Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG SAINS DA

No description
by

seera shida

on 2 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG SAINS DA

PENCAPAIAN DAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
NAMA AHLI KUMPULAN
PENSYARAH :
DR.KHAIRIAH BINTI MOHD YASSIN

“Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di mana-mana tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa al Quran adalah benar”.
Surah Fussilat (41) : 53
Seruan dan arahan pernyataan Allah ini telah menjadi titik tolak kepada ilmuan Islam mengkaji mengenai alam dan fenomenanya. Melaluinya melahirkan saintis dan teknologi Islam dalam pelbagai disiplin ilmu sains dan teknologi.

Sains
:
"Scientica" (Latin) membawa maksud pengetahuan atau ilmu.
Istilah : Ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik yang boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya.
Islam : Sains yang berkonsepkan tauhid yang mana ia tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui rasul-Nya.
Teknologi
:
"technología"(Greek) daripada perkataan Yunani (téchnē), yang bermaksud seni, kemahiran, rekaan.
Istilah : teknologi adalah ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem dan biasanya dikaitkan dengan proses industri.

Kesimpulan :
Sains dan teknologi sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini juga sebenarnya mempunyai perkaitan dengan dunia Islam silam dan hari ini. Kemajuan teknologi kini adalah sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang akan dapat memperkukuhkan keimanannya terhadap Allah SWT.
PENGENALAN
MIRZA MUSTHAPA BIN IBRAHIM
BA 14110277
NURSYAFIQKA BINTI HAMZAH
BA 14110510
NURILANI BINTI NURDIN
BB 14110524
RODZMIDI BIN ABDUL LATIF
BA 14110566
SITI RASHIDAH BINTI JAPERI
BA 14110625

PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN TAMADUN
A. ZAMAN RASULULLAH
- Era ini amat penting dalam konteks tercetusnya budaya ilmu Islam yang ditayangkan melalui gagasan Iqra’ yang ditiupkan oleh al-Quran dan al-Sunnah.

-Profesor S.H. Nasr menyatakan bahawa benih spiritual yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW sejak abad pertama Islam telah membuahkan kesan zahir dalam bidang sains dan teknologi pada abad ke 4 dan ke 5 Islam.
B. ZAMAN KERAJAAN KHULAFA' AR RASYIDIN
Dua usaha penting dalam konteks sains dan teknologi Islam pada era ini iaitu ;

i. perluasan wilayah Islam yang meliputi sebahagian wilayah Romawi seperi Iskandariah dan Parsi yang memiliki pusat-pusat sains.

ii. penyerapan tradisi Parsi dan Yunani dalam bidang pentadbiran dan peperangan terutama pada zaman Khalifah Umar al-Khattab.

C. ZAMAN KERAJAAN BANI UMAYYAH
90 tahun pemerintahan Bani Umayyah telah bermulanya :
i. tahap penterjemahan karya-karya sains asing terutama dalam bidang sains amali seperti perubatan, kimia dan astronomi terutama pada zaman al-Walid bin Abdul Malik ( 705 – 715 M ).

ii. Perluasan Wilayah Islam juga turut mensintesiskan sains Islam dengan sains Yunani,Parsi,India,Cina,Babylon dan Mesir.

D. ZAMAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH
Zaman Keemasan Intelektual Islam
i. Keunggulan polisi sains atau naungan politik para khalifahnya terutama al-Ma’mun (813-833 M) terhadap para cendekiawan dan kegiatan intelektual mereka.

ii. Kemunculan failasuf saintis seperti Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa al-Khawarazmi, al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Haytham, al-Biruni dan al-Ghazzali yang mewakili kaum intelektual masyarakat Neo-Muslim Abbasiyah yang terbilang. Mereka menghasilkan pelbagai disiplin ilmu dan metodologi sains yang merangkumi kimia, matematik, perubatan, astronomi, geografi, fizik, biologi, optik, botani, zoologi dan sebagainya.
Full transcript