Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

500 - 1700

No description
by

Nina Vikenslätt

on 30 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 500 - 1700

1400
1500
1700
1300
1600
500 - 1700 i Europa
Christoffer Columbus
1492 når Columbus Västindien i tron om att ha seglat
väst
erut för att nå
Indien
. Med upptäcksfärdens började kolonialismen, där de europeiska länderna tog så mycket land de kunde runt om i världen. Detta gav Europa nya råvaror, handelsvaror och arbetskraft i form av slavar. Europas framgång och rikedom byggs upp av kolonierna.
Martin Luther & Reformationen
1517 protesterar munken Martin Luther mot den katolska kyrkans makt och avlatsbrev. Han uteslöts men kunde sprida sina tankar tack vare boktryckarkonsten. De som höll med Luther kallades protestanter och händelsen reformationen. Maktkampen mellan katoliker och protestanter leder till många krig under 1500- och 1600-talen.
Triangelhandel - handeln över Atlanten under 1600-talet och 1700-talet. Den gick ut på att Europa skulle få råvaror från kolonierna i Amerika med hjälp av arbetskraft från Afrika. Handeln var mycket viktig för att den industriella revolutionen skulle få fart, särskilt i Storbritannien.

Slavhandlare förde slavar från Afrika till Amerika, främst till Nordamerika, Västindien och Brasilien. Slavarna arbetade på stora plantager där de odlade bomull, tobak och socker. Handelsmän köpte råvarorna och skickade dem till fabriker i Europa där arbetare tillverkade tyger och andra varor. Handelsmän köpte de färdiga varorna, transporterade dem till västra Afrika och använde dem för att betala för nya slavar.

Handeln över Atlanten gick i en triangel mellan världsdelarna, och därför kallas den triangelhandeln.
Medeltiden 500-1500
Medeltiden inleds med folkvandringar i ett område med mycket skog och glest befolkade byar. Inga länder fanns utan stormän och furstar styrde över olika områden och krigade sinsemellan. Bönderna slet på sina gårdar och nästan alla bodde på landet. Det enda som enar folken är kristendomen och kyrkans makt är stor. Klostren är viktiga och korstågen härjar. Feodalismen växer fram och samhället är indelat i fyra stånd. Karl en store anses vara den som enar västra Europa första gången efter Romarriket. Efter hans död delas riket i Frankernas rike, Tysk-romerska riket och Lothars rike. England enas 1066.
Nya tiden
Nya tiden präglas av modiga män som ger sig ut på upptäcksfärd och möjliggör nya handelsvägar. Andra ifrågasätter kyrkan och vetenskapen ifrågasätter världsbilden. Detta sätter igång stora förändringar.
Renässansen sprider sig från Italien genom Europa
Den vetenskapliga revolutionen, kyrkan kan inte stoppa nya kunskaper och viljan att undersöka saker och inte tro på allt som står skrivet. Med hjälp av förnuftet vill man göra expriment och dra slutsatser.
Upplysningen - Ursprunget till upplysningen var bland annat revolutionen inom vetenskapen. Man ansåg att det nu var bevisat att jorden och planeterna rör sig runt solen som är universums centrum. Denna världsbild som kallas den heliocentriska världsbilden blev nu accepterad. Den stod i motsats till idén om att jorden är i centrum, en uppfattning som romersk-katolska kyrkan hävdade var den sanna. Man tog därmed till sig vetenskapens syn på världen och vände sig bort från det kyrkan stod för. Kunskap skulle nås genom noggranna undersökningar. Dessa baserades på observationer och förnuft. Människans förnuft var därför en central idé. Alla kan och bör tänka själva. Man ska inte okritiskt tro på kyrkan eller andra överheter.

En annan viktig tanke under upplysningen var att jämlikhet mellan människor är bäst för samhällets utveckling. Man ansåg därför att adelns särskilda rättigheter och förmåner borde avskaffas. Upplysningens idéer bidrog på så sätt också till franska revolutionen 1789–1799.
Det dröjer dock innan världshandel upplysning och vetenskapen kom att påverka vanligt folk. Bönderna levde ungefär som på medeltiden och de som flyttade till städerna blev ännu fattigare.
Viktiga uppfinningar under tidig medeltid är plogen, bogselen, vindkraft och vattenkraft. Konsekvenser?


1454 Boktryckarkonsten
Under 1500-, 1600-, och 1700-talet kämpar Europas stormakter mot varandra gång på gång. Habsurgarna är starka i Österrike, Spanien är mäktigast på 1500-talet, Frankrike organiseras om under 1600-talet och blir starka under kung Sol. England blir en stark handelsnation som enas med Skottland 1707 till Storbritannien. Från 1763 blir landet världens ledande handelsnation i 150 år, och här startar den industriella revolutionen.
1543: Kopernicus lägger fram sin teori om att planeterna kretsar runt solen och inte jorden
1632: Galileo Galileis bok
Bartolomeo Diaz når Godahoppsudden
Vasco da Gama når Indien 1498
Äldre eller tidig medeltid ca 500-1000
folkvandringstid
orolig tid med mycket maktkamp
Araberna har erövrat norra Afrika och hela Spanien
Europa var glest befolkat
handeln stannade av, vägar växte igen
kulturell tillbakagång
den kristna kyrkan hade stor makt och inflytande
latinet sprids
vikingatid i Norden
Karl den store och Frankerriket
Feodalism
Högmedeltiden ca 1000-1300
Riddarnas tid
Förbättrat jordbruk, ökad befolkning
Ökad handel, mynten återvände
Nu grundas många europeiska städer
Kungar blir rikare & mäktigare
Katedraler & universitet
Korståg
Senmedeltid ca 1300-1500
Nedgångsperiod
Digerdöden och befolkningsminskning
Kungarnas makt blir starkare
Kyrkan mycket makt & stort inflytande
Kungar och präster samarbetade
Ett samhällssystem som uppstod efter Romarrikets fall. Ständiga krig och orloigheter kräver krigare. Krigare är dyra. Romerska mynt användes mindre och romerska armén försvann. De kungar som lyckas få makt behöver krigare men kan inte avlöna dem. För att få kontroll ger kungen en bit land till någon ur adeln som i sin tur lovar att stötta kungen. Denne vasall ger bitar av detta land till krigare som lovar ställa upp när de behövs. Riddarväsendet uppstår. Ett system av tjänster och lojalitet. Längst ner finns livegna bönder. Bönderna försörjer riddarna som krigar för adeln. Kungen är i händerna på adeln och har lite makt.
Feodalism
Full transcript