Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A szónoki beszéd részei

No description
by

Bernadett Mátis

on 2 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szónoki beszéd részei

A szónoki beszéd részei
I. Bevezetés
"kapu, bejárat"

II. Elbeszélés
VI. Cáfolat
III. Kitérés
IV. Témamegjelölés, -felosztás
TÉTELMONDAT
V. Bizonyítás, érvelés
tényfeltárás

- előzmények, események bemutatása
- kutatási eredmény
- fogalmak meghatározása
- ügy tartalmának tisztázása
- bizonyítás előkészítése

- szövegtípusai: leírás vagy jellemzés
Ókorban: szórakoztatás
- a tárgyon kívül eső, attól elkanyarodó, leíró formájú szöveg
- illusztráció
- saját élményen is alapulhat
- jellemzően: alkalmi beszédek, intelmek, politikai beszédek
Pl. korábbi, akár személyes történet(ek), személyleírás, tájleírás stb.
- a bizonyítás előfutára
- ált. a legrövidebb rész, néhány mondat vagy szó
- az elbeszélés gondolati magvának összegzése
- a beszélő saját álláspontja
- a tétel kimondása, esetleg felosztása
- a kulcsmondat


- lehet a bevezetés emelt szintű ismétlése
- annak tükörképe
- célja:
az emlékezet felfrissítése
a szöveg összefoglalása
érzelmek befolyásolása
(Ókorban: méltatlankodás, szánakozás, cselekvésre buzdítás)


- jellegét az érzelmi és értelmi jegyek határozzák meg
személyes
bizalom, szavahihetőség
szemléletes
"végszó
tetőzés
lezárás"

VII. Befejezés
cél: a gondolat megváltoztatása
meggyőzés
a bizonyítás által "nyer ügyünk hitelt, tekintélyt és a beszéd általa kapcsolódik a szilárd bizonyossághoz"
bizonyítékok klasszikus felosztása

1. művészeten kívüli: az üggyel, témával kapcsolatos, de a beszédtől függetlenül létezőek
pl. törvények, szerződések, tanúk, eskük, vallomások


2. művészeten belüli: gyönyörködtetés, tanítás céljából a szónok jelleme által fogalmazódnak meg
pl.
jelek,
érvek,
példák
- érzékileg felfogható jelzések,
kikövetkeztethető belőlük a tartalom

pl. vér, anyatej- elvileg kétségbevonhatatlan megállapításokon nyugszanak
- ált. a közvélemény is elfogadja
- már bebizonyított dolgok
1. definícióból levezetett érvek
2. ok-okozati összefüggésből származó érvek (ugyanazon ok ugyanazon körülmények között ugyanazt az okozatot eredményezi)
3. összehasonlításon alapuló érvek
4. bizonyítékokból származtatott érvek
Érvek fajtái II.

- egy megtörtént dolog, esemény konkrét névvel való előadása
- lehet rövid célzás vagy kifejtett példázat
- ne legyen sok
Érvelés módszerei

1. indukció: egyedi
2. dedukció: általános
egyedi
- szükséges, ha a hallgató ellenvéleményen van
ha más, ellenkező hatás érheti
- lehet cáfolni:
bizonyítékból (enthümémából)
hasonlóból
ellenkezőből
már hozott ítéletekből
- hatásos eszköze lehet a szónoki kérdés (sajtó, politika)
- nem válaszadást vár, hanem beismerést, vallomást, az önkritika gyakorlását
a manipuláció eszköze
Előadásra készülő beszédnél:

1. megszólítás


2. átvezetés
felkészületlenség: Önöknél nyilván kevesebbet tud(hat)ok a témáról, de ...

bizonytalanság: Hogy is kezdjem, ...

ráígérés: Előttem ezt még senkitől nem hallották...

megbízatás: Nem magamért szólok, mások késztettek rá...

belső kényszer: Nem tarthatom magamban tovább, ...
csak akkor, ha valóban így érzi!
Írott szöveg esetén:

1. cím
egyedi, de felismerhető (megjelöl, tájékoztat, elnyeri a jóindulatot)

2. átvezetés
ua
Pl.
Teljes mondat: Az Éhezők Viadala (Collins)

Tulajdonnév: Tóték (Örkény), Emma (Austen), Vuk (Fekete)

Köznév: Hitel (Széchenyi), Sziget 1993-2012 (Jávorszky)

Szóösszetétel: Médiaretorika (Aczél)

Egyetemen általában:
Műfajcím
: Bevezetés a ..., Összehasonlító elemzés..., ... etimológiai/jelentéstani/művelődéstörténeti/hatásvizsgálata

Témamegjelölő
: Tolongás, utolsó láb és faltörő kos, avagy a rögbi terminológiája, A szlovák kisebbségi oktatás Magyarországon
- ahol feltárhatjuk a valós vagy fiktív dolgokat
A klasszikus elmélet szerint az elbeszélés:

- rövid
- világos
- valószínű-igazságot tartalmazó
H. P. Grice maximái (együttműködési alapelvek)

- mennyiségi
- minőségi
- modor (érthetőség)
1. egyszerű téma (egyszerű kérdés): "Mi a barátság?"

2. összetett téma (összetett kérdés): Létezhet-e barátság férfi és nő között?
Megjelölés és téma szempontjából:
- emocionális érvek (nagyítás, túlzás, személyhez fordulás)

- racionális érvek (adatok, pontosítás, szónoki kérdés, hasonlat, példa, fokozás)

- esztétikai érvek (leírás, körülírás, kicsinyítés, eufemizmus, kötőszóhalmozás, elhagyás, szóképek)
általános
bevezetés
elbeszélés
kitérés
témamegjelölés, tétel
bizonyítás
cáfolat
befejezés
például:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ház!
Kedves Nézőink! Tisztelt Hallgatóság!
Tisztelt .. Úr/Asszony, tisztelt Emlékezők!
Kedves Kollégák!


- jóindulat megnyerése: toposzokkal
- figyelem megragadása
(pl. kérdések, felkiáltások,
szillogizmusok, enthümémák)
- téma megadása
(egyszerűen, érthetően, még nem
részletezve)
toposzok

"Ismerik, ismeritek Vitéz Lászlót?
A kis kópét, aki bemegy az ördögök által őrzött malomba, kupán vágja palacsintasütőjével az ördögfiakat, majd vígan megőrli Molinári bácsi "gabonákokját". És aki rekedtes hangon azt kiáltja a publikumnak: „Szervusztok Pajtikáim”!

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Igazgató Úr!
Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!

Ma mondhatnám én is: szervusztok pajtikáim, azt hiszem, senki nem orrolna meg rám ezért.

Hiszen Vitéz László szülőatyja, Kemény Henrik követői és rajongói ülnek itt a nézőtéren, és az elkövetkezendő öt napban benépesítik Eger városát. Amikor elfogadtam ezt a kedves felkérést, hogy a bábfesztivál védnöke legyek, régi emlékek jutottak eszembe."

A kesztyűs bábokat az I. világháború utáni időszakban még neves művészek; az Operaház, a Nemzeti Színház és a Magyar Színház tagjai szólaltatták meg.
Ma már a látvány, a vizuális megjelenítés még fontosabb, mint korábban volt; a bábok és a díszletek tudatosan el akarják varázsolni a nézőket.
A bábosok a mai napig összetartanak, együtt dolgoznak a bábművészet népszerűsítésén kicsik és nagyok között egyaránt. Hiszen a mesék nem csak gyerekeknek szólnak. Olyannyira nem, hogy ezen a fesztiválon is láthatunk a felnőtt közönségnek szóló alkotásokat.
......
Harlekin Bábszínház elismerései, előadásokról"

"Egy nyári napon a ház oldalában a szomszéd kisfiú mutatta meg nekem – a még kisebbnek -, hogy micsoda formákat lehet kialakítani a kezünkből, aminek árnyképei a házfalon megelevenednek.

Azután megjelent előttem Nagyanyám, aki a falu kislányainak főzőkanálból készített babákat – bábukat - , és vasárnap délutánonként „bábusat” játszott velünk.

Utána jöttek a búcsúk, ahol – már komoly fiatalemberként – először a kidobós játékban, majd a céllövöldében igyekeztünk a kesztyűsbábokat is elorozni, hogy a kiszemelt leányzót meglephessük vele. És végül eszembe jutottak azok a napok, amikor már szülőként a kislányommal együtt újra ismerkedtem a bábszínházzal; őt vittem el egy - egy bábelőadásra.

A kislány azóta megnőtt, és én is kevesebbszer kerültem a bábok közelébe. Pedig nem is lenne rossz; néha csak elbáboznánk, ami velünk történik; mintha az is csak egy mese volna, aminek mindig jó a vége."


"De komolyra fordítva a szót, a bábok világa úgy mesél, hogy közben gondolkodtat, játszat is. A bábművészek különlegesek, hiszen szinte láthatatlanul, hanggal és mozdulatokkal kell életre kelteni egy bábot, egy addig élettelen kis tárgyat.


"Azt kívánom minden fellépő társulatnak, hogy őrizzék meg őszinteségüket és hitüket.

Mindannyiuknak sok sikert; további munkájukhoz kitartást és jókedvet; a közönségnek pedig léleképítő előadásokat kívánok.

Köszönöm, hogy meghallgattak."

"Gratulálok Lengyel Pál igazgató úrnak és csapatának,
hogy immáron második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Kortárs Bábfesztivált, amely ezennel a kezdetét veszi."
Érvek fajtái I.
Full transcript