Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Emosyon

No description
by

donna amos

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Emosyon

Mga Pangunahing Emosyon
Ayon kay FELDMAN, sa pamamagitan ng emosyon
Apat na uri ng damdamin:
Pandama (sensory feelings)
=limang karamdamang pisikal o mga
panlabas na pandama
na nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan o paghihirap sa tao.
Halimbawa: pagkagutom, pagkauhaw, kalasingan, kasiyahan, sakit at kiliti.


Ang Emosyon
Emosyon ay...
-ang PINAKAMAHALAGANG larangan ng pag-iral ng tao (ayon kay Scheler).

- sa pamamagitan ng emosyon, naipamamalas ng tao ang kaniyang pagpapahalaga sa mga bagay sa kaniyang paligid.
Kalagayan ng damdamin (feelings state)

=kasalukuyang kalagayan na nararamdaman ng tao.
Halimbawa: kasigalahan, katamlayan, may gana, at walang gana.
Sikikong damdamin (psychical feelings)

=pagtugon ng tao sa mga bagay sa kaniyang paligid ay naiimpluwensiyahan ng kasalukuyang kalagayan ng kaniyang damdamin; ang kaniyang dagliang tugon ay maaaring magpabago ng kaniyang kalooban at pag-iisip tungo sa positibong panlipunang pakikipag-ugnayan.
Halimbawa: sobrang tuwa, kalungkutan, pagdamay, mapagmahal at poot.
Ispiritwal na damdamin (spiritual feelings)


=nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya,

Emosyong nagpapahirap sa damdamin
Pagkamuhi (hatred)
Pag-iwas (aversion)
Pagdadalamhati (sorrow)
Kawalan ng pag-asa (despair)
Pagkatakot
(fear)
Naksisiya ngunit nangangailangan ng wastong pamamahala
Pagmamahal
(love)
Paghahangad
(desire)
Pagkatuwa
(joy)
Pag-asa
(hope)
Pagiging matatag
(courage)
Pagkagalit
(anger)
1. Nababatid ng tao ang nangyayari sa kaniyang paligid at nabibigyan ito ng katuturan ng kaniyang isip.
2. Nakatutukoy ang higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin
3. Nagagamit ang pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Emotional Quotient/Emotional Intelligence
=ito ay makakamit kapag napagtagumpayan ng tao ang pamamahala ng kanyang emosyon. May limang elemento (ayon kay GOLEMAN, D.)
Pagkilala sa sariling emosyon
Pamamahala sa sariling emosyon
Motibasyon
Pagkilala at pag-unawa sa damdamin ng iba
Pamamahala ng ugnayan
Pamamahala ng Emosyon
Literasiyang Pandamdamin
Literasiyang pandamdamin
=tumutukoy sa dalawang bagay ayon kay Seeburger, F.
Una, kakayahang alamin at unawain ang mga sariling emosyon.
Pangalawa, matukoy at maramdaman ang damdamin na angkop lamang sa sitwasyong kinakaharap.
Pagtitimpi o pagpigil na gawin ang isang bagay na hindi dapat.
Mga paraan upang makayanan at mapagtagumpayan ang mga emosyon
Tanungin ang sarili, "hahayaan
ko bang magawa ko ang di karapat-dapat o mas pipiliin kong gumawa ng makabubuti?"
Tanggapin na ikaw ay takot harapin ang takot, ngunit isipin na mayroon pang higit na magandang mangyayari
Isaisip na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan, at pagiging tanyag kung hindi sa kakayahan na mamuhay ng may pagpapahalaga at dangal.
Matutong tanggapin na may hangganan ang lahat ng bagay na mayroon tayo, tao man o bagay.
Sa tuwing ikaw ay nawawalan ng pag-asa, isipin na may mga tao maaari mong mapagkatiwalaan at mahingan ng tulong.
Full transcript