Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagbasa

No description
by

Vince Belleza

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagbasa

Pagbasa Ayon sa aklat ni Mabilin, ang pagbabasa
ay may apat na teoryang dapat malaman. Si William S. Gray, ang ama ng pagbasa, ay nagbigay ng apat na hakbang sa pagbasa. Ang mga kilalang manunulat ay nagbigay ng mga iba't-ibang kahulugan ng pagbabasa. Ayon kay Silvey... Ang pagbasa ay binibigyan mo ng kahulugan at pagkilala ang mga kaalamang nakalimbag batay sa pagkakasulat ng may-akda. Sa pamamagitan ng pag-justify ay napapalahad ng may-akda ang kanyang kaalaman at itinatanggap mo sa paraan ng pang-unawa at sa dating kaalaman. Ayon kay Goodman... Ang pagbabasa ay nakakabuo ng bagong kaalaman batay sa teksto o anomang impormasyong iyong binabasa. Dahil dun, ipinatutunayan ka na ikaw ay may kakahayang mag-isip at bumuo ng bagong kaalaman sa tulong nito. Mga Teorya sa Pagbasa Mga Hakbang sa Pagbasa Kahulugan Ayon kay McWhorter... Ang pagbasa ay kailangan ng sapat na pag-iisip at pang-unawa sa mga simbolong nakalimbag o mga babasahin na kadalasang tinatawag nating teksto. Ang pagbasa ay kabilang sa limang makrong kasanayang pagwika: (ang iba ay...) Pakikinig Pagsasalita Pagsulat Panonood Pilosopiya ng Pagbasa Ang mga ito ay pinakagamitin sa pagpuproseso ng kaalaman lalo na sa pagtuklas at pagsusuri ng mga ideyang kakailanganin mo sa akademya. Kasama ang pagbabasa sa
itinuturing nating
"receptive or in-put
knowledge" o daan upang
matuklasan, maunawaan,
at matutuhan mo ang
mga kaalamang ipinahahayag
ng iyong kapwa. Ayon kay Coady... Importanteng isaalang-alang mo ang dating kaalaman sapagkat malaki ang maitutulong nito sa pag-unawa sa tekstong babasahin dahil ito ay magpapabilis sa pagkaka-unawa ng kaalaman mo. Konklusyon... Kapag hinalo-halo ang mga kahulugan na ibinigay, ang pagbasa ay isang transpormatibong komunikasyon sapagkat isa ito sa mabisang paraan sa pagtuklas ng bagong kaalaman sa tulong din ng dating kaalaman. Persepsiyon Unang hakbang upang kilalanin
ang mga nakalimbang na simbolo
o letra mula sa wastong pagbigkas
at pagbigay ng tamang kahulugan sa
mga salitang nabasa. #1! Komprehensyon #2! Inuunawa ang mga impormasyon sa tekstong binasa gamit ang pag-isip, damdamin, at ang dating kaalaman. Reaksyon Ito ay nagbibigay pasya kung makatothanan ba o makabuluhan ang binasa. #3! #4! Asimilasyon Ito ang magiging hantungan kung papaano isasama at iuugnay ang dating kaalaman sa mga kaalamang nahinuha sa tekstong binasa. Teoryang Bottom-up Ito ang teoryang nagsisimuula sa mga sunud-sunod na pagkilala sa mga nakalimbang na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Ito ay nagsisimula sa mga bahagi ng teksto na kabilang na ang mga salita, parirala, pangungusap, at mga talatapara magkaroon ng buong pagkaunawa sa tekstong binasa. Teoryang Top Down Ang pag-unawa ay nagsisimula sa isipan ng mambabasa tungo sa tekstong kanyang binabasa. Ang mambabasa ay isang aktibong kalahok sa
proseso ng pag-unawa sa teksto na may dati
ng kaalaman na nanatili sa kanyang isipan
at mayroon din siyang sariling kasanayan sa wikang ginagamit. Teoryang Interaktibo Ang teoryang ito ay nagpapakita ng interaksyon
sa pagitan ng manunulat at mambabasa. Dito nagagamap ang pagpapahayag ng
kaalaman ng manunulat sa teksto na binibigyang
pag-unawa naman ng mambabasa sa pamamagitan
ng sariling wika at mga kaalaman. Teoryang Iskima Ang teoryang ito ay nagpapahalaga
ng dating kaalaman o paniniwalang
nakatanim sa isipan ng mambabasa
batay sa kanyang mga karanasan at
natutuhan. *Vince Belleza
*Nhyne Junio
Full transcript