Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OPS 2016

No description
by

Katja Nieminen

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OPS 2016

OPS 2016

Ohjaus ja palaute
Vuorovaikutustaidot
Kieli, kehollisuus, aistit ja ajattelu
Oppimisympäristö
Oppimisen ilo
Oppilaiden kiinnostuksen kohteet
Tahto ja taito
toimia yhdessä
Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen
Tietorakenteet
Oppimiskäsitys

Oppimaan oppiminen
Tietorakenteet

OPS2016

Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.

Tuusulan painotukset

Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti, että toisten kanssa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajan /henkilöstön, ja muiden koulun sidosryhmien kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä (KeSu 2014-18)

Oppilas

Oppiminen ei ole niinkään tiedon siirtämistä, vaan yhteistä tiedon rakentelua ja luomista. (Lonka 2011) Oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja kokemukset hyödyn-netään oppimisprosessissa (OPS 2016). Oppilaat jäsentävät omia kokemuksia mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Oppilaat osaavat perustella kantansa ja he voivat kokea tulleensa kuulluiksi (Lon-ka 2011).


Oppimisympäristö
Huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, ilmiölähtöinen opetus (eheyttäminen).
Fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa, seinät eivät ole rajana.
Oppimisympäristöt rakennetaan siten, että koulujen arjessa on päivittäin mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Opetus

Oppimisen synteesimallissa on keskeistä syvenevä kehä, kun uusi oppimisprosessi alkaa aina aikaisemman tiedon aktivoimisella. Jokainen sykli tuottaa uutta oppimista ja syveneviä yhteistoiminnan taitoja (Lonka 2011).
Eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoa ja taitoja.
Eriyttämällä tuetaan oppilaiden itsetuntoa, motivaatiota, sekä turvataan oppimi-sen rauha.
Työtavat ovat monipuolisia – luovuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus.
Opetuksessa käytetään verkostoitunutta työotetta ja yhteistyötä opettajien ja oppilaiden kesken.
Full transcript