Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modelul Situaţional

No description
by

Ilinca Nazarie

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modelul Situaţional

Georgiana Asiminii, Andreea Onescu, Mihai Parfeni, Ștefana Todică, Ilinca Nazarie MODELUL SITUAŢIONAL În prima jumătate a secolului XX, lingiviştii au analizat fenomenul comunicării după efectele pe care le produce. În anii 50, Roman Jakobson a evidențiat următoarele funcții ale comunicării: 1. Context În 1933, Karl Buhler identifica doar trei funcții: referențială, emoțională și conativă. Context În anii ‘70, cercetătorii Școlii de la Palo Alto remarcau
că există două dimensiuni distincte ale comunicării: Context Poate fi încadrat în paradigma constructivistă, adică sensul unei informații nu este dat, ci se construiește în timpul comunicării. Caracteristici Contextele care intervin  în procesul comunicării și
influențează semnificațiile mesajului sunt: Context Proxemică   -
"studiul perceperii şi utilizării spaţiului de către om" -
E. T. Hall; Utilizări interdisciplinare - funcția expresivă,
- funcția conotativă,
- funcția metalistería,
- funcția fatică și
- funcţia simbolică. Funcţia referenţială face apel la contextul extralingvistic al situației de comunicare existentă între emițător și receptor. Acest mod de interpretare a funcției referențiale este unul din principiile care stau la baza modelului situațional.
DIMENSIUNEA
ANALOGICĂ
ce are în vedere
relația existentă între
actanții situației de comunicare. DIMENSIUNEA DIGITALĂ
care se referă la
conținutul transmis
în actul de comunicare şi Al doilea principiu al modelului situațional:
importanța relațiilor stabilite
între participanții la
actul comunicațional. Semnificația = relația dintre interlocutori + context Comunicarea = „construcție colectivă a sensului” (Mucchielli, Psychologie de la communication, Paris, P.U.F.,1995, Cap. II, secțiunea 9). Înțelesul purtat de o informație schimbată nu este implicit, ci apare tocmai prin intermediul schimbului, influențat de relația dintre actanți și de context. contextul spațio-senzorial,
contextul temporal,
contextul relațional,
contextul identitar,
contextul „normativ”
sau „cultural”,
contextul referențial. (Iacob, Psihologia comunicării, 2009, pag. 6) (Mucchielli, Psychologie de la communication, Paris, P.U.F.,1995, Cap. II, secțiunea 9) Utilizări interdisciplinare Etologia animală și umană (studiază comportamentele)
-Lorenz, Timbergen; Reprezentare Psihologia copilului
- Wallon; Psihologia socială
- Argyle; Contextul spaţial a fost subliniat în ariile: Contextul senzorial a fost observat în domenii ca: Rolul contexului identitar și cel relațional au fost evidențiate în: Fenomenologia socială –  felul în care actorii își asumă  o identitate în cadrul ”propriilor jocuri relaționale”-
Laing;  Psiholosociologie  - existența unei „dimensiuni calitative” a relațiilor dintre actori -
Maisonneuve, Newcomb; Metafore În același moment al zilei, un locuitor de pe continentul american  va spune că este noapte, în timp ce un european va spune că este zi. Niciunul nu poate fi contrazis! Acest fapt este determinat de un „context”:  diferența de fus orar. O partitură muzicală va avea o „sonoritate” pentru un absolvent de Conservator, în timp ce pentru un om care nu are pregatire în domeniu, partitura nu va fi decât un șir de semne pe o hârtie. Exemple În cultura arabă, femeile musulmane nu au voie să iasă în public fără să poarte vălul specific. Chiar dacă acestea călătoresc într-un spațiu cultural extern, ele respectă această normă în continuare. Vă mulţumim! Modelul situațional
vs.
Modelul orchestrei
Ambele modele pot fi încadrate în paradigma constructivistă: ”sensul unei informaţii nu este dat, ci se construieşte în timpul comunicării”. Modelul orchestrei
porneşte de la ideea „nu putem să nu comunicăm”
conceptul de comunicare, este înteles ca un "proces social permanent integrând multiple moduri de comunicare: cuvântul, gestul, privirea, mimica, spaţiul individual etc.",
personajele participă activ la comunicare, alternând rolurile de emiţător sau receptor,
comunicarea este, aşadar, armonie.
(Ives Winkin, 1981) Dacă la modelul orchestrei, accentul cade doar pe felul în care se face comunicarea şi pe participanţi, modelul situaţional condiţionează eficienţa comunicării în funcţie de contextul în care aceasta se produce. Concluzii Modelul situaţional urmărește factorii care influențează comunicarea în ansamblul său. Principiile modelului  situațional al comunicării au fost utilizate și în alte domenii decât în cel al comunicării. Modelul situațional al comunicării este ilustrat și prin intermediul activităților și interacțiunilor cotidiene.
Full transcript