Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychologie

Propedeuse Bedrijfskunde-MER 's-Hertogenbosch
by

Simone Schenk

on 6 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychologie

Wetenschap Gedrag Emotie Geheugen Brein Onderzoek Testen Karakter Aangeboren Aangeleerd Zelfkennis Beïnvloeden Mensenkennis Waarneming Les 1 Liane Magendans
Simone Schenk
Kris Bogaerts
Paul van Miert Testen Statistiek Werving en selectie
Intelligentie
Beoordelen
Veranderen Vaker meten
Vergelijken
Veel meten
Komen voorspellingen vanuit theorie uit? Welke theorieën ken je? Maslow, Pavlov, Kolb
Motivatie, Leren, Leerstijlen
Tijd en plaats (Cultuur) afhankelijk Denken Gedrag Verbaal en non-verbaal
Waarneembaar en meetbaar
Dat wat je wilt begrijpen, verklaren,
voorkomen, voorspellen, beïnvloeden Emotie Basis-emoties (lichamelijk, angst)
Gevoelens (individueel, cultuur, trots)
Emotie is sneller dan denken Geheugen Constructie en reconstructie
Minstens 20 verschillende delen
Sensorisch (selecteert), kort (organiseert) en lang (integreert)
Blokkeert (bij sterke emotie), is doolhof en onbetrouwbaar (slordige mappenstructuur) Denken 6 Denk manieren die plaatsvinden in de hersenen:
1. Besluiten
2. Argumenteren (logische verklaringen geven)
3. Construeren
4. Plannen
5. Aanvoelen/ inschatten van de ander
6. Analyseren (combinatie van 5) Hersenen Input via kleine en midden naar grote hersenen
Output in spierbeweging, hormonen,
praten, geheugen (gedrag)
Throughput: gemiddeld op 6 tot 8 plaatsen
tegelijk aan het werk Waarneming Zintuigen hebben ieder meerdere
geheugen plaatsen bv
Kleur en licht-donker apart
Intonatie en ritme apart
Aandacht kan niet tegelijk op innerlijk
en omgeving gericht zijn Persoonlijkheid Voorspelt gedrag
door mechanismen
in input, throughput en output
die bij iemand vaak voorkomen Aangeboren of aangeleerd? Aangeboren bepaalt grens (aanleg)
Opvoeding eerste vier jaar
Invloed groep
Invloed belangrijke ander
(Hoe leer/ontwikkel je?) Beïnvloeden Van
Eigen gedrag
Gedrag van ander
Gedrag van groep
Waarneming, denken,
Geheugen, emotie 4 voorbeelden van beïnvloeden:
Leidinggeven
Onderwijzen
Adviseren
Opvoeden Zelfkennis Onbewuste denken werkt vele malen beter dan bewuste denken
Introspectie en reflectie is een ambacht
Antwoord op vraag wordt bepaald door
hersendeel dat op dat moment actief is
Mensen kennen zichzelf zeer slecht Psychologie geeft:
Kennis van hoe het brein werkt
(emotie, geheugen, denken)
Kennis van hoe het tussen breinen werkt
(reageren, leren, communiceren, samenwerken)
Kennis van de manier waarop jij reageert op de ander
(valkuilen, allergieën, stokpaardjes, ego, aandacht, macht) Mensenkennis net als flipperen? Hoe kijk je naar jezelf?
Hoe kijk je naar de ander?
Wat is in het brein de baas?
Emotie?
Geheugen?
Denken?
Is het handelen bewust of onbewust?
Het zijn allemaal grijze cellen en het is een grijs gebied. Toch kunnen theorieën aanknopingspunten bieden. Casus
Er is een brainstormsessie gaande.
De afdeling verkoop probeert nieuwe manieren te verzinnen om klanten te benaderen.
De leidinggevende werpt een eerste idee op tafel.
De medewerkers gaan daarop door met aanvullingen en details.
Eén medewerker, X, oppert na een kwartier nog een ander idee. Daarop wordt verder niet gereageerd.
Na een half uur zegt de leidinggevende: "Iemand nog een ander idee of gaan we dit doen?" X reageert niet.
Volgende les
Bestudeer hoofdstuk 1
Wat kun je nu met de casus?
Noteer vragen
Bereid hoofdstuk 5 voor Simone Schenk
Onderwijspsycholoog
Trainer beroepsvaardigheden
Auteur 'Effectief adviseren'
sm.schenk@avans.nl Kris Bogaerts
Arbeids- en organisatiepsycholoog
Trainer beroepsvaardigheden
Docent (personeels)management
km.bogaerts@avans.nl Waar denk je aan of wat weet je van Psychologie? Welke onderwerpen komen aan bod?

1. Inleiding in de Psychologie (vandaag)
2. Leren
3. Persoonlijkheid
4. Motivatie
5. Waarnemen, interpreteren en beoordelen
6. Intelligentie reageert automatisch op externe prikkels, motoriek emotionele waardering geven, sociale situaties Denken, geheugen, problemen oplossen Welke onderdelen komen aan bod? Inleiding in de Psychologie
Leren
Persoonlijkheid
Motivatie
Waarnemen, interpreteren en beoordelen
Intelligentie Paul van Miert
Arbeids- en organisatiepsycholoog gedrag wetenschappelijke verklaren is:
mogelijke oorzaken aanwijzen

gedragsdeterminanten

toetsen

voorspellingen,
afgeleid uit de theorie wetenschappelijk verklaren is
voorspellen op basis van theorie Definitie psychologie

is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens.

bestudeert de mens in relatie tot zijn werk (A&O psychologie)

Bij arbeidspsychologie staat het individu in relatie tot zijn werk centraal, zoals geschiktheid voor functies, prestatiemotivatie, bevrediging in het werk en stress. Daarnaast bestudeert het de interacties tussen individuen onderling en tussen individu en groep. Hierbij kan gedacht worden aan communicatieprocessen, besluitvormingsprocessen, samenwerking, rolgedrag, conflicten binnen de organisatie en leiderschap

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5v88ouTHE8 Psychologie Kennismaking 11 Liane Magendans
Arbeids- en organisatiepsycholoog
Full transcript