Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Untitled Prezi

No description
by

Gosia Szkup

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Untitled Prezi

Dr n. med. Małgorzata Szkup-Jabłońska
Zakład Pielęgniarstwa
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

WIELOKULTUROWOŚĆ
(MULTICULTURALISM)
Termin używany najczęściej do opisu zróżnicowania etnicznego i kulturowego społeczeństw, którego źródłem jest imigracja, a także sposoby radzenia sobie państwa (jego administracji) z tym zjawiskiem.
POLITYKA WIELOKULTUROWOŚCI
KANADA
Kraj stanowiący mozaikę złożoną z wielu grup etnicznych i kulturowych zachowujących swoje wyróżniające odrębne cechy i współpracujących
ze sobą w ramach społecznej infrastruktury.
Tubylcy (Native):
Indianie
Inuici (Eskimosi)
Metysi
Imigranci
ODDZIAŁYWANIE WIELOKULTUROWOŚCI
W roku 1968 Pierre Trudeau
- „społeczeństwo sprawiedliwości”.
WIELOKULTUROWOŚĆ OFICJALNA
W ślad za Kanadą podobne akty legislacyjne oraz zasady polityki kulturalnej przyjęły inne państwa wyrosłe z ruchów migracyjnych tj. Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, niektóre kraje europejskie.
„pacjent ma prawo, aby rozumiano jego społeczno-kulturowe pochodzenie w ten sam sposób, jak oczekuje się, iż będą zrozumiane i rozpoznane jego fizyczne i psychiczne potrzeby”
Cele wdrożenia pielęgniarstwa transkulturowego
Model pielęgniarstwa transkulturowego
Madelaine M. Leininger
Istota teorii
„Kultura to nauczona, dana i transmitowana wiedza o wartościach, wierzeniach, normach, stylach życia szczególna dla partykularnej grupy. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz oddziaływanie myślowe, decyzje, czyny na określone sposoby i wzory.”
/ Leininger, 2002 /
Kultura
Wartości kulturowe
Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej
Jest określeniem dla tej zmienności znaczeń, wzorców, wartości albo symboli troskliwości, które zostały wytworzone w ludzkiej kulturze dla zachowania dobrostanu człowieka, poprawienia ludzkiej kondycji bądź sposobów życia oraz radzenia sobie ze śmiercią.
Etnocentryzm
- wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej:
własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji i naśladowania
kultura obca oceniana jest przez pryzmat własnych standardów kulturowych, a różnice traktowane są jako odstępstwa od normy i anomalie
Uniwersalizm kulturowy
Jest określeniem tego, co jest wspólne, podobne albo co ujednolica znaczenie wzorców, wartości albo symboli troskliwości.
Stereotypy
Stereotyp to fałszywe i niedostatecznie uzasadnione a dotyczące pewnej grupy osób (tzw. nadgeneralizacja) przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentację
Etno - pielęgniarstwo
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’] subdyscyplina etnologii badająca przekonania i praktyki związane z zachowaniem zdrowia i pielęgnowaniem chorych zwłaszcza w społeczeństwach pierwotnych, spoza zachodniego kręgu kulturowego.
Transkulturowe pielęgniarstwo
Świadczenie opieki zgodnej kulturowo
Teoria według M. Leininger Teoria Opieki Kulturowo Zróżnicowanej i Uniwersalnej

MODEL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA
Wielokulturowość w pielęgniarstwie - kierunki rozwoju w Polsce i na świecie
Katolicyzm – 89,94%
Prawosławie – 1,46%
Protestantyzm – 0,42%
Inne religie – 0,38%
Bez wyznania – 7,8%
Religie w Polsce
Tolerancja w Polsce
„Wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”
(Konstytucja RP art. 32)

Doświadczenia własne
- Umożliwienie rozwoju pielęgniarstwa jako nauki i zawodu
- Wpływ na poprawę jakości opieki nad pacjentem
- Zapewnienie pielęgniarce skutecznej komunikacji z osobami odmiennymi kulturowo i pomoc w uniknięciu: stereotypizacji, uprzedzeń, konfliktów międzykulturowych, zjawiska „szoku kulturowego”, etnocentryzmu, egocentryzmu, stawiania błędnych diagnoz, udzielania błędnych porad i nieprofesjonalnej opieki z powodu braku wiedzy o danej kulturze
- Pozwolenie na uniknięcie: ostracyzmu (nieprzyjęcia lub wykluczenia przez otoczenie) i stygmatyzacji (napiętnowania)

Bariery komunikacyjne
- założenie podobieństwa;
- różnice językowe;
- mylne interpretowanie znaków niewerbalnych;
- założenia i stereotypy;
- skłonność do oceniania;
- wysoki poziom niepokoju.
opieka zdrowotna musi liczyć się z odmiennym pojmowaniem wartości, wiary, postaw i dróg życia w różnych kulturach;
 opieka nad pacjentem o odmiennej kulturze narzuca konieczność adaptacji standardowych interwencji;
 świadomość kulturowa usprawnia świadomość opiekuna;
 każdy człowiek ma prawo do respektowania jego niepowtarzalności i dziedzictwa kulturowego;
 opiekunowie potrzebują kulturowego przywódcy, oraz określonych informacji, aby umożliwić kulturowo wrażliwą i kompetentną opiekę.

Wyniki badań własnych
Badaniem objęto 200 pracowników ochrony zdrowia.
Do oceny kompetencji kulturowych wykorzystano kwestionariusz Cross-Cultural Competence Inventory
„Równość w ludzkiej godności
i wynikająca stąd równość praw
i obowiązków jest wymogiem,
bez którego stoczylibyśmy się
w barbarzyństwo. [...] Wiara w tę równość nie tylko chroni naszą cywilizację, ale czyni nas ludźmi”

Leszek Kołakowski — Mini wykłady
o maxi sprawach

Religie na świecie
Chrześcijaństwo – 33% (2 mld)
Islam – 22% (1,3 mld)
Hinduizm – 15% (900 mln)
Buddyzm – 6% (360 mln)
Konfucjonizm – 4% (225 mln)
Inne religie – 6% (np. Judaizm – 14 mln)
Bez wyznania (ateiści, agnostycy itp.) – 14% (850 mln)

zaskoczenie kobiety w kąpieli przez nieznajomego mężczyznę :)
Muzułmanka – zakryje twarz,
Laotanka – zasłoni piersi,
Chinka z okresu przed rewolucją – stopy,
Kobieta z Sumatry – kolana,
Mieszkanka Samoa – pępek.

Tolerancja - pozwala jednostkom i grupom ze sobą współbytować i współpracować w jednym państwie, środowisku, a nawet w jednej rodzinie.

Różnice i odmienności = zjawisko naturalne o charakterze twórczym i zindywidualizowanym.

TOLERANCJA
Założenia koncepcji Larry Purnell
zatrudnione w zakładzie opieki zdrowotnej kadry profesjonalistów potrzebują podobnych informacji o różnicach kulturowych;
 nie istnieje podział na kultury lepsze i gorsze;
 funkcjonują różnice pomiędzy kulturami i w ich obrębie;
 czas zmienia kultury;
 kompetencja kulturowa redukuje uprzedzenia i stereotypy

Kurs trenarów kompetencji kulturowych
Full transcript