Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HFST 2

No description
by

dirk renette

on 22 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HFST 2

Wie is er in orde?

https://vigilis.ibz.be/upload/documents/bg_ondern-entrep.pdf

Met hoeveel zijn ze (anno 2013): parlementaire vraag?

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=9890&LANG=nl


- Niet veroordeeld zijn geweest:

Voor een gevangenisstraf van tenminste 6 maanden voor enig welk misdrijf

Tot een gevangenisstraf of een andere straf wegens diefstal, heling, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, opzettelijke slagen en verwondingen, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting en drughandel, wapendracht, inbreuk op wet van privacy en racisme

- Onderdaan lidstaat E.U.

- Hoofdverblijfplaats in lidstaat E.U.

- Niet - tegelijktertijd werkzaamheden van privédetective, penitentair beambte, wapenfabrikant of wapenhandelaar of enige werkzaamheid uitoefenen die openbare veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen

- Voldoen aan de voorwaarden inzake beroepsopleiding
- Sinds 5 jaar geen lid zijn geweest van een politiedienst
- Volle 18 jaar zijn
- Voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden
- Niet tegelijkertijd:

Waardetransport en uitgangsmilieu
Veiligheidsdienst en uitgangsmilieu
Opmerkingen: zie p. 37

5. Personeel

Schuld – schade – oorzakelijk verband

Geen enkele bewakingsonderneming mag 1 van de 8 activiteiten uitoefenen zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De verzekering verleent dekking voor:

schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels
schade aan goederen ten nadele van derden

Bijv. bewakingsagent heeft deur van klant per ongeluk beschadigd tijdens werk -> wordt betaald via verzekering werkgever

4. Vergunningen

Minder dan 1% van alle bewakingsactiviteiten

Bijkomende opleiding: bescherming van personen
Bodyguarding, VIP-bescherming

NIet zoals in de films!

3.De 8 bewakingsactiviteiten

Elke dienst die
in de schoot van een openbare vervoersmaatschappij
(bus, trein, tram, metro) de veiligheid verzekert op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, die door de openbare vervoersmaatschappij worden uitgebaat

De Lijn, Securail, MIVB, …

Veiligheidsagenten hebben specifieke bevoegdheden, namelijk zij hebben pepperspray en handboei

Veiligheidsagent ≠ bewakingsagent !

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Verschil interne bewakingsdienst – bewakingsonderneming !

Interne bewakingsdienst

- Ten eigen behoeve
- Altijd op PTP (behalve beheer geldtelcentum):
- uitgezonderd persoonscontrole!
- vervoer en manipulatie van waarden deel d

Bewakinsgonderneming

Levert diensten aan derden
Op al dan niet PTP

In 2010:168 interne bewakingsdiensten vergund


2. De organisatievormen in de bewakingssector

Dit hoofdstuk zal geëvalueerd worden door SELOR, samen met hoofdstuk 3.

Moeilijkste hoofdstuk uit opleiding bewakingsagent !!!

Meerkeuze
Begrippen
Giscorrectie

1. Inleiding

Procedure aanvraag I.K.

Volgende documenten zijn nodig om kaart te krijgen:

- Bewijs van gunstig psychotechnisch ondezoek (SELOR)
- Gunstig medisch onderzoek (voor bepaalde activiteiten)
- De bekwaamheidsattesten van de gevolgde opleidingen
- Een getuigschrift goed zedelijk gedrag (model 1) van maximum 6 maanden
- Aanvraagformulier DPV
- Recente pasfoto
- Schriftelijke toestemming voor onderzoek veiligheidsvoorwaarden

- Niet veroordeeld zijn geweest voor een correctionele of criminele straf (behalve voor inbreuken op wegverkeer)

- Onderdaan zijn van lidstaat van de E.U Welke landen zijn lid van E.U.?

- Hoofdverblijfplaats in lidstaat van de E.U.

- Niet tegelijktertijd werkzaamheden van privé-detective, penitentair beambte, wapenfabrikant of wapenhandelaar of enige werkzaamheid uitoefenen die openbare veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen

- Voldoen aan de voorwaarden inzake beroepsopleiding

- Sinds 5 jaar geen lid zijn geweest van een politiedienst (met uitzondering 4 m opleiding aspiranten)

- Volle 21 jaar oud zijn

- Voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden

- Niet tegelijkertijd:

Waardetransport en uitgangsmilieu
Veiligheidsdienst en uitgangsmilieu
Leiding hebben van een café en van bewakingsonderneming die PC uitvoert

- Afgelopen drie jaar geen negatieve beslissing gekregen over de veiligheidsvoorwaarden

5. Personeel

Indien bewakingsondernemingen bewakingsactiviteiten willen uitvoeren voor publiekrechtelijke personen (gemeenten, provincies) dan MOET zijn hiervoor vooraf toestemming vragen aan Biza

Waarom?

politie is normaal gezien ook aanwezig, eerder als ondersteuning

4. Vergunningen

Aangetekende brief schrijven naar Biza met o.a.

Lijst personen in het bestuur met bewijs ggz
Inschrijvingsnummer in het handelsregister
Lijst leidinggevend personeel met bewijs ggz
Aanvraag tot vernieuwing moet gebeuren ten minste een half jaar voor aflopen van vergunning

Administratieve onkosten: 1000€

4. Vergunningen

4. Vergunningen

4. Vergunningen


In twee gevallen zijn interne bewakingsdiensten niet onderworpen aan deze vergunningsplicht

- Indien ze sporadisch persoonscontrole of verkeersbegeleiding uitoefenen
- Indien ze vaststellingen verrichten in het kader van een concessieovereenkomst met de overheid (uitgedoofd op 1 januari 2015!)

4. Vergunningen


Volgende activiteiten mogen NIET door een bewakingsonderneming worden uitgeoefend:

a) andere bewakingsactiviteiten dan deze waarvoor de bewakingsonderneming voor vergund is

Bijv. Securitas mag geen waardenvervoer uitoefenen omdat zij daar geen vergunning voor heeft

b) andere activiteiten dan bewakingsactiviteiten

Bijv. ik mag niet én verzekeringsfirma én bewakingsfirma tezelfdertijd zijn (of, of)

4. Vergunningen

Zie art. “bewakingsondernemingen en vergunningen”

Indien een onderneming bewakingsactiviteiten wil uitoefenen -> vergunning voor nodig

Na gunstig advies Staatsveiligheid en Biza

Strikte voorwaarden (o.a. schuldenvrij zijn)

Bewakingsondernemingen dienen steeds een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de opdrachtgever

4. Vergunningen
3.8 Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

3. De 8 bewakingsactiviteiten


BA mogen bepaalde vaststellingen verrichten op het openbare domein: vb. GAS

GAS? Gemeentelijke administratieve sancties

Bedoeld om bepaalde problematieken op een snelle,admininstratieve manier aan te pakken, betreffende

- openbare rust (grasmaaien, ijsventer, vuur maken,...)

- openbare veiligheid (honden aan leiband, werken die hinder veroorzaken,...)

- openbare gezondheid (sluikstorten, wildplassen, voetpad sneeuwvrij houden,...)

3. De 8 bewakingsactiviteiten

Wat is een goede bewakingsagent ?
PREVENTIE en BEWAKING twee handen op 1 Buik
4 taken
Controleren
Observeren en rapporteren
Dienst verlenen
Eerste hulp verlenen
Wat verdient een bewakingsagent?
Statisch: vanaf 12.87€/u -> 2300€ bruto/m = 1450 €netto
Mobiel: vanaf 13.18€/u
Premies:
zaterdag: 15%
Zondag: 20%
Nacht: 22.5%
Feestdagen: 33%
Deze premies mogen opgeteld worden

3
3. De 8 bewakingsactiviteiten


“ geheel van handelingen die deel uitmaken van de opvolging van signalen uitgaande van een alarmsysteem"

- controle signalen: noodoproep lift, technische panne, noodsignalen oudere mensen, ...

- interpretatie ervan!

- verwittiging gebruiker

- eventueel hulpdiensten

- aansturing bewakingsagent3. De 8 bewakingsactiviteiten

3. De 8 bewakingsactiviteiten


Voor mobiele : speciale bijkomende opleiding (41 uren)

Aantrekkelijk, maar groot personeelsverloop:

- ‘s Nachts
- Alleen werken

Mogelijke uitvoeringswijzen:

- Gewapend
- Hond : 0.25€/u + 100€ onkosten, eigenaar agent


3. De 8 bewakingsactiviteiten

Dé basisactiviteit van bewaking

"toezicht en bescherming": wijst op menselijke tussenkomst

Wat is een site? zie p. 17

MOET DE SITE VERLATEN WORDEN ?Ja? Nee ?
Mobiele bewaking Statische bewaking


Openbare weg kan ook door statische agent gebruikt worden,
indien deze deel uitmaken van de site !

3. De 8 bewakingsactiviteiten

2.8 Veiligheidsdienst

2. De organisatievormen in de bewakingssector

= Een instelling die opleiding organiseert voor bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten.

- Erkend zijn2. De organisatievormen in de bewakingssector

OEFENING

Geef veiligheidsadvies
Organisatorisch
Fysiek
Electronisch – preventie

Op 1 pagina:

Huidige stand/situatie
Opmerkingen/voorstellen/kritiek/knelpunten
Voorgestelde oplossingen (niet te duur)

2. De organisatievormen in de bewakingssector


Veiligheidsadvies verlenen aan derden, o.a:

- Doorlichtingen

- Analyses: bijvoorbeeld deurbeleid

- Trainingen: bv. afweertechnieken aan personeel

- Procedures: bv. bij ramp, brand, terreur

Vergund zijn2. De organisatievormen in de bewakingssector


Diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van
alarmsystemen en alarmcentrales

Deze alarmsystemen zijn bestemd ter preventie of vaststelling van misdrijven of tegen brand, gas ontfploffing of noodsituaties (nieuw!)

Zijn vaak techniekers, maar ze moeten wel erkend worden

Welke bewakingsactiviteit oefenen zij uit? Geen!

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Een concessie is een machtiging van de overheid die anderen uitsluit; een monopolie om een bepaalde activiteit op een bepaald gebied uit te oefenen

Bv. een gemeente die een parkeeronderneming een concessie verleent voor een openbare parking

Link met bewaking?Een bewakingsonderneming kan in opdracht van een concessiehouder vaststellingen verrichten op het openbare domein (6de bewakingsactiviteit)

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Waarom zo strenge voorwaarden?

Geen verdoken “bewakingsondernemingen” in het leven roepen: bijvoorbeeld hondenclubs, fitnesscentra, gevechtssporten, …
Indien je als vereniging, vzw, club of organisatie beroep wil doen op externenéén adres bewakingsondernemingen


Hoe omgaan met vrijwilligers op fuiven in Kortrijk ?

http://www.kortrijk.be/producten/werken-als-vrijwilliger-belast-met-bewakingsactiviteiten

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Het gebeurt soms dat er af en toe bewakingsopdrachten uitgeoefend worden door eigen organisatie, nl.
vrijwilligers

Strenge voorwaarden, namelijk:

- Alleen persoonscontrole en begeleiden van groepen personen met oog op verkeersveiligheid
- Er moet een aanwijsbare band zijn met organisatoren (lid zijn bijv.)
- De organisatie mag slechts sporadisch plaatsvinden, ttz 3, 4 keer per jaar
- De vrijwilligers worden niet betaald: ook niet in natura
- Om te kunnen werken als vrijwilliger is er toestemming van de burgemeester nodig (lijst doorsturen)

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Een interne bewakingsdienst is een dienst die bewakingsactivteiten uitoefent
ten eigen behoeve

“ten eigen behoeve”: eigen personeel voorziet bewaking

Bijvoorbeeld: UZ Gasthuisberg heeft zijn eigen bewakingsagenten die instaan voor de veiligheid in en rond de Campus.

2. De organisatievormen in de bewakingssector

Een bewakingsonderneming is een onderneming die één van deze 8 diensten levert
aan derden

“aan derden”: ze werken voor een andere firma

Bijvoorbeeld: IKEA wil beroep doen op een bewakingsonderneming om een oogje in het zeil te houden aan de kassa’s. Ze contacteren Securitas. Na onderling akkoord zal Securitas bewakingsagenten sturen naar IKEA voor persoonscontrole.


2. De organisatievormen in de bewakingssector

Deze diensten kunnen zijn:

1.Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
2. Bescherming van personen
3. Vervoer en manipulatie van waarden
4. Beheer van alarmcentrales
5. Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet PTP
6. Verrichten van vaststellingen
7. Groepen begeleiden met oog op verkeersveiligheid
8. Uitzonderlijke voertuigen begeleiden met oog op verkeersveiligheid

2. De organisatievormen in de bewakingssector

In de private veiligheid zijn er verschillende “leveranciers”.

Zij zullen telkens hun diensten aanbieden aan de verschillende klanten.

2. De organisatievormen in de bewakingssector

De wet heette oorspronkelijk “wet van 10 april op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten”


De wet werd later aangepast en heeft vanaf dan en nog steeds “
Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid”

1. Inleiding

Inleidende vragen:

- Waarom bestaat er een Wet Private Veiligheid?

- Wat doet een bewakingsagent volgens jou, m.a.w. beschrijf verschillende activiteiten van een bewakingsagent?

- Geef 5 elementen die volgens jou in de wet aan bod moeten
komen?
1. Inleiding

Hoofdstuk 2: wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

1. Inleiding
EXAMENVRAAG !
2.1 Bewakingsonderneming
2. De organisatievormen in de bewakingsector
Ezelsbrug?
Ik stond als statische agent op de parking van IKEA
(1)
toen ik een VIP(
2)
diamanten
(3)
zag stelen. Het alarm
(4)
ging af, aan de toegang voerde ik een oppervlakkige fouille
(5)
uit en na vaststelling gaf ik een retributie
(6)
. Daarna hielp ik een groep klanten veilig het verkeer oversteken
(7)
met mijn uitzonderlijke vrachtwagen
(8)
2.2 Interne bewakingsdienst
Zie smartschool: document "UZ Leuven voorstelling !"
2.3 Vrijwilligersregime
2.3 Vrijwilligersregime
2.4 Concessiehouder
2.5 Beveiligingsonderneming
Welke opleiding volgen zij?
https://vigilis.ibz.be/pages/abcdef.aspx?PageId=beveiliging/onderneming/trefwoorden&Culture=nl&keyword=opleiding
http://www.hetportaal.be/alarmsysteem.html
2.6 Onderneming voor veiligheidsadvies
Volgende ondernemingen worden NIET beschouwd als onderneming voor veiligheidsadvies:
Als veiligheidsadvies niet als aparte dienst wordt aangeboden
Advies verlenen aan overheid mag niet
Advies mbt informaticasystemen (firewalls etc..) kan ook niet
2.6 Onderneming voor veiligheidsadvies
2.7 Opleidingsinstelling
https://vigilis.ibz.be/upload/documents/Lijsten/ErkendeOpleidingsinstellingen.pdf


https://vigilis.ibz.be/upload/documents/Lijsten/ErkendeOpleidingsinstellingenSecundair.pdf
2.8 Veiligheidsdienst
2. De organisatievormen in de bewaking
2.8 Veiligheidsdienst
-
Zie Smartschool: document Securail!
Lijncontroleurs
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/veiligheid/actieplan/pijlers/organisatorische-maatregelen/maatregelen-controle.html

http://www.campuspov.be/politieschool/projecten/wpslijn/lijncontrl.htm
2. De organisatievormen in de bewaking
2.9 Maritieme veiligheidsonderneming
Toezicht en bescherming aan boord van schepen met als doel strijden tegen piraterij

Bevoegdheden:

- Mogelijke vatting van elk persoon zonder toestemming van de kapitein
- Veiligheidscontrole dmv oppervlakkige aftasting
- Eventueel gebruik van handboeien bij vatting
- Bewaking van betrokkene na aanhouding kapitein


Zwaar bewapend!
2. Organisatievormen in de bewakingsector
2.9 Maritieme veiligheidsonderneming
- Voeren toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen met als doel strijd tegen piraterij.

Bevoegdheden:
- Mogelijke vatting van elk persoon aan boord zonder toestemming van de kapitein
- Veiligheidscontrole door oppervlakkige aftasting
- Mogelijk gebruik van handboeien bij vatting
- Bewaking van de betrokkene na aanhouding kapitein


Zwaar bewapend: evt automatische vuurwapens


3.1 Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
3. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
3.1 Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
Statische bewaking: de BA verplaatst zich tijdens het uitvoeren van de bewakingsactiviteit niet op de openbare weg buiten de site


Mobiele bewaking: de BA verplaatst zich tijdens het uitvoeren van de bewakingsactiviteit op de openbare weg buiten de site van goed naar goed. (p. 17). Dit kan op twee manieren

- Patrouille: via patrouilles,lijst klanten, controlerondes
- Interventie na alarm: alarm --> contactpersoon/alarmcentrale
---> BA: vals of niet?
3.1 Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
3.2 Bescherming van personen
3.3 Vervoer en manipulatie van waarden
Deze activiteit houdt 4 deeltaken in :

a) toezicht en/of bescherming bij het vervoer van goederen (documenten)

b) vervoer van geld of andere kostbare goederen die aan bedreiging onderhevig zijn (ophalen van geld in winkels)

c) beheer van een geldtelcentrum

d) bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes

*Voor werkzaamheden in
bemande kantoren is geen
vergunning als interne
bewakingsdienst vereist !
http://www.polinfo.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300153673&lang=nl
3.3 Vervoer en manipulatie van waarden
Afhankelijk van de te vervoeren waarde worden worden waardentransporten ingedeeld in categorieën
Alle geldtransporten worden beschouwd als waardentransport en dient dus te gebeuren door een vergunde BO/IB


2 uitz: p. 19
3.4 Beheer van alarmcentrales
3. De 8 bewakingsactiviteiten
2.4 Beheer van alarmcentrales
Bijzondere vorm = beheer van Track and trace systemen,
bewakingscentrales
(bijkomende vergunning)

Operator alarmcentrale: opleiding op zich (72u), hoeven dus niet extra attest bewakingsagent gevolgd te hebben (in theorie)

De grote bewakingsondernemingen hebben elk één alarmcentrale. Op deze centrale zijn de kleine bewakingsondernemingen aangesloten.

Delicaat: je ziet toe op gedrag van mensen en dat hebben ze niet graag…. : portiers, winkelinspecteurs, toezicht pretpark, concerten, winkels, …

Doel ingangscontrole: veiligheid verzekeren
Doel uitgangscontrole: diefstalpreventie

Rol winkelinspecteur

In burger: treedt pas op NA feiten
Discreet!

Portiers en winkelinspecteurs: bijkomende opleiding
3.5 Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op dan niet publiek toegankelijke plaatsen
3.6 Verrichten van vaststellingen
3. De 8 bewakingsactiviteiten
3.6 Verrichten van vaststellingen
Het kan ook gaan om vaststellingen voor rekening van ondernemingen die als
concessiehouder
voor de bevoegde overheid optreden op het openbaar domein: vb. betalend parkeren!
Deze vaststellingsbevoegdheid kent meerdere beperkingen:

- uitsluitend betrekking op toestand van goederen
- uitsluitend betrekking op de op onmiddellijk waarneembare toestand van goederen
- ze heeft in geen geval tot gevolg dat nieuwe bijzondere bevoegdheden nodig zijn
- ze heeft geen bijzondere bewijskracht
- de bewakingsagent heeft geen enkele beoordelingsbevoegdheid
Voor of tegen GAS-boetes?
Het systeem van de GAS-boetes heeft zijn voor- en tegenstanders. Het systeem laat toe kleine, lokale problemen kort op de bal aan te pakken.

Critici beweren dat er zo een wildgroei ontstaat van boetes, waarbij vooral bepaalde (jongeren)groepen zouden geviseerd worden.

Het systeem leidt ook tot een versnippering aangezien elke gemeente het begrip 'overlast' anders invult. Een coherent strafbeleid voeren is op die manier niet mogelijk.

Fel bekritiseerd zijn bijvoorbeeld de boetes voor:

- heimelijk of zonder noodzaak kloppen of bellen aan de deuren of vensters van woningen (belletje trekken)
- op de rug- en zijleuning van de openbare banken zitten
- in een openbaar zwembad met meer dan één van een waterglijbaan glijden of het glijden op de waterglijbaan onderbreken
- sneeuwballen gooien

maximumbedrag: 350€


GAS- boetes in Vilvoorde


http://www.gasboetes.be/wp-content/uploads/2013/04/vilvoorde.pdf

3.7 Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid

= begeleiden van groepen fietsers, automobilisten,motorrijders, deelnemers aan sportwedstrijden en van scholieren

Bijvoorbeeld als gemachtigd opzichter
Ook vrijwilligers, maar moeilijk te vinden, daarom BA
Enkel in kader van verkeersveiligheid ! Niet bij ordehandhaving = politie
Bijkomende opleiding
Sedert 2010 bewakingsopdracht, de 8ste bewakingsactiviteit (voorheen voorbehouden voor politie)

- regelt de voorwaarden waaraan de gebruikers van uitzonderlijke voertuigen dienen te voldoen om deze voertuigen op de openbare weg te brengen...

- lading, massa, voorrangregels, inhaalverbod, etc...

- bijkomende opleiding "begeleider uitzonderlijk vervoer
4.1 Begrip
4.2 Specialiteitsbeginsel
4. Vergunningen
4.3 Beperking van het systeem van onderaanneming
Bewakingsopdrachten mogen niet worden uitbesteed en ook niet in onderaanneming worden uitgevoerd, tenzij

- de hoofdopdrachtgever als de onderaannemer een vergunning hebben voor deze activiteiten

- er een schriftelijke overeenkomst bestaat tussen deze twee
4.3 Uitzonderingen
deze interne bewakingsdiensten hoeven dus ook geen verzekering te hebben, geen retributie te betalen, geen identificatiekaart, geen activiteitenverslag,... zie p. 28-29
4.4 Termijn
De vergunning is geldig voor een periode van
5 jaar

Kan vernieuwd worden voor telkens opnieuw 5 jaar

4.5 Procedure voor de aanvraag
4.6 Publiekrechtelijke personen
4.7 Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
4.9 Begrip openbare orde
5.1 Uitoefeningsvoorwaarden voor het leidinggevend personeel
5.2 Uitoefeningsvoorwaarden uitvoerend personeel (zowel BA, adm/log personeel)

1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
1. Inleiding
1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
2. Organisatievormen in de bewakingsector
Dezelfde competenties als de bewakingsagenten +
specifieke competenties

Specifieke competenties:

- Verwijdering (bijvoorbeeld niet in bezit van geldig vervoersbewijs)
- Identiteitscontrole
- Vatting
- Veiligheidscontrole (in het kader van een vatting of toegangscontrole)
- Handboeien
- Spuitbussen (strenge gebruiksvoorwaarden)
- Opstellen PV (Spoorwetgeving)

1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
- uitoefeningsvoorwaarden leidinggevend personeel
- uitoefeningsvoorwaarden uitvoerend personeel
Een onderzoek naar het verleden van een persoon

“Is iemand gekend bij politie?”

Niet alle misdrijven komen op strafblad: bijv zaak geseponeerd, minderjarig, niet veroordeeld

Doel onderzoek? Betrouwbaar personeel tewerkstellen
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
1. Eerst schriftelijke instemming van persoon (akkoord!)
2.Nadien kan de onderneming aan de ambtenaar vragen of hij een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden in overweging neemt? m.a.w. "is hij/zij gekend bij politie/gerecht?
= pre-screening
3.De bevoegde ambtenaar geeft op een redelijke termijn antwoord op de vraag van pre-screening
4.De ambtenaar vraagt een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden aan nadat hij heeft vastgesteld dat de betrokkene bekend voor bepaalde feiten bij politie of Staatsveiligheid
5. Tegenindicaties kunnen ook beroepsgegevens zijn (wapenhandelaar, verleden bij politie als inspecteur, ...
6. De personen die het onderzoek uitvoeren zijn leden van de Veiligheid van de Staat of ambtenaren en agenten die door de Koning zijn aangewezen
7.Zij rapporten dan hun beslissing aan de bevoegde ambtenaar
Wat wordt onderzocht?


- feiten van bestuurlijke en gerechtelijke politie

- beroepsgegevens

- feiten die indruisen tegen beroepsdeontologie (respect, integriteit, contacten,...Veiligheidsonderzoek kan ten alle tijde aangevraagd worden (dus ook als persoon reeds werkzaam is in de bewaking...
Antwoord op veiligheidsonderzoek moet discreet worden behandeld. Persoon moet vooraf toestemming geven.
Indien veiligheidsonderzoek ok: schriftelijk op de hoogte
Indien veiligheidsonderzoek niet ok is:
volgende procedure
(met eventuele intrekking identificatiekaart)
- per aangetekende brief alle ten laste gelegde feiten

- de voorwaarden waaraan hij niet aan zou voldoen

- zijn recht inzage dossier en zich laten bijstaan door eventueel raadsman

- plaats waar hij dossier kan inzien

- zijn recht om schriftelijk zijn verdedigingsmiddelen in te dienen
Is iemand gekend bij de politie?
( Pre-screening
)
JA?
NEE?
Ok: Veiligheidsonderzoek afgerond
ambtenaar vraagt onderzoek aan bij Staatveiligheid (screening)
ok?
niet-ok ?
Voor procedure: zie p. 41 !!
1. Inleiding
2. De organisatievormen in de bewaking
3. De 8 bewakingsactiviteiten
4. Vergunningen
5. Personeel
6. Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
8. Informatieplicht/meldingsplicht
9. Methodes en uitvoering van de bewakingsactiviteiten
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
11. Persoonscontrole
12. Identiteitscontrole
13. Verbodsbepalingen
14. Controle en sancties
15. Opleiding
INHOUD
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7. Uitrusting van de bewakingsagent
-
Werkkledij
-
Wapens
- Staaflamp
- Identificatiekaart
- Voertuigen
- Honden


Bewakingsagenten zijn niet verplicht om werkkledij te dragen: veiligheidsagenten en begeleiders van uitzonderlijke voertuigen wel
Er moet een duidelijk onderscheid zijn met de functies van openbare orde (geen kepies, decoraties, schouderstukken, geen blauw of groen)
De toegelaten kleuren zijn zwart, wit, geel, rood en de tussenkleuren (dus roze en grijs mag)
Op het werkkledij moet verplicht het Vigilis-teken aangebracht zijn, naam en kenteken van het bedrijf zijn additioneel
Eventueel "security" "veiligheid" "securité"
Op rechterzijde bovenaan!
De BA dient de werkkledij binnen de 5 werkdagen over te maken, na beëindiging van zijn activiteiten (ontslag bv.)
7.1 Werkkledij
7.1 Werkkledij
7.2 Wapens
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
Biza beslist over wapenvergunningen
Inbreuken op wapengebruik worden opnieuw vastgesteld door leden van de politiediensten en de bevoegde ambtenaren en agenten, aangewezen door de Koning
Bewakinsagenten moeten een wapenopleiding volgen om gewapende bewakingsactiviteiten uit te voeren. Beroepservaring van minimum 3 maanden is vereist
Welke wapens?
Pistool: half-automatisch, 9 mm
Revolver: half-automatisch < 10 mm
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.2 Wapens
Wapenstokken en matrakken zijn verboden
BA mag niet meer munitie meenemen dan waarmee hij zijn wapen één maal volledig kan laden.
De vuurwapens dienen buiten het kader van de gewapende opdrachten in een wapenkamer bewaard worden: naam, tijd, wapen, opdracht
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.2 Wapens
Voor het uitoefenen van volgende activiteiten MOGEN wapens worden gedragen:

- Statische bewaking op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen
- Bescherming van personen
- Vervoer en manipulatie van waarden (4 deeltaken)
7. Uitrusting van de bewakingsagent
- Werkkledij
- Wapens
-
Staaflamp
- Identificatiekaart
- Voertuigen
- Honden

De gebruikte staaflampen mogen niet langer zijn dan 33 centimeter: men is van oordeel dat, indien langer dan 33 cm, dit gebruikt kan worden als wapen(stok)

7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
Wie moet een identificatiekaart hebben?


- personen die de werkelijke leiding en hebben van een BO of IB, moeten kaart hebben

- de bewakingsagenten van een BO of IB

Indien agent verblijfplaats niet in België heeft, maar toch 5de, 6de of 7de activiteit wil uitoefenen, moet hij ook kaart hebben

Voorwaarden afgifte van de kaart

Afgegeven door Biza indien betrokkene voldoet aan voorwaarden
Agenten hebben per onderneming waarvoor zij werken een kaart
Ik werk in de week voor Securitas, in het weekend voor DMG. Ik heb twee “kaarten/badges” nodig

Elke I.K. is in overeenstemming met:

- Opleiding die agent gevolgd heeft
- Activiteiten waarvoor onderneming vergund is

De I.K. kan pas worden afgegeven wanneer:

- “Directie Private Veiligheid” heeft vastgesteld dat persoon voldoet aan wettelijke voorwaarden
(jaarverslag directie private veiligheid)

- Onderneming de kaart heeft aangevraagd volgens juiste procedure


De kaart is geldig voor periode van
5 jaar
.

De aanvraag tot vernieuwing van de kaart gebeurt uiterlijk 6 maanden voor de vervaldatum van de nieuwe kaart.


Soms kan I.K. geweigerd worden:

Zie p. 53-54 (uitoefeningsvoorwaarden, veiligheidsonderzoek)


Wanneer agent niet meer werkt, dan moet:

-onderneming documenten terugsturen naar betrokkene (attesten en opleidingen) binnen 5 dagen

-agent binnen 5 dagen zijn I.K. terug overhandigen aan onderneming

-onderneming binnen 5 dagen gegevens (naam, voornaam, RRN,…) overmaken aan Directie Private Veiligheid

-onderneming binnen 14 dagen kaart terugsturen naar Directie Private Veiligheid, nadat:

geldigheidsduur kaart overschreden is
foto niet meer gelijkend is
betrokkene niet langer voldoet aan voorwaarden
betrokkene niet langer is tewerkgesteld.
kaart beschadigd is
kaart vervangen/teruggevonden
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart
7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.3 Identificatiekaart

Het tonen van de I.K.

Steeds zichtbaar dragen en tonen aan bevoegd persoon:

Wie is bevoegd persoon?

dit kunnen leden van de politiediensten of ambtenaren/agenten Biza zijn.

Het model van de I.K.

Zie p. 56-58De tijdelijke identificatiekaart

Basisopleiding voor BA: in twee delen. Zij die geslaagd zijn voor blok 1 (hfst 2 en 3) mogen sommige bewakingsactiviteiten uitoefenen met een tijdelijke identificatiekaart in afwachting van het voleindigen van blok 2 (andere 10 hfst)

Voorwaarden:

Er is geen overweging tot onderzoek naar veiligheidsvoorwaarden
Betrokkene is voor onbepaalde duur tewerkgesteld
Betrokkene is voor het eerst ingeschreven
Geen enkele vroegere aanvraag tot I.K.
Betrokkene heeft nooit eerder bewakingsactiviteiten uitgeoefend

Zie kernpunten p. 63!
7.3 Identificatiekaart
Herkenningsteken

Tijdens de uitoefening moeten BA een herkenningsteken dragen. Dit bevat volgende gegevens:
- naam BA
- nummer IK
- naam en adres onderneming

Moet duidelijk leesbaar gedragen worden.

Een IK kan ook als herkenningsteken gedragen worden. In dit geval heeft de BA maar één kaart nodig!
7. Uitrusting van de bewakingsagent
- Werkkledij
- Wapens
- Staaflamp
-
Identificatiekaart
- Voertuigen
- Honden

7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.5 Voertuigen

- Geen enkele verwarring met voertuigen openbare macht

- Opschrift dragen van vergunde activiteit

- Minstens uitgerust met zoeklicht.
Let op dit is GEEN ZWAAILICHT (examenvraag)

-Voertuigkenteken dient geplaatst worden ter hoogte van nummerplaat

- Voertuig moet voldoen aan technische normen.

7.5 Voertuigen
7. Uitrusting van de bewakingsagent
- Werkkledij
- Wapens
- Staaflamp
- Identificatiekaart
-
Voertuigen
- Honden

7. Uitrusting van de bewakingsagent
- Werkkledij
- Wapens
- Staaflamp
- Identificatiekaart
- Voertuigen
-
Honden

7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.6 Honden
- Niet gebruiken als wapen !

- Alleen bij toestemming van Biza:

Bij het eerste gebruik van een hond door de onderneming
In gesloten plaatsen, voor publiek toegankelijk
Als preventief afschrikmiddel tijdens persoonscontrole

7. Uitrusting van de bewakingsagent
7.6 Honden


Enkel te gebruiken bij volgende twee opdrachten:

De hond als preventief afschrikmiddel
Herdershond! d.i. verzameling van 41 rassen
Altijd aan leiband met maximumlengte van 2 meter en gemuilkorfd !!

De hond als speurmiddel naar explosieve stoffen of precursoren
Preventief ! (bij opdracht 1)
Bagage luchthaven bijvoorbeeld
Niet op PTP
Geen speurhond !
Hoeft niet aan leiband of muilkorf

8. Informatieplicht/meldingsplicht
8.1 Meldingsplicht van misdrijven
8.2 Meldingsplicht bij het uitoefenen van bewakingsactiviteiten
- voorafgaande melding:

voor act 8 en act 3 dient men resp. verkeerseenheid fedpol (8) of fedpol (3) zelf te verwittigen. tijdstippen en geijkt formulier p. 68-69
andere act: www.vigilis.be
exploitatiezetel: lokale pol en DPV FOD BIZA

- onmiddellijke melding op vraag

op elk ogenblik kunnen ze gevraagd worden tot inlichtingen. Ze beantwoorden onverwijld elke vraag om inlichtingen uitgaand van ger of adm overheden

9. Methodes van de uitvoering van bewakingsactiviteiten
- Oproepcentrale

- Winkelinspectie

- Uitgaansmilieu

Oproepcentrale
= een centraal aanspreekpunt


Taken oproepcentrale

Ontvangen van oproepen, hulp en bijstand bieden van/aan BA

Rechtstreeks instructies kunnen geven

Interventie-ondersteunend voor politie, brandweer en hulpdiensten:

Plaats BA, merk nummerplaat voertuig, toegang tot site, aard noodoproep, contact, telefoonnummers

Rapporteren aan leidinggevenden


Oproepcentrale
Vereisten oproepcentrale

- Permanentie van twee “operatoren alarmcentrale”

- Niet noodzakelijk 24/24

Volgende signalen moet zijn kunnen ontvangen/herkennen:

Oproepen vanuit communicatiesystemen (walkies)
Alarmsignalen van omvalalarmen en stilalarmen
Lokalisatiesignalen van BA en voertuigen
Juridische vereisten

- Maakt deel uit van bewakingsonderneming of interne BD

- Samenwerking tussen verschillende bewakingsondernemingen voor één oproepcentrale is toegelaten

-Geen callcenter of oproepcentrale van niet-bewakingsondernemingen
Oproepcentrale
Voor welke BA?

Voor volgende categorieën is het
verplicht
om in verbinding te staan met een oproepcentrale:

Mobiele bewakingsagenten
Statische bewakingsagenten die alleen werken op niet publiek-toegankelijke plaatsen waar normaal geen andere mensen ko
Winkelinspecteurs

Oproepcentrale
Winkelinspectie
bewakingsactiviteit waarbij de bewakingsagent controle uitoefent op het gezag van klanten teneinde diefstallen te voorkomen of vast te stellen
= bijzondere vorm van persoonscontrole
enkel beperkt tot controleren van gedrag van klanten (niet werknemers, personeel,...)
geen privé-detective
Winkelinspectie
Werkwijze
- komt niet tussen zolang er niet is vastgesteld dat klant een misdrijf pleegde (kan ook poging zijn)
- bijzonder delicaat!
- Waarom?
- Je hebt geen bijzondere bevoegdheid, enkel je overtuigingskracht om hem/haar te laten bekennen, voorzichtigheid!
Winkelinspectie
Werkwijze
- Aanspreken winkelklant
pas wanneer IK zichtbaar en leesbaar getoond werd
- Afhandeling van de procedure
recht om aanwezigheid getuige te eisen
recht om plaats te eisen buiten zicht publiek
Winkelinspectie
Werkwijze
- Ophouden verdachte

soms
staande
houden, indien
zelf zeker vastgesteld, op heterdaad
misdaad of wanbedrijf
onverwijld politie verwittigen
dader vasthouden tot politie komt
indien geweld: prop. en subs.
Winkelinspectie
Werkwijze
- Fouille verboden
enkel vragen om vrijwillig niet-betaalde goederen voor te leggen
na confrontatie
NOOIT zelf overgaan tot zelf controle of vragen om andere goederen te tonen
- Uitrusting
in contact met oproepcentrale
Uitgaansmilieu
Wie als bewakingagent werkt voor een café, bar of dansgelegenheid (discotheek, fuiven, festivals,...) moet e bijkomende opleiding "uitgaansmilieu" volgen.
Voor definities zie p. 81
occasionele dansgelegenheid - gewoonlijke dansgelegenheid
bewakingslijst - bewakingsregister
zie bijlages p. 83 e.v.
10. Algemene verplichtingen van de bewakingsagent
- BA geen andere bevoegdheden dan die waarover iedere burgere beschikt , geen enkele politiebevoegdheid!
- Geen geweld of dwang gebruiken

- uitzondering: burgerarrest
11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11.1 Begripsomschrijving


“toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen”

Voorwaarden
controle gericht op het GEDRAG van personen
controle gericht met het oog op de veiligheid
Ticketcontrole ≠ persoonscontrole

Taken zijn:
11. Persoonscontrole
Wat dan wel? Geef eens voorbeelden van taken van persoonscontrole?

- Toegangscontrole: gevaarlijke voorwerpen?
- Doorgangen vrijhouden
- Nooduitgangen vrijhouden
- Backstage/VIP zone vrijhouden
- Kanalisatie groepen (enkel éénrichting bv)

TWEE GROTE VORMEN PERSOONSCONTROLE
Toegangscontrole
Uitgangscontrole

11. Persoonscontrole
11.2 Publiek toegankelijke plaats en openbare weg
- PUBIEK TOEGANKELIJKE PLAATS
Een publiek toegankelijke plaats is elke plaats waar publiek toegang toe heeft ofwel
vanwege de aard
(discotheek) , ofwel doordat e
r geen persoonlijke band
tussen de genodigde en de oprichter is

Pretpark, bioscoop, restaurant, bibliotheek, museum,…

Vragen van € maakt een plaats niet minder publiek toegankelijk

Als je persoonlijk uitgenodigd wordt, dan is het een niet publiek toegankelijke plaats.
Ook evenementen uitsluitend bedoeld voor leden zijn niet-publiek toegankelijk.
Let wel op! “lidkaart-discotheken”

11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11. Persoonscontrole
11.2 Publiek toegankelijke plaats en openbare weg
- OPENBARE WEG
- Activiteiten van persoonscontrole mogen NOOIT worden uitgeoefend op de openbare weg.
- Waarom niet?
- voorbehouden voor openbare macht
11. Persoonscontrole
11.2 Publiek toegankelijke plaats en openbare weg
- OPENBARE WEG
4 uitzonderingen!


- Publiek toegankelijke plaatsen behorend tot infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens (perron trein)

- Plaatsen waar een evenement plaatsvindt met afgebakende perimeter
Cultureel,folkloristische of sportieve aard
Er zijn geen aanwijzingen dat orde zal worden verstoord

- Niet-bewoonde plaatsen tijdelijk voor publiek afgesloten (industriepark ‘s nachts)

- Openbare wegen grenzend aan gebouwen van internationale instellingen of ambassades11. Persoonscontrole
11.2 Publiek toegankelijke plaats en openbare weg
- OPENBARE WEG
Gevallen 2), 3) en 4) -> politiereglement voorziet zone, duur en periode van bewakingsactiviteiten. In alle gevallen bepaalt pictogram begin en einde van de zone waar bewakingsactiviteiten plaatsvinden


11.2 Controle van kledij en handbagage

= Bijzondere bevoegdheid voor bewakingsagenten: een gewone burger heeft deze bevoegdheid niet

Blijft oppervlakkig, m.a.w. geen veiligheidscontrole zoals politie mag

Enkel betrekking op handbagage: d.i. de handtas of de draagtas die personen bij zich hebben

Gebeurt vrijwillig! Geen dwang

11.2 Controle van kledij en handbagage
Het misbruik op deze bevoegdheid betekent hoge geldboete voor bewakingsagent

ALGEMENE REGEL: controle van kledij of persoonlijke goederen is verboden voor bewakingsagenten

UITZONDERING: bij toegangscontrole of uitgangscontrole mag dit wel
11.2 Controle van kledij en handbagage
Toegangscontrole
controle van kledij en goederen van personen is verboden bij toegangscontrole
behalve
:

- wanneer controle gericht is op veiligheid
- wanneer deze controle plaatsvindt in een publiek toegankelijke plaats moet de burgemeester hiervoor zijn toestemming hebben verleend

Voorwaarden:

- enkel onder 5de activiteit (PC)
- enkel door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht
- vrijwillig
- enkel oppervlakkig
- niet systematisch : (behalve in luchthaven,havens en stations)

Doel moet zijn: veiligheid

11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Toegangscontrole
Bezit is geen misdrijf

Indien voorwerpen worden aangetroffen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid:
Ter plaatse afgeven of in bewaring
Steeds met toestemming !
Voorbeelden: spandoeken, blikjes, flesjes, paraplu, parfum,….
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Toegangscontrole
Bezit is misdrijf
Bij aantreffen van wapens of drugs -> onmiddellijk politiediensten verwittigen
Niet afnemen !

Wel mag toegang worden ontzegd

Specifieke controle naar drugs = verboden
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Toegangscontrole
Ongevaarlijke voorwerpen

Bewakingsagenten mogen geen controles uitoefenen op fototoestellen, camera’s, of gsm’s.
Wel pictogram

Er kan wel gevraagd worden om geen beelden of geluidsopnames te maken
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten werkplaats/onderneming
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten winkel

Uitgangscontrole bij verlaten van onderneming/werkplaats

= verboden!

behalve
wanneer controle gericht is op voorkomen van diefstal11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten werkplaats/onderneming
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten werkplaats/onderneming
Kan ofwel gebeuren:

-bij aanwijzingen dat betrokkene goederen ontvreemd heeft

- steekproefgewijs

- niet systematisch !
Voorwaarden

- betrokkene moet in kennis worden gesteld dat uitgangscontrole kan plaatsvinden

- enkel onder 5de activiteit

- vrijwillig

- uiitsluitend betrekking op goederen

- nav vermoeden van diefstal, heb je toestemming nodig van betrokkene

- dit moet in overeenstemming zijn met de collectieve arbeidsovereenkomst

-controle kan ook gebeuren in het voertuig !


11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten winkel
11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten winkelruimte

Uitgangscontrole bij verlaten van winkelruimte
= verboden

Behalve !!

-wanneer controle gericht is op diefstal
-wanneer vermoeden van diefstal is na observatie en de klant de winkelruimte heeft verlaten zonder te betalen
Voorwaarden

- Betrokkene wordt in kennis gesteld
- Enkel bij 5de activiteit
- Vrijwillig
- Uitsluitend op goederen
- Niet door vrijwilligers
- Individuele toestemming
- Enkel nazicht van de vrijwillig voorgelegde goederen die hij
op zich of in zijn handbagage draagtSystematische uitgangscontroles

- kan tijdelijk

- verzoek moet uitgaan van bewakingsfirma
- na veiligheidsanalyse
- na schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer

DOEL= gestolen goederen recuperen. Controles om andere redenen zijn verboden!11. Persoonscontrole
11.2 Controle van kledij en handbagage
Uitgangscontrole verlaten werkplaats/onderneming
Indien betrokkene zich niet wil onderwerpen aan controle:

- agent kan niets doen
- tenzij: heterdaadbetrapping -> staande houden tot politie

- voorzichtig: je moet zeker zijn van je zaak, anders kan dit tegen jou gebruikt worden
11. Persoonscontrole
11.4 Wapengebruik
ALTIJD VERBODEN BIJ PERSOONSCONTROLE !!
Waarom?
onverantwoord gezien aard van activiteit, veel volk, en eventueel ondoordachte reactie van BA zou catastrofale gevolgen kunnen hebben
11. Persoonscontrole
11.5 Toegang ontzeggen

Bewakingsagent mag toegang weigeren:

bij niet publiek toegankelijke plaats indien betrokkene niet is uitgenodigd
bij publiek toegankelijke plaats en betrokkene is ongewenst omdat hij niet voldoet aan voorwaarden
aan eenieder die zich verzet tegen toegangscontrole of bij wie is vastgesteld in het bezit te zijn van wapen of ander gevaarlijk voorwerp
11. Persoonscontrole
11.6 Plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico
Op een aantal niet-publiek toegankelijke plaasen gelden er internationale regels. België dient deze regels te respecteren, dit in overeenstemming met wet "Tobback"
11. Persoonscontrole
11.6 Plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico
11. Persoonscontrole
11.6 Plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico
11. Persoonscontrole
11.6 Plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico
HAVENS
Na 9/11: kwetsbaar en strengere beveiliging
haven als doelwit terreur
schip als wapen
kwalijke ladingen
International Ship and Port Facility Code (ISPS-code): maatregelen om aanslagen en criminaliteit te voorkomen
LUCHTHAVEN
Na 9/11 meer security awareness

tal van extra beveilingsmaatregelen: o.a. grondigere fouilles door bewakingspersoneel op luchthavens
NUCLEAIRE INSTALLATIE
KB van 17/10/2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties: functie voor bewakingsagent
Doel fysieke beveiliging: voorkomen diefstal en sabotage
Defence in depth
Verschillende veiligheidszones: zie p. 108-109
externe perimeter wordt bewaakt door BA: mogen identiteit van personen controleren!
Kernpunten: p. 112!
12. Identiteitscontrole
TWEE UITZONDERINGEN WAAR IDENTITEITSCONTROLE WEL MAG !!!

- Het is toegelaten identiteitsdocumenten te laten voorleggen gedurende de tijd nodig voor het controleren van de identiteit bij de toegang van een
niet voor publiek toegankelijke plaats
die een bijzonder veiligheidsrisico kunnen uitmaken.

- Het is toegelaten identiteitsdocumenten te laten voorleggen voor taken van toegangscontrole in k
ansspelinrichtingen
zoals bedoeld in de wet op de kansspelen

12. Identiteitscontrole
VERBODEN voor bewakingsagenten!

“het is verboden om personen identiteitsdocumenten te laten voorleggen, te laten overhandigen, te controleren, te kopiëren of in te houden”

Enkel politie mag dit

Maar……

12. Identiteitscontrole
Ook hier: vrijwillig !
Bij verzet: bewakingsagent kan toegang weigeren
Fotokopiëren van identiteitsdocumenten en inhouden tot betrokkene plaats heeft verlaten = altijd verboden!


13. Verbodsbepalingen
13. Verbodsbepalingen
13. Verbodsbepalingen
13. Verbodsbepalingen
13. Verbodsbepalingen
13.1 Fooien
Verboden om fooien of beloningen van derden te bekomen of vragen

Verleden: veel misbruik !

13.2 Handboeien
Het dragen en gebruiken van handboeien door een bewakingsagent is ALTIJD verboden!
Het is verboden voor bewakingsagenten om:

- zich in te laten of tussen te komen in een politiek of arbeidsconflict

- op te treden tijdens of naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politiek karakter (congres SPA of ledendag N-V-A)

13.4 Mededelen van informatie aan derden
Het is de bewakingsagenten verboden enig gegeven over hun cliënten of de personeelsleden ervan aan derden mede te delen.
13.3 Politiek of arbeidsconflict en vakbondsactiviteiten
13. Verbodsbepalingen
13.5 Het gebruik van dwang
Wanneer spreekt men van dwang?

Enkel voor openbare gezag

Niemand mag zonder zijn toestemming worden bewaakt of beschermd

Nooit geweld of dwang bij toegangscontrole

Behalve …. burgerarrest

14. Controle en sancties
14. Controle en sancties
14. Controle en sancties
14. Controle en sancties
14. Controle en sancties
14. Controle en sancties
Controle op de bewakingsonderneming of IB

Via activiteitenverslagControle op Minister BIZA
Via schriftelijk verslag aan Kamer van Volksvergadering (controle wetgevende macht op uitvoerende macht)

Controle op de bewakingsagenten

BA werken onder uitsluitend gezag van personeel belast met werkelijke leiding

IEDEREEN die onregelmatigheden vaststelt bij bewakingactiviteiten, kan hiervan kennis geven aan bevoegde instanties

Controle op de burgers

Niemand mag gebruik maken van niet-vergunde firma : -> controleer daarom altijd of firma vergund is of niet (directie private veiligheid)


Personen bevoegd om controle uit te oefenen

Leden van politiediensten en door Koning aangewezen ambtenaren of agenten

stellen PV’s op en hebben te allen tijde toegang (tijdens openings-en werkuren, huiszoeking!)
kunnen overgaan tot elk onderzoek, verhoor, ...
kunnen ook inzage nemen in documenten etc…
personen verlenen alle medewerking en leggen eventueel identiteitsdocumenten voor
kunnen bevel tot staking geven bij allerlei inbreuken op wetgeving: zie p. 121

Sancties

Vergunningsplicht en identificatiekaarten

Vergunning kan ingetrokken worden voor alle of voor sommige activteiten voor een termijn van ten hoogste 6 maanden (Biza)

Identificatiekaarten kunnen ingetrokken worden voor termijn voor ten hoogste 6 maanden (Biza)

Procedure: zie p. 123-125
aangetekende brief
verhoor
inzage dossier (15)
verdedigingsmiddelen (30)
uiteindelijke beslissing Biza (2m), binnen 6 maanden nar aang. br.

eenvoudige intrekkingen p.125
Waarschuwing: gericht aan overtreder die aangemaand wordt tot stopzetting van de handeling

Minnelijke schikking: 30% van administratieve geldboete zonder < 100€. Bij betaling vervalt opleggen van administratieve geldboete

Administratieve geldboete: 100 € - 25000 €
Tarieven kunnen verdubbeld worden bij recidive

Administratieve sancties
14. Controle en sancties
Administratieve sancties procedure

Aangetekende brief
verweer binnen 30 dagen

Betaling van de geldboete
binnen 30 dagen

Beroepsmogelijkheden
bij rechtbank van eerste aanleg in Brussel (geen hoger beroep mogelijk)

15.Opleiding
15.Opleiding
15.Opleiding
15.Opleiding
15.Opleiding

Indien niet geslaagd: 12 maanden wachten
Indien 2 maal niet geslaagd: nooit in bewaking

Test meet volgende kwaliteiten:
Respect voor medemens
Evenwichtige persoonlijkheid
Incasseringsvermogen
Respect voor plichten en procedures

17.4 Opleidingen voor de bewakingsagenten
Algemeen bekwaamheidsattest wordt verkregen na opleiding van 132 uren, met volgende modules:
Organisatie van de bewakingssector
Studie mbt. regels, rechten en plichten bewakingsagent
Toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen
Communicatietechnieken
Analoge en digitale communicatie
Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
Observatie en rapportering
Psychologische conflicthantering
Fysieke ontwijkingstechnieken
Gepast reageren bij brand, bomalarm en rampen
Bedrijfseerstehulpverlener
Sociale verhoudingen in de bewakingssector


Elke BA moet houder zijn van:

Het juiste bekwaamheidsattest:
voor 1ste (uitz mobiele) en 5de (uitz winkelinsp. haven en uitgangsmilieu): algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

voor overige attesten zie p. 132

houder zijn van het attest psychotechnisch onderzoek

houder zijn van bijscholingsattsest bewakingsagent

15.1 Opleidingsvereisten leidinggevend personeel
-
Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A

gezag over BA werkzaam op Grondgebied Brussels Hoofdstedelijk gewest, één of meerdere provincies ervan
of
gezag over alle BA
- Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B
gezag over meer dan 15 BA zonder hierboven vermelde verantwoordelijkheden
15.2 Opleidingsvereisten uitvoerend personeel


Voor gewapende opdrachten:

- 42 uren

- attest schietoefening: attitude, vaardigheidstest en schiettest: 80 % halen, 1 herkansing

-om de 6 maanden


15.4 Psychotechnisch onderzoek
15.Opleiding
15.Opleiding
15.5 Opleidingen voor bewakingsagenten
zie p. 134 e.v. !!
15.6 Gelijkstellingen
zie p. 140-141
15.Opleiding
15.7 Regels betreffende examens en attesten
Examens

Om te slagen: minstens 50% op elke module en 50% totaal
Voor wapenopleiding: 80 %!

Niet meer dan 4 herkansingen met inbegrip van herexamens
Wapenopleiding: 1 herkansing

Herexamens kunnen afgelegd worden zonder opleiding opnieuw te volgen. Indien niet geslaagd voor herexamen ben je wel verplicht om opleiding opnieuw te volgen.

Blok 1 en blok 2: zie p. 142 ev.

15.Opleiding
15.7 Regels betreffende examens en attesten
Attesten

Worden afgegeven binnen de maand nadat resultaten met goed gevolg gekend zijn

Met vermelding van gekende gegevens (naam, opleiding, datum, …)

EINDE !!!
https://vigilis.ibz.be/pages/abcdef.aspx?PageId=bewaking/bewakingsagent/mag&Culture=nl&keyword=Honden&searchkeyword=
Bewaking met hond

Full transcript