Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatūras dubultstunda_Hērakls

No description
by

Ieva Vāvere

on 26 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatūras dubultstunda_Hērakls

Literatūras
dubultstundas
plāns

Klase: 10.
Temats: Sengrieķu kultūrvaronis Hērakls un viņa liktenis-
veikt lielus darbus un ciest lielas mokas.
Pamatjēdzieni: liktenis, sengrieķu mīts, varoņdarbi, Hērakls.
Mācību mērķis: Padziļināt skolēnu priekšstatu par sengrieķu kultūrvaroni Hēraklu, lasot sengrieķu mītu
Hērakls un viņa divpadsmit varoņdarbi.
Ieva Vāvere
Mācību uzdevumi:
• Aktualizēt skolēnu izpratni par jēdzienu
liktenis
.
• Aktualizēt būtisko par sengrieķu varoni Hēraklu.
• Pēc video fragmenta noskatīšanās prognozēt, kāds varētu būt sengrieķu varoņa Hērakla liktenis.
• Lasīt sengrieķu mītu
Hērakls un viņa varoņdarbi
un izveidot informatīvu ziņojumu par pārī lasīto mīta fragmentu (par vienu no varoņdarbiem).
• Prezentēt darba rezultātu klasē.
• Rakstiski izteikt savu viedokli/pārdomas par varoņu likteni, atbildot uz jautājumu-
kāpēc es gribētu/negribētu izdzīvot varoņa likteni?
Prognozējamais rezultāts:
• Skolēni prot veidot asociācijas par jēdzienu
liktenis
, saistot to ar personīgo pieredzi, kultūras faktiem.
• Skolēni prognozē, ka varoņa liktenis ir gan cēls, gan mokošs.
• Skolēni pārī ir izveidojuši informatīvu ziņojumu par vienu no iepazītajiem Hērakla varoņdarbiem un prezentējuši to klasē.

Skolēniem ir radies priekšstats par sengrieķu varoni Hēraklu un viņa likteni, kā arī skolēni spēj pamatot savu viedokli,
kāpēc paši gribētu/negribētu piedzīvot varoņa likteni?
Darba organizācijas formas:
frontālais darbs,
pāru darbs,
individuālais darbs.
Mācību metodes un metodiskie paņēmieni:

mācību dialogs,
prāta vētra,
prognozēšana,
uzlabotā lekcija,
vizualizēšana,
stāstījums,
3P,
brīvais raksts.

Resursi:
Cīrule, B., Ķemere, I.
Sengrieķu mīti
. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998

Dubiņa, I., Silova, L., Vēvers, Vīduša, I.
Literatūra 10.klasei. Skolotāja grāmata
. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009

Silova, L., Vēvers, A., Vīduša, I.
Literatūra 10.klasei. Mācību grāmatas 1.daļa.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2003

Viliss, R. (galvenais konsultants).
Pasaules mītu vārdnīca no A līdz Z
. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Vjatere, I. (sastādījusi).
Mitoloģijas vārdnīca
. Rīga: Avots, 2004

Filmas Hērakls (Hercules) reklāmas video.
36 A4 formāta lapas (baltas),
12 A3 formāta lapas (baltas/krāsainas),
flomāsteri,
zīmuļi,
tāfele un krīts,
dators ar interneta pieslēgumu,
projektors.
Vērtēšana:
savstarpējā vērtēšana pēc 3P metodes, skolēni cits cita darbu novērtē arī ar atzīmi, skolotājs pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem vērtē skolēnu sagatavotos ziņojumus. Kopā tiek summēta skolotāja atzīme par ziņojumiem un atzīmes (skolēnu savstarpējais vērtējums) par pāra stāstījumu. Gala vērtējums par darbu ir vidējā atzīme. Ar i/ni tiek vērtētas skolēnu savstarpējā novērtējuma kartes.
Stundas norise
Organizatoriskais moments (2-3 min)

• Sasveicināšanās.
• Iepazīstināšana ar stundas tematu, mērķi un uzdevumiem.

Ierosināšana (5-7 min)
• Ar
prāta vētras
palīdzību skolēni tiek rosināti izteikt savas asociācijas par vārdu
liktenis
(1.pielikums). Skolēnu izteikumi tiek pierakstīti uz tāfeles un pierakstos.
• Skolēniem tiek piedāvāts noskatīties filmas
Hērakls
reklāmas video. Pēc tam klasē tiek prognozēts, kāds varētu būt šī mītiskā varoņa liktenis, atbildes sasaistot ar jau zināmo, piemēram, par Kurbadu, Lāčplēsi, pieteikto tematu, redzēto video, asociācijām par vārdu liktenis.
Apjēgšana(30+30 min)
• Skolotāja uzlabotās lekcijas veidā pastāsta galveno par Hēraklu (2.pielikums) un mīta
Hērakls un viņa varoņdarbi
pirmo daļu, proti, par šī varoņa piedzimšanu, Hēras dusmām un vajāšanu, kā arī iemeslu, kāpēc Hēraklam bija jāveic 12 varoņdarbi (4.pielikums).
• Pēc tam skolēni turpina mītu iepazīt patstāvīgi, pāros lasot izlozēto mīta fragmentu (3.pielikums) un sagatavojot par to ziņojumu (5.pielikums), ar ko stāstījuma veidā pēc tam iepazīstina pārejos klases biedrus. Lai sagatavotu pilnvērtīgu ziņojumu, skolēni tiek rosināti izmantot mitoloģijas un mītu vārdnīcas.
• Pēc ziņojumu sagatavošanas visi skolēni prezentē (2-3 min katrs) savu darbu klasē. Skolēni cits cita uzstāšanos izvērtē savstarpēji pēc 3P metodes, kā arī novērtē darbu ar atzīmi (6.pielikums). Skolotājs vērtē izveidotos ziņojumus pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem (7.pielikums).
Refleksija 5-7 min)
• Skolēni brīvā raksta veidā pauž savu viedokli
kāpēc es gribētu/negribētu izdzīvot varoņa likteni?
• Daži skolēni nolasa savus darbus+ īss mācību dialogs par šo jautājumu.

• Īss kopsavilkums par stundu.
• Skolotāja pateicas skolēniem par darbu.

Jautājumi
Paldies!
Full transcript