Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odüsszeia

No description
by

M K

on 16 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odüsszeia

Trója lótuszevők kikonok küklopsz Aiolosz sz. laisztrügonok
(Korzika) Kirké Hádész szirének Szkülla Kharübdisz Odüsszeia Héliosz Kalüpszó phaiákok Ithaka Vass Tibor alapján
ODÜSSZEUSZ ÚTVONALÁNAK HAJÓZÁSI ELMÉLETE
http://geography.hu/mfk2001/cikkek/Vass.pdf utazás toposz
- kalandok
1.a kikónok városának feldúlása (kapzsiság)
2.Lótuszevők
3.A küklopszoknál (eszes)
4.Aiolosz szigete (gyanakvás, irigység, kapzsiság)
5.laisztrügonok - követ hajigáló emberevő óriások
– ( óvatosság)
6. Aiaié szigetén Kirké istennõ
(sertéssé változás – elállatiasodás)
7. alvilág- Teiresziász, édesanyja, Akhilleusz,
Agamemnón- ( önmegértés? ; titokban térjen haza)
8. A szirének csábító éneke –
(tudásszomj – önfegyelem)
9. Szkülla (hatfejû tengeri szörny) és Kharübdisz (örvény)
10. Thrínakié szigetén Héliosz (Napisten) marháiból esznek (testi örömök)Kirké
Háza ölében napról-napra, egész kerek évig
ültünk és lakomáztuk a sok húst, mézizü színbort;
és miután eltelt az az év, évszakra az évszak,
hónap a hónap után sorvadt el a hosszu napokkal,
akkor hívtak a jó társak csak félre e szókkal:
»Ó, te csodálatos, emlékezz már újra hazádra,
(X. ének)
Miben különbözik a többi nőtől? Az eposzi kellékek:

•expozíció (bevezetés)
•invokáció (segélykérés)
•propozíció (a téma megjelölése)
•enumeráció (seregszemle)
•in medias res (a közepén kezdés)
•epitheton ornans (díszítõ jelzõk)
•deus ex machina (csodás elem)
•anticipáció (elõreutalás)
•mitológiai apparátus (félistenek, iste- nek, kivételes hõsök)
•epikus hasonlatok, költõi toposzok
•eposzi tárgyilagosság (mindkét küzdõ fél nagyságát elismeri)
•eposzi bõbeszédûség
•epizódok homéroszi kérdés
- mikor? (Kr.e. 8., 7. sz.)
- hányan?
- dalnokok: Démodokosz a phaiák
udvarban, Phémiosz Ithakában Odüsszeusz Démodokoszt hallgatja
Francesco Hayez, 1813-15 Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat,
hősök híréről késztette dalolni a Múzsa
Démodokoszt. (...)
közben Odüsszeusznagy bíbor köpenyét fogván fölvonta fejére
izmos két kézzel, s vele szép arcát betakarta:
mert szégyelte, hogy észrevegyék, mint csordul a könnye. Az Iliász és az Odüsszeia összehasonlítása téma:
I: "Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét,"
heroikus eposz
O: "Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott"
Odüsszeus bolyongása és hazatérése - meseeposz, útleírás, kalandregény
idő:
I: a 1o. évből 52 nap- kronologikus időrend
O: az eposz jelene 41 nap – múlt – Od. elbeszélése
szereplők
I: hősök, királyok - Akhilleusz magánya
O: egy központi hős, héroszként indul - hétköznapi ember - Odüsszeusz magánya (társak elvesztése),
egy kondás (Eumaiosz), s egy dajka (Eurükleia) is szerepet kap
értékrend
I: erénye a hősiesség – a hősi halállal hírnév, elveszített szerelem / Briszéisz/, barátság /Patroklosz /
O: erénye az okosság, értékek: élet /túlélés- akár megaláztatás árán is/, otthon, család, a kereskedő, az utazó polgárság értékrendje
világszemlélet
I: egyértelmű
O: bizonytalan minden - színlelés, próbára tevés
Hol kell eltagadnia kilétét?
istenek szerepe
I: Az ember kiszolgáltatott végzetének, egyet tehet, hogy méltóságteljesen, az emberiességet fölmutatva éli le életét.
O:Az ember sorsa nem végzetszerű, hanem alakítható és irányítható. Polüphémosz megvakítása szirének 1. "Homérosz Görögország nevelője" (Platón)
2. toposzok
utazás, kalandok
Télemakhosz beavatástörténete, apák és fiúk
szörnyek
alvilágjárás
csábítás - Don Juan elődje
3. Odüsszeusz archetípusa (embertípus)
kíváncsi, ügyes és leleményes utazó
tűrni tudó, ésszel, szóval, nőkkel bánni tudó férfi
az emlékezni tudó
a hiú és öntudatos ember
„FURFANGOS, GONOSZ, CSELES, LELEMÉNYES, TARKAESZŰ, CSALFA SZAVÚ, SOKATTŰRT BAJNOK, FÉNYES, ISZONYÚ EREJŰ, NAGYSZÍVŰ, HÍRES” Apollonio, Adventures of Ulysses (1435) William Blake (1757 -1827)Ulysses and Diomedes Swathed in the Same Flame" se kis fiam, se vénségtől elernyedt
atyám, se nőm, akinek örömére
őriznem kellett köteles szerelmet,
le nem győzhetett, lelkem szenvedélye:
látni világot, emberek hibáját,
s erényüket, s okúlni, (...)
Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!
Dante: Isteni színjáték, XXI. ének Odüsszeusz és a nők
boldogság - van mire visszaemlékeznie
Mit köszönhet a nőknek?

Agamemnón szavai: „asszonyban már senki se bízhat”

Pénelopé
Mennyire jólelkű a hibátlan Pénelopeia,Íkariosz lánysarja: urát, Odüszeuszt, az eszébenjól őrizte: ezért soha el nem enyészik a híre ékes erényének, s a szilárdszivü Pénelopéből bájos dalt készít a halandó népnek az isten Kalüpszó
"s tartóztatta ez őt, mivel áhította urául, barlang öblös ölén, s gondozta: igérte, hogy őt majdmég örökéletüvé teszi és örökös fiatallá,csakhogy az ő lelkét kebelében meg nem igézte;"
(XXIII.é. Odüsszeusz elmeséli kalandjait Pénelopének)

Miért megy el Odüsszeusz búcsú nélkül ? Nauszikaá

Bárcsak ilyen férj volna nekem kijelölve az égtől,ittlakozó, és vajha maradna e földön örömmel.

Miért nem szól hozzá már Odüszeusz a phaiák udvarban?
Full transcript