Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dyfuzja i transport gazów w organizmie

No description
by

Artur Miluk

on 12 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dyfuzja i transport gazów w organizmie

Obieg krwi
Dyfuzja i transport gazów w organizmie
Agnieszka Manikowska & Artur Miluk

Krwiobieg mały
Transport gazów
Transport gazów w organizmie człowieka zachodzi za pośrednictwem krwi, która krąży w układzie krwionośnym człowieka

Układ krwionośny
U człowieka występuje układ krążenia zamknięty, czyli w warunkach fizjologicznych krew nie wylewa się do jam ciała.
Układ krwionośny
Składa się z:
serca
naczyń krwionośnych:
tętnic
tętniczek
naczyń włosowatych
żył
żyłek
Tlen
Inne gazy
Gazy funkcyjne
Tlen jest niezbędny do utrzymania prawidłowego działania naszego metabolizmu. Jest on substratem oddychania komórkowego, dzięki któremu wytwarzana jest energia niezbędna do procesów życiowych

Dwutlenek
węgla
Dwutlenek węgla jest natomiast bardzo ważnym elementem utrzymującym homeostazę naszego organizmu. Utrzymuje on prawidłowe pH krwi (7,35-7,45). Poniżej tej wartości występuje kwasica a powyżej zasadowica.

Tlen i dwutlenek węgla jest transportowany głównie przez erytrocyty, a dokładnie przez hemoglobinę, która się w nich znajduje.
Erytrocyty wykazują szczególne przystosowanie do transportu gazów w organizmie człowieka.
budowa
brak oddychania tlenowego

Erytrocyt
Jest to białko złożone z czterech grup polipeptydowych i każdy z nich jest połączony z jedną cząsteczką hemu
Hem, to grupa niebiałkowa i zawiera jon żelaza (II), czyli Fe2+
Każdy z tych jonów może wiązać jedną cząsteczkę tlenu, co oznacza że jeden erytrocyt może transportować do czterech cząsteczek tlenu
Hemoglobina
Transport tlenu
Tlen połączony z hemoglobina Oksyhemoglobina (95%)
Tlen rozpuszczony w osoczu (5%)
Hemoglobina zredukowana, nie związana z tlenem - deoksyhemoglobina


Transport CO
Rozpuszczony w osoczu jon wodorowęglanowy HCO3- (70%)
Dwutlenek węgla połączony z hemoglobina – Karbaminohemoglobina (23%)
Dwutlenek węgla fizycznie rozpuszczony w osoczu (7%)

2
Karboksyhemoglobina
W przeciwieństwie do tlenu i dwutlenku węgla połączenie z tlenkiem węgla tzw. czadem jest nieodwracalne!
W takiej sytuacji uruchamiane są rezerwy tlenu z osocza
Dyfuzja
ruch cząstek z miejsca o wyższym ich stężeniu do miejsca o niższym stężeniu (w kierunku zgodnym ze spadkiem gradientu stężeń).
Adaptacje organizmu do dyfuzji gazów
Cienkie ściany narządów oddechowych
Powierzchnia przez która zachodzi dyfuzja jest wilgotna, tak aby tlen i dwutlenek węgla mogły rozpuszczać się w wodzie
Silne ukrwienie narządów oddechowych w celu ułatwienia transportu gazów z tkanek

p.płucny >
rbc >
Dyfuzja gazów
Dyfuzja w przypadku gazów w organizmie człowieka, to wymiana gazowa między atmosferą a krwią przepływającą przez płuca oraz na poziomie tkankowym między komórkami a krwią krążenia dużego
Te dwa rodzaje dyfuzji umownie można podzielić na oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne

Powietrze
wdychane vs wydychane
78% azot
21% tlen
0,03% CO
1% inne

78% azot
17% tlen
4% CO
1% inne

Pęcherzyki płucne
Dyfuzja
(oddychanie zewnętrzne)
Dyfuzja odbywa się dziękin różnicy ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla
Powietrze, które wdychamy zawiera tlen o ciśnieniu 160 mm Hg, ale kiedy dociera do pęcherzyków płucnych miesza się z powietrzem zalegającym i ostatecznie jego ciśnienie ustawia się na ok 100 mm Hg
Ciśnienie tlenu znajdującego się we krwi żylnej człowieka ma ciśnienie ok 40 mm Hg i to właśnie ten gradient ciśnień sprawia że zachodzi proces dyfuzji i tlen wnika z pęcherzyków płucnych do krwi
Analogicznie jest z dwutlenkiem węgla, którego ciśnienie we krwi żylnej wynosi 46 mm Hg a w pęcherzykach płucnych 40 mm Hg, przez co powoduje dyfuzję dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych
Warunki sprzyjające
oddawaniu tlenu przez hemoglobinę
Wyższa temp krwi w tkankach obwodowych

Niższe pH

Większa prężność dwutlenku węgla i niższa tlenu

Efekt Bohra
Zakwaszenie powoduje zmniejszenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu w tkankach, czego konsekwencją jest oddawanie tlenu tkankom, a wiązanie przez hemoglobinę jonów H+, które transportuje do płuc

Polega na tym że HCO -, dyfunduje do osocza, a w jego miejsce czyli do erytrocytu wprowadzony zostaje jon chlorkowy. W płucach wymiana zachodzi w kierunku odwrotnym.

Wymiana Hamburgera
1) Jaka zawartość procentowa tlenu we wdychanym powietrzu

a) 78 %
21 %
35 %
99 %
2) Powierzchnia przez którą zachodzi dyfuzja gazów powinna być

wilgotna
sucha
pofałdowana
stwardniała
3) Co stymuluje oddawanie O2 przez erytrocyty

niskie ph - kwasica
wysokie ph - kwasica
niskie ph - zasadowica
wysokie ph - zasadowica
4) Jaka jest temperatura w naczyniach włosowatych płuc

273 K
35 C
49 C
350 K
Pytania
1) Jaka zawartość procentowa tlenu we wdychanym powietrzu?
a) 78 %
b) 21 %
c) 35 %
d) 99 %
2) Powierzchnia przez którą zachodzi dyfuzja gazów powinna być:
a) wilgotna
b) sucha
c) pofałdowana
d) stwardniała

4) Jaka jest temperatura w naczyniach włosowatych płuc?
a) 273 K
b) 35 C
c) 49 C
d) 350 K
a) Deoksyhemoglobina
b) Oksyhemoglobina
c) Karbaminohemoglobina
d) Karboksyhemoglobina
6) Za prawidłowe pH krwi odpowiada:
a) tlen (prawidłowe pH 7,50-7,80)
b) tlen (prawidłowe pH 6,90-7,00)
c) dwutlenek węgla (prawidłowe pH 7,35-7,45)
d) azot (prawidłowe pH 7,50-7,80)
3) Co stymuluje oddawanie tlenu przez erytrocyty?


a) niskie pH - kwasica
b) wysokie pH - kwasica
c) niskie pH - zasadowica
d) wysokie pH - zasadowica
5) Hemoglobina połączona z dwutlenkiem węgla to:
7) Erytrocyty są wyspecjalizowane w transporcie gazów poprzez:
a) brak jądra i innych organelli, zachodzi w nich oddychanie tlenowe
b) brak jądra i innych organelli, nie zachodzi w nich oddychanie tlenowe
c) brak jądra i sierpowata budowa
d) brak jądra i wybrzuszona budwa
8) Do utlenowania krwi dochodzi:
a) w małym krwiobiegu (prawa komora >(zastawka)> żyła główna górna i dolna >zastawka> pień płucny > tętnice płucne> płuca > naczynia włosowate + pęcherzyki płucne...

b) w małym krwiobiegu (żyły główne górna i dolna > prawy przedsionek >(zastawka)> prawa komora >(zastawka)> pień płucny > tętnice płucne > płuca > naczynia włosowate + pęcherzyki płucne...

c) w małym krwiobiegu (żyły główne górna i dolna > lewy przedsionek >(zastawka)> lewa komora >(zastawka)> pień płucny > tętnice płucne > płuca > naczynia włosowate + pęcherzyki płucne...

d) w małym krwiobiegu (żyły główne górna i dolna > prawy przedsionek >(zastawka)> prawa komora >(zastawka)> pień płucny > tętnice płucne > płuca > naczynia włosowate + pęcherzyki płucne...
Bibliografia:


1.Traczyk W.Z., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, wydanie III, PZWL 2007
2. Szczeklin A. (red.), Interna Szczeklika 2012, Medycyna Praktyczna 2012
3. Makowska M. (red.), Biologia 2, Operon 2005
4. Balerstet J., Betleja L., Biologia. Matura 2011. Vademecum., Operon 2010

3
Dyfuzja
Bariera pęcherzykowo-włośniczkowa
W okolicy tkanek organizmu też zachodzi dyfuzja, w odwrotną stronę niż w oddychaniu zewnętrznym
W tkankach naszego organizmu w wyniku wysokiego metabolizmu jest produkowany dwutlenek węgla w znacznych ilościach, dlatego do erytrocytu z tkanek wnika dwutlenek węgla
Natomiast tlen wnika z erytrocytów do tkanek
Oddychanie wewnętrzne zachodzi dalej głównie dzięki gradientowi stężeń, ale jest też wspomagane przez inne procesy

Dyfuzja
(oddychanie wewnętrzne)
Warunki sprzyjające
wiązaniu tlenu przez hemoglobinę
Niższa temp krwi w naczyniach włosowatych płuc (35C) od średniej temp ciała
Niższa prężność dwutlenku węgla i wyższa tlenu krwi w naczyniach płuc
Mniejsze stężenie jonów wodorowych w krwi naczyń płucnych = wyższe pH
Full transcript