Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A nagy francia forradalom, Napóleon

No description
by

Judit Soltész

on 13 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A nagy francia forradalom, Napóleon

A nagy francia forradalom
A francia társadalom:
A 18. századi Európa egyik
legnépesebb
és leggazdagabb országa
Kulturális nagyhatalom
Mi a harmadik rend? Sieyés abbé (szijesz abbé)
"Mi a haramdik rend? - Minden.
Mi volt idáig a politikai rendben - Semmi.
Mit kíván? - HOGY LEGYEN VALAMI.
Ki meri azt állítani, hogy a harmadik rend nem foglal magába mindent, amire egy teljes nemzet létrehozására szükség van?
Erős és robosztus ember ő, akinek egyik keze még mindig le van láncolva.
Ha a nemzetet megfosztanánk a kiváltságos rendtől, inkább nyerne, mint veszítene!
(...) A nemesi rend egyáltalán nem része a társadalmi szervezetnek." (1789)
A forradalom előzményei
A királyi udvar pazarlása
(Bourbonok)
Növekvő hadi kiadások
(pl. az észak-amerikai függetlenségi háború támogatása)
1780-as évek végén több egymást követő éveben
rossz volt a termés
A francia állam
fizetésképtelenné vált
A királynak, XVI. Lajosnak pénzre volt szüksége
A kiváltságos réteg (papság, nemesség) megadóztatása
Parasztság adóterheinek emelése
A polgárság adóinak emelése
A helyzet megoldásra összehívja a rendi gyűlést (1789. május)
A forradalom kitörése
A rendi gyűlés a polgárság vezetésével

nemzetgyűléssé kiáltotta ki magát.

Cél: alkotmányt adni Franciaországnak
(alkotmányos királyság)
Labdaházi eskü
Forrongó Párizs, felkelők felfegyverzése
1789. július 14 a Bastille (basztij) lerombolása
A Bastille a hatalom gyűlölt jelképe
A 14. században építették, Párizs keleti kapuját védte
A város túlnőtt rajta és állami börtönné vált
Lerombolásának napján csupán hét fogoly raboskodott benne: négy hamisító, két őrül és egy nemesember, aki erkölcstelen viselkedése miatt záratta be saját apja
A benne raktározott puskapor miatt támadták meg
Az
Emberi és polgári jogok nyilatkozata
(1789 augusztus)
A vidéki városokban is tüntetésekre került sor
A Nemzetgyűlés eltörölte a nemesi adómentességet, a papi tizedet és a jobbágyok terheit
1789 oktoberében a párizsi asszonyok a királyi palota elé volnultak, hogy elfogadtassák XVI. Lajossal, az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát.
XVI. Lajost nem sokkal késöbb háziőrizetben tartották és
nem hagyhadta el Párizst.
1791 nyarán megpróbál megszökni
Jobb tárgyalóhelyzetbe akart kerülni
De elfogják és visszaviszik Párizsba
Alkotmány Franciaországban
1791-re születik meg
alkotmányos királyság
A szökési kísérlete után az uralkodó nem tehetett mást, mint szentesítette az alkotmányt


Hatalmi ágak szétválása:
törvényhozás
,
végrehajtás,

igazságszolgáltatás
A törvényeket a nemzetgyűlés hozza, választójog
Népfelség és a hatalommegosztás elve érvényesült
A törvények végrehajtása, betartatása a király irányítása alatt, de választás után tölthető be
Független bíróságot a nép választja
A királyság bukása:
A király szökése
Hadüzenet megszavazása
A "kazetta levelek"
Rövidesen kitört a háború, a francia csapatok győzelme
A királyt letertóztatják és bebörtönzik, halálra ítélik
1792:
a köztársaság kikiáltása
I. Előre ország népe, harcra, ma diadal vár, hív hazánk!
Ellenünk tört a kény uralma, vérben áztatja zászlaját,
Vérben áztatja rút zászlaját!
Halljátok? Már küldi a zsarnok vad, bősz ölni kész rab hadát,
Letörnek népet és hazát, bosszút állnak ifjon, s gyönge lányon!

R.: Hajrá, fegyverbe hát! Ma harcba hív hazád!
Csak jöjj! Csak jöjj! Öntözze hát, rút vérük a határt!

II.: Nem ül a zsarnok kénye rajtunk, pokolra mind, a hitszegőt!
Boldog országot vív a harcunk, boldog országban a jövőt,
Boldog országban a szebb jövőt!
És hogy ha kell, mind sorba állunk, bár hív a dicső, hős halál,
Lesz újra majd ki sorba áll, ellened zord önkény úgy csatázunk!

R.: Hajrá, fegyverbe hát! Ma harcba hív hazád!
Csak jöjj! Csak jöjj! Öntözze hát, rút vérük a határt!

III.: Érintsd a kardunk, ősi szent láng ma győzni minden ellenen!
Szállj közénk drága szent szabadság, várva várt harci győzelem,
Várva várt harci nagy győzelem!
Csatákkal írd föl zászlainkra írd föl századunk jelszavát,
Hadd lebegjen a világon át: "Győz a lélek, s győz a hősi munka!"
Nemzeti himnusz, a Marseillaise (márszejez)
A köztársaság nehézségei

Belső nehézségek
nyomor, élelmiszerhiány
éhinség, parasztfelkelés
kényszersorozások
A városokban tömegmegmozdulások
egyházellenes intézkedések

Külső nehézségek
Franciaország ellen szövetkezett Európa
Anglia biztosíthatja tengeri hatalmát
A kontinens államai a forradalmi terjedésétől féltek

Megindult a vetélkedés a hatalomért
Gironde-iak (zsirondiak)
Egy megyéről
Gazdag vállakozó, kereskedő polgárságát képviselték
Szabad verseny
Jakobinusok vagy "hegypárt"
Szent Jakab kolostor
Szegény rétegek érdekeit képviselték
A forradalom ellenségeivel szemben terror és diktatúra
Gazdagoktól el lehet venni a tulajdonuk egy részét
"Síkság vagy mocsár"
Aki éppen hatalmon volt azt támogatták
1793. január: XVI. Lajos kivégzése
Guillotine
(gijotin)
A középkor óta ismert
Guillotine doktor
Emberségesebb
1977-ig
Jakobinusok vagy hegypártiak
Terror és diktatúra
Erőszakos megfélemlítés a hatalom fenntartására
"Gyanúsak" törvény
Vagyonelkobzás
Az árucikkek legmagasabb árának meghatározása
Ütőképes hadsereg
A diktatúra feleslegessé vált
egyre többen fordultak el a jakobinusoktól
1. A polgári köztársaság
A konvent
1794
nyarán letartóztatta és kivégeztette a jakobinusok vezetőit
Robespierre (Robeszpier)
A forradalom érdemei:
Alapvető emberi szabadságjogok törvénybe iktatása
Törvény előtti egyenlőség
Magántulajdonhoz való jog
Minden ember szabadnak születik
A szólás szabadsága
Folytatása következik!
1640
1700
1800
1750
1588
1492
Angol polgári forradalom
I. Károly
az Amerikai Egyesült Államok
Amerika felfedezése
A nagy Armada veresége
VIII. Henrik
I. Erzsébet (1558-1603
Oliver Cromwell
XIV. Lajos (1643-1715
Versailles
Nagy Péter (1682-1725
Középkori egyetemek

XII.-XIII.sz.
jogtudomány-
orvoslás
-
teológia
viták
A
humanizmus,
a
reneszánsz
"teljes emberi élet"
"élvezni a mindennapi életet"
homo
=
ember
humanitás
=
emberszeretet
Johann Gutenberg (XV. sz. közepe)
példaképek az ókori görögök, rómaiak
Humanizmus
felvilágosodás
Hol járunk?
XV. sz.
XVIII. sz.
G. Washington (1732-1799)
a Függetlenségi Nyilatkozat (1776. július 4.)
1776
a hétéves háború (1756-1763)
Bostoni teadélután
1458-1490
1789. július 14.
Jakobinus diktatúra vége
A nemzetgyűlés célja:
nyugodt politika biztosítása

valós helyzet:
nem erős az államhatalom

királypártiak
-
szegények lázadása
-külső támadások
a hadsereg szerepe
2. Az egyeduralkodó:
Bonaparte Napóleon
Hol született Napóleon?
Hol végezte katonai tanulmányait?
Melyik időszak teremtette meg a lehetőséget arra, hogy katonai karriert építsen?
1799-ben milyen címet szerzett?
első konzul-diktátor
3. Napóleon a császár
intézkedései:
békét köt Angliával, Ausztriával
belpolitikai nyugalom biztosítása
"Code Napoléon"- új törvénykönyv

a pénz értéke nő
a nagypolgárság és a parasztság erősödik
1804
-ben
Párizsban a pápa jelenlétében császárrá koronázza magát.
4. A hadvezér
Anglia

Franciaország
Trafalgár -fok: a Grande Armée veresége

Szárazföldi győzelmek:
Austerlitz, a " három császár" csatája
Napóleon tündöklése és bukása
1. A Francia Birodalom
Napóleon hatalma csúcsán
Ausztriát, Poroszországot szövetségre kényszeríti
a meghódított országok élére rokonait ülteti, és
polgári törvényekkel segíti a feudális viszonyok felbomlását
"kontinentális zárlat" Angliával szemben
2. 1812: Oroszország
500 ezer fős hadsereg
Kutuzov "felperzselt föld" taktikája
Borogyinói csata, Moszkva feladása
francia visszavonulás
3. A népek csatája
Anglia
Oroszo.
a meghódított országok

az orosz hadjárat után
1813: Lipcse, a " népek csatája"
döntő vereség

Napóleon kénytelen visszavonulni
szövetségesek bevonulnak Párizsba
a császár lemondása
Bourbonok visszatérése, XVIII. Lajos
Napóleon száműzetése Elba szigetére
4. 100 nap - a ráadás
Elba szigete
Hívei segítségével Napóleon visszatér Franciaországba (Cannes)
Ütőképes hadsereg hiánya
1815: Waterloo
Ismét száműzetésbe kényszerül Szent Ilona szigetére
Bourbonok hatalma
http://www.bigg.hu/patriota/patriota-elmeseli-hires-bortonszigetek-szent-ilona/
A vég
5. A Szent Szövetség megalakulása: 1815
osztrák császár
-
orosz cár
-
porosz király
1814: bécsi kongresszus
cél:
a háborúk utáni határok tisztázása
forradalmak elleni összefogás
https://www.google.hu/maps/place/Szent+Ilona,+STHL+1ZZ,+Szent+Ilona/@-15.9620694,-5.7134194,3z/data=!4m2!3m1!1s0x4eae213352ce5e3:0xae804f0450199fa6
Full transcript