Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Нянгийн эсрэг эмүүдийн зохистой хэрэглээ

No description
by

Bolortuya Tsagaanovgon

on 26 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Нянгийн эсрэг эмүүдийн зохистой хэрэглээ

Антибиотикийн хэрэглээ
Антибиотик
Антибиотикууд янз бүрийн нянд харилцан адилгүй нөлөөлдөг.
Гаж нөлөө
Пенициллины бүлэг голчлон анафилаксын урвал үүсгэдэг.
Аминогликозидууд сонсголын мэдрэлийг гэмтээн дүлий болгодог.
Тетрациклины бүлэг: элэг хордуулан ясжилт өөрчилдөг.
Хлорамфеникол: цус төлжилт, ясны чөмөгний үйл ажиллагааг дарангуйлдаг.
Цефараспорнууд: бөөр хордуулах нөлөөтэй.
Харилцан нөлөөлөл
Аминогликозидуудыг фуросемидтэй хамт хэрэглэвэл бөөр хордуулах нөлөө нь улам ихсэнэ.
Тетрациклин нь төмөр, кальци, магни агуулсан нэгдлүүдтэй хелат үүсгэж микробын эсрэг үйлдэл нь судалдаг.
синергист
Эритромицин+Сулфаниламид
Эритромицин+Хлорамфеникол
Эритромицин+Котримексазол
Цефалоспорин+Пенициллин
Оксациллин+Аминогликозид
Оксациллин+Котримоксазол
Оксациллин+Пенициллин
Нитроксолин+Аминогликозид
Доксициклин+Аминогликозид
Доксициклин+Котримоксазол
Доксициклин+Хлорамфеникол
Гентамицин+Котримоксазол
Гентамицин+Пенициллин
Ампициллин+Аминогликозид
Ампициллин+Котримоксазол
Ампициллин+СульфаниламидК/Д
Нистатин+Хлорамфеникол
Нистатин+Оксихинолин
Цефалоспорин+Макролид
Тетрациклин+Пенициллин
Эритромицин+Пенициллин
Эритромицин+Аминогликозид
Цефалоспорин+Рифампицин
Доксициклин+Хлорамфеникол
Доксициклин+Макролид
Доксициклин+Тетрациклин
Ампициллин+Хлорамфеникол
Ампициллин+МакролидАНТАГОНИСТ
харилцан нөлөөгүй
Эритромицин+Оксихинолин
Ампициллин+Оксихинолин
Тобрамицин+Хлорамфеникол
Тобрамицин+Тетрациклин
Нистатин+Аминогликозид
Нистатин+Котримоксазол
Нистатин+Макролид
Нистатин+Пенициллин
БУСАД
Тетрациклин+Хлорамфеникол
Цус багадах, дисбактериоз үүсэх зэргээр хорон чанар нэмэгдэнэ.
Гентамицин+Цефалоспорин Хорон чанар ихэсч болзошгүй.
Тобрамицин+Аминогликозид Хорон чанар ихэснэ.
Эмийн гаж нөлөө нэмэгдэх
Нян Антибиотикт тэсвэртэй болох
Нянгийн хоруу чанар ихсэх

Антибиотикийн хэрэглээ нэмэгдэх:
Эмнэлгийн байгууллагуудын лабораторийн, нэн ялангуяа микробиологийн лабораторийн --оношлогооны чадавхи тааруу,
- чанар нь сайнгүй,
-зарим талаар найдваргүй,
-шинжилгээний хариу нь хурдан гарах боломжгүй зэргээс шалтгаалан,
Эмч нар:
-микробиологийн шинжилгээнд төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй,
-өвчтөнд антибиотик бичих үндэслэл муу,
-антибиотикийн жор бичилт, эмийн сангаас жороор олгох, хэрэглээнд тавих хяналт хангалтгүй байна.

Антибиотикийн хэрэглээ
Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх стратеги
ДЭМБ-аас эмэнд тэсвэржиж буй нянтай тэмцэх зорилгоор дэвшүүлсэн үндсэн багц бодлоготой уялдуулан боловсруулж, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 448 тоот тушаалаар батлан гаргасан.

Стратегийн зорилго
Антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх болон нян эмэнд дасал болж, тэсвэржихээс сэргийлэх нэгдсэн бодлогыг тодорхойлж, нянгаар үүсгэгдсэн аливаа халдварын оношлогоо, эмчилгээг сайжруулж, энэ чиглэлийн эмнэлгийн тусламжийн чанар, үр дүнг дээшлүүлэхэд энэхүү стратегийн зорилго оршино.

Стратегийн зорилтууд
Нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмэнд тэсвэржсэн нянг хянах, урьдчилан сэргийлэх асуудлыг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиг үүрэгт тусгаж, стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг иж бүрэн, цогц санхүүжилттэй тасралтгүй зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд нь байнгын хяналт тавих;

Нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийн чанар, хангамж, хэрэглээ, нийлүүлэлт, бүртгэл, зах зээлийн дараах тандалт, судалгааны тогтолцоог тодорхой болгон сайжруулж, үр дүнг дээшлүүлэх;

Халдварын үүсгэгчийг илрүүлэн оношлох, тандах, нянгийн антибиотикт мэдрэг шинж чанарыг тодорхойлох, хянахад чиглэгдсэн лабораторийн оношлогоо, шинжилгээний арга, хэлбэрийг нэмэгдүүлэн сайжруулах, шинэ техник, технологи, шинжилгээний арга аргачлал нэвтрүүлэх, микробиологийн судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжин өргөжүүлэх
Нян эмэнд тэсвэржих үзэгдлээс сэргийлэх, эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын тархалтыг зогсоох, эрсдэлийг бууруулах, анхаарал татаж буй нянгийн эмнэлзүйн сорилт бүхий хяналтыг эрс сайжруулах талаар салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, харилцан мэдээлэл солилцох;

Антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийн зохистой хэрэглээний талаархи эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, дадлага, хандлагыг системтэй дээшлүүлж, улмаар антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийг өвчтөнд бичих үндэслэл, жор бичилт, эмийг жороор олгох үйл ажиллагааг хэвшүүлэх;

Антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй эмийг гагцхүү эмчийн заалтын дагуу зохистой хэрэглэдэг болох талаар иргэдийн дунд явуулах мэдээлэл, сурталчилгаа, сургалтын ажлыг тогтмолжуулан, боловсронгуй болгох;


Антибиоз-амьдралын эсрэг
Пенициллин - 1929онд Английн эрдэмтэн А.Флеминг

1940 онд Х.В Флори, Э.Б Чейн цэврээр гаргаж авсан
.
микробын эсрэг сонгомол нөлөөтэй биологийн гаралтай бүлэг нэгдэл .
Ангилал
1. Бетта-лактамын цагирагт бүтэцтэй
Пенициллиний бүлэг
Цефалоспориний бүлэг
Бетта-лактамын цагирагт бүтэцтэй бусад антибиотик: карбапенемын, монобактамын
2. Макролидийн бүлэг
3. Тетрациклины бүлэг
4. Левомицетины бүлэг
5. Аминогликозидын бүлэг
6. Цагирагт полипептид буюу полимиксины бүлэг
7. Линкозамидын бүлэг
8. Гликопептидийн бүлэг
9. Бусад бүлгийн антибиотик

Грам эерэг микроб-т сайн нөлөөлдөг антибиотик: пенициллин, макролидын бүлэг
Грам сөрөг микроб-т сайн нөлөөлдөг антибиотик: полимиксин, монобактамын бүлэг
Өргөн хүрээний үйлдэлтэй: тетрациклин, левомицетин, цефалоспорин, аминогликозидын бүлэг
Мөөгөнцрийн эсрэг антибиотик: нистатин, гризеофульвин
Микробын эсрэг үйлдлийн механизм
1. Бактерийн эсрэг ханын нийлэгжих процессыг саатуулна.
пенициллин
цефалоспорин
карбапенем
монобактам
гликопептид
2. Бактерийн цитоплазмын мембраны нийлэгжилтийг саатуулна.
полимиксин

3. Бактерийн эсийн уургийн нийлэгжилтийг рибосомын түвшинд саатуулна.
тетрациклин
левомицетин
аминогликозид
макролид
линкозамид
4. РНХ-ийн нийлэгжилтийг өөрчилнө.
рифампицин
Эмчилгээ эхлэхээс өмнөх анхаарах зүйлс
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Антибиотик нь нянг устгах үйлдэлтэй эмийн бэлдмэл бөгөөд төрөл бүрийн нянгаар үүсгэгдсэн өвчний үед эмчийн зааврын дагуу туйлын болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай тул хэн нэг хүний зөвлөснөөр болон өөрөө дур мэдэн бүү хэрэглээрэй. Харин зөвхөн эмч зөвлөсөн тохиолдолд эмийн сангаас зөвхөн жороор авч хэрэглэж байх ёстой.

Антибиотикийг хэдийд хэрэглэх вэ?
Антибиотикийг жороор хэрэглэхийн ач холбогдол нь юу вэ?
Антибиотикийн нэр төрөл маш олон. өвчин үүсгэгч нянгаас хамааран хэрэглэх заалт нь ч янз бүр байдаг.
Өөрт тохирох антибиотикийг жирийн хэрэглэгчид тэр бүр оновчтой сонгож чаддаггүй.
Ямар тунгаар өдөрт хэдэн удаа, хэд хоног хэрэглэх, хоол ундтай хэрхэн зохицуулахыг зааж өгнө.
Эмчийн зааврын дагуу зөв хэрэглэснээр таны өвчин
бүрэн эдгэрэх
болно.
Антибиотикийг буруу хэрэглэвэл:

Өвчин үүсгэгч нян тухайн антибиотикт дасан зохицож тэсвэртэй болохоос гадна өөр ямар ч антибиотикоор эмчлэгдэхгүй нян үүсгэдэг.
Антибиотикийг хэрэглэх заалтгүй өвчний үед хэрэглэвэл өвчний шинж тэмдгийг бүдэгрүүлж, оношлоход төвөгтэй байдлыг бий болгодог. Үүнээс гадна өвчин архагшихад хүргэнэ.
Антибиотик нь зөвхөн өвчин үүсгэгч нянг устгаад зогсохгүй, хүний биед амьдардаг ашигтай нянгуудыг устгаснаар мөөгөнцөр, вирус гэх мэт бусад төрлийн бичил биетэн үржих боломжийг бүрдүүлдэг байна.
Антибиотикийг заасан хугацааны турш гүйцэд хэрэглэхгүй өвчний зовиур арилмагц хэрэглэхээ боливол эмчилгээ дутуу хийгдэж, өвчин үүсгэгч нян дасан зохицож, тухайн внтибиотикт дасалтай болдог.
Антибиотикийн дасал гэж юу вэ?
Бага тунгаар удаан хугацаанд хэрэглэх
Эмчилгээг дутуу орхих
эмчийн зааваргүй, өөрөө дур мэдэн хэрэглэх
Антиботикийг хэрэглэхдээ дараах зарчим баримтална.
Антибиотик мэдрэг чанарыг үзүүлсэн байх
Жоронд бичсэн антибиотикийг эмчийн заасан тунгаар, тогтмол цагт, тогтоосон хоногийн турш гүйцэд хэрэглэх шаардлагатай.
Антибиотикийг хэрэглэж эхэлсний дараа хэдийгээр халуурах болон халдварын бусад шинжүүд арилсан ч эмчийн зөвлөсөн хоногийн турш үргэлжлүүлэн хэрэглээрэй.
Full transcript