Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verifiëring van semantiese verhoudings in Afrikaanse naamwoo

No description
by

Joanie Liversage

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verifiëring van semantiese verhoudings in Afrikaanse naamwoo

Verifiëring van semantiese verhoudings in Afrikaanse naamwoord-naamwoordsamestellings
Oorsig
Inleiding
Data-analise
Resultate
Inleiding
Literatuuroorsig
Data-analise en kategoriserings
Resultate vanuit passing
Gevolgtrekking

Literatuuroorsig
AuCoPro-projek
("Automatic Compound Processing")
Hierdie projek het onder andere ten doel om die semantiese verhoudings tussen konstituente van samestellings beter te verstaan, sodat sodanige verhoudings in nuwe samestellings outomaties voorspel kan word.

"oliekoek" [koek gemaak in olie]
Probleem
Die "bo-na-onder"-benadering

Ook vir Afrikaans en Nederlands

"sjokoladekoek"
[koek met sjokolade as hoofbestanddeel]

"kabouterkoek"
[koek met kabouter as hoofbestanddeel]?

"Engelsman"
[man afkomstig van Engeland]

"vakbondman"
[man afkomstig van 'n vakbond]?
Benaderings tot kategorisering
BESKRYWENDE TAALKUNDE
Fokus om bestaande samestellings te verduidelik [Warren (1978)]
GENERATIEWE PARADIGMA
Identifiseer patrone in samestelling vir voorspelling [Levi (1978)]
PSIGOLINGUISTIESE BENADERING
Analiseer die rede en denkrigting vir die gebruik van die samestelling
KOGNITIEWE AANSLAG
Samestelling op grond van konseptuele kennis (template)
REKENAARLINGUISTIESE BENADERING
Voorspel semantiese inligting van samestellings (template)
LEVI
LEVI (1978) se RDP's ("Recoverably deletable predicates")
CAUSE1 "flu virus" CAUSE2 "snow blindness"
HAVE1 "college town" HAVE2 "company assets"
MAKE1 "honey bee" MAKE2 "daisy chains"
USE "water wheel"
BE "chocolate bar"
IN "mountain lodge"
FOR "headache pills"
FROM "bacon grease"
ABOUT "adventure story"
Ó Séaghdha (2008) en voorbeelde van Verhoeven (2012)
AFDELING 1
BE ("woman driver", "bombrief")
HAVE ("car door", "skoolgrond")
IN ("forrest hut", "waterplant")
ACTOR ("student demonstration", "vrouekonferensie"
INSTRUMENT ("rice cooker", "traangas")
ABOUT ("fairy tale", "kunsuitstalling")

AFDELING 2
RELATION ("fopkoek")
LEXICALISED ("spierpaleis")
UNKNOWN
-koek en - tert
EETBAAR
SUBSTANSIE
HOOFBESTANDDEEL
"sjokoladekoek"
DOEL
GELEENTHEID
"verjaardagkoek"
EIENSKAP
LYK SOOS
"ringkoek"
TEKSTUUR
"sponskoek"
KLEUR
"donkerkoek"
SMAAK
"soetkoek"
METODE
GEMAAK MET BEHULP VAN
"yskastert"
OORSPRONG
PLEK VAN AFKOMS
"madeirakoek"

AFSET
"winkelkoek"
NIE-EETBAAR
VERSAMELING
"miskoek"
"daggakoek"
METAFORIESE VERWYSING
GEHEEL
"bestedingskoek"
-man
Oorsprong
PLEK VAN AFKOMS
"Duitsman"
BENAMING
"boetman"
"Daanman"
IDENTITEIT
INKLUSIEF
"engelman"

VOORKOMS
"maerman"

EIENSKAP
"kragman"

KARAKTER
"braafman"
VOORKEUR
BELANGSTELLING
"gholfman"

ONDERSTEUN
"DA-man"
BEROEP
DIENSNEMER
"Huisgenootman"

INDUSTRIE
"reklameman"
Datastel inligting
Komposita uit die woordkorpus van Die Afrikaanse Taalkommissie ("TK-korpus")

449 samestellings wat eindig met "-koek" of "-tert"

5046 samestellings wat eindig met "-man"
HAVE/BE
Eienskap kan uitgebrei word
(Kleur, smaak, tekstuur, voorkoms)
"maerman", "ringkoek", "soetkoek"

ACTOR/INST
Beroep/doel kan bygevoeg word
"piekniekkoek", "reklameman"

OORSPRONG/AFKOMS
"madeirakoek", "Duitsman"

BENAMING
"Boetman", "Smitman"

MAAT
"500g-koek"
Gevolgtrekking
Die reedsbestaande modelle vir die verwerking van semantiese verhoudings van samestellings kan wel geverifieer word, maar egter ook aangevul en verbeter word soos wat die resultate, verkry deur die "onder-na-bo"-benadering, aandui.
TOESTAND
SIEKTE
"melaatsman"
BESIT
EIENAAR
"bruidskoek"
"familiekoek"
Joanie Liversage & Gerhard B van Huyssteen
Noordwes-Universiteit
22593969 | gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za

Probleem
Annoteringsprotokol in natuurliketaalprosesseringsisteme vir Afrikaans en Nederlands is gebaseer op:

Ó Séaghda (2008)
Esterhuizen (1986)

Hierdie modelle is elk weer op onder andere Levi (1978) of Warren (1978) gebaseer.
Doelstelling
"Onder-na-bo"-benadering

Passing

Verifieer of die reedsbestaande kategorieë werklik in gebruiksgebaseerde data van Afrikaans voorkom


Warren (1978)
Esterhuizen (1986)
Full transcript