Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тамирчин оюутнуудын ажиллах чадвар ба IQ-ийн судалгаа

No description
by

Narmandakh Bayarsaikhan

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тамирчин оюутнуудын ажиллах чадвар ба IQ-ийн судалгаа

Боловсролын удирдлага
магистрант Э.Асралт

Тамирчдын биеийн ажиллах чадвар
Биеийн хүчний ажиллах чадварын үзүүлэлт
Гарвардын сорилын үзүүлэлт
Оюун ухааны хөгжлийн үзүүлэлт
Оюуны ухааны хөгжлийн дундаж оноо 88.16 байгаа нь дунджаас доогуур түвшинд байгаа нь харагдаж байна.
Гарвардын сорил
Тамирчинг тайван байх үеийн судасны 1 минутын лугшилтын тоог тодорхойлоно. Дараа нь эрэгтэйд 50 см, эмэгтэйд 45см өндөртэй тавцан руу 5 минутын турш 150 удаа гарч буулгана. Хурд нь 1 минутанд 30 удаа хийхээр таруулна. Сорилыг дуусангуут 2,3,4 дэх минутын эхний 30 секундын турш судасны лугшалтыг тоолж тэмдэглэнэ.

Пиерсоны корреляцаар оюун ухааны хөгжил, тамирчны ажиллах чадварын коэффицентийг тодорхойлоход r=0.14 байна.
Оюун ухааны хөгжил нь ажиллах чадварт сул шууд хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл IQ өндөр байх тусам ажиллах чадвар нэмэгдэж байна.
Оюун ухааныг судлах соёл иргэншлээс үл хамаарах тест
Янз бүрийн дүрстэй зурган 8 дэд сорилоос бүрдэнэ. Дэд сорил бүрийн эхэнд тухайн даалгаварыг гүйцэтгэх заавар, ажиглах жишээ загвар өгөгдсөн байна. Судлуулагч зөв гэж үзсэн нэг хариултыг сонгож хариултын хуудсан дээр тэмдэглэнэ.
Зорилго
Спортын янз бүрийн төрлийн тамирчдын оюун ухааны хөгжил нь бие махбодын ажиллах чадварт хэрхэн нөлөөлж буйг судлах


Судалгааны арга
Сорилын арга
Тестийн арга
Судалгааны боловсруулалтын SPSS программ
Зорилт
Судалгааны ажлын үндэслэл
Тамирчдын ажиллах чадвар нь амжилтад чухал нөлөөтэй. Тэгвэл тамирчдын ажиллах чадварын өсөлт нь тэдний оюун ухааны хөгжлийн түвшингөөс хэрхэн хамаарч байгааг сонирхон уг судалгааг хийлээ.

Оюутан - тамирчдын бие махбодын ажиллах чадвар ба оюун ухааны хөгжлийн хамаарлын судалгаа
Тамирчдын оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох
Тамирчдын ажиллах чадварыг судлах
Тамирчдын оюун ухааны хөгжил нь ажиллах чадварт хэрхэн нөлөөлж буйг судлах

нь англиар intelligence quotient буюу монголчилбол оюуны илтгэцvvр, оюуны хєгжлийн vзvvлэлт гэсэн vг.

IQ нь хүний оюуны чадварыг илэрхийлэх тоон үзүүлэлт бөгөөд гоц авъяас чадвар , оюуны хөгжлийн түвшин , сэтгэх чадварыг харуулдаг


Америкийн эрдэмтэн
Р. Кеттелл (1958)
Оюутан тамирчдын дийлэнх нь "онц сайн" үнэлгээ авсан.
Оюутан- тамирчдын Гарвардын индекс нь дунджаар 104.8 тай гарсан нь ажиллах чадвар өндөр түвшинд байгааг илтгэж байна.
3-р сорил буюу хоосон нүдэнд тохирох дүрсийг олж сонгох даалгаварыг хамгийн сайн гүйцэтгэсэн байна. Эндээс оюутан тамирчид нь дүрсүүдийн холбоо хамаарлыг харьцуулах чадвар сайтай болох нь харагдаж байна.
Оюун ухааны хөгжлийн үзүүлэлт (хувиар)
Ажиллах чадварын үзүүлэлт (хувиар)
Бөхийн төрлийн оюутан- тамирчид ажиллах чадвар хамгийн сайн байна.
Оюун ухааны хөгжлийн үзүүлэлт спортын төрлүүдээр онцын ялгаагүй харагдаж байна.
IQ тестийн үзүүлэлт (хувиар)
Дүгнэлт
Тодорхой хөдөлгөөн хүчдэл шаардсан ажилд биеийн хүчийг дээд хэмжээгээр дайчлах чадвар
Оюун ухааны хөгжил, тамирчны ажиллах чадварын хамаарал
Оюун ухааны хөгжил нь спортын төрлөөс хамаарсан ялгаа ажиглагдсангүй.
Нийт оюутан- тамирчдын оюун ухааны хөгжлийн үзүүлэлт "дунджаас доогуур" байгаа нь оюун ухааны тусгай дасгалаар хичээллэх шаардлагатайг харуулж байна.
Судалгаанд хамрагдсан оюутан- тамирчдын бие махбодын ажиллах чадвар өндөр түвшинд байна.
Бие махбодын ажиллах чадвар, оюун ухааны хөгжил хоорондоо шууд сул хамааралтай гарсан. Иймээс тамирчны бие махбодын ажиллах чадварт нөлөөлөх нэг хүчин зүйл IQ болно.
Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа
Судалгааны хамрах хүрээ
МУБИС-ийн БТС-ийн 30 оюутан- тамирчин зориудын түүврийн аргаар сонгож авсан.

Спорт тоглоомын төрлүүд
(сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, гандбол, волейбол)
Бөхийн төрлүүд
(жудо, үндэсний бөх, чөлөөт бөх)
Дахин давтагдах мөчлөгт хөдөлгөөнт спортын төрлүүд
(хөнгөн атлетикийн гүйлтийн төрөл, цана, тэшүүр, усанд сэлэлт)

Full transcript