Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Menaxhimi i Vetvetes

No description
by

Jona Shahollari

on 17 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Menaxhimi i Vetvetes

Tema : Menaxhimi i Vetvetes
Lenda : Menaxhim Modern
3.Pse organizatat kanë nevojë për lidera që vetëmenaxhohen ?
4. Aftesite Vete-Menaxhuese te punonjesit:
1) Rezistenca ndaj stresit
2) Zgjidhja e Problemeve
3) Komunikimi
4) Menaxhimi i kohes
5) Te mbash mend
6) Aktiviteti Fizik


5. 12 Rregullat e Menaxhimit te Vetvetes:
1. Jeto me vlerat e tua, cfarëdo qofshin ato.
2. Flisni. Askush nuk e di cfarë ju po mendoni. .
3. Mba premtimin që ju bëni.
4. Ji i përgjegjshëm për veten tënde
5. Mos prisni që njerëzit tju besojnë nqse ju nuk i mbani premtimet
6. Bëhuni produktiv duke krijuar një mjedis të sigurt
7. Duhet të keni një etik të mirë pune.
8. Ji interesant, dëgjo për të mesuar dhe nda me të tjerët ato që ti di.
9. Ji i sjellshëm, mirëkuptues dhe i respektueshëm.
10. Ji i vetë-disiplinuar.
11. Mos u sill si një viktim përballë rezultatit të një vendimi.
12. Kujdesu për vetveten

Organizatat kane nevoje per menyra te reja te te menduarit dhe ide te reja , ne menyre qe te sigurojne rritjen dhe zhvillimin- keshtu qe cdokush duhet ta “ushqeje” ekipin e tij te punes me cdogje qe ata jane duke “zbuluar”.
• Menaxhimi i stresit në vendin e punës
• Disa nga burimit të cilat bëjnë të mundur rritjen e stresin

6. Menaxhimi i vetvetes në një organizatë
1.
Burimet e brendshme
2. Burimet që lidhen
me kushtet e punës
3. Burimet që lidhen
me organizimin e punës
4. Burime të lidhura me
marrëdhëniet me të tjerët në organizatë

Pjestaret e grupit :
Arjola Mucaj
Eljona Shahollari
Esterina Lani

MSHKO

1. Cfare eshte Menaxhimi i Vetvetes
“Menaxhimi i vetvetes eshte kryerja e nje procesi gjate te cilit nje person meson te njohe veten e tij me mire dhe nepermjet ketij kuptimi te vetvetes ai/ajo e drejton jeten e tij/saj me mire”.
(Stephen Covey)
Permbajtja :
2. Strategjite e Vete-Menaxhimit
1) Monitorimi:
mos i lini gjërat që thjesht të ndodhin, shikoni dhe vlerësoni pse ato ndodhin dhe zgjidhni një strategji.

2) Vlerësoni:
merrni kohën e nevojshme për të pare nëse gjërat po funksionojnë.

3) Përforconi
ato aspekte që ecin sic duhet.

1. Cfare eshte Menaxhimi i Vetvetes ( SELF-MANAGMENT) ?

2. Strategjite e Vete-Menaxhimit

3. Pse Organizatat kane nevoje per lidera qe Vete-Menaxhohen ?

4. Aftesite Vete-Menaxhuese te punonjesit

5. 12 Rregullat e Menaxhimit te Vetvetes

6. Menaxhimi i Vetvetes ne nje Organizate

7. Mekanizma e Vete-Kontrollit te Emocioneve (Inteligjenca Emocionale)

8. Rast Studimor


Ka te beje me

metodat,
aftesite,
strategjite,

nepermjet te cilave individet mund te drejtojne ne menyre efektive aktivitetet e tyre ne arritjen e objektivave
qe perfshin

vendosjen e qellimeve,
vendimmarrjen,
fokusimin,
planifikimin,
skedulimin,
vete-vleresimin,
vete-zhvillimin.
Menaxhimi i Vetvetes eshte Planifikim i saj
2.1 Menaxhimi i kohës
1) Vendos prioritete
2) Planifiko
3) Ndani punët në pjesë më të vogla lehtësisht të menaxhueshme
4) Vendos objektiva
5) Ji specifik
6) Përdorni të gjithë kohën
7) Veprimi ndërton vrullin – bëj dicka , cfarëdo.
8) Ndërmerrni një angazhim – vendosni dhe afate (deadline) nqs ju ndihmojnë në rendiment.

2.2 Strategjitë e besimit
1) Mjaft nxorrët justifikime
– ne vend të tyre fokusohuni te sfidat

2) Fokusohuni në përpjekje
, jo rezultate

3) Ri-përkufizoni
– p.sh “dua” në vend të “duhet”

4) Self-talk
– sfidoni mendimet negative me mendime positive

5) Afirmo vetveten
– përdor fraza pozitive si “ unë mund ta bëj këtë” dhd përsëritini shpesh.

6) Ushtroni kontroll
atje ku mundeni dhe pranoni cka nuk mund të ndryshoni.

3.1 Ne funksion te nxitjes se menaxhimit te vetvetes te punonjesit organizatat duhet:
1) Te ndihmojne individet te gjejne vete gjerat e rendesishme ne punen e tyre ose cilat jane problemet me performancen e tyre.

2) Te ndihmojne individet te ndertojne vete plane te pavarura te orientuara nga qellimet qe ata kane.

3) Te ndihmojne individet te zhvillojne menyren digitale te te mesuarit si dhe ndarjen e aftesive ne punet e grupit- “to bring the outside in” dmth te ndajne pervojat ne vendin e punes dhe te ofrojne udhezime per punonjesit e tjere.


6.1 Si ta ulim nivelin e stresit në punë :
1. Duke njohur shënjat e stresit
paralajmëruese në punë

2. Duke u kujdesur për vetveten

3. Organizimi i detyrave

4. Përmirësimit të inteligjencës emocionale

5. Duke eleminuar zakonet e këqija


7. Mekanizma e vetëkontrollit të emocioneve (Inteligjenca Emocionale)
A. Konceptet e Inteligjencës Emocionale.
• Dashuria dhe Natyra Shpirtërore
• Inteligjenca e Shumfishtë

B. Aspektet e Inteligjencës Emocionale
1.Të kuptuarit e vetvetes, qëllimeve tona, përgjigjeve, sjelljes dhe gjithcka që ka të
bëjë me ne.
2.Të kuptuarit e të tjerëve dhe të ndjenjave të tyre.

Një individ për të pasur sukses në punë duhet të pajiset me komponentët e mëposhtëm të Inteligjencës Emocionale:


Vetëdija
 Vetërregullimi
 Motivimi
 Empatia
 Aftësia sociale

7. RAST STUDIMOR
Ankete online
60 te anketuar
Grupmosha 18 - 40+
Pyetje te Mbyllura
Pyetje me shume Zgjedhje te Pergjigjes
Pyetje Vleresuese
Me anë të këtij pyetësori synojmë të arrijmë disa objektiva :
1. Cfarë nënkuptojnë individë të ndryshëm me termin menaxhim të vetvetes.
2. Si e menaxhojnë realisht ata vetveten.
3. Sa është shkalla e nderfutjes së këtij koncepti në jetën e tyre.
4. Si e menaxhojnë stresin në vendin e punës.
5. Sa është shkalla e empatisë dhe komunikimit në marrëdhënie me njerëzit e tjerë.

REZULTATET E ANKETES
KONKLUZIONE
Te menaxhosh vetveten
Mendojne se jane menaxhues te mire te vetvetes
Te dish pikat e dobta/te forta
Te kontrollosh vetveten
Te vendosesh qellime
Kane besim ne vetvete ne vlera mesatare
Jane kritike te vetvetes
Kerkojne ndihme ne berjen e gjerave per te cilat nuk jane eksperte.
E konsiderojne veten menaxhues jo te mire te stresit
Sipas tyre faktoret qe shkaktojne nivele te larta stresi jane :
Mungesa e Motivimit dhe ndjenja e pergjegjesise
Vend pune jo i pershtatshem
Percaktim jo i qarte i detyrave qe i kerkohen
Jane pothuajse unanim ne mendimin se pavaresia e individit eshte e rendesishme ne realizimin e nje detyre dhe jane shprehes te opinioneve te tyre.
Rendesia e Menaxhimit te Vetvetes qendron mbi mesataren 3, ne nje shkalle vleresuese nga 1-5.
Menaxhimi i Stresit
Shkalla vleresuese per sa i perket :
Motivimit
Komunikimit
Empatise eshte mbi vleren mesatare(3)
FALEMINDERIT PER VEMENDJEN !
Menaxhimi i Vetvetes
Full transcript