Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Muayene ve Tedavilerde Hastaya Verilecek Pozisyonlar

No description
by

durdane turan

on 8 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Muayene ve Tedavilerde Hastaya Verilecek Pozisyonlar

Muayene ve Tedavilerde Hastaya Verilecek Pozisyonlar
Litotomi Pozisyonu
Jinekolojik masada, hastanın bacaklarını göğsüne doğru çekip masada bulunan
desteklere yerleştirilerek verilen bir pozisyondur. Bu pozisyon hasta yatağında da verilebilir.
Secde Pozisyonu
Dikkat edilecek noktalar

* Bu pozisyon, hastayı hem fiziksel hem ruhsal yönden rahatsızlık verir ve utanmasına neden olur. Bu nedenle hasta, litotomi pozisyonunda
mümkün olduğu kadar kısa süreli tutulmalı ve mahremiyetine saygı
gösterilmelidir.


*Hasta veya yaralının üzeri düzgünce örtülmelidir. Üşümemesine dikkat
edilmelidir
Litotomi pozisyonunun kullanıldığı durumlar:

* Vajina, perine, rektum, üretra gibi organların muayene ve
ameliyatlarında,
* Doğumda
* Kataterizasyon ve sistoskopide (teleskopik, ışıklı ve lens sistemi içeren
bir cihaz ile üretra ve mesanenin gözlenmesi) kullanılır.


* Eller yıkanır ve eldiven giyilir. *Kontaminasyonu önlemek
* Hastaya, yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. Hastaya bilgi vermek.Uygulamada hastanın desteğini almak.

* Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir. *Hastanın mahremiyetini korumak

* Hasta jinekolojik muayene masasına sırtüstü yatırılır. *Pozisyonu daha kolay vermek

* Bacaklar dizden kıvrılarak iki yana açılır ve
ayaklar masadaki destek aparatların üzerine konur. *Hastayı muayeneye hazır hâle getirmek

* Kalça, jinekolojik masanın önüne doğru
kaydırılır ve üzeri köşeli bir çarşafla örtülür. *Mahremiyeti korumak.Hastanın üşümesine engellemek

* Hastanın ellerini başının altına koyması ya da iki
yana uzatması sağlanır. *Hastanın rahat etmesini sağlamak

* Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra işlemin
bittiği açıklanır. *Hastaya bilgi vermek
* Eldivenler çıkarılıp eller yıkanır. *Kontaminasyonu önlemek

* Yapılan işlem kaydedilir. *Yapılan işlemin takibini sağlamak .Yasal dayanak oluşturmak.
Litotomi pozisyonunu hasta yatağında verme;

Hasta, yatağa sırtüstü pozisyonda yatırılır.

Eller yanlarda serbest bırakılır ya da başın altına konur.

Bacaklar dizden bükülür ve iki yana açılır.

Ayaklar açık olarak diz hizasında yüksekte bir yere konur ya da alttan yastık vb. ile desteklenir.

Hasta veya yaralının üzeri köşeli bir çarşafla örtülür
Hastaya, dizlerinin üstünde, göğsünün yatağa veya muayene masasına tamamen temas
eder şekilde verilen pozisyona; secde
(diz-göğüs, Knee Chest)
pozisyonu denir.

Secde pozisyonu;

* Bu pozisyon daha çok rektum muayenesinde,

* Rektoskopi uygulamasında kullanılır
Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Kontaminasyonu önlemek

Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. Hastaya bilgi vermek.Uygulamada hastanın desteğini almak

Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir Mahremiyeti korumak

Hasta, dizinin üzerine oturtulur. Pozisyon vermek

Hastanın rahat solunum yapabilmesi için ağzın
ve burnun açık olması sağlanır. Hastanın solunumunu sağlamak


Hastanın, göğsü muayene masasına veya yatağa
değene kadar öne doğru eğilmesi sağlanır ve Bu pozisyonda hastanın rahat etmesini sağlamak
yüzü yastık üzerine gelecek şekilde baş yana
çevrilir.

Kollar, dirseklerden bükülerek başın iki yanına
konur. Hastayı rahat ettirmek


Ayaklar dizlerden kıvrılır ve kalça yukarı doğru Muayenede kolaylık sağlamak
90º açı yapacak şekilde kaldırılır. Bacaklar kalça
genişliğinde açılır.

Hastanın, sadece muayene edilecek bölgesi Mahremiyeti korumak
açıkta kalacak şekilde üzeri örtülür.

Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra işlemin Hastaya bilgi vermek
bittiği açıklanır.

Eldiven çıkarılıp eller yıkanır. Kontaminasyonu önlemek.

Yapılan işlem kaydedilir. Yapılan işlemin takibini sağlamak.
Secde Pozisyonu
* Hastanın mahremiyet hislerine saygı gösterilir.

* İşlem süresi kısa tutulur.

*Hastanın bu pozisyonda uzun süre kalmamasına
dikkat edilir.

Dikkat edilecek noktalar
Full transcript