Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treball Final de Màster - UOC. Màster en Educació i TIC. Juny de 2015

En aquesta presentació es mostra de forma sintètica els principals continguts, resultats i conclusions del projecte que s’ha portat a terme sobre el redisseny d’activitats digitals dels llibres digitals que ofereix l’editorial Casals.
by

Meritxell Freixas

on 11 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treball Final de Màster - UOC. Màster en Educació i TIC. Juny de 2015

LES ACTIVITATS EDUCATIVES EN ELS LLIBRES DE TEXT DIGITALS, LES SEVES AUTOAVALUACIONS I ELS RECURSOS I MATERIALS DE SUPORT D’APRENENTATGE
Contextualització
Departament d'edicions digitals
Objectius del projecte
Adaptar, dissenyar i implementar activitats didàctiques de diferents tipus en format digital dels llibres de text d’ESO de l’Editorial Casals aprofitant les possibilitats que ens ofereixen les TIC
Model de gestió del projecte
Disseny de la proposta formativa
Característiques de l'acció instruccional:
Necessitats formatives
Necessitat d'integrar activitats digitals en format d'autoavaluació i de materials i suport d'aprenentatge en els llibres de text digitalitzats de secundària
Redisseny dels apartats d'activitats digitals i de recursos de la plataforma eCasals
Anàlisi de necessitats
Meritxell Freixas i Nogué

Tutor UOC: Ramon Pavia Sala
Màster universitari en Educació i TIC (e-learning)
Especialitat: Disseny tecno-pedagògic
Projectes d’aplicació professional e-learning
Tutor extern: Bernat Romaní Cornet
Centre de pràctiques: Editorial Casals S.A.
Universitat Oberta de Catalunya

Taradell - Barcelona, juny de 2015

Editorial Casals S.A.
Necessitat d'introducció de les noves tecnologies als llibres digitals de text
Detectar els avantatges i els inconvenients de l’aprenentatge en la creació d’activitats d’autoavaluació digital
Anàlisi inicial i disseny del pla d'anàlisi
Detecció del problema
Anàlisi de dades i necessitats
Recollida d'informació
Proposta de solució
Generar activitats d'aprenentatge digitals de tipus autoavaluació
Activitats amb visió connectivista
Ús de la plataforma eCasals
Aprenentatge basat en la pràctica
Autoaprenentatge a través de les activitats autoavaluables i dels materials i eines de suport
Metodologia d'aprenentatge online
Disseny instruccional
Disseny d'activitats d'autoavaluació de caire pràctic per motivar els alumnes, facilitar-ne el seu aprenentatge i la correcció als professors.
Activitats autoavaluables
Eines d'avaluació: rúbriques d'avaluació
Material d'aprenentatge: portal de recursos educatius eCasals, contingut pedagògic del llibre a treballar, recursos i materials externs
Disseny tecnològic
Ús de la plataforma eCasals com a EVA
Disseny d'avaluació del projecte
Qüestionari a alumnes i professors usuaris d'eCasals
Entrevista a cap de departament digital de l'editorial
Informe d'avaluació d'aspectes tècnics, d'ús, pedagògics i de continguts
Checklist d'avaluació de les fases ADDIE
Desenvolupament
Espai d'activitats autoavaluables i de recursos que afavoreixen l'autoaprenentatge, la motivació i la retenció de coneixements als alumnes i la facilitat de correcció als professors
Espai de llibres digitals amb activitats obertes
Redisseny de l'apartat d'activitats i de recursos de la plataforma eCasals
Implementació
Prova pilot del mòdul
Redisseny i/o disseny d’activitats d’aprenentatge a partir de les plantilles d’activitats d’autoavaluació creades
Crear activitats digitals en tan que sigui possible de forma autoavaluable
Donar permís als alumnes i professors perquè experimentin amb les activitats dissenyades i en facin una avaluació
Avaluació implementació
Rúbriques d'avaluació pedagògica
Alumnes i professors
Cap de departament digital
S'ha innovat en el 83% de les activitats digitals dissenyades
El 100% són viables per un aprenentatge significatiu
El 100% dels enquestats creuen interessant aprendre amb activitats autoavaluables
5 dels 6 alumnes/professors es senten motivats al realitzar aquestes activitats
Saber el resultat de l'activitat al moment és un reforç de retenció per l'alumne
Avaluació i conclusions del projecte
Assoliment dels objectius amb resposta a les necessitats detectades
Redisseny d'activitats digitals del llibre de Biologia i Geologia 1 ESO, apostant per unes activitats de tipus autoavaluació
Projecte condicionat pel calendari
No desenvolupada tota la implementació prevista a causa de la temporització
Autoavaluació sastisfactòria del desenvolupament de la memòria
Distribució dels llibres digitals amb els nous apartats creats per desenvolupar el projecte
Meritxell Freixas Nogué
TFM. Màster en Educació i TIC
Gràcies per la vostra atenció.
Full transcript