Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Delitev Slovenije

No description
by

Matej Šiško

on 20 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Delitev Slovenije

UPRAVNA
ZGODOVINSKA
NARAVNOGEOGRAFSKA
DELITEV SLOVENIJE
Izvira iz časov habsburške monarhije.
GORENJSKA
DOLENJSKA
NOTRANJSKA
ŠTAJERSKA
PRIMORSKA
PREKMURJE
KOROŠKA
Delitev na zgodovinske pokrajine
Temelji na reliefnih, podnebnih in rastlinskih značilnostih Slovenije.
Pri reliefu je pomembna predvsem smer slemenitve, ki je lahko alpska (zahod-vzhod) ali pa dinarska (severozahod-jugovzhod).
Ločimo 5 naravnogeografskih enot:
ALPSKE POKRAJINE
PREDALPSKE POKRAJINE
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE
OBPANONSKE POKRAJINE
NARAVNO-GEOGRAFSKA DELITEV
zgrajene iz apnenca
visokogorja (strma pobočja)
vmesne doline
pokrajino so preoblikovali ledeniki
gospodarske dejavnosti: živinoreja, turizem
ALPSKE POKRAJINE
pestra geološka sestava
hribovja do višine 1500 m
ozke doline
kotline, ki so gosto poseljene
gospodarstvo; živinoreja, poljedelstvo, industrija
PREDALPSKE POKRAJINE
južni del Slovenije
zgrajene iz apnenca
planote, podolja in ravniki
redko poseljene
gospodarstvo: gozdarstvo in lesna industrija
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE
jugozahod Slovenije
flišne in kraške pokrajine
pod vplivom Jadranskega morja
gosto poseljene
gospodarstvo: vinogradništvo, sadjarstvo, promet, turizem
severovzhod in vzhod Slovenije
obrobje Panonske kotline
ravnine in gričevja
gosto poseljeno
manj razvito območje
gospodarstvo; kmetijstvo, nekaj industrije
OBPANONSKE POKRAJINE
Delitev na očine:
212 občin
11 je mestnih občin
Nimamo vmesne stopnje upravnih enot, kot so pokrajine
UPRAVNA DELITEV SLOVENIJE
Full transcript