Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Signs of safety in een notendop

No description
by

Anne-Marie Moest

on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Signs of safety in een notendop

Signs of safety in een notendop
- Veiligheid van het kind centraal
- Oplossingsgericht werken
- Systeemgericht werken
- Compassie en controle
Casus
Naam: x (meisje)
Leeftijd: 4;1 jaar
Gezinssamenstelling: X woont bij haar moeder, stiefvader en halfbroertje. Biologische vader woont in Amsterdam. Hij heeft een nieuwe partner en zoon welke in Ghana wonen.
Gezag: beide ouders hebben gezag.

Reden onderzoek:
Moeder vraagt om één hoofdig gezag in het belang van X. Moeder is bang dat vader X zal ontvoeren om haar een Islamitische opvoeding te geven en heeft vader nu nodig bij belangrijke beslissingen (schoolkeuze, toestemming vakantie etc.). Onderzocht wordt of een wijziging in gezag in het belang is van X. De Raad zal advies geven ten aanzien van het gezag en de zorg regeling. En een belevingsonderzoek bij X afnemen ter ondersteuning aan het advies.

Inventarisatie maken ouder van de mensen om het gezin heen die eventueel van betekenis kunnen zijn voor de veiligheid van de kinderen.
Dit kan wederom met behulp van het raamwerk.
Vervolg casus
Onderzoek:
Vader:
Vader heeft zijn dochter nog nooit ontmoet. Hij zou graag 1 of 2 keer per week omgang met X willen. In de toekomst zou vader willen dat X ook bij hem komt logeren, maar vader is van mening dat dit op dit moment niet kan omdat hij niet beschikt over zelfstandige woonruimte. Vader zou ook graag willen dat X weet dat haar vader Moslim is. Hij zou haar willen leren over zijn geloof. Vader vertelt dat hij bang is voor moeder, omdat zij liegt en hem vals beschuldigt van stalking.

Moeder:
Moeder is van mening dat vader (contact met) X nodig heeft voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en voor het eerherstel binnen zijn gemeenschap. Moeder is tevens van mening dat vader bij onbegeleide omgang direct met X naar Schiphol zal rijden om X mee te nemen naar Afrika. Het paspoort van X zal hij via de ambassade regelen die erg corrupt is gebleken, aldus moeder. Moeder heeft schriftelijke informatie van het centrum internationale kindontvoering en politie, die bevestigen dat vader gevaarlijk is. Ze vind het niet het in belang van X te weten over haar vader en het contact met vader zou schadelijk zijn voor X.

vervolg casus
Dochter X (uit belevingsonderzoek):
X is voorafgaand aan het onderzoek niet op de hoogte van het bestaan van haar biologische vader. Na overleg heeft X statusvoorlichting gehad van moeder. Moeder reageert prikkelbaar en erg emotioneel op vragen van X over haar vader waardoor X geen vragen meer durft te stellen. Moeder heeft uitgelegd dat vader niet lief was en moeder ook heel erg pijn heeft gedaan en dat X naar binnen moet rennen als vader op het schoolplein staat. X weet niet hoe vader er uit ziet en durft dit te vragen. Elke donkere man rondom haar school zorgt voor een paniek reactie bij X. X geeft aan haar biologische vader wel te willen zien, als hij dan wel lief doet tegen haar en haar moeder. X lijkt ook moeite te hebben met haar eigen (getinte) huidskleur. Tijdens het tekenen van de gezinsleden geeft ze aan dat haar moeder, stiefvader en halfbroertje allemaal roze zijn. Zichzelf wil ze niet tekenen. Ze zou zelf ook zo graag roze willen zijn. Ze maakt een stoomboot in plaats van zichzelf. Het idee dat ze nog een andere vader heeft die ook bruin is lijkt haar gerust te stellen.

Zes praktijkelementen binnen de Raad

1. Onderzoek de positie en opstelling van elk gezinslid.
- Proberen inzicht te krijgen in de wijze waarop de
gezinsleden denken over de problemen.

2. Zoek naar uitzonderingen op het probleem.
- Het vinden van uitzonderingen levert hoop op en kan
wijzen in de richting van een mogelijke oplossing.

3. Vind de sterke kanten en de hulpbronnen van het gezin.
- Helder moet worden welke capaciteiten de gezinsleden
hebben om veiligheid te creëren.

Vervolg
4. Focus op de doelen (veiligheid).
- Werk samen met de ouders toe naar concrete, uitvoerbare ideeën.
Als het gezin geen doelen kan aandragen waarmee wordt toegewerkt
naar een oplossing, neemt het risico voor het kind waarschijnlijk toe.

5. Meet de veiligheid en de vooruitgang en maak die inzichtelijk voor het gezin.
- De schaalvraag is hiervoor geschikt. Hierbij kan het cijfers van ouders
en/of kinderen afgezet worden tegen het cijfer van de hulpverlener.

6. Beoordeel de bereidheid, het vertrouwen en het vermogen van het gezin.
- Voor verandering is bereidheid tot verandering nodig, maar ook het
vermogen om die verandering uit te kunnen voeren én het vertrouwen
bij alle betrokkenen dat het plan om te veranderen een positieve
uitwerking heeft.
Full transcript