Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Morze Bałtyckie

No description
by

Mikołaj Kociołek

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Morze Bałtyckie

Nazwa naszego morza - Bałtyk pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, czyli wielka, słona woda. Na dobre przyjęła się u nas w XIX wieku, ale zapewne pochodzi już z IX.

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, półzamkniętym.
Z racji swej niewielkiej głębokości uważa się go za morze szelfowe.

Powierzchnia - 415 266 km2

Ilość wody w Bałtyku - 21 721 km2

Największa głębokość - 459 mŚrednia głębokość - 52,3 m

Roczny dopływ wody słonej - 720 km3

Roczny dopływ wody słodkiej - 650 km3

Liczba mieszkańców na zlewni - 80 mln

Bałtyk na mapie.
Morze położone jest w Europie Północnej pomiędzy Półwyspem Skandynawskim, a środkową i wschodnią częścią kontynentu.
Wyspy Bałtyku
Bornholm - jest to należąca do Danii wyspa w południowo-zachodniej części Bałtyku. Największe jej wzniesienie 162 m n.p.m.
Na północy wyspy wybrzeża są skaliste. Na wyspie Bornholm znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowe i kąpieliska. Największe miasto - Ronne. Początkowo Bornholm był siedliskiem normańskich piratów

NASZE POLSKIE MORZE, CZYLI CO WIEMY O BAŁTYKU
Podstawowe informacje o Bałtyku
W basenie tego morza położonych jest 9 państw: Dania, Szwecja, Finlandia,
Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Polska, Niemcy. Ponadto stanowi ono zlewisko dla:
Norwegii, Czech oraz Słowacji.

Na zdjęciu miasto Ronne – stolica Bornholmu
Gotlandia - jest to należąca do Szwecji i największa na Morzu Bałtyckim wyspa, o powierzchni 3.140 km2.
Wyspa jest nizinna z największym wzniesieniem 83 m n.p.m. Największe miasto - Visby.

Rugia - jest to należąca do Niemiec wyspa położona w południowo-zachodniej części Bałtyku. Powierzchnia wyspy wynosi 960 km2. Wyspa jest silnie rozczłonkowana z licznymi zatokami, półwyspami i wysepkami,
a od lądu jest oddzielona wąską cieśniną Strelasund.

Uznam - jest to wyspa przybrzeżna na Bałtyku. Powierzchnia wyspy wynosi 424 km2.
Wyspa jest podzielona - niewielka część wschodnia ze Świnoujściem należy do Polski, reszta do Niemiec.Wolin - jest to należąca do Polski przybrzeżna wyspa, położona w południowej części Bałtyku. Od lądu stałego oddzielona jest rzeką Dziwną i Zalewem Szczecińskim, a od wyspy Uznam rzeką Świną. Powierzchnia wyspy wynosi 245 km2.
Część wyspy zajmuje Woliński Park Narodowy.

Głębokość morza
Zasolenie wód Morza Bałtyckiego

Zasolenie wód Bałtyku jest niewielkie. Średnio wynosi 7 promili.
Najmniejsze jest w Zatoce Botnickiej (2-6 promili), a największe w Cieśninach Duńskich (do 16 promili).

Zasolenie zwiększa się wraz z głębokością. Przy dnie wynosi ok. 17 promili.
Niewielka zawartość soli w wodach Bałtyku spowodowana jest dużym dopływem wody słodkiej, małym parowaniem oraz słabym połączeniem z Morzem Północnym przez płytkie Cieśniny Duńskie.
Bałtyk jest chłodnym morzem, szczególnie w części północnej. Temperatura jego wód waha się od 0 do 18 stopni C. W zimie znaczna jego część zamarza. Długiemu okresowi zlodzenia sprzyja małe zasolenie wód.

Temperatura wód Morza Bałtyckiego
Fauna Morza Bałtyckiego

Życie w Bałtyku jest ubogie. W naszych wodach spotykamy znacznie mniej gatunków niż w sąsiednim Morzu Północnym. Ponadto liczba gatunków zmniejsza się w miarę przesuwania się od Kattegatu do zatok: Fińskiej i Botnickiej. Jest to efekt spowodowany niższym zasoleniem.
Duży zakres zasolenia wód bałtyckich (1-30 PSU) pozwala na występowanie w nich różnych grup organizmów, od słodkowodnych do morskich. Najliczniejszą grupą roślin i zwierząt w Bałtyku są gatunki morskie o dużej tolerancji na zmiany zasolenia (np. dorsz, śledź, krewetka), mniej liczne są gatunki typowo słonawowodne
(np. podwój, niektóre kiełże). W wodach przybrzeżnych i wysłodzonych zatokach występują gatunki słodkowodne (np. okoń, płoć, błotniarka). Ssaki reprezentują: foka szara i obrączkowana.
Krewetka Bałtycka
Okoń
Foka szara
Morze Bałtyckie jest stosunkowo płytkie (zaliczamy je do mórz szelfowych). Średnia głębokość to 52,3 m, a maksymalna 459 m (Głębia Landsort). Inne większe głębie to Głębia Gotlandzka (249 m), Głębia Alandzka, Głębia Gdańska.
W dnie morza wyróżnia się baseny: na zachodzie Basen Bornholmski (głębokość do 105 m), oddzielony progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej (118 m), w środkowej części Basen Gotlandzki (głębokość do 459 m), na północy Basen Zatoki Botnickiej.

Dorsz
Kiełż
Podwój

Flora morza Bałtyckiego.
Świat roślinny Morza Bałtyckiego jest ubogi jakościowo i ilościowo, wykazuje wyraźne zróżnicowanie geograficzne; tworzą go głównie:
-glony,
-zielenice,
-brunatnice,
-krasnorosty,
-rzadziej rośliny kwiatowe (trawa morska, rdestnica, wywłócznik).

Najliczniejsze są okazałe zielenice (np. taśma, gałęzatka, ramienice), rzadsze brunatnice (występuje głównie morszczyn pęcherzykowaty).
Brunatnice są charakterystyczne dla dna twardego, skalistego lub co najmniej kamienistego, cechującego osuwające się wysoczyzny klifowe.
Rdestnica
Ramienica
Morszczyn pęcherzykowaty
Typy wybrzeża występujące w Polsce.
Wyróżniamy cztery główne typy wybrzeży Morza Bałtyckiego.

Najczęściej występującym jest wybrzeże zalewowo - mierzejowe, czyli z tzw. plażą. Panujące na Bałtyku wiatry zachodnie powodują powstawanie prądów przybrzeżnych, które przenoszą wzdłuż brzegu piasek i muł. Na załamaniach linii brzegowej siła prądu słabnie i piasek zaczyna się gromadzić w coraz dłuższe wały zwane mierzejami.

W miejscach, gdzie do morza dochodzi mało odporna na niszczenie gliniasta morena denna, powstało wybrzeże klifowe (Wyspa Wolin, Gdynia, Jastrzębia Góra).

Wybrzeże mierzejowo- zalewowe
Schemat powstawania wybrzeża klifowego
Wybrzeże klifowe
Czwartym typem wybrzeża jaki można zaobserwować rozpatrując temat Morza Bałtyckiego jest wybrzeże fiordowo - szkierowe występujący w Szwecji i Finlandii.
Wybrzeże fiordowe
Schemat powstawania wybrzeża fiordowego --->
Wybrzeże szkierowe
Schemat powstawania
Wykorzystanie wód Bałtyku.
Bałtyk jest morzem bardzo szczodrym w dostarczaniu bogactw naturalnych krajom sąsiadującym z nim.
Polska wykorzystuje Bałtyk na bardzo wiele sposobów, takich jak:
-wydobycie surowców mineralnych, np. ropa naftowa
-rozwój handlu w portach (w Gdańsku port Północny, Gdynia, Szczecin - parowy)
-rozwój żeglugi i transportu miejskiego (żegluga kabotażowa)
-przemysł stoczniowy
-rozwój turystyki
-połów ryb (śledzie, szproty, dorsze, flądry)
Morze Bałtyckie pomimo, że nie należy do grupy największych na świecie, zajmuje naczelne miejsce wśród
najsilniej zanieczyszczonych akwenów wodnych na naszej planecie.
Jest szczególnie narażone na wszelkie zanieczyszczenia, gdyż jest morzem niedużym, prawie zamkniętym i
płytkim. Rocznie przyjmuje 650 km3 wód słodkich. Zlewisko Bałtyku obejmuje w większej lub mniejszej części takie kraje, jak: Niemcy, Czechy, Polskę, kraje europejskiej części byłego ZSRR, Finlandię i Szwecję. Oprócz tych wód, z Morza Północnego wpływa około 450 km3 wody słonej.

Źródła zanieczyszczeń :

• ścieki

• rolnictwo

• transport wodny

• przemysł chemiczny

• katastrofy zbiornikowców

• wydobycie ropy naftowej

• zatopione pociski

• motoryzacja
Przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku.
Dziękujemy za Uwagę!
Prezentację wykonali:
Adam Łątka i Mikołaj Kociołek kl 3a
Informacje zawarte w tej prezentacji zostały zaczerpnięte z takich stron internetowych jak:
www.bryk.pl
http://morze.re.pl
http://geografia_liceum.republika.pl
www.wdq.home.pl
www.naszbaltyk.pl
http://ivloken.republika.pl
Grafika w prezentacji została użyta ze stron:
http://www.wyspawolin.net/index.php?id=24&subid=28
http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/baltyk/Pliki/Wiadomosci_ogolne.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
http://www.naszbaltyk.pl/bioroznorodnosc.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorsz_atlantycki
http://foki-foczki.blog.onet.pl/2008/03/14/foki-baltyckie/
http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/baltyk/pliki/Bentos.html
http://www.naszbaltyk.pl/fitobentos.html
http://www.scholaris.pl/zasob/69199
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=143
http://ivloken.republika.pl/baltyk/wybrzeza.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klif
http://geomorfologia.w.interia.pl/m3.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/nad-baltykiem-bez-upalow-pogoda-nad-morzem-odstrasza-turystow-nikt-nie-chce-jechac-nad-baltyk_267233.html

Historia geologiczna Bałtyku
Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego. Liczy około 12 tys. lat. W swoim rozwoju przechodziło kilka faz, kształtując się na obszarze pierwotnego lądu zwanego Fennoskandią (prawdopodobnie w starej dolinie hipotetycznej eoceńskiej rzeki Eridan). Niekiedy traciło kontakt z oceanem, stając się olbrzymim jeziorem.

Bałtyckie Jezioro Lodowe, 12–10 tys. lat temu
Morze Yoldiowe, 10–9 tys. lat temu
Jezioro Ancylusowe, 9–8 tys. lat temu
Morze Litorynowe, 8–4 tys. lat temu
Morze Mya, 4 tys. lat temu – do dziś
3
1
2
4
5
1;2.Bałtyckie Jezioro Lodowe
3.Morze Yoldiowe
4.Jezioro Ancylusowe
5.Morze Litorynowe i Morze Mya (Politorynowe)
Etapy powstawania
Bałtyku
Full transcript