Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Портфоліо школи

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Портфоліо школи

Портфоліо школи
І. Загальна інформація
ІІ. Концепція діяльності навчального закладу
Місія школи
: Формування та розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з громадянською позицією,системою наукових знань, з почуттям національної свідомості, любові до рідної землі, до свого народу, зорієнтованої до нових життєвих реалій.
ІІІ. Особливості навчального закладу
1. Атрибути
Історична довідка:
Історія Чумаківської школи починається з 1876 року( земська школи на 3 класи), а в 1898 році – церковно-приходська школа. З 1921 року в Чумаках працює школа-семирічка. В 1938 році відкрилась Чумаківська середня школа.
В 1987 році завершилось будівництво нової, сучасної двоповерхової школи на 464 учні, яка і сьогодні радо відчиняє двері підростаючому поколінню Чумаківської сільської громади.
Сьогодні Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-це школа, життєдіяльність якої наближена до родинної, де про кожну дитину піклуються, турбуються, її люблять і дбають про її моральне і фізичне здоров’я.

IV. Супровід навчально-виховного процесу
Кадрова політика
У 2012-2013 навчальному році в школі працювало 19 учителів, у тому числі директор, 1,5 заступники директора, 0,5 вихователя ГПД, 1 педагог-організатор, 0,5 практичного пси¬холога, 0,5 бібліотекаря.
89% від загальної кількості педпрацівників ма¬ють вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. 2 учи¬телі мають середню спеціальну освіту.
Протягом року навчальний заклад був забез¬печений кадрами. У закладі працювало:
 учителів — 19 осіб;
 обслуговуючий персонал 11 осіб.
Педагогічні працівники мали:
а) кваліфікаційні категорії:
• «спеціаліст вищої категорії» — 10 осіб;
• «спеціаліст І категорії» 4 особи;
• «спеціаліст II категорії» 2 особи;
 «спеціаліст» —3 особи;
б) педагогічні звання:
 «учитель методист» - 2 особи;
 «старший учитель» - 4 особи.

V. Управління навчальним закладом
1.Система управління

Адміністрація школи :
Сергійчук Олена Степанівна, директор школи, освіта вища, вчитель математики, вища категорія, «учитель- методист», педагогічний стаж 42 роки.
Ігнатченко Наталя Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, освіта вища, вчитель хімії та біології, вища категорія, «учитель-методист», педагогічний стаж 29 років.
Біличенко Наталя Іванівна, заступник директора з виховної роботи, освіта вища, вчитель історії, вища категорія, «старший учитель», педагогічний стаж 37 років.

Conclusion
Організація харчування учнів
Дані про навчальний заклад:
Повна назва: Чумаківська загальноосвітня школа Томаківської районної ради Дніпропетровської області
Форма власності: комунальна
Підпорядкування: МОН України
Проектна потужність: 464 учні
Контингент учнів:
• Кількість класів-11
• Загальна чисельність учнів-144
• Середня кількість учнів у класі-13
Форма отримання освіти: денна


Організаційно-правове забезпечення
Керівник навчального закладу
Контактна інформація
VI. Соціальна політика
Дата заснування: 01.09.1987р.
Статут школи: від14.02.07 №54-нв
Правовий статус: навчальний заклад
Індентифікаційний код: 34894012
Вид діяльності: № 683691
Відомості про атестацію школи: атестована з відзнакою 02.04.2013р.№257/0/212-13

Сергійчук Олена Степанівна, директор школи, освіта вища, вчитель математики, вища категорія, «учитель-методист»,педагогічний стаж 42 роки.
тел./факс (05668) – 3-82-19
Е-mail: znz.chumak@gmail.com

вул Гагаріна 7, с.Чумаки, Дніпропетровської області 53510,
тел./факс (05668) – 3-82-19
Е-mail: znz.chumak@gmail.com

Концепція школи:
Концепція розвитку школи розроблена з урахуванням нового рівня розуміння педагогічних проблем і конкретних можливостей школи. Вищеназваний документ розроблений у відповідності з державною програмою « Освіта» (Україна XXІ століття), основними положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти, іншими державними нормативними документами, що стосуються розвитку і реформування освітньої галузі. Концепція розвитку школи розроблена з урахуванням освітньої ситуації в мікрорайоні школи, регіональних, районних освітніх програм, потреб батьків, вона спрямована на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб, на збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців, на виховання школяра, як громадянина України, на формування у вихованців уміння й бажання вчитися впродовж усього життя. Ця концепція орієнтована на модель майбутнього випускника. Розробка концепції сприяє формуванню стратегічного мислення, формує стратегічну компетентність керівника, об’єднує педагогічний колектив для спільного творчого пошуку, допомагає формувати педагогічний досвід на основі нової філософії освіти. У Концепції визначені пріоритетні напрямки розвитку школи:
• створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;
• розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини;
• формування його ціннісних орієнтирів;
• прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної профорієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.
У Концепції розвитку школи відображено:
1. принципи формування концепції;
2. аналіз освітньої ситуації;
3. зміст навчально-виховного процесу;
4. організація навчально-виховного процесу;
5. система виховання, система управління школою.
Концепція розвитку є основним документом, на якому базується програма розвитку школи, яка складена на 10 років. Згідно з концепцією розвитку здійснюється перспективне та поточне планування роботи всіх ланок і напрямків діяльності школи.

Парадигма виховання:
• формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, до історичних, культурних,духовних надбань рідного краю, до сім’ї, родини, людей, до себе, до природи, до праці, до мистецтва.
Виховна робота школи ґрунтується на засадах органічного поєднання національно із загальнолюдським, виховання учнів громадянами і патріотами.
Модель випускника:
• морально-духовна , життєво компетентна
особистість, успішно самореалізована у соціумі
як громадянин, сім’янин, професіонал.

сл. Пилипа Юрика
муз.Анатолія Загрудного

Ми - прийдешнє рідної держави,
Її сила, розум і душа.
На стежки науки величаво
Чумаківська юність вируша.

Приспів:
Будуть космос і земля чекати
Покоління наше молоде.
Нами Чумаківська школа-мати
Хай гордиться і, як мак, цвіте!

Проти течій будем веслувати,
Падати, вставати, далі йти!
Бо кому ж, якщо не нам, здолати
Наукові рифи і хребти?

Приспів:
Будуть космос і земля чекати
Покоління наше молоде.
Нами Чумаківська школа-мати
Хай гордиться і, як мак, цвіте!

Гімн школи
• Емблема
• Шкільна форма

1). Основні педагогічні ідеї, на яких ґрунтовано зміст освіти
• Психологічний комфорт для загального інтелектуального та морального розвитку особистості ;
• Пошук способів формування мотивів навчальної діяльності, постійне збільшення творчого потенціалу особистості;
• Оволодіння навичками самостійної діяльності;
• Розвиток пізнаваланих інтересів школярів;
• Запровадження сучасних моделей навчання та виховання;
• Апробацію та використання інноваційних технологій;
• Забезпечення обов’язкових стандартів освіту;
• Задоволення запитів і потреб учнів на освітні послуги;
2).Профіль:
екологічний та інформаційний
3)Мова навчання:
Українська
4)Режим роботи:
Школа працює в одну зміну
5)Вивчення іноземних мов:
вивчається дві іноземні мови: французька та англійська
6)Поглиблене вивчення окремих предметів:
Поглиблено вивчаються такі предмети: біологія, екологія, інформатика
Освітній простір:
7)Структура навчального року:
1. Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчити не пізніше 1 липня.
2. Новий 2013/2014 навчальний рік розпочати 1 вересня о 08.00 . Заняття 2 вересня 2013 року класним керівникам розпочати уроком для учнів 1-11 класів на тему «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо»
3.Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня.
4.Закінчити навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2–5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 червня – 13 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13–22 травня), основної (2–16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.
5. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61.
6.Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів - 19 червня, 11-х класів – 31травня.
7. Канікули для учнів провести: осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

№з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Українська мова 7 7 7 7 3,5 3 3 2 2 1 1+1
2. Українська література 2 2 2 2 2 2 2
3. Українське читання
4. Світова література 2 2 2 2 2 1 1
5. Іноземна мова (франц.) 2 2 3 3 3 2 2 3 3
6. Іноземна мова (англ..) 1 2 2 2 2 2 2
7. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4+0,5 4 3
8. Інформатика 1 1 5 1
9. Сходинки до інформатики 1
10. Історія України 1 1 1 1,5 1,5 1 1.5
11. Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
12. Правознавство 1 1
13. Економіка 1
14. Людина і світ 0,5
15. Природознавство 2 2 2 1
16. Я і Україна 2 2
17. Біологія 2 2 3 1,5 5
18. Географія 2 2 1.5 1,5 1,5
19. Хімія 1 2 2 1 2
20. Музика 1 1 1 1 1 1 1 1
21. Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
22. Фізика 1 2 2 2 3
23. Фізична культура 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2
24. Екологія 2
25. Астрономія 0,5
26. Трудове навчання 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
27. Захист Вітчизни 1 1
28. Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5
29. Етика 1
30. Художня культура 1 0,5 0,5
Разом: 21 23 22 22 28,5 28 31 30,5 32,5+0,5 29,5 32 +1
Варіативна складова
Курси за вибором
31. Уроки сталого розвитку 1 1
32. Риторика 1 1
33. Російська мова 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34. Шлях до успіху 1
35. Ділове мовлення 1
36. Європейський вибір 0,5
Спецкурси
37. Школа проти СНІДу 1 1
38. Математика(Рівняння в курсі алгебри) 1
39 Моя щаслива планета 1 1
Всього: 23 25 24 24 29,5 29 32 32,5 35 33 35

8)Навчальний план року:
Затверджено
Наказ відділу освіти
Томаківської райдержадміністрації №___________ від 29.08.2013 р.
Робочий навчальний план
Чумаківської ЗОШ I – III ступенів на 2013 – 2014 навчальний рік

9) Пріоритетні напрямки змісту освіти на навчальний рік
Завдання на 2013-2014 навчальний рік
З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів Укра¬їни в галузі освіти, Указу Прези¬дента України «Про невідклад¬ні заходи щодо забезпечення функціонування та роз¬витку освіти в Україні», її інтеграції в Європейський освіт¬ній простір, ство¬рення умов для забезпечення доступу грома¬дян до якісної освіти, удоско¬налення культур¬них і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних праців¬ників у суспільстві, у галузі освіти визначе¬ні такі напрями і завдання діяльності школи в 2013 - 2014 навчальному році:
1. Забезпечити перехід на новий зміст навчан¬ня учнів 2 та 5 класів, реалізація нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної освіти.
2. Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5 кла¬су. Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та стар¬шій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діа¬гностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.
3. Продовжити участь в роботі електронної школи як частину проекту «Електронний регіон». З цією метою організувати роботу по створенню якісних електронних ресурсів.
4. Продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні технології, ІТ –технології, інтерактив¬ні методи навчання.
5. Впроваджувати норми міжособистісної та міжкультурної взаємодії на засадах принципів полі культурності та толерантності.
6. Розвивати духовний потенціал особистості на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки.
7. Формувати культуру здоров’я підлітків на засадах розуміння єдності природи і людини.
Школа ІІ ступеня
5-9 класи, 82 учні, з них закінчили навчальний рік:
Школа III ступеня
2 класи, 29 учнів, з них закінчили навчальний рік:

Рівень н. д. Якість знань

клас кількість учнів високий достатній середній низький 2010 2012 2011 2009 2013

10 16 - 7 9 - 22% 44% 45% 22% 38%

11 11 1 4 6 - 40% 45% 22% 33% 25%

2. Результати державної підсумкової атестації в 4-х класах:

Загальна к-сть К-сть учнів, Рівень н. д. Якість
№ Навчальний предмет учнів 4-х класі які складали П-вий Середній Достат ній Високий знань
атестацйї

1 Українська мова (мова) 11 9 - 1 5 3 89%
2 Українська мова (читання) 11 10 - 3 3 4 70%
3 Математика 11 11 - 2 3 6 82%

клас к-сть учнів високий достатній середній початковий 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 12 1 7 4 - 50% 50% 50% 58% 67% 43%

3 10 3 3 4 - 61% 40% 46% 50% 60% 55%

4 11 5 1 5 - 36% 69% 40% 46% 55% 73%

Результати освітньої діяльності
1. Динаміка навчальних досягнень учнів:
Школа І ступеня
2-4 класи, 37 учні, з них закінчили навчальний рік:

Рівень н.д. Якість знань %

клас кількість учнів високи достатній середній низький 2013 2009 2010 2011 2012

5 12 1 7 4 - 55 64 50 35 67

6 18 1 5 12 75% 36 40 7 33

7 15 3 4 7 1 35% 29 27 27 47

8 15 - 2 13 - 43% 26 30 22 13

9 22 - 5 14 3 20% 21 21 30 23

4. Показники державної
підсумкової атестації учнів 11-го класу

Навчальний предмет Рівень навчальних досягнень учнів Якість
(усі предмети інваріантної Кількість учнів знань
складової) які складали ДПА початковий середній достатній високий

1. Українська мова 16 3 5 8 - 50%
2. Математика 2 - - 2 - 100%
3. Інформа тика 16 1 8 5 2 44%
4. Біологія 7 2 2 3 - 43%
5. Фізична культура 7 - - 2 5 100%

Виховний простір
1.Основні теоретико- методичні засади парадигми виховання
Виховання спрямоване на розкриття потенціалу особистості, на створення умов для розвитку в ній кращих моральних і громадянських якостей.
Колектив школи працює над створенням системи виховної роботи, яка охоплює сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість – учень, з інтелектуальним, фізичним і творчим потенціалом.
Школа здійснює виховну роботу згідно плану, який передбачає упровадження сучасного змісту виховання в Україні. Це формування загальнокультурних і національних цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характерні її ціннісним ставленням до себе, до сім’ї, родини, людей, до суспільства і держави, до природи, культури і мистецтва, праці.
3. Традиції школи:
Свято знань, Родинний похід, Турнір пам’яті вчителя, Церемонія нагородження призерів олімпіад та конкурсів,Посвята в старшокласники, Заповіді випускникам, Шкільний день дарування, Приз директора школи кращому читачу, Свято останнього дзвоника, Чумаківський родинний ярмарок, День самоврядування, День батьківського самоврядування.
4. Учнівське самоврядування
Всі учні школи є членами шкільної дитячо-юнацької організації «Берегиня», що входить до Томаківської районної дитячо-громадської організації «КРОК». Крім активної участі у шкільних та районних заходах, учні нашої школи тісно співпрацюють із районною Радою ТРДГО «КРОК», є його членами та систематично відвідують засідання та заняття Школи лідерів. Також свою активну діяльність лідери щоквартально висвітлюють у районній газеті ТРДГО «КРОК» «Крокус» та шкільної «На перерві+вдома»

2.Структура виховної роботи
Загальношкільні учнівські збори
Учнівська рада школи
Гуртки, студія
Клуб «Олімпієць»
Прес центр
Газета
«На перерві+вдома»
Соціомер
Радник. Група
«Волонтер»
Дитячо-юнацька організація «Берегиня»
Просвітницька програма профілактики ризикованої поведінки «Захисти себе від ВІЛ»
Рада захисту прав дитини
КПЗПД. Омбудсмен
Робота з «важкими» дітьми
Рада з профілактики правопорушень
Рада з героїко-патріотичного
виховання
Методичне об*єднання кл.
Дитячо-юнацька організація "Берегиня"

Щорічно проводиться конкурс «Учень року», переможці нагороджуються премією голови райдержадміністрації:
2004р. Шрамко Тетяна-журналістика,
2005р.Рибка Олександр- інтелектуальна обдарованість,
2006р.Рябовол Володимир- інтелектуальна обдарованість,
2007р.Соболь Дарина- інтелектуальна обдарованість,
2008р.Мисюра Ольга, Ісакова Любов- інтелектуальна обдарованість,
2009р.Тищенко Сергій- інтелектуальна обдарованість
2010р.Ісакова Любов- інтелектуальна обдарованість
2011р.Мисюра Ольга- інтелектуальна обдарованість
2012р.Сєрова Дар’я- інтелектуальна обдарованість
2013р.Лавріненко Олександра- інтелектуальна обдарованість

Учень року
В 2011 році започатковано конкурс «Клас року»

5кл. - «Юні добротворці», соціальний проект
6кл., 11кл. - «Охорона виду. Європейська болотяна черепаха», дослідницький проект
7кл. - «Жіноче обличчя війни», дослідницький, волонтерський проект
8 кл. - «Іскра доброти», волонтерський проект
9 кл. - «Допомога» ,волонтерський проект
10 кл. - «Паростки добра» соціальний прооект

8.Проекти класів:
7. Конкурс «Клас року»
10. Оздоровлення дітей влітку
Відповідно до плану роботи школи, плану виховної роботи, з урахуванням анкетування учнів щодо організації їх дозвілля, в навчальному закладі створені належні умови для забезпечення повноцінного ефективного оздоровлення та відпочинку дітей.
Щороку на базі школи працює літній оздоровчий табір з денним перебуванням «Дружба». Особлива увага приділяється дітям пільгових категорій.

Аналіз оздоровлення дітей пільгового контингенту на базі школи
2008 р. 2013р 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Сироти - - - - - -

Позбавлені батьківського піклування 1 - 3 1 4 2

Малозабезпечені 5 4 2 1 2 14

Багатодітні 23 23 20 17 27 32


Всього оздоровлювалося 29 27 25 19 33 48

У 2013-2014 н. р. заклад працюватиме над проблемами:
«Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»
за темою:
«Розробка системи формування креативної особистості на основі випереджаючої освіти для сталого розвитку»
.
ІV етап 2013 – 2014 навчальний рік (коригуючий)
 педагогічна проблема —
«Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення»
;
 методична проблема —
«Створення якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно - зорієнтованого навчання»;
 виховна проблема —
«Соціалізація учнів¬ської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

О'єднання
"Старшокласник"
Дитяча організація
"Калина"
Групи супутники
"Країна барвінкова"
Освіта Кількість

Вища 17

Середня
спеціальна 2

Вища
категорія 10

І категорія 4

ІІ категорія 1

Спеціалісти 4

20-30 років 4

30-40 років 1

40-50 років 7

50-60 років 7

Освтньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Стаж роботи
від 20 і більше
13
до 3-х років
4
від 3 до 10 років
2
від 10 до 20 років
0
За 2009 – 2012 рр. атестовано 9 педагогічних працівників.
З них на:
вищу категорію – встановлено- 3, підтверджено- 4;
першу категорію – встановлено-0, підтверджено –3 ;
другу категорію – встановлено –1 , підтверджено -0;
Результати атестації 2013 року такі:
• підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» — 2 чол.; (Мисюра О.В.,Сергійчук О.С..)
• встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» — 1 чол. (Запорізька Н.М.)
• підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст I категорії» — 1 чол..; (Величко Т.М..)
• підтверджено педагогічне звання « Старший учитель» -1 чол.(МисюраО.В.)
встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» -1 (Соболь І.О.)

Атестація педагогічних працівників
Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організується таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічного працівника. За планом за останні чотири роки підвищили кваліфікацію на курсах 23 вчителі.
Заохочення педагогічних працівників :
У школі працюють вчителі, які мають педагогічні звання :
«учитель – методист»- 2,
« старший учитель» - 4,
нагороджено знаком «Відмінник освіти України» - 1 вчитель
та грамотами:
- Грамотами Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України-7;
- Грамота головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації - 14 ;
-Грамота відділу освіти Томаківської райдержадміністрації - 15.

Матеріальна база :
17 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи ( 14 комп’ютерів), 1 ноутбук , 1 персональний комп’ютер в 1 класі, 2 телевізори з плоскими екранами в 2 та 3 класах, актова зала, спортивний зал, їдальня, медична кімната, спортивний майданчик, бібліотека, ігрові куточки в кабінетах початкових класах, ігрова.
2. Ресурсне забезпечення


* Інструктивно-методичні рекомендації МОН № 1/9-634 від 19.08.2011 року,
* Курси підвищення кваліфікації при ДОІППО всіма вчителями школи
* методичний супровід щодо виконання програм
* Методична тема над якою працює вчитель, вихователь: розвиток творчого та логічного мислення молодших школярів
* Вчителі початкових класів беруть участь в роботі методичного об`єднання вчителів школи, району

Стан забезпеченості підручниками такий:
1 –4 класи 1235 - 100%
5 –9 класи 1884- 100%
10 –11 кл. 966 - 97% 17420
Всього: 4085- 99%
Бібліотечний фонд складається з художньої літератури – 16711(75%) , науково–популярної літератури 1221 (12%) екземплярів, довідкової та краєзнавчої літератури 322 (2%) примірника, літератури для позакласного читання 1522 (45%) екземплярів. Кількість періодичних видань - 24.

Основні напрямки роботи бібліотеки

- пропаганда книги;
- робота з відновлювання книг та підручників.
Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, — бібліотека школи проводила певну роботу.
Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників.
Методичну допомогу вчителі одержують завдя¬ки надходженням видань видавництва «Основа», «Шкільний Світ»
Крім підручників, бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читан¬ня, а також літературою для тематичних пере¬глядів, рефератів, доповідей.

Навчально- методичне забезпечення початкової школи:

Адреса: Дніпропетровська область,
Томаківський район,
Чумаківська, с.Чумаки,
Гагаріна, 7
КОНТАКТИ:
Телефон: (05668)38 2 19
Факс: (05668)38 2 19
Е-mail:znz.chumak@gmail.com
Сайт:zosh-chumakivska.osvita-tomakivka.dp.ua


Адреса: Дніпропетровська область,
Томаківський район,
Чумаківська, с.Чумаки,
Гагаріна, 7
КОНТАКТИ:
Телефон: (05668)38 2 19
Факс: (05668)38 2 19
Е-mail:znz.chumak@gmail.com
Сайт:zosh-chumakivska.osvita-tomakivka.dp.ua


Адреса: Дніпропетровська область,
Томаківський район,
Чумаківська, с.Чумаки,
Гагаріна, 7
КОНТАКТИ:
Телефон: (05668)38 2 19
Факс: (05668)38 2 19
Е-mail:znz.chumak@gmail.com
Сайт:zosh-chumakivska.osvita-tomakivka.dp.ua


Школа працює в умовах оновленої моделі освітньо-виховного процесу, спрямованого на розвиток інтелектуального і творчого розвитку потенціалу особистості та розвиток мислення як провідного компонента в системі цієї діяльності. Важлива ланка в цьому контексті-науково-методичний центр школи
Ефективність управління експериментальною діяльністю забезпечується узгодженням дій та цілей шкільної організації з діями та цілями кожного члена педагогічного колективу, сприятливими комунікаціями та адаптивністю і гнучкістю організаційних структур школи. Особистісно зорієнтований підхід до управління педагогічним працівниками, які здійснюють експериментальну діяльність стає провідним. 
На етапі регулювання та координації експериментальної діяльності суттєве значення має ефективне лідерство, наступність кращих шкільних традицій, високий рівень самоосвіти учасників педагогічного процесу та постійна стимуляція інноваційної діяльності. Оскільки діяльність у режимі педагогічного експерименту є складовою внутрішкільного інноваційного процесу то підготовка вчителя до експериментальної діяльності стає важливою умовою ефективності шкільних інноваційних процесів.
Інноваційна освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу педагога, стосується не лише створення та поширення новизни, а й зміни у способі діяльності, стилі мислення особистості

Комп'ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів
Робота проводиться за такими напрямками:
• стан комп'ютеризації управлінської діяльності;
• наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;
• стан використання навчального, управлін¬ського програмного забезпечення;
• використання Internet - технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності

У школі обладнано два комп’ютерних класи на 14 учнівських робочих місць, а кабінет математики обладнаний ноутбуком Samsung. В школі є мультимедійний проектор Epson EMP– S52, 2 принтери SAMSUNG та Canon, копіювальний апарат Canon.
Курс інформатики вивчається в 8-10 класах по 1 годині на тиждень, в 11 класі-5годин на тиждень.
Школа забезпечена комп’ютерними програмами з фізики, біології, хімії, математики, правознавства, історії, географії, української та світової літератури, що становить 50% від загальної кількості предметів. Уроки з комп’ютерною підтримкою проводять всі вчителі школи, які пройшли курсову підготовку по програмі Майкрософт «Партнерство у навчанні». 100% вчителів школи володіють комп’ютерною грамотністю, у 2005 році володіли комп’ютером лише 10% вчителів, 2008 – 30 %. Мережа комп’ютерного класу (9 комп’ютерів) під’єднана до Інтернету.

У школі обладнано два комп’ютерних класи на 14 учнівських робочих місць, а кабінет математики обладнаний ноутбуком Samsung. В школі є мультимедійний проектор Epson EMP– S52, 2 принтери SAMSUNG та Canon, копіювальний апарат Canon.
Курс інформатики вивчається в 8-10 класах по 1 годині на тиждень, в 11 класі-5годин на тиждень.
Школа забезпечена комп’ютерними програмами з фізики, біології, хімії, математики, правознавства, історії, географії, української та світової літератури, що становить 50% від загальної кількості предметів. Уроки з комп’ютерною підтримкою проводять всі вчителі школи, які пройшли курсову підготовку по програмі Майкрософт «Партнерство у навчанні». 100% вчителів школи володіють комп’ютерною грамотністю, у 2005 році володіли комп’ютером лише 10% вчителів, 2008 – 30 %. Мережа комп’ютерного класу (9 комп’ютерів) під’єднана до Інтернету.

тт
У школі обладнано два комп’ютерних класи
на 14 учнівських робочих місць, а кабінет
математики обладнаний ноутбуком Samsung.
В школі є мультимедійний проектор Epson
EMP– S52, 2 принтери SAMSUNG та Canon,
копіювальний апарат Canon.
Курс інформатики вивчається в 8-10 класах
по 1 годині на тиждень, в 11 класі-5годин на тиждень.
Школа забезпечена комп’ютерними програмами з фізики, біології, хімії, математики, правознавства, історії, географії, української та світової літератури, що становить 50% від загальної кількості предметів. Уроки з комп’ютерною підтримкою проводять всі вчителі школи, які пройшли курсову підготовку по програмі Майкрософт «Партнерство у навчанні». 100% вчителів школи володіють комп’ютерною грамотністю, у 2005 році володіли комп’ютером лише 10% вчителів, 2008 – 30 %. Мережа комп’ютерного класу (9 комп’ютерів) під’єднана до Інтернету.

Загальна естетична культура навчального закладу
Школа має Державний акт на право постійного користування землею за №000072 , дотримується вимоги щодо розміщення будівлі школи від проїжджої частини дороги. Територія школи огороджена металевою та бетонною огорожею.
Стан шкільної та пришкільної території відповідає санітарно–гігієнічним та естетичним вимогам. Щорічно проводиться озеленення території школи декоративними деревами та кущами, які висаджуються на нормативній відстані від будівлі, що сприяє освітленню в приміщеннях згідно вимог районної СЕС. За кожним класом закріплені ділянки, засаджені деревами, кущами та квітами. Відмічається раціональний поділ земельної ділянки на навчальну, навчально - виробничу, навчально - дослідну. На території школи знаходяться: спортивний майданчик для виконання фізичних вправ, рухливих ігор на перервах, футбольне поле, майданчик для ігор дітей шкільної групи.
Шкільна територія освітлюється у вечірній час.
Санітарний стан підтримується належним чином усіма учасниками навчально-виховного процесу. Працівники школи продовжують роботу в цьому напрямку.
Загальна площа земельної ділянки школи складає 3,98 га. Створено навчально-дослідницькі ділянки.
Зелена зона складає 30% території. Під’їздні шляхи та прилягаючі до школи території заасфальтовані. Зовнішній стан шкільних будівель та пришкільної території є естетично привабливим.

Стан матеріально – технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій,
майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально – дослідних ділянок.
В школі функціонує спортивна зала, міні-стадіон, майданчик для проведення уроків фізичної культури, майданчики для гри в волейбол, баскетбол. Спортивне обладнання в робочому стані, забезпечення спортивним інвентарем, згідно з програмою .В школі систематично проводяться спортивно-масові заходи, працюють спортивні секції з футболу, волейболу. Учні школи постійно беруть участь та перемагають в районних і обласних спортивних змаганнях.
Організація роботи щодо дотримання правил техніки безпеки
У школі створені безпечні умови для проведення навчально – виховного процесу та позакласної роботи. В 1-9 класах вивчається курси «Основи здоров'я». З 2010 - 2011 н. р. впроваджується проект «Школа проти СНІДу». На початку навчального року з усіма учнями і працівниками школи проводиться первинний інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. Для проведення занять з учнями залучаються працівники ДАІ, медичні працівники та інші спеціалісти. У зв’язку з підвозом учнів видано наказ про призначення відповідальних за безпечне перевезення дітей. В закладі створені безпечні умови перебування дітей, організована система профілактичної роботи, призначено відповідального за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму.
Розроблені заходи щодо запобігання дорожньо–транспортних пригод. В школі проводяться місячники «Увага, діти на дорозі!», тижні профілактики дитячого травматизму. Один раз на тиждень класні керівники на виховних годинах проводять бесіди з вивчення правил дорожнього руху, другий тиждень – бесіди з профілактики дитячого травматизму. Ця робота фіксується в класних журналах на сторінці «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», щоденниках учнів. Питання стану роботи з запобігання дитячого травматизму розглядається на нарадах при директорові, нарадах класних керівників.
Школа має схему безпечного підходу до школи. Схема знаходиться у вестибюлі школи, на видному місті. Організовано чергування вчителів та учнів – старшокласників, на перервах. В школі оформлені стенди з наочними матеріалами, які застерігають від будь-яких видів дитячого травматизму. У класах проводяться бесіди й інструктажі щодо попередження дитячого травматизму при поїздках на автобусі, під час навчальних екскурсій, навчальної практики, які фіксуються у журналі інструктажів.

Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою
У школі обладнано два комп’ютерних класи на 14 учнівських робочих місць, а кабінет математики обладнаний ноутбуком Samsung. В школі є мультимедійний проектор Epson EMP – S52, 2 принтери SAMSUNG та Canon, копіювальний апарат Canon.
Курс інформатики вивчається в 8-10 класах по 1 годині на тиждень, в 11 класі-5годин на тиждень.
Школа забезпечена комп’ютерними програмами з фізики, біології, хімії, математики, правознавства, історії, географії, української та світової літератури, що становить 50% від загальної кількості предметів. Уроки з комп’ютерною підтримкою проводять всі вчителі школи, які пройшли курсову підготовку по програмі Майкрософт «Партнерство у навчанні». 100% вчителів школи володіють комп’ютерною грамотністю , у 2005 році володіли комп’ютером лише 10% вчителів , 2008 – 30 %. Мережа комп’ютерного класу (9 комп’ютерів)під’єднана до Інтернету.


Фінансове забезпечення діяльності закладу.
Фінансово – господарська діяльність школи ведеться відповідно до вимог Інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих нормативно – правових актів та наказів по школі. Бюджет відділу освіти передбачає виділення коштів в основному на оплату праці персоналу та забезпечення обов’язкових господарчих витрат , оплату енергоносіїв. Отримання та виплата коштів для фінансового забезпечення діяльності закладу здійснюється згідно з кошторисом, з дотриманням нормативів бюджетного фінансування. Документи, що відображають фінансову та господарську діяльність школи, ведуться правильно і достовірно. Оприбуткування та списання матеріальних цінностей відбувається своєчасно.
Фінансування навчального закладу від потреби за останні 3 роки складає: у 2010 році-75%, у 2011 році-78%, у 2012 році -71%.
Залучено спонсорські позабюджетні кошти на придбання лінолеуму в коридори школи та кабінети, стільців для актової зали та тренінгового кабінету, мультимедійного проектора, принтера, ксерокса, відеокамери, музичного центру, 2 телевізорів, факсу, магнітофонів та заміни 28 вікон на пластикові.

Забезпечення комфортності перебування в школі
У 2012-2013 н. р. психологічною службою (ПС) школи план роботи в повному обсязі виконано.
Психологічна просвіта вчителів проводилась переважно під час психолого-педагогічних семінарів, які являють собою основну форму психологічної просвіти та індивідуальних консультацій з класними керівниками.
Психологічна просвіта батьків здійснювалася під час батьківських зборів. Батькам були надані пам'ятки щодо поліпшення встановлення взаєморозуміння з дітьми, для налагодження позитивних взаємовідносин.
Психодіагностична робота тісно переплелася з корекційною та консультаційною.
Була проведена діагностична та корекційно-розвивальна робота з майбутніми першокласниками. З батьками були проведені консультації та надані рекомендації для роботи з дітьми влітку. Проведена соціометрія допомогла класним керівникам скоригувати виховну роботу, звернути увагу на учнів, що пригнічені своїм положенням, або взагалі відторгнені, надати їм посильну допомогу.
Здійснено психодіагностичний мінімум в 4-ому класі з метою вивчення індивідуального статусу у колективі, емоційних станів, мотивації, рівня готовності учнів до навчання у середній ланці школи.
Була проведена корекційна робота з учнями, які потребували певної психологічної допомоги. База даних та відстеження обдарованих дітей поповнюється.Вивчено стан готовності учнів 9-х класів до вибору майбутньої професії, вивчено їх інтереси, нахили. Діагностовано профіль навчання майбутніх десятикласників.
Профілактику насильства у сім'ї було здійснено переважно під час батьківських зборів та надання рекомендацій педагогам Проведена консультативна робота з педагогами щодо попередження суїцидів серед учнів та наданий друкований матеріал з даного питання.
Протягом року велась робота з дітьми, які належать до категорії «групи ризику» та консультативна допомога класному керівнику. Робота психолога по консультуванню проводилася для усіх учасників навчально - виховного процесу в індивідуальній формі.
Таким чином, зібрана інформація дала змогу вчителю організувати ціленаправлені додаткові заняття з п’ятирічками, важливі для зростання якості показників психічного розвитку Так, серед першокласників високий рівень виявили -36,4%; достатній-27,2%; середній-18,2%; низький-18,2%.
За результатами діагностики виділено групи для подальшої розвивальної роботи: 5 клас за програмою Коблік «Скоро 5 клас». Наприкінці року було отримано позитивну динаміку.
Порівнюючи результати дослідження адап¬тації п'ятикласників 2010 - 2011 н. р., можна казати про більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так, показники загальної адаптованості п'ятикласників цього року якісно зросли. Таке поліпшення ситуації не випадкове. Взаємодія і наступність початкової і середньої школи в підтримці та підвищеній увазі до учнів, систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар-практикум для вчителів, які викладають у 5 класі щодо гуманізації взаємин з учня¬ми, робота класних керівників, виступи психоло¬га на батьківських зборах — усе це є ефективною системою роботи щодо профілактики дезадапта¬ції п'ятикласників. Також важливим є те, що робота щодо попередження важкої адаптації до умов навчання в наступній ланці школи велась, починаючи з 4-го класу. Була проведена діагнос¬тика та корекційно-розвивальна робота з учнями групи ризику.
За результатами діагностики були запропоновані деяким учням заняття за програмою «Навички спілкування» (В. А. Родіонов. «Розвиток ділового спілкування»).
Протягом 2012-2013 н. р. найбільш ефек¬тивна діяльність ПС школи відзначалася в на¬казах, протоколах нарад при директорові та за¬сідань Ради школи. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділено роботі з педколективом та бать¬ками:
Було проведено виховні години за темами: «Конфлікту-ні!», «Уміння казати „Ні!"», «Я і оточуючі», «Для чого нам потріб¬ні правила», «Конфлікти в учнівському середовищі», «Хочу і треба», «Про наші емоції.».
Аналізуючи статистичні дані, виявлено, що робочий час було розподілено таким чином: організаційно-методична робота — 41 % часу; безпосередня робота з клієнтами — 59%, а саме: просвітницька робота (групова) — 3,2 %; індиві¬дуальна корекційно-розвиваюча робота — 5,3%; групова корекційно-розвиваюча робота — 7,8%; індивідуальні консультації учнів — 14,5%, бать¬ків — 5,3%, педпрацівників — 8,3%; групова діагностична робота з учнями — 5,5%; індиві¬дуальна діагностична робота з учнями — 5,1%, учителями — 1,8%, батьками — 0,2%.
Аналізуючи розподіл робочого часу на пробле¬ми та звернення, можна побачити, що більш ефек¬тивним, пріоритетним напрямком діяльності буде просвітницька та консультаційна робота.

Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 112 місць. В школі організовано гаряче харчування дітей за фізіологічними нормами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державною санітарною службою. Учні 1-4 класів харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету по ціні 8 грн. Для решти учнів організоване гаряче харчування за кошти батьків на суму 8 грн.
З метою поліпшення харчування в школі проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за харчування, особи, відповідальні за організацію харчування, затверджуються графіки харчування, призначаються чергові вчителі по їдальні.
Всього охоплено гарячим харчуванням – 130 учнів- 88%, що краще середнього районного показника – 77% та обласного (70%).
1-4 класи харчуються -52 учнів -100%
В школі функціонує група продовженого дня, в якій перебуває 30 учнів.
Матеріально-технічна база їдальні хороша: 1 холодильник, електрична плита, бойлер (1 шт.), жаровня, електронасосна станція. Технологічне і холодильне обладнання працює. Є холодна й гаряча вода. Посудом їдальня забезпечена. Документація ведеться вірно, згідно вимог. Медичний огляд кухарями пройдено.
Адміністрація школи здійснює постійний контроль за роботою їдальні, члени профспілкового комітету систематично проводять бракераж готової продукції.

Медична служба, медичний кабінет
В школі створено медичний кабінет, який забезпечено необхідним медичним обладнанням, працює медична сестра. Здійснюється медико-педагогічне відстеження уроків фізичної культури. Певна робота проводиться у навчальному закладі, щодо забезпечення умов для збереження здоров’я учнів та працівників школи. Дотримується тепловий, світловий, питний, повітряний режими. Розклад уроків відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Проводиться амбулаторне обстеження дітей та диспансеризація. Оновлені списки учнів, що стоять на диспансерному обліку.
Вчителі, технічні працівники та учні щорічно проходять поглиблений медичний огляд в серпні місяці. Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Медичні огляди безоплатні. Проходження медичного огляду фіксується в медичних книжках установленого зразка.
Учні проходять поглиблений медичний огляд один раз на рік. Огляди безоплатні. Серед учнів школи в системі проводяться профілактичні щеплення. Щорічно питання про результати медичного огляду учнів школи розглядаються на нарадах при директору з участю працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Забезпечуються умови для комплексного оздоровлення учнів через спортивну залу та медичну кімнату.


Школа збудована у 1987 році за типовим проектом, складається з 1 корпусу. Розрахована на 464 учні. На першому поверсі школи, де навчаються учні початкових класів, також є шкільна майстерня. В приміщенні школи знаходиться їдальня на 112 місць. Загальна площа всіх приміщень 4054 м2, в т.ч. класних кімнат 990 м2. Всього у школі 17 класних кімнат, в т.ч. навчальні кабінети – математики, фізики, біології, української мови та літератури, інформатики. Також є методичний кабінет, спортивний зал, бібліотека, майстерня, медичний кімната, спортивний майданчик, стадіон, навчально-дослідна ділянка (50 ар), водогін, опалення (газова котельня). Стан будівлі та шкільних приміщень добрий, задовольняє вимогам Державних санітарних норм і правил. Щорічно проводяться поточні ремонти за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.
Газове опалення функціонує з 2004 року. В 2009-2012 роках проведена часткова заміна на металопластикові вікна. В 2004 році проведено капітальний ремонт даху, поточний ремонт спортивного залу, замінено 2 дверей.

Загальний стан будівель та приміщень
Планування діяльності навчального закладу.

У річному плані чітко визначено проблему й головні завдання, над якими працює школа. Річний план уточнює і доповнює перспективний план, який передбачає конкретні управлінські дії. Головним завданням педагогічного колективу є: удосконалення його роботи зі збереження шкільного контингенту й виконання законів «Про всеобуч», «Про освіту», «Про мову», забезпечення безперервності НВП, орієнтування на індивідуальний розвиток особистості школяра. Робота над проблемою школи реалізується через інноваційні й традиційні форми роботи: динамічні групи, проблемні семінари, відкриті уроки, предметні тижні, семінари-практикуми, науково-практичні семінари тощо. Скоординовано план структурних підрозділів із загальношкільним планом роботи.

Фоми правління
Ефективність управлінських рішень
Управлінська діяльність адміністрації школи спрямована на виконання завдань:
отримання учнями якісної освіти,
забезпечення загального розвитку особистості,
формування життєво важливих компетенцій,
збереження і зміцнення здоров’я школярів,
підвищення професійного рівня педагогів,
зміцнення матеріально - технічної бази школи.
Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:
- протягом звітного періоду забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;
- постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями шкільних, районних та обласних атестаційних комісій;
- збільшується кількість учнів-переможців районних та обласних предметних олімпіад.

Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу.
У школі створена картотека директивних і нормативних документів державних органів та органів самоврядування. Дирекція школи володіє змістом відповідних документів. Збирається та накопичується інформація про внутрішній стан справ з усіх напрямків навчально-виховного процесу. Дана інформація відповідає цілям розвитку педагогічного процесу та управління ним. Збір, облік та збереження інформації є своєчасним і оперативним. У наявності інформація про самоосвітню роботу педагогічних працівників, рівень навчальних досягнень учнів, роботу класних керівників. Адміністрація школи підтримала і стала активно запроваджувати обласний проект «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».
Школа бере участь в реалізації проектів:
ШКОЛИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

Управлінські функції
с• «Інформаційна система управління освітою»,
• «Освітній портал Дніпропетровщини»,
• «Електронний щоденник»,
• «Електронна бібліотека»
• «Електронна школа для дітей з особливими освітніми потребами»,
• «Електронна школа для обдарованих учнів»,
• «Логістика шкільних автобусів»
• Підключилися до єдиного районного та обласного освітнього простору, в управлінській діяльності застосовують автоматизовані звіти, електронний журнал, щоденник.
• Школа має свій сайт
• Адміністрація школи є активними учасниками інтернет-семінарів, форумів.

1. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ЗНЗ. Впроваджується КУРС «Освіта»(2009 рік) , створені та реалізуються бази даних за головними напрямами функціонування закладу. Свої досягнення «Через ІКТ – до креативної особистості» школа презентувала на ІІІ Всеукраїнській виставці інноваційної діяльності «Інноватика в освіті України» 18-20 жовтня 2011 року.
2. Здійснюється моніторинг якості освіти і виховання, що забезпечує визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їх соціалізації; встановлення зв’язків між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами , цінностями.
3. Впроваджується модель профільного навчання «Соціально-орієнтовані технології». Організовано співпрацю з вищим навчальним закладом Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім.. В. Лазаряна. Учні та вчителі школи активно співпрацюють з кафедрою гідравліки та водопостачання ДНУЗТ (зав.кафедрою Біляєв Микола Миколайович, професор, доктор технічних наук), готуємо матеріали для участі у 73 науково-технічній конференції студентів та молодих вчених «Проблеми водокористування та екології»

Школа є опорною з організації методичної роботи в районі. Проблема методичної роботи «Створення якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання». Провідною ідеєю є створення сприятливого освітньо-виховного середовища та сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання для формування креативної особистості учня.
Учителі школи мають друковані матеріали з досвіду роботи вчительки початкових класів Максименко В.О. «Урок читання» (газета «Початкова освіта».), урок трудового навчання у 3 класі «Виготовлення об’ємної іграшки». Творча група вчителів школи підготувала посібник для молодих учителів «Сучасний урок».
Вчителі школи активні учасники районного конкурсу «Вчитель року» та учасники обласного етапу
В 2008 році вчитель фізичної культури Мисюра О.В., а в 2012 році учитель української мови Мисюра Л.Г. ввійшла в десятку кращих вчителів-філологів області з української мови.

Якість внутрішкільного контролю
Внутрішкільний контроль, як головна функція управління закладом, має стратегічну спрямованість і відображає пріоритети розвитку школи, здійснюється планомірно та систематично, згідно з річним планом роботи школи, поточними планами роботи директора та заступників директора, графіками атестації тощо.
На основі річного плану роботи школи на початку навчального року складається графік внутрішкільного контролю, в якому визначаються терміни і види контролю за станом планування вчителями та класними керівниками, веденням шкільної документації, станом викладання навчальних предметів, самоосвітньої діяльності вчителів, організацією гарячого харчування учнів, роботи з охорони життя та здоров’я дітей, роботою гуртків та факультативів, станом виховної роботи з учнями. У графіку визначено терміни й рівні розгляду запланованих питань, форми прийняття управлінських рішень.
Вивчається ведення шкільної документації : класних журналів, щоденників, робочих зошитів учнів. Здійснюються перевірки тематичного планування та рівня виконання навчальних програм. Проводяться директорські контрольні роботи та зрізи знань із основних навчальних предметів.
План роботи школи забезпечує взаємодію та координацію зусиль усіх учасників педагогічного процесу, спрямовується на досягнення мети. Підсумки перевірок обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові.
Крім того, розглядаються ті чи інші питання, що виникають у зв’язку із виробничою необхідністю, вказівками органів управління освітою та державної влади.
Найбільш важливими у здійсненні контролю за навчально-виховним процесом у школі є питання контролю й самоконтролю ефективності навчально-виховного процесу та якості його результатів, а особливо ведення «Книги внутрішньошкільного контролю». Навчально-виховний процес як об'єкт управління знаходиться в центрі уваги адміністрації..
Зміст роботи педагогічної ради, методичних служб школи, форм підвищення кваліфікації, наказів і розпоряджень спрямований на ліквідацію недоліків у роботі вчителів, на оволодіння сучасними досягненнями педагогічної науки, ефективними технологіями навчання та виховання.
Головне призначення внутрішкільного управління вбачається у створенні й ефективному використанні умов для продуктивної, творчої та успішної діяльності педагогів, інших працівників школи, спрямованої на реалізацію цінностей, принципів і досягнення цілей школи.

Державно-громадське управління
Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю
.

На підставі розробленого положення створено Раду школи, до якої входять учні, вчителі, батьки, громадськість. Усі проблеми, що виникають, вирішуються у тісному взаємозв’язку школи і громадськості. Представники громадськості беруть участь у засіданнях педагогічної ради, атестаційної комісії, вносять пропозиції щодо покращення умов праці учасників навчально-виховного процесу. Щороку на загальношкільних зборах заслуховується звіт про роботу школи за минулий навчальний рік та про плани на майбутній.
Навчальний заклад взаємодіє з органами самоврядування, батьківським комітетом, піклувальною радою, учнівською радою. На спільних зібраннях учасників навчально–виховного процесу розглядаються актуальні питання, директор школи систематично звітується перед громадськістю щодо стану навчально-виховної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
Рада школи сприяє зв’язкам між громадськістю і школою,
соціально–правовому захисту учасників
навчально-виховного процесу.
Систематично проводяться тижні інформування
батьківської громадськості; працює батьківський
клуб «Берегиня».
Мисюра Ольга

Ісакова Любов-
І місце
обласна олімпіада
з української мови
та літератури,
2010 рік

Тищенко Сергій-
ІІІ місце
обласна олімпіада
з хімії, 2010 рік

Соболь Дарина-
ІІІ місце
обласна олімпіада
з хімії, 2007 рік;
Обласні конкурси
“Квітникарство і озеленення”,
“Знаю, вмію, дію”-І-ІІ місце,
2009, 2010 рік

Слухачі обласної заочної
хіміко-біологічної школи

Науково-дослідницькі роботи в МАН
Природоохоронна діяльність

Міжнародний мовно – літературний
конкурс імені Тараса Шевченка:
І місце Мисюра Антоніна (6клас)
ІІІ місце Ситник Альона (8 клас)

Всеукраїнська історико – етнографічна
експедиція «Україна вишивана»
ІІ місце


Переможці історико – краєзнавчої акції
«Біль твоя, Україно»

2010 рік
Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь
обирає здоров’я» - ІІІ місце


Міжнародний Всеукраїнська історико – краєзнавча акція «Шляхами подвигу і слави», присвячена 65 – річниці визволення України
від фашистських загарбників «Наші партизани в роки війни» Зайченко Микола (8 клас)

Районний конкурс
образотворчого мистецтва
«Безпека та мир
в Україні»
І місце – Мисюра Надія (4клас)
І місце – Фролова Софія (4 клас)

Конкурс дитячого малюнка «Жнива скорботи»
ІІІ місце – творчий колектив 10 класу


Районний літературно – мистецький конкурс «Собори наших душ»
Номінація «Поезія» Номінація «Живопис»
ІІІ місце – Ісакова ІІІмісце – Мисюра
Любов Надія


2011 рік
Районний літературно – мистецький конкурс
«Собори наших душ»
Номінація «Поезія»
ІІ місце – Мисюра Антоніна (6 клас)

2012рік
Фестиваль екологічної творчості - ІІІ місце


Участь у конкурсах
У школі діє кабінетна система навчання. У повному обсязі наявні нормативно-методичні документи з даного питання. Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість забезпечувати навчально-виховний процес на належному рівні. На спортивному майданчику розташовані: комбіноване поле для міні–футболу, баскетболу, бігова доріжка довжиною 100 метрів, волейбольний майданчик, яма для стрибків. Школа має навчально-дослідну ділянку.
Соціальне партнерство
Співпрацюємо із вищими навчальними закладами:

Значну роль приділено формуванню ціннісного ставлення до суспільства і держави.
Приміром, на нарадах розглядали питання : аналізу стану відвідування учнями школи; стану правовиховної роботи, аналізу виховних заходів перспективного спрямування. Формування правових знань учнів школи здійснюємо переважно на уроках правознавства, та індивідуальної роботи з учнями. Питання профілактики правопорушень постійно обговорювали на класних виховних годинах, тренінгах. До Дня проголошення Конвенції ООН про права дитини учні взяли участь у районному огляді – конкурсі творчих робіт на тему «Правові шляхи подолання насильства в сім’ї» (Переможці-Зайченко М,Івахненко К.)/ Взяли участь у Всесвітній акції «16 днів проти насильства», конкурсі творів на тему «Щастя моєї сім’ї» В школі створено КПЗД, вибрано омбудсмена школи (Зайченко М.)
Питання правової освіти, профілактики правопорушень та згубних звичок систематично розглядаються на батьківських зборах і всеобучах.
Налагоджено співпрацю з дільничим інспектором, спільно проводяться рейди « Діти вулиці », «Дискотека».


Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально– виховного процесу.
Забезпечення соціальної підтримки дітей – сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та учнів з соціально вразливих категорій.
Стан дитячого травматизму.
Громадсько-активна школа
Вміє
приймати
нестандартні
рішення

Готовий до саморегуляції
самовиховання і
саморозвитку

Має розвинуту
громадську
свідомість – учасник
суспільно – політичного
життя
Духовно розвинена
особистість


Використовує здобуті
знання для професійної
та особистої реалізації
Має навички
дослідницької
роботи

Володіє
комунікативною та
загальною культурою


Вміє бути
конкурентноздатним ,
мобільним у
суспільстві

Випускник
школи
Удосконалення системи виховної роботи серед учнів, запобігання дитячої бездоглядності, бродяжництва, правопорушень.

Рівень педагогічної майстерності

Педстаж

Освіта

Професійна майстерність вчителів

«Обласна електронна школа
«Школа відкрита для всіх»»


Вчителі школи
Колісник С.І. (вчитель математики),
Мисюра Л.Г. (вчитель української мови та літератури),
Ігнатченко Н.В. (вчитель хімії, член обласної творчої групи) активні учасники обласного проекту «Новій Дніпропетровщині-новий стандарт освіти» .
Створили уроки, дидактичні посібники на сайті «Класна оцінка» для спілкування з дітьми з обмеженими можливостями.

Експериментальна школа обласного рівня з проблеми:
“Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку”
Тема експериментального дослідження
“Розробка системи формування креативної особистості на основі випереджаючої освіти для сталого розвитку”
(01.09.2012- 31.05.2018 р.р.)
Школа в експерименті з 01.09.2012 р.
із запровадження «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку
 


Внутрішкільний експеримент
“Школа-родина”

Експериментальна робота

Районний експеримент
“Громадсько-активна школа”

Впровадження курсу "Фінансова грамотність"
Навчально – методичне забезпечення

* Узагальнюючі матеріали щодо забезпечення наступності між дошкільним та Чумаківською ЗОШ І-ІІІ ступенів а саме в підготовці дітей 5-річного віку до школи, протягом минулих років.

* Угода про співпрацю між Чумаківською ЗОШ І-ІІІ ступенів та дитячим навчальним закладом “Малятко”

Соболь Дарина
Тищенко Володимир
Ісакова Любов
Учнівська рада
- виконавчий орган учнівського самоврядування. Основні завдання Учнівської ради – сприяти педагогічному колективу у розвитку активної життєвої позиції школярів, вихованні національної самосвідомості, створенні необхідних комфортних умов для розвитку здібностей учнів та формуванні їх творчої ініціативи, самореалізації у навчальній та пізнавальній діяльності. Члени Учнівської ради приймають рішення з найважливіших питань шкільного життя, вносять пропозиції до адміністрації з питань навчання та дозвілля. Керує роботою УР Голова УР школи.
Учнівська рада має такі сектори:
 якості навчання,
 дисципліни і порядку,
 інформаційно-правовий,
 добробуту,
 духовності,
 дозвілля,
 підтримки дитячих формувань.
А також працює центр «Соціомер», клуб «Олімпієць», «Прес-центр».
Органом учнівського самоврядування є шкільна газета «На перерві + вдома».

Члени учнівської ради взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування.
Full transcript