Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CADANGAN STRUKTUR URUS TADBIR WAWASAN BRUNEI 2035

No description
by

wan rahman

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CADANGAN STRUKTUR URUS TADBIR WAWASAN BRUNEI 2035

WAWASAN BRUNEI 2035:
TINJAUAN PERLAKSANAAN

CADANGAN DAN SOKONGAN
WAWASAN BRUNEI 2035
ISU DAN CABARAN SEMASA
Rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya
Kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi
Ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan
2013
2035
MERAIH MANFAAT STRUKTUR URUSTADBIR
Urustadbir dengan lebih cekap
JPM sebagai peneraju utama Wawasan Brunei 2035
Menghindarkan miskonsepsi perlaksanaan program dan projek pembangunan melalui RKN sahaja
Memastikan pemilikan ('ownership'), kepimpinan dan pulangan pelaburan
Memastikan setiap dasar dan strategi sejajar serta serasi dengan aspirasi pembangunan negara yang dihasratkan
CADANGAN URUSTADBIR WAWASAN BRUNEI 2035
MATLAMAT PERTAMA:
“Rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya”
MATLAMAT KEDUA: “Kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi”
MATLAMAT KETIGA: “Ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan”
MATLAMAT PERTAMA:
“Rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya
MATLAMAT KEDUA: “Kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi”
MATLAMAT KETIGA: “Ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan”
Mengenalpasti dan membangunkan perindustrian bukan minyak dan gas
Menubuhkan pusat pembangunan ekonomi
Iklim perniagaan yang kondusif
Melakukan kajian asas mengenalpasti keupayaan negara dalam bidang sains dan teknologi
Memupuk warganegara menjadi ahli perniagaan berjaya
Kedudukan negara dalam ‘Ease of Doing Business’ pada tahun 2014 adalah pada kedudukan
59
daripada 189 ekonomi
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) belum menunjukkan pertumbuhan yang memberangsangkan
Sumbangan Sektor Minyak dan Gas:

Kerajaan - 90%
Komposisi ekspot - 95%
Memantapkan sistem pendidikan rendah
Menyediakan saluran pendidikan teknikal dan latihan kemahiran vokasional
Melebarkan akses Pendidikan Tertiari melalui penganugerahan geran atau pinjaman biasiswa institusi kewangan
Perubahan set minda ('mindset')
Menerapkan nilai-nilai luhur ugama Islam
Meningkatkan amalan cara hidup sihat
IMPLIKASI DAPATAN
Usaha terhadap pembasmian kemiskinan masih belum berupaya untuk mengurangkan kadar kemiskinan secara signifikan
Usaha yang sedia ada seolah-olah mendorong budaya meminta-minta
Kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi boleh meningkatkan kadar jenayah
Impak NCD menjejaskan produktiviti rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara
IMPLIKASI DAPATAN
Usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara belum menampakkan hasil yang dihasratkan
Pergantungan tinggi kepada hasil minyak dan gas
Suasana bisnes yang kurang kondusif
IMPLIKASI DAPATAN
Kualiti pendidikan semakin merosot
Kualiti pelajar di peringkat menengah akan terjejas
Pengurangan pembekalan sumber tenaga manusia yang berpotensi bagi pertumbuhan industri-industri baru
Kemasukan ke pengajian tinggi akan berkurangan
Pertumbuhan kadar pengangguran
Menjejaskan daya saing negara
2007
DAPATAN DARI TINJAUAN AWAL
Ketiadaan laporan kajian mengenai pencapaiannya sebelum ini
Ketiadaan laporan tahunan yang diketahui mengenainya
Miskonsepsi di antara pelaksanaan RKN dengan haluan dasar pembangunan di bawah Wawasan Brunei 2035
Tiada laporan mengenai pensejajaran Pelan Strategik Kementerian-Kementerian dengan Wawasan Brunei 2035 secara terperinci di peringkat nasional
Ketiadaan satu agensi yang bertanggungjawab secara langsung mengenai dengan pengurusan dan pemantauan Wawasan Brunei 2035
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
DALAM TAHUN 2035
Tahap pendidikan dan kemahiran rakyat yang bertaraf tinggi di peringkat antarabangsa
Taraf kehidupan rakyat termasuk dalam kalangan 10 negara teratas di dunia mengikut Indeks Pembangunan Manusia UNDP
Negara berada di kedudukan 10 teratas di dunia dari segi pendapatan per kapita
IMPLIKASI
PENGURUSAN
CABARAN
Full transcript