Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał Ws

No description
by

Milena Miechowicz

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał Ws

Blaise Pascal
Francuski matematyk epoki oświecenia, który w późniejszych latach swojego życia zajął się również rozważaniami teologicznymi oraz filozofią
Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibnitz)
Niemiecki polihistor: filozof, matematyk, prawnik, inżynier-mechanik, fizyk, historyk i dyplomata.
Definicja
Podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z n ich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.
Ciąg Fibonacciego
Ciąg liczb naturalnych określony w sposób następujący:

Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał Wszechświat
Wartość liczbowa
Kolejne wyrazy tego ciągu nazywamy liczbami Fibonacciego.
Najważniejsze dokonania
• W filozofii starał się rozwinąć myśli Kartezjusza, wprowadzając pojęcie monad rozwiązać dylemat dualizmu systemu kartezjańskiego.
• W matematyce, niezależnie od Newtona, stworzył rachunek różniczkowy, przy czym jego notacja tego rachunku okazała się praktyczniejsza.
• Podał pojęcie całki jako sumy nieskończonej liczby różniczek i wprowadził jej symbol.

Złota liczba - "fi"
Złoty podział
Złoty podział w marketingu
Złoty podział ma również szerokie zastosowanie w marketingu. Logo produktu stanowi obraz, który musi wywrzeć pozytywny i niezapomniany wpływ na świadomych i podświadomych umysłach konsumentów. Do dziś wielu grafików uznaje liczbę fi za możliwość dającą poczucie estetyki, równowagi i harmonii projektu.
National Geographic
Pepsi
Apple
iCloud
BP
Toyota
Matematyka w logice i filozofii
(ur. 1 lipca 1646 w Lipsku, zm. 14 listopada 1716 w Hanowerze)
• Jako inżynier–mechanik Leibniz zajmował się konstrukcją zegarów, maszyn wydobywczych i zbudował jedną z pierwszych mechanicznych maszyn liczących.
• Oprócz tego, jako wieloletni bibliotekarz księcia Hanoweru, opracował wciąż powszechnie stosowany w bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie system katalogowy, zwany dzisiaj klasycznym, numerycznym systemem katalogów rzeczowych.
• Stworzył pierwszy kalkulator z czterema działaniami.

Filozofia
Monadologia, teoria monad (= jedynek),
takim terminem G.W. Leibniz określił indywidualne substancje, z których składa się byt prawdziwy. Początkowo, świadomy nawiązania do filozofii Arystotelesa, nazwał je "entelechiami", częściej jednak, dla zaznaczenia, że są jednostkami prostymi, nazywał je "monadami".
Monady były dla niego nierozdzielnymi składnikami świata, "punktami metafizycznymi", "prawdziwymi atomami". Każda monada, wg Leibniza, jest zamkniętym kosmosem. Rozporządzają siłami, czyli zdolnościami przetwarzania się. Jako mniej lub bardziej doskonałe tworzą hierarchię.
Na dole jej stoją monady pozbawione samowiedzy, na szczycie monada doskonała, którą jest Bóg.
Uważał, że każdego człowieka można zapisać metodą zero-jedynkową.
Świat rzeczywisty przez to, że jest monadalny, jest ze wszystkich możliwych najbardziej harmonijny, a przez to jest najlepszym ze światów.
Według Leibniza świat jest systemem matematycznym, który się nie zawiesza.
(1623-1662)
Małe przypomnienie
Zdanie logiczne „
p
“ jest wypowiedzią oznajmującą, o której możemy powiedzieć, że jest
prawdziwa
lub
fałszywa
.
Zaprzeczeniem zdania „
p
“, czyli „
~p
“ nazywamy zdanie „
nieprawda, że p
“. W sytuacji, gdy „
p
“ jest prawdziwe, „
~p
“ jest
fałszywe
i
odwrotnie

Alternatywa
p v q ( p lub q)

Prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy jedno ze zdań składowych jest prawdziwe

Implikacja
p=>q ( jeśli p to q)
Prawdziwa wtedy, kiedy
p oraz q są pradziwe
p oraz q są fałszywe

Zakład Pascala
Pascal wywnioskował, że wiara bardziej się opłaca, ponieważ człowiek wierzący może stracić jedynie nic niewarte życie ziemskie(jeśli Boga nie ma), zyskać natomiast szczęście wieczne(jeśli Bóg istnieje). Z logicznego punktu widzenia oraz kierowania się możliwym zyskiem warto więc wierzyć w Boga.
p= Bóg p v ~p
q= wiara q v ~q

p=>q +
p=> ~q –
~p=> ~q +1
~p=>q - 1

Bibliografia
http://grafmag.pl/artykuly/zloty-podzial-czyli-odrobina-geometrii-w-projektowaniu/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_podzia%C5%82
http://portalwiedzy.onet.pl/40255,,,,pascal_blaise,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/77322,,,,leibniz_gottfried_wilhelm,haslo.html


Full transcript