Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014
by

Ramon Nijhuis (Prezi-les)

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gemeenteraadsverkiezing

in Nederland
2e kamerverkiezingen
- Landelijk verkiezingen
- 150 leden
- Elke 4 jaar
Provinciale Staten
Gemeenteraadsverkiezing
- Hoogste macht binnen de provincie
- Statenleden
- Statenleden kiezen 1e kamer
- Elke 4 jaar
Overige verkiezingen:

Europese verkiezingen (5 jaar)
Waterschapsverkiezingen

Gemeenteraad
Burgemeester en Wethouders
B & W
W
W
W
W
W
W
W
W
B
Wethouders worden voorgedragen door de coalitiepartij en vormen
samen met de burgemeester het
dagelijks bestuur van de
gemeente
Elke wethouder heeft zijn eigen
verantwoordelijkheden (portefeuille) binnen het college van B & W.
Eens per 6 jaar beveelt de gemeenteraad een burgemeester aan.
De kandidaat spreekt
met de minister van Binnenlandse Zaken.
De Koning benoemt
de burgemeester
Binnen het college van B&W is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dit is in alle gemeenten het geval
coalitie
De partijen gaan samen onderhandelen welke partijen samen met de burgemeester het college van B&W gaan vormen
Oppositie
De partijen die niet meedoen met de coalitie vormen samen de oppositie.
In de gemeenteraad kunnen zij stemmen
over plannen van het college van B&W
Macht
De gemeenteraad heeft de
grootste macht in de gemeente.
Uitslag
Met de verkiezingsuitslag is bekend geworden welke partijen in de gemeenteraad komen en met hoeveel zetels (stemmen).

Welke kandidaten van de partijen gemeenteraadslid worden is ook afhankelijk van het aantal voorkeursstemmen dat zij bij de verkiezingen hebben gekregen.

Het aantal beschikbare zetels verschilt
per gemeente
Zij keuren plannen van het
college van B&W goed of af.
Gemeenteraad van Amsterdam
4
Stemmen
19 maart 2014
Gemeenteraadsverkiezingen
Om te mogen stemmen moet je 18 jaar of ouder zijn
je moet in die gemeente wonen waar je gaat stemmen
Je krijgt een stempas thuisgestuurd
(bv in een school, gymzaal of buurtcentrum)
Je gaat naar een stembureau in de buurt
stempas inleveren en legitimeren
Je ontvangt een stembiljet
In het stemhokje maak je het
vakje van jouw kandidaat rood
Opvouwen en in de stembus
tellen van de stemmen
UItslag
Vragen
Kan ik op iedereen stemmen?
Je mag stemmen op de mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. Deze mensen staan op het stembiljet.
In Nederland heb je actief kiesrecht en passief kiesrecht.Het recht om te stemmen tijdens verkiezingen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten, (deel)gemeenteraden en het Europees Parlement. Een recht dat alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben. Bij verkiezingen voor gemeenteraden, deelraden en het Europees Parlement mag bovendien een deel van de in Nederland wonende buitenlanders stemmen.
Het recht om gekozen te worden tot Kamerlid, gemeenteraadslid etc. In het algemeen kun je stellen dat het passief kiesrecht geldt voor die mensen die ook actief kiesrecht hebben.
Actief kiesrecht
Passief kiesrecht
Hoe weet ik op wie ik moet stemmen?

Een partijprogramma is een document van een politieke partij, waarin deze haar standpunten en plannen bekendmaakt. Een partijprogramma dat met het oog op bepaalde verkiezingen wordt geschreven, wordt een verkiezingsprogramma genoemd.

Kijk maar eens op de websites van de verschillende politieke partijen.
Voorafgaand aan de verkiezingen gaan de kandidaten campagne voeren. Je ziet ze dan vaak in de stad of andere festiviteiten waar veel mensen komen. Ze vragen mensen om op hun te stemmen.
Verkiezingsprogramma
Campagne
Wat is links en rechts?
Wanneer is een partij links, en wanneer is een partij rechts? Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal punten.
De politiek is een ingewikkelde zaak. Om het simpeler te maken gebruiken we vaak de tegenstellingen progressief en conservatief, links en rechts. In het onderstaande schema kun je de grootste verschillen zien.

Gelijkwaardigheid
Eerlijke verdeling van inkomen,kennis en macht
Bescherming van de zwakkeren
Belangen van de samenleving als geheel
Actieve overheid
Vrijheid
Persoonlijke vrijheid, economische vrijheid
Internationale bescherming van deze vrijheden
Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven
Passieve overheid
Links
Rechts
Wat is conservatief?
De overheid in ons land heeft bij zowel linkse als rechtse partijen een duidelijke rol. Bij links heeft de overheid de rol van beschermer van de zwakkeren in de samenleving. Bij rechts heeft de overheid de rol van beschermer van de vrijheid

Op http://www.stemwijzer.nl heb je de
mogelijkheid om aan de hand van verschillende stellingen te kijken naar welke partij jouw voorkeur uitgaat.
Stemwijzer
De
linkse politieke partijen
zijn progressief. Zij streven naar een gelijkwaardige samenleving en zijn voorstanders van een verzorgingsstaat. Hierin zorgt de overheid voor de burgers van het land.
De
rechtse partijen
zijn behoudender en sluiten vaak
aan bij de conservatieve uitgangspunten
Quiz
2e kamer
Provincie
Gemeente
Maximum snelheid verhogen naar 140KM/uur
Aanleg van nieuwe wegen
Het aantal bussen tussen dorpen en steden
Aanleg van speeltuinen en voetbalvelden
Controleren van de leerplicht
Het leger
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Bouwvergunning voor een uitbouw
Deze prezi werd je aangeboden door ....
trainingen - ontwerp - Prezi-les Primair
PVDA
VVD
CDA
PVV
SP
groen links
CU
12 zetels
8 zetels
5 zetels
4 zetels
2 zetels
2 zetels
1 zetel
Het aantal stemmen (%) wordt omgerekend naar het aantal beschikbare zetels in de gemeenteraad (dit verschilt per gemeente)
34%
15%
24%
12%
6%
3%
6%
% van het aantal uitgebrachte stemmen
http://www.prezi-les.nl
Full transcript