Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hydrogensamfunnet

No description
by

Marte Sollid

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hydrogensamfunnet

Hydrogensamfunnet
Et hydrogensamfunn er et samfunn der den elektriske energien som innbyggerne bruker i stor grad baserer seg på bruk av hydrogen som energibærer.

I et hydrogensamfunn brukes det for det meste brenselceller til produksjon av energi, noe som gjør et hydrogensamfunn til et miljøvennlig samfunn siden vann er eneste avfallsstoff.

Per dags dato finnes det ingen hydrogensamfunn, men med den befolkningsveksten og det økende behovet for
energi vi står ovenfor, vil et slikt samfunn være hensiktsmessig for å bidra til å redusere
det økologiske fotavtrykket vi som
etterlater oss på jorden.
Hva er et hydrogensamfunn?
http://snl.no/hydrogen
Lastet ned onsdag 21. mai 2014 kl. 15:17

http://www.forskning.no/artikler/2007/juni/1181552290.99
Lastet ned onsdag 21. mai 2014 kl. 15:07

http://www.forskning.no/artikler/2014/mars/383609
Lastet ned mandag 2. juni 2014 kl. 13:12

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/NOU-er/2004/NOU-2004-11/5.html?id=149972
Lastet ned mandag 2. juni 2014 kl. 13:18

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A687FA4F7-8A9B-8409-2A95-00001FC89798&tid=1113914&grp=
Lastet ned mandag 2. juni 2014 kl. 13:26

http://ndla.no/nb/node/17535
Lastet ned mandag 2. juni 2014 kl. 13:34

http://snl.no/brenselcelle
Lastet ned torsdag 5. juni 2014 kl. 10:53

Naturfag 5
Brandt, H., Hushovd, O. D., Tellefsen, W. T.
H. Aschehoug & Co. 2011
Kilder

En utfordring ved et hydrogensamfunn er problemene med lagring og frakting av hydrogengass. For det første har stoffet et svært lavt kokepunkt, -253℃, og er derfor nesten alltid i gassform. Da tar det stor plass, og energitettheten er lav. Man vil derfor trenge en fysisk større mengde hydrogengass enn for eksempel bensin for å få den samme mengden energi.

Et annet problem er at gassen er veldig lett, hydrogen er det letteste grunnstoffet vi kjenner til, og det vil derfor være vanskelig å overføre gassen til for eksempel biler.

Når hydrogengass reagerer med oksygengass dannes den eksplosive og lett antennelige gassen knallgass. Dette gjør at både frakting og oppbevaring av hydrogen er forbundet med høy risiko.

I tillegg til problemene ved lagring og frakting av hydrogengass er produksjon av stoffet en utfordring. Den mest brukte produksjonsmåten er dampreformering av hydrokarboner med vanndamp. Denne metoden går ut på at naturgass, som i stor grad består av metan, reagerer med vann under høyt trykk og høy temperatur og danner hydrogen og karbondioksid. Hvorvidt denne metoden er miljøvennlig avhenger av hvordan karbondioksidet håndteres, og også hvor energien som brukes til å skape trykket og den høye temperaturen kommer fra.

Fullstendig reaksjonslikning:
CH4(g) + 2H2O(aq) + energi --> 4H2(g) + CO2(g)

Elektrolyse av vann er en annen måte å fremstille hydrogen på. Da ledes elektrisitet gjennom vannet, og det spaltes til hydrogen- og oksygengass. Også for denne metoden er det hvor den elektriske energien kommer fra som avgjør om den er miljøvennlig eller ikke. Dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vannkraft, vil dette gjøre metoden miljøvennlig. Derimot vil elektrolyse av vann ikke være en miljøvennlig metode for fremstilling av hydrogen dersom elektrisiteten som blir brukt kommer fra ikke-fornybare kilder som for eksempel fossilt brensel.

Fullstendig reaksjonslikning:
2H2O(aq) + elektrisk energi --> 2H2(g) + O2(g)
Utfordringer ved et hydrogensamfunn
En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid. Siden hydrogen må fremstilles, kalles det en energibærer.
I en brenselcelle
omdannes hydrogen
og oksygen til vann
og elektrisk energi.
Virkningsgraden til
en brenselcelle
er ca 50%
Det økologiske fotavtrykket
er et mål på menneskenes forbruk
av fornybare naturressurser. Ved å sammenlikne fotavtrykket med naturens evne til å fornye disse ressursene, kan
en vurdere om forbruket er
bærekraftig eller om vi driver
rovdrift på naturressursene.
Hvordan virker en brenselcelle?
I en brenselcelle omdannes oksygen- og hydrogengass til vann og elektrisk energi. En brenselcelle består av to kammere skilt av en membran med et tynt lag platina på hver side. Membranen slipper kun gjennom hydrogenkjerner, altså protoner, noe som gjør at elektroner tvinges gjennom en ytre krets og vi får elektrisk energi.

I det ene kammeret pumpes det inn hydrogengass, og i det andre finnes det oksygengass (oksygenkonsentrasjonen i luft er 28%). På grunn av gassenes egenskaper ønsker de å reagere med hverandre, og de trekkes mot membranen. Der treffer de platinaplatene, som fungerer som katalysatorer, og hydrogengassen blir spaltet til to elektroner og to protoner. Protonene slippes gjennom membranen, mens elektronene tvinges gjennom en ytre krets.
I det andre kammeret reagerer protonene og elektronene med oksygengassen, og det dannes vann.

Fullstendig reaksjonslikning:
2H2(g) + O2(g) --> 2H2O(aq) + energi
Full transcript