Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Sevinch Hasan

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Дозиметрия Ядрените лъчения в медицината.
Те се делят на 2 клона: Приложението на ядрените лъчения в археологията Лъченията,изпускани от атомните ядра при техните радиоактивни превръщания се наричат ядрени лъчения.Те се свързват предимно с необратимия ефект на поражение върху живите организми. Прогресът в науката е допринесъл не само за намирането на способи и начини за предпазване от йонизиращи лъчения, но и приложенията им и ефективното им използване в биологията, химията, медицината, археологията, агрономията и др. Тя изучава лъчевите въздействия,продължителността на облъчване и количеството погълната радиация т.нар погълната доза. Диагностична:
Тази медицина използва pадиоактивни показатели, излъчващи гама лъчи от тялото на пациента, за да третира смъртоностните болести. Тези показатели представляват изотопи с малък период на експлоатация, свързани с химични съединения. Съединенията, от своя страна, се привлечени от специални органи, кости или тъкани, които вече не функционират нормално. Така може да бъде открит ракът.
Терапевтична
Така се нарича ядрената медицина, използваща pадиофармацевтични материали или външни снопове от лъчи за лекуване на тумори. Учените смятат, че повече от 80% от видовете рак се поддават на това лечение. Pадиофармацевтични материали се използват и от диагностичната ядрена медицина с единствената разлика, че дозата радиация в терапевтичните материали е по-висока от тези, използвана в диагностичната медицина.
чрез т. нар. Датиране с С-14. Един грам С-14 за 5570 години се разпада наполовина. За 18600 години остава само 1/10 част от първоначалното му количество. Тъй като намаляването на неговото количество протича строго закономерно, този факт се използва като броител на времето. Днес са изследвани множество археологически обекти – мумии, саркофази, гробници, кости на пещерния човек и др. Ядрените лъчения в живота и техниката Гама дефектоскопия Дефектоскопията е съвкупност от принципи, методи и средства за откриване и измерване на дефекти и отклонения в свойствата на материалите, изделията, съединенията и други, без да се разрушават и повреждат обектите на контрол.

-един от ядрените методи за изследване на микроструктората.Благодарения на гама лъчите,притежаващи способността да проникват през непрозрачни за светлината прегради се използва за откриване на дефекти в сложни дитайли. Безсъмнено радиоактивните елементи намират приложение в науката, в техниката, в живота и са в полза на прогреса. Работата е там, че все някога тяхната употреба стига до един край. Независимо дали трябва или вече са станали излишни, радиоактивните вещества продължават да излъчват. Международният знак за радиоактивна опасност – жълтата детелина предупреждава да бъдем нащрек, но неунищожимостта на самата радиоактивност показва, че жълтите детелини стават все повече и повече. Благодаря Ви за вниманието Изготвил:Севинч 11а
Full transcript