Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategische doelen?

No description
by

Ydetta Schippers

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategische doelen?


De basis voor de huidige strategische doelen waren het raadsprogramma 2006-2010, het collegeprogramma 2006-2010 en de algemene doelen uit de programmabegroting.
Bij de totstandkoming van het nieuwe coalitieprogramma 2011-2014 is uitgegaan van bestaand beleid en de programmabegroting 2011.
Er was geen aanleiding is tot het formuleren van nieuwe of het wijzigen van bestaande strategische doelen.

In het Raads- en Collegeprogramma 2006-2010 stonden de burger en externe oriëntatie centraal. Het motto en titel van het programma “Samen investeren in kwaliteit en samenhang” is vertaald in een visie met twee pijlers:
een gemeente met aantoonbare maatschappelijke werking;
een eigentijdse organisatie met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. Van strategie naar uitvoering Missie Dat wat de organisatie wil bereiken voor de inwoners, kan kernachtig worden samengevat in de missie: Deze missie is gericht op verschillende doelgroepen: op klanten en medewerkers.

De gemeente wil met beleid en haar dienstverlening ervoor zorgen dat Bussum een geweldige plek is voor inwoners, organisaties en bedrijven om te leven en/of te werken.

Ook wil de gemeentelijke organisatie voor haar medewerkers een goede werkgever zijn, zodat medewerkers van Bussum het plezierig vinden om in/voor deze organisatie te werken. Deze missie krijgt gestalte door middel van het realiseren van het strategisch kader.
Het strategisch kader is de paraplu voor alles wat in de organisatie gebeurt. In het kader zijn de strategische doelen opgenomen, die gezamenlijk leiden tot de missie.

Op basis van dit kader worden prioriteiten gesteld op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De vertaling van strategisch naar tactisch en operationeel niveau in afdelingplannen vormt een hulpmiddel om doelen en activiteiten af te wegen, inzichtelijk te maken en hierover afspraken te maken. Strategie Afspraken tussen directie en management en tussen management en medewerkers.
Het strategisch kader en de vertaling daarvan in afdelingsplannen geeft het management de kans om met elkaar integraal af te wegen welke doelen worden gesteld voor het komende jaar en welke zaken worden opgepakt. Visie


In Raads- en Collegeprogramma 2006-2010 staan de burger en externe oriëntatie centraal.
Het motto en titel van het programma “Samen investeren in kwaliteit en samenhang” is vertaald in een visie met twee pijlers:
• een gemeente met aantoonbare maatschappelijke werking;
• een eigentijdse organisatie met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening.

Deze pijlers zijn in 2007 nader uitgewerkt: wat betekenen de beide visiepijlers voor de manier van sturen en werken in onze organisatie?
Aan deze vertaling in ‘Wat Gaat Goed En Wat Kan Beter’ hebben collegeleden, directieleden, afdelingshoofden en medewerkers meegewerkt. Basis voor de huidige strategische doelen:
raads- en collegeprogramma 2006-2010
algemene doelen programma-begroting
voor 2011-2013 aangepast a.d.h.v. perspectief nota, uitslagen Medewerkers Tevredenheidsonderzoek, programma Processioneel Beter en programma Dienstverlening
Coalitieprogramma 2011-2014
(bij totstandkoming is uitgegaan van bestaand beleid en de programma-begroting 2011) 24 november 2010 - Beste dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten
Bevlogen partner zijn in de ontwikkeling van een duurzame samenleving
Vergroten vertrouwen in de gemeentelijke organisatie en het bestuur
Bussum objectief en subjectief veilig maken
Een aantrekkelijke woon-/werk- en leefomgeving voor inwoners, organisaties en bedrijven bieden
Regeldruk verlagen Strategische Doelen Gemeente Bussum Intern / proces perspectief Klant- en marktperspectief Leer- en groeiperspectief De gemeente Bussum is een vitale organisatie waarin eenieder met betrokkenheid en plezier zijn/haar prestaties levert De gemeente Bussum is en blijft
een geweldige plek om te leven en te werken Financieel perspectief Financieel gezonde gemeente blijven
De woonlasten in de gemeente zijn in verhouding met de kwaliteit van het wonen in de gemeente Optimaliseren van processen ten aanzien van klanttevredenheid en efficiency
De organisatie is ‘in control’ met lef Klant- en
marktperspectief Wat bepaalt succes in onze markt
en bij onze klanten?
Waarop beoordelen klanten ons? Wat moet de toegevoegde waarde
zijn van onze belangrijkste
bedrijfsprocessen?
Waarin moeten we excelleren? …wordt prestatie vanuit 4 perspectieven gemeten en gemanaged Met de strategische doelen van de gemeente Bussum... Financieel perspectief Wat bepaalt succes bij onze
belastingbetalers? Intern / proces perspectief Innovatie- en leerperspectief Zijn we in staat continu te innoveren, veranderen en verbeteren? De gemeente Bussum is en blijft een geweldige plek om te wonen en werken!
Full transcript