: Lærerprofessionen som politisk aktør
Hvordan kan lærerprofessionen mobiliseres i synliggørelsen af flersprogethed?
Raewyn Connell (2009). Good teachers on dangerous ground: Towards a new view of teacher quality and professionalism.
Critical Studies in Education
, 50(3), 213-229.
Spørgsmål 1: Internationale politiske strømninger
Hvordan kan flersprogede ressourcer synliggøres indenfor rammerne af GERM?

Spørgsmål 2: Nationalstat, velfærdsstat, konkurrencestat
Hvordan kan synliggørelsen af flersprogethed bidrage til en ny forståelse af "konkurrencestaten", og dens styremidler, sammenhængskraft, og ret?

Spørgsmål 3: Lærerprofessionen som politisk aktør
Hvordan kan lærerprofessionen mobiliseres i synliggørelsen af flersprogethed?
Prioriteter ved feedback til lærere i Danmark

"Percentage of lower secondary education teachers who report the feedback they received emphasised the following issues with a “moderate” or “high” importance"

"Teaching in a multicultural or multilingual setting":
22.9% (TALIS 2008) 34.2% (TALIS 2013) (TALIS 2013 gennemsnit 44%)

"Student performance":
28.6% (TALIS 2008) 72.0% (TALIS 2013)
Full transcript