Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bewegen in het basisonderwijs

No description
by

Manon Meulendijks

on 15 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bewegen in het basisonderwijs

Tien leerlijnen worden aangeboden. Alles zit er één keer in en alles wordt in
groep 3 t/m 8 aangeboden. Het komt vier keer aan bod per jaar (bewegingsthema’s)
Zowel de methode als in de gymzaal
Auteur(s): Marijke de Groot, Liesbeth Leistra en Chris Hazelebach
Uitgever e.d. : Uitgever Windesheim, Juli 2010, Zwolle, ISBN onbekend

LEERLIJNEN
Bruikbaarheid
Visie
Zit er een duidelijke bruikbare handleiding in?
Ja er zit in een duidelijke handleiding bij, zowel voor de leerkracht als voor de kinderen.

Zit er software met videobeelden bij; bruikbaar?
Gekoppeld aan de methoden is een website beschikbaar. Deze website bevat naast beschrijvingen van de lessen ook demonstratievideo's van de verschillende activiteiten. Ook is er een programma beschikbaar waarmee zelfstandig activiteiten gepland, beheert en geprint kunnen worden.

Wordt aangegeven welke didactische werkvormen gebruikt kunnen worden?
Bij de vrije lessen kan er klassikaal worden gewerkt, maar het is vooral gericht op het werken in vakken. Hierbij worden 3 vakken of 5 vakken aangeboden per les.

Wordt aangegeven welke groeperingvormen gebruikt kunnen worden?
Vanuit de methode worden er wel groepjes gemaakt die vaststaan voor een periode van 2 weken, dit zijn 4 gymlessen.

Kunnen de kern- en tussendoelen gehaald worden als je de methode volgt. Zo nee, welke doelen niet?
Als de methode wordt gevolgd, maar wel rekening wordt gehouden met de planning kunnen alle kern- en tussendoelen behaald worden met deze methode.

Wordt er aangegeven welke leerhulp je kunt geven?
In het begin van de methode staat een schema met “loopt ‘t, lukt ‘t en leert ‘t”. Hierin is beschreven wat je ziet en wat je doet als leerkracht voor de desbetreffende les.

Welke visie, welk vakconcept zit erachter?

De leerkracht moet vooral durven loslaten en het overzicht behouden. Daarbij is de leerkracht belangrijk bij het aanbieden van hulp, maar de kinderen werken in kleine groepjes aan hun eigen ontwikkeling. De methode is erg gericht op de leerling. Hierbij sluit het vakconcept biologisch georiënteerd het meest aan. Er is weinig differentiatie met deze methode, maar er wordt wel veel herhaald.

Is de methode product- of procesgericht? (geef voorbeelden)

De methode is proces gericht, er wordt namelijk veel aandacht besteed aan het herhalen van onderdelen. Onderdelen komen meerdere keren aan bod en met name het proces wat hierbij hoort.

Is de methode leerkracht- of leerlinggericht? (geef voorbeelden)

De methode is vooral op de leerling gericht. De leerlingen hebben uitvoerende taak, zoals opbouwen van de les en daarbij dus ook regulerende taken waarin het belangrijk is dat de leerlingen zelf aangestuurd worden door de methode.

Studiegroep 2.
Wensday, November 16, 2016
Methodeanalyse
Kenmerken en Inhoud
Opbouw
Voor welke groepen is de methode?

Groep 3 t/m 8

Voor welke gebruikers is de methode?
Leerkrachten basisonderwijs/ Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Wat is de prijs van de methode?

Totaalprijs € 594,41 cent met uitbreidingsmap €37,50 voor groep 7/8

Ziet de methode er aantrekkelijk uit?

Nee, het is ouderwets heeft weinig felle kleur. Maar voor de leerlingen en leerkrachten wel concreet en duidelijk.

Hoe gedetailleerd is de methode: zijn het lesideeën of zijn de lessen volledig uitgewerkt?
De lessen zijn gedetailleerd en volledig uitgewerkt.

Is de lesopbouw duidelijk / welke opbouw(en) zit(ten) erin / volgens welke planning wordt gewerkt?
De lesopbouw is duidelijk en gestructureerd, de opbouw zit er niet in alleen kernactiviteiten zitten erin. Er wordt gewerkt volgens de tien standaard lessen, die in een overzicht staan. Elke les wordt 8 keer aangeboden.

Is er een uitwerking van bewegingsvormen/spelen voor de verschillende leeftijdsgroepen?
Ja die is er wel maar deze is niet heel gevarieerd. Groep 3 tot en met 8 heeft hetzelfde onderdeel maar er zit weinig verschil in met de groepen en de thema’s.

Welk indelingsprincipe wordt gebruikt (bijv. de leerlijnen)?
De leerlijnen komen allemaal aan bod, op bewegen op muziek na. Deze worden aangehouden in een schema, de bewegingsthema’s vormen een leidraad. De kernactiviteiten die daarbij horen worden aangesloten.

Bewegen in het basisonderwijs
Relatie tot kinderen
Is de methode bij de tijd / sluit aan bij de huidige belevingswereld van de kinderen? (geef voorbeelden)
Het sluit wel aan met betrekking tot materiaalgebruik. Maar op het gebied van de belevingswereld wordt er geen onderscheid gemaakt voor de groepen 3 tot en met 8. En sluit dus minder aan.

Wordt er aangegeven waar de inbreng van de kinderen zit? (denk ook aan reguleringsdoelen)
De methode bevat leskaarten waarbij er per bouw aparte kaarten zijn. De lessen zijn voor de leerlingen uitgewerkt zodat zij deze lessen zelf kunnen opbouwen en zelf hiermee aan de slag kunnen gaan. De lessen worden doordat er herhaling is ook bekend voor de leerlingen.

Is er aandacht voor zorgkinderen en voor de goede bewegers? (geef voorbeelden)
Nee, er is geen aandacht voor de goede bewegers, maar ook niet voor de zwakke bewegers. Er staan wel differentiatiemogelijkheden per onderdeel in, maar niet gericht op de beweger maar op de groepen.
Full transcript