Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiske tekster

dansk 2. årgang
by

Amalie Bigum

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiske tekster

De historiske tekster Lad sproget bære
kap. 6, s. 98-119 De historiske tekster De historiske tekster Teaching-Learning Cycle Funktionel grammatik Lad sproget bære Faser Biografi Historisk berettende genre Selvbiografi Historiske tekster Struktur Formål De historiske tekster Beretter om vigtige hændelser og begivenheder i skribentens liv (Selvbiografi)

Beretter om vigtige hændelser og begivenheder i en kendt persons liv (Biografi)

Beretter om vigtige hændelser og begivenheder i et
historisk begivenhedsforløb (Historisk berettende
genre ) Hvad bruger man historiske tekster til?


Beretning om vigtige begivenheder fra ens eget liv,
en andens liv eller fra historien Organisering af tid
Lineær: kronologisk
Cyklisk: som i et narrativ:
- indledning, højdepunkt og afslutning
Tempus er præteritum, indimellem præsens
Omstændigheder
Nominalgrupper
Deltagere på themaplads
1. person og 3. person Personlig berettende genre
1. person
Begivenheder følger tæt hinanden
Vurderende kommentarer direkte efter begivenheder
Første kilde
To trin:
- orientering
- begivenhedstrin
Den mest mundtlige af de historiske tekster:
- eleven kan tage udgangspunkt i det velkendte
Biografien er skrevet af en anden end personen den handler om
3. person
Biografier indeholder to led: orientering og begivenheder
Tidsperioden strækker sig over et helt liv
Inddeles i perioder af koncentreret tid
Andre kilder To trin: baggrund og begivenheder
Tiden er inddelt i perioder og udtrykkes gennem omstændigheder
Mere abstrakt end biografier
Flere nominaliseringer og længere nominalgrupper 1) Opbygning af viden: pædagogisk engagement
2) Modellering og dekonstruktion
3) Fælles tekstkonstruktion
4) Selvstændig tekstkonstrukion

Teaching-Learning Cycle - Grammatiske begreber, som er vigtige, når eleverne arbejder med temaer, hvor historiske tekster er i fokus:

Deltagere: konkrete/abstrakte
Proces: materielle - fører tiden fremad
Omstændigheder: lokalisering af tid, sted, varighed
Nominalgrupper
Nomalisering: gør teksten distanceret
Forbindere: themaplads?
Passiv: kan være et ønske om at fremhæve formål med handlingen fremfor aktøreren
Modalitet: hjælpeverber, "blødgørende ord"
Situationskonteksten, register "Lad sproget bære -genrepædagogik i praksis"
- Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring
Full transcript