Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİLİMSEL ARAŞTIRMA-LITERATÜR TARAMASI

No description
by

NURDAN SAHIN

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİLİMSEL ARAŞTIRMA-LITERATÜR TARAMASI

Literatür Taraması ve
Araştırma Yöntemleri

FONTS
Neden Yapılır?
Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı,
hangi bulgulara ulaştı?
araştırılmayan noktalar nelerdir?
Daha önceki çalışmalar araştırma konusu için mantıksal temel sağlarlar ve literatürdeki eksiklerin görülmesi yapılacak olan çalışmanın önemini ispat eder. Ayrıca daha önceki araştırmaları bilmek çalışma sonuçlarını tahmin etmeyi kolaylaştırır.
NASIL YAPILIR?
Kıcasa basamaklara ayırmamız gerekirse;
Problemin tespiti
Veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması
toplanan verilerin problemle ilişkisinin kurulması
bilginin sınıflandırılması
Araştırma yaparken izlenecek yol;
Araştırmanın amacının ve konusunun saptanması
Ön kaynak taraması
Hazırlanacak raporun detaylı konu başlıklarının (outline) belirlenmesi
Detaylı kaynak taraması
Kaynakların gözden geçirilmesi (okunması)
Uygulama bölümü için araştırma planı yapılması, uygulanması ve değerlendirilmesi
Araştırmanın raporlanması (ödev, seminer, rapor, makale, tez yazımı)

Literatür Taraması Nedir?
Alan Yazın da denmekte olan literatür yazılmış kitaplar ya da bir konu hakkında verilmiş yapıtların tümü anlamlarını içerir.

Literatür taraması bir bilim dalının çeşitli konularında
yazılmış eserlerin tümüne ulaşmak için mevcut bilgi
kaynaklarının gözden geçirilmesi ve ilgili yayınlara
ulaşılması işidir.

İlgili literatürün taranması; araştırma problemiyle ilgili bilgi içeren dökümanların sistematik bir biçimde betimlenmesini,tasniflenmesini ve analizini içerir.


içindekiler
Literatür taraması nedir?
Neden yapılır?
Nasıl yapılır?
Araştırma yaparken izlenecek yol
Literatür tarama sistemleri
Kaynak taraması
Elektronik ortamda kaynak tarama
inceleme teknikleri
iyi bir literatür taraması
intihal
kaynakça
Literatür Tarama Sistemleri
Literatür taramasına araştırma problemi ile ilgili anahtar kelimelerin seçilmesi ile başlanır, sonrada ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır. Önemli olan veri tabanı ile ilgili tam bir liste elde etmektir. Bunu elde edebilmenin yolu da kaynakların iyi taranmasından geçer.
Kaynak Taraması
Kaynak taramasını “ön” ve “detaylı” olarak inceleyebiliriz.Her iki kaynak taramasının amaçları ve yöntemi birbirinden farklı olduğu için iki aşamada inceleme yaparız.
Ön Kaynak Taraması
Ön Kaynak taramasının ana amacı, detaylı konu başlıklarının belirlenmesi ve ana konu başlığına göre yapılan rastgele taramadır. Herhangi bir araştırma konusunun detaylı konu başlıklarını belirleyebilmek için, az çok o konu hakkında bir fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ayrıca, araştırma yapılacak konu hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan detaylı kaynak taramasına da geçilemez.
Detaylı kaynak taramasının amacı, yapacağımız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynaklar ile, araştırmamızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Yöntemi ise belirli kaynakları araştırmaktır.

Ön kaynak taraması ile hem detaylı konu başlıkları, hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar belirlenir. Bu aşamada detaylı konu başlıklarına göre kütüphaneler ve internetten kaynak taraması yapılabilir.

Ayrıca, sıklık analizine göre en önemli kaynakların nerelerde olduğu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesi de detaylı kaynak taraması sırasında yapılan faaliyetlerdendir.
Detaylı Kaynak Taraması
Kaynak Taraması
Tarama yapacağımız kaynaklar;
Süreli yayınlar
Kitaplar
Kütüphaneler
Tezler
Makaleler
Bildiriler
Araştırma raporları
Konunun uzmanlarına danışma
Elektronik Tarama Araçları olabilir.
İnternet üzerindeki kaynakları sorgulamak ve
aradığımız bilgilere ulaşmak için kullandığımız
Web üzerindeki tarama mekanizmaları Konu
Katalogları ve Arama Motoru şeklinde iki
türlüdür.
Elektronik Ortamda Literatür Tarama Yöntemi

Konu Katalogları
Konu rehberlerine göre bilgilerin sınıflandırıldığı ve sorgulamanın birtakım konu başlıklarından
yararlanılarak yapıldığı sistemlerdir.

• Konu katalogları ile bilgi sınıflamasında
genellikle, alfabetik, kronolojik, içerik,bölgesel, vb gibi kriterler göz önüne alınır ve bilgiler olabildiğince esnek bir yapı içinde kataloglara bölünür.

• Bu tip arama sistemleri, konu başlıklarından alt başlıklara, oradan da aradığımız bilgilere ulaşmamızı sağlarlar
Arama Motoru
Arama sistemleri, birçok bilgi kaynaklarını (web
sayfaları) otomatik bir şekilde tararlar ve birtakım
indeksler oluştururlar.

– Bu indeksler üzerinden sorgulama ise, seçilen bazı
anahtar kelimeler ve bazı yardımcı unsurlardan
yararlanılarak yapılır.

– Bu tip sistemlere "Search Engine" (Arama Motoru)
denir.
Arama motorlarının iki işlevi vardır:

– (1) veri toplamak,

– (2) sorgulama mekanizmaları sunarak bu veriler
üzerinde arama yapılmasını sağlamak.
Sorgulama mekanizmaları kısmında doğrudan,
aradığı bir bilgiye ulaşmak isteyen kişinin, toplanan veriler üzerinde sorgulamayapabilmesini sağlayan kullanıcı arayüzleri ve üzerinde hızlı sorgulama yapılabilecek sistemleri vardır.Pek çok Arama Motoru Servisini aynı sayfada sunan servislerden bazıları, sorguları birden çok sorgulama servisinde işletip sonucu birleştirerek verebilmektedir.İnternet üzerinde milyonlarla ifade edilen sayıda servis merkezi bulunmaktadır.
Bu nedenle siteler arasında linkleri takip
ederek istenilen bilgiye ulaşmak çok fazla
zaman gerektirmektedir.

• Zamanla istenilen yayınların bulunabilmesini
kolaylaştırmak için toplu indeksler
oluşturulmuştur
Uluslararası Arama Motorları
• www.google.com
• www.yahoo.com
• www.msn.com
• www.altavista.com
• www.lycos.com
• www.alltheweb.com
• www.gigablast.com
• www.hotbot.com
• www.searchhippo.com
• www.teoma.com
• www.wisenut.com
Türkçe Arama Motorları
Mynet.com
www.superonline.com
www.e-kolay.net
www.arabul.com
www.netbul.com
www.biglook.com
www.arama.cc
www.nerede.com
www.turkish-media.com
www.arama.com
Makale incelerken
Makaleden ne beklediğimi bilmem demek,
araştırma alanımdaki

• eksiklerin neler olduğunu bilmem

• hangi bilgilerin eklenmesi ya da üzerinde
durulup ilerletilmesi gerektiği hakkında
fikir sahibi olmam demek

Bütününe bir göz atın
Kaç bölümü var?
Alt başlıkları neler?
Figürler ne hakkında
Makale inceleme Adımları
1. giriş bölümü
konunun bağlamı ve arka
planını kavramamıza yardımcı olur.

2. sonuç bölümü
yazının ürününü ve akademik
seviyesinin bizim seviyemizi aşıp aşmadığını
anlamamıza yardımcı olur

3. özet bölümü
yazının kapsamına genel bir
bakış sunar; ilk basamak olarak
okuduğumuzda çok yoğun gelebilir
Makalenin Degerlendirilmesi
• Verilen bilgiler doğru mu?

• Araştırma yönteminin tasarımı aklımıza yatıyor mu?

• Bir deney ya da analiz anlatılıyorsa,bulgular, makalenin giriş bölümünde açıklanan hedefleri ile iyi ilişkilendirilmiş mi?

• Bir başkasının tekrarlayabileceği kadar açık
yazılmışlar mı?

• İstatistikler var mı? İyi açıklanmışlar mı?

• Yazının sonuçları anlamlı geliyor mu?

Giriş bölümü : Amaç ve kapsamı öğreniriz.

İçindekiler bölümü: Konun hangi bağlamlarda incelendiğini sergiler

Kaynaklar bölümü: Önceden bilgimiz olan kaynaklar ile elimizdeki metini karşılaştırmamıza ve alanı hakkında fikir yürütmemize olanak verebilir.
Kitap incelerken
Giriş bölümünden sonra kitabın bir bölümüne
göz atmaya karar verdiysek:

1. Bölümün alt başlıkları, grafikler ve grafiklerin başlıkları
okunabilir.
2. Bölümün ilk ve son paragrafı okunabilir; bu bölümün
amacı hakkında fikir verir.
3. Her paragrafın ilk tümcesi okunabilir; bu da bölümün
genel bir çerçevesini edinmemizi sağlar.
4. Genel kanımızı kitabın içine not edip konumuzla ilgili
olup olmadığını belirmeliyiz.

• Yazarın savı/argümanı ya da amacı açıkça ifade edilmiş mi?
• Yazının hedeflediği okuyucu kitlesi belirtilmiş mi?
• Yazının dili nesnel ya da öznel mi?
• Yazı tartışma, açıklama, betimleme yazı türlerinden sadece birine sadık kalarak mı yazılmış?
• Savlar ikna edici bir şekilde belgelenmiş mi?
• Yazar hangi tür kaynaklar (birincil, ikincil) kullanıyor?
• Desteklenmeyen genellemeler yapılıyor mu? İddiaların göndermeleri var mı?
• Yazarın karşı geldiği ya da katılmadığı fikirler belli mi?
• Yazı, güncelliğini yitirmiş mi? Belli bir döneme ait mi?

Metni Değerlendirirken
iYi BiR LiTERATÜR TARAMASI
• Geliştirilmekte olan araştırma problemiyle doğrudan ilgili olması ve bu problem etrafında örgütlenmesi,
• Araştırma problemiyle ilgili bütün ilgili çalışmaları içermesi ve ilgisiz çalışmaları kapsamaması,
• Kaynakların magazinler, dergiler, gazeteler gibi akademik olmayan belgelerden değil, akademik yayınlardan oluşması,
• Farklı kaynak türlerini içermesi, ancak kullanılan kaynakların büyük çoğunluğunun internet kaynağı olmaması,
• Sadece listeleme ve özetlemeden oluşmaması, literatürdeki görüş ve bulguların güçlü ve zayıf yönlerini göstererek değerlendirebilmesi,
• Konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyen şeylerin neler olduğunu özetleyen bir sentez oluşturabilmesi,
• İlgili literatürdeki ihtilaflı (üzerinde uzlaşılmayan) alanları gösterebilmesi,
• Okunan metinlerin çok fazla alıntı yapılmadan, araştırmacının kendi kelimeleriyle özetlenmesi ve yorumlanması,
• Konuyla ilgili daha fazla araştırma gerektiren önemli sorular ortaya koyabilmesi ve
• Yapılacak araştırmanın, araştırma konusuyla ilgili mevcut bilgileri zenginleştireceğini gösterebilmesi gerekir

intihal
Literatürdeki çalışmalar özetlenirken ve aktarılırken bilimsel etik kuralları konusunda dikkatli olunmalıdır. Alıntı yapıyorsak parantez içinde belirtmeliyiz aksi takdirde alıntı yaptığımız yazın bize ait bir fikir gibi lanse edilir bu da akademik hırsızlığa girer.
Alıntı iki şekilde yapılır Doğrudan ve Dolaylı Alıntı.
Doğrudan Alıntı: Kullandığımız ifadede hiçbir değişiklik yapmadan yazarının oluşturduğu şekilde aktaracaksak tırnak içinde yazıp sayfa numarası ekleyip doğrudan adres belirtmeliyiz.Dolaylı Alıntıda ise yazarın ifadesini kendi sözcüklerimizle özetleyip vermek istediği mesajı kendi kelimelirimizle aktarır ve paragraf sonunda atıfta bulunuruz.

KAYNAKÇA
Gönç Savran, T. (2004). Literatür Taraması. home.anadolu.edu.tr/~tgonc/LİTERATÜR TARAMASI-09.ppt
Esad Esgin(2009). Literatür Ana Hatlar http://mimoza.marmara.edu.tr/~esad.esgin/BAY/documents/Literatur_Taramasi.pdf
Prof Dr Ramis ÇOLAK (2012) Literatür Taraması Nasıl Yapılır ? http://www.samsuntabipodasi.org.tr/uploads/dosyalar/file/literat%C3%BCr%20tarams%C4%B1%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1l%C4%B1r.pdf
Red Bilişim ARAŞTIRMALARDA LİTERATÜR
TARAMASI VE ETİK http://yapiuretimi.redbilisim.com/images/cust_files/090328024956.pdf
EBE Z - Eğitimde Araştırma Yöntemleri Alan Yazın (Literatür) Derleme(2011) http://ebeay.files.wordpress.com/2009/09/hafta_4_alan-yazc4b1n-derleme-nasc4b1l-yazc4b1lc4b1r3.pdf
Prof. Dr.T. Bozkurt Yrd. Doç. Dr. A. Turpoğlu Çelik (2010) TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKTÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE YAZIM KLAVUZU
MEHTAP YILDIZ(2005) ANKARA ÜNİVERSİTESİEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARAŞTIRMALARDA KAYNAK TARAMA YÖNTEMLERİ
Full transcript