Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İş Hijyeni (Endüstriyel/Mesleki Hijyen)

No description
by

Birol Tibet

on 25 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İş Hijyeni (Endüstriyel/Mesleki Hijyen)

Is Hijyeni
(Endüstriyel/Mesleki Hijyen)

Isyeri ortamına baglı stresin birçok çesidi ve bunların isçilerin saglıgına etkileri üzerine bilgi ve anlayısı içerir.

Söz konusu endüstri veya yapılan islem hakkında literatür taramasını gerektirir.
2. Adım: Tehlikeleri Tanıma
Inceleme ile isyerindeki tehlikelerin gerçekten degerlendirilmesi.

Potansiyel ya da gerçek tehlikelerin
(1)
malzemeler,
(2)
islemler,
(3)
süreçler ve
(4)
kosullar hakkında bilgi sayesinde tanınması yoluyla yapılır.

Is hijyeni faaliyetlerinin alanı besikten mezara kavramını kapsar.
3. Adım: Degerlendirme
Ilgili is prosedürlerini inceleme sürecinden ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal etkenlerin seviyelerinin belirlenmesi.

Tehlike maruziyetinin tanımlaması:
(1)
Yogunluk,
(2)
Süre ve sıklık, ve
(3)
Düzenleyici, profesyonel ve iç standartlar ile karsılastırma.

4. Adım: Kontrol
Çevresel streslerin, isçinin saglık veya üretkenlik bozuklugu olmadan tolere edebildigi degerlere indirilmesini içerir.

Yöntemler:

(1)
Mühendislik,
(2)
Idari,
(3)
Kisisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Referanslar
Alli, BO. (2001). Is Saglıgı ve Güvenliginin Temel İllkeleri. Cenevre: Uluslararası Çalısma Ofisi.
Blodget, P. (2012). Endüstriyel Hijyen. http://www.lbl.gov/ehs/pub3000/CH04.html#452.
Çalısma ve Istihdam Bölümü (2006). Filipinler Is Saglıgı ve Güvenligi Standartları.
Hernandez, PMR. (2013). Endüstriyel Hijyene Giris. Manila: Filipinler Saglık Bakanlıgı.
Johns Hopkins Üniversitesi. (n.d.). Endüstriyel Hijyenin Ilkeleri. http://ocw.jhsph.edu/courses/PrinciplesIndustrialHygiene/lectureNotes.cfm.
Plog, BA & Quinlan, P. (2002). Endüstriyel Hijyenin Temelleri. Ulusal Güvenlik Konseyi. ABD.
Pusula Akademi & Ortak Saglık ve Güvenlik Birimi. (2013) Isyeri Hekimligi Sertifikasyon Egitimi. Bursa.
Uluslararası Çalısma Örgütü (1998). Is Saglıgı ve Güvenligi Ansiklopedisi. http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english.
Dr. Birol Tibet
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1. Adım: Tahmin Etme
GENEL HEDEF:
Is hijyeninin temel kavram ve ilkelerini tartısmak.

ÖZEL HEDEFLER:
Sunumun sonunda:
Is hijyenini tanımlayabilmek
Is hijyenistinin görevlerini sayabilmek
Is hijyeninin ilkelerini tartısabilmek.
Is hijyeni ile ilgili mevzuatı sayabilmek.
Sunum Hedefleri
Is Hijyeni;
isyerinde hastalıga neden olabilecek, saglık ve iyilik halini bozabilecek, isçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratabilecek çevresel tehlikeleri ve stresleri önceden gören, degerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik, sosyal bilim ve sanattır.
(BOHS - British Occupational Hygiene Society, 2010)
Is Hijyeni Nedir?
Is Hijyenisti Nedir?
Kendini isyerinde ve toplumda halkın saglıgını korumaya adamıs bilim insanları, mühendisler ve halk saglıgı uzmanları.

Çesitli bilimsel alanlarda yetkin olmalı.

Bilimsel alanlardan birinde baslangıçta egitim almıs, çogu deneyim ve lisansüstü egitim ile diger baglantılı disiplinler hakkında bilgi edinmis.

Is tanımlarını yapmak, islemleri, islemlerde kullanılan maddeleri ve ürünleri tanımak. Bu maddelerden kaynaklanabilecek olası tehlikeleri ve riskleri saptamak.

Tehlike ve risk analizi yapmak.

Etkili kontrol yöntemlerini saptamak.

Gerekli ölçme islemlerini yapabilmek için uygun yöntemleri ve cihazları seçmek.

Gerekli ölçümleri yapmak veya yaptırmak.

Is Hijyenistinin Görevleri
Is çevresinin saglık kosullarını olumsuz etkileyebilecek nedenlerini saptamak.

Korunma önlemleri gerekiyorsa kural, standart ve prosedürleri hazırlamak.

Isçiler, isveren temsilcileri, isverenler ve halk için egitim programları hazırlamak.

Meslek hastalıklarının varlıgı ve olasılıgını ortaya çıkarabilmek için epidemiyolojik çalısmaları yönetmek.

Maruziyet sınır degerler ve standartları uygulamak ve gelistirmek.
Is Hijyenistinin Görevleri
Occupational Hazards
Hazard – anything that has the potential to cause harm (Ali, 2001)
Risk – the likelihood that the harm from a particular hazard is realized (Ali, 2001)
Safety – the likelihood that the harm from a particular hazard is NOT realized.
Mesleki Tehlikeler
Mesleki tehlikeler saglık tehlikeleri veya güvenlik tehlikeleri olabilir.
Saglık tehlikeleri;
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler ile ergonomik ve psikososyal risk faktörlerini içerir.
Güvenlik tehlikeleri;
güvenli olmayan eylemleri veya kosulları içerir.
Mesleki Saglık Tehlikeleri:
Kimyasal Tehlikeler
Çalısma ortamına (havaya, gıdaya, kullanılan araç ve gereçlere veya insan vücudunun dıs ortamla temas eden kısımlarına) karısabilen, çevrenin saglıklı yasama uygun kimyasal bilesimini az veya çok degistiren etkenler.
Mesleki Saglık Tehlikeleri:
Fiziksel Tehlikeler
Çalısma ortamındaki sıcaklık ve basınç, elektromanyetik ve iyonlastırıcı ısınlar, gürültü, titresim, sıcaklık, nem vb fiziksel etkenler.
Mesleki Saglık Tehlikeleri:
Biyolojik Tehlikeler
Böcekler, bakteriler, virüsler, mantarlar.
Mesleki Saglık Tehlikeleri:
Ergonomik Tehlikeler
Dogru tasarlanmamıs el aletleri ve çalısma alanları, vücut-is iliskisi, tekdüzelik, is baskısı ve yorgunluk, is güvencesinin olmaması.
Kontrol Listelerinin Kullanımı
Tüm süreç veya islem
Ekipman
Temizleme yöntemleri

Izlem Anketi
Tesis içine, tesis aracılıgıyla ve tesis dısına olan malzeme akısını izler.

Bakım ve diger hizmet islemleri gibi ürün dısı alanları da içermelidir.

Tesis ve islem yöneticisi ile yapılmalıdır.

Malzeme Güvenligi ve Veri Sayfası
Kimyasal ürünlerin tehlikeli özellikleri hakkında bilginin ana kaynagı.

OSHA Tehlike Iletisim Standardı'nın gerekliligi olarak kimyasal üreticileri ve ithalatçıları tarafından saglanır.

Ürünün tüm kullanıcıları için kullanılabilir olmalı.

Izleme
Potansiyel tehlikeler ve çalısanları koruma yeterliligine dair bir yargıya varmaya olanak veren gözlem, görüsme ve ölçümün kombinasyonu.

Hem tehlikeli maddelerin salınabilecegi bir islem sırasında gerçeklestirilen kisisel ve çevresel izlemeyi, hem de bu sürece dahil olan çalısanların biyolojik ve tıbbi izlemini takip etmeyi içerir.
Örnekleme
Belirledikleri:
Maruziyet yogunlugu
Tehlikelerin kaynagı
Kontrollerin yeterliligi

Dikkate alınması gerekenler:
Hata kaynakları
Ölçümlerin istenilen hassasiyeti ve dogrulugu
Sonuçların yorumlanması için gerekli güven derecesi
Örneklemede Göz Önüne Alınacaklar
Ne örneklenecek

Kimden örneklenecek

Nerede örneklenecek

Ne zaman örneklenecek

Nasıl örneklenecek

Ne kadar süreyle örneklenecek
Ne kadar miktarda örneklemeli

Kim örneklemeli

Örnekleme sırasında neye dikkat etmeli

Izlem ne zaman durdurulmalı
ACGIH Esik Sınır Degerleri (TLV)
Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalısma ile çalısanlara zararlı etki göstermeden çalısılabilecek ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur.

Kimyasalların havada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli (kronik) yinelenen maruziyetlerde çalısanda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadıgına inanılan
sınır degerdir.

Etkisi uzun dönemde ortaya çıkacak (kronik) kimyasal maddelerin ölçümünde tercih edilir.
Günde 8, haftada 40 saat çalısan isçinin bir kimyasala uzun süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda saglıgının zarar görmeyecegi düsünülen zaman agırlıklı ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur.

Sekiz (8) saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman agırlıklı ortalama sınır degerine TWA denir.

Üretim kosullarına baglı olarak isyeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonunun gün boyu degisimi söz konusu olabilir. Bu durumlarda gün içinde çesitli zamanlarda yapılan ölçümlerin ortalamasının (ZAO) Esik Sınır Degerini (TLV) asmaması gerekir.
TLV-Zaman Agırlıklı Ortalama (TLV-TWA)
Bu deger, çalısma günü boyunca asla asılmaması gereken ve
15 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmis zaman agırlıklı ortalama sınır-limit degerdir.

Baska bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için asılmaması gereken maruziyet üst sınır degerine STEL denir.

Üretimin özelligine baglı olarak; isyeri havasındaki
kimyasal madde konsantrasyonu genis aralıklı gelismeler (farklılıklar-degisimler) gösteriyorsa,
isyeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonu TLV-STEL degeri ile kontrol edilir.
Bu konsantrasyonlarda maruziyet 15 dakikayı asmamalı, maruziyet günde 4 defadan fazla yinelenmemeli ve 2 maruziyet arası süre 60 dakikadan kısa olmamalıdır.
TLV-Kısa Süreli Maruziyet Sınırı (TLV-STEL)
Bu deger, çalısma günü boyunca hiçbir sekilde asılmaması gereken sınır degerdir.
TLV-Tavan Deger (TLV-C)
Tablo 1. Gürültü için TLVler (Blodget, 2012).
Ölçüm Cihazları
Is Saglıgı ve Güvenligi Kurulları Hakkında Yönetmelik
(RG:18.01.2013/28532)

Asbestle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG:25.01.2013/28539)

Hijyen Egitimi Yönetmeligi
(RG:06.07.2013/28698)

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG:06.08.2013/28730)


Kimyasal Maddelerle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG:12.08.2013/28733)

Is Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
(RG:20.08.2013/28741)
Ülkemizdeki
Is Hijyeni ile ilgili Mevzuat

Ilginiz için tesekkür ederim!


Dr. Birol Tibet

birol.tibet@ogr.iu.edu.tr
Nedir?
Hijyen sözcügü genel olarak, “
saglıga zarar verecek
ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan
temizlik önlemlerinin tümü
” olarak tanımlanmaktadır.
Is Hijyenisti Kavramının Ülkemizdeki Yeri
Is Kanunu'nun 82. maddesi ile is güvenligi uzmanlıgı yasal bir zemine kavusmustur.

Is güvenligi uzmanı
bir is hijyenisti gibi "isyerinde olusan, hastalıga neden olan, saglık ve iyilik halini bozan, isçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri, degerlendirebilmeli ve kontrol altına alabilmelidir.

Aslında sadece bu isi yapan "is hijyeni bilim ve sanatı ile ugrasacak yeterli sayı ve nitelikte is hijyenisti bulunması gelecekte kaçınılmaz olacaktır.
Hava Akıs Ölçer
Termo-Anemometre
Ses Seviyesi
Ölçüm Cihazı
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
Is Saglıgı ve Güvenligi Kurulları
Hakkında Yönetmelik
Egitim
Madde-7
(1)
Isveren tarafından,
kurulun üyelerine ve yedeklerine is saglıgı ve güvenligi konularında egitim
verilmesi saglanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin egitimleri asgari asagıdaki konuları kapsar;
a)
Kurulun görev ve yetkileri,
b)
Is saglıgı ve güvenligi konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c)
Sıkça rastlanan is kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç)
Is hijyeninin temel ilkeleri,
d)
Iletisim teknikleri,
e)
Acil durum önlemleri,
f)
Meslek hastalıkları,
g)
şIsyerlerine ait özel riskler,
g)
Risk degerlendirmesi.
Asbestle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Çalışanların ve/veya Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi
Madde-15
(1) 
Isveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalısanına, isyerinde diger çalısanlara ve çalısan temsilcilerine asagıdaki konularda yeterli bilgi verilir.
a)
Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabilecegi saglık riskleri,
b)
Yönetmelikte belirtilen sınır degerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler,
c)
Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,
ç)
Kisisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,
d)
Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmıs özel önlemler.
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
Kapsam
Madde-1

Madde-2
Bu Yönetmelik asagıda belirtilen is kollarını kapsar:
a)
Gıda üretim ve perakende is yerleri.
b)
Insani tüketim amaçlı sular ile dogal mineralli suların üretimini yapan isyerleri.
c)
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç)
Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d)
Komisyon tarafından hijyen egitimi verilmesi uygun görülen diger is kolları.Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Saglıgı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki is yerlerinde çalısan kisiler için mecburi olan
gıda hijyeni egitim konularını kapsamaz.
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
Tanımlar
Madde-4
d)
Hijyen:
Her is kolunun özelligine göre çalısanın kendisinin ve halkın saglıgını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini saglamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü,
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
Belge Alan Kisilerin Çalıştırılması
Madde-5
Bu Yönetmeligin kapsadıgı is yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kisiler çalıstırılamaz.

Is yeri sahipleri ve isletenleri, çalısanlarının hijyen egitimi almasından ve belgeli olarak çalıstırılmasından birinci derecede sorumludur.

Bizzat çalısmaları durumunda is yeri sahipleri ve isletenleri de bu egitimi almaya mecburdur.
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
Eğitimlerin Veriliş Şekli
Madde-5
(1)
Egitimler,
Genel Müdürlüge baglı ögretim kurumları
tarafından verilir. Is yeri sahipleri ve isletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu egitimleri çalısanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

(2)
Genel Müdürlük, is kollarının özelligine göre komisyonca belirlenen egitim içeriklerinin egitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini saglar.
Egitimler sekiz saatten az olamaz.

(3)
Genel Müdürlüge baglı ögretim kurumlarınca, katılımcılara egitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde
kurs bitirme belgesi
verilir. Belgeler, kisi hizmet verdigi sürece geçerli kabul edilir.

(4)
Genel Müdürlük, egitim ile ilgili yapacagı masrafları karsılamak üzere egitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek sahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar
Madde-9
(1)
Asagıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyilesme hâlini/bulastırıcılıgın olmadıgını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki is yerlerinde çalısamaz ve çalıstırılamazlar:
a)

Gıda ile tasınabilen bir hastalıgı olan
veya bu hastalıgın tasıyıcısı durumundaki kisiler ile
ishali
bulunanlar.
b)
Vücudun görünür kısımlarında
açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu
ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalıgına yakalananlar.
c)
30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulasıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliginde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadıgı durumlarda
halk saglıgı açısından problem olusturabilecek hastalıgı
bulunanlar.

(2)
Çalısanlar, hastalıkları konusunda isverene bilgi vermekle yükümlüdür.
Hijyen Egitimi
Yönetmeligi
İyileşme Hâlinin Belirlenmesi
Madde-10
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan is yerlerinde çalısmaya engel hastalıgı bulunanlar, hastalıklarının iyilestigini/bulastırıcılıgın olmadıgını gösteren tabip/uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalısabilir veya çalıstırılabilirler.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalısmalarda
Saglık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması
Madde-7


Sağlık Gözetimi
Madde-16
Özellikle çalısma ortam zemini, duvarlar ve diger yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen sartlarını saglar.

Atıkların çalısanlar tarafından güvenli bir sekilde toplanması, depolanması ve uzaklastırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür sekilde etiketlenmis, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını saglar.b)
Isyerinde kisisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak sekilde gerekli düzenlemeleri yapar.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalısmalarda
Saglık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Hijyen ve Kişisel Korunma
Madde-12
(1)
Isveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan islerde asagıdaki önlemleri alır.
a)
Bu islerin yapıldıgı yerlerde çalısanların
yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir.
b)
Çalısanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için
birbirinden ayrı elbise dolapları
bulundurulur.
c)
Çalısanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi saglanır.
ç)
Kisisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun sartlarda saklanması saglanır ve her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya degistirilir.

(2)
Isveren bu maddede belirtilen tedbirlerin
maliyetini çalısanlara yansıtamaz.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalısmalarda
Saglık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Madde-13
(1)
Isveren; asagıdaki konularda çalısanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.
a)
Isyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin
riskleri ve etkileri.
b)
Tütün kullanımının getirebilecegi ek riskler de dâhil
saglıgı etkileyebilecek riskler.
c)
Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.
ç)
Hijyen kuralları.
d)
Kisisel koruyucu donanımların kullanılması.
e)
Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalısmaları da dâhil yapılması gereken isler.
f)
Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlasılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike isaretleri.
Kimyasal Maddelerle Çalısmalarda
Saglık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda
Alınması Gereken Önlemler
Madde-7
d)
Isyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

e)
Çalısanların kisisel temizlikleri için uygun ve yeterli sartlar saglanır.

f)
Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların isyerinde en uygun sekilde islenmesi, kullanılması, tasınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
Is Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi
Yapan Laboratuvarlar
Hakkında Yönetmelik
Tanımlar
Madde-4
1)
Bu Yönetmeligin uygulanmasında;
a)

Akreditasyon:
 Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluslarının ulusal ve uluslararası kabul görmüs teknik kriterlere göre degerlendirilmesi, yeterliliginin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,
b)

Akreditasyon Kurumu:
Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birligi, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birligi ve Uluslararası Akreditasyon Forumu ile karsılıklı tanınma anlasması imzalanmıs akreditasyon kurumlarından birisini,
c)

Akreditasyon standardı:
TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi Için Genel sartlar” standardını,
ç)

Bakanlık:
 Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgını,
Full transcript