Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Archiwa RODZINNE

digitalizacja, archiwum, archiwum domowe, skanowanie, fotografia, archiwa państwowe, narodowe archiwum cyfrowe
by

Maciej Gajewski

on 22 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Archiwa RODZINNE

ArchiwUM RODZINNE
J A K Z D I G I T A L I Z O W A Ć
http://www.bn.org.pl/download/document/1342175805.pdf
Zbiór analogowy: fotografie, zapiski, rachunki, taśmy, książki, odznaczenia, znaczki, poświadczenia, wycinki prasowe, etc.
Archiwum
Rodzinne

Zbiór cyfrowy: fotografie, filmy, nagrania, bazy danych, poczta e-mail, strony www, konwersacje, etc.
Zasoby poza naszą dyspozycją:
zasoby analogowe i cyfrowe archiwów, muzeów bibliotek i innych instytucji
-----------------------------
Możliwe do pozyskania do naszych
zbiorów cyfrowych
w formie kopii
Może to być zbiór
sentymetalny, kolekcjonerski, prawno-finansowy
w formach
analogowej

i

cyfrowej
,
Do Archiwum Rodzinnego

można włączyć obiekty z

zasobów poza naszą dyspozycjąChęć digitalizacji archiwum rodzinnego jest naturalną pochodną naszej ciekawości, rozwoju i łatwego dostępu do nowych technologii. Pomysłu na digitalizację archiwum rodzinnego nie należy się bać, bo nie jest to przejściowe dziwactwo. Digitalizację archiwum rodzinnego należy:
- traktować jako zabawę i naukę!
- rozpocząć od zaraz!
- realizować najlepiej w grupie!
- dzielić się swoimi efektami prac z innymi!


Maciej Gajewski, kierownik Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego
Narodowe strategie, standardy, zalecenia, rekomendacje
Jak to robią
Profesjonaliści?
Odwiedź stronę NAC:Wykaz punktów konsultacyjnych w Polsce:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał centra komptencji digitalizacji:
- materiałów archiwalnych,
- materiałów bibliotecznych,
- audiowizualiów,
- obiektów muzealnych,
- zabytków
Porównanie skanów 1
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf
http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_13_zal.pdf
www.nac.gov.pl
www.bn.org.pl
www.nina.gov.pl
www.nimoz.pl
www.nid.pl
Jak przygotować swoją digitalizację?
Etap I
1. Zbierz wszystkie obiekty w jeden zbiór
2. Uporządkuj swój zbiór (wstępnie)
3. Podejmij działania konserwatorskie, aby przywrócić swoim obiektom czytelność UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA ZBIORU, konserwację zrób zgodnie z zaleceniami profesjonalistów!
4. Określ jakie obiekty stanowią Twój zbiór

Etap II
Zastanów się:
1. Czy posiadasz wiedzę i umiejętności?
2. Czy posiadasz niezbędeny sprzęt do digitalizacji?
3. Jak duży budżet posiadasz na digitalizację?
Etap III
Wykonaj badanie pilotażowe (próbną digitalizację)
1. Czy sprzęt, który posiadasz pozwala na wykonanie kopii Twojego zbioru?
2. Zastnaów się czy efekty próbneo skanowania są dla Ciebie satysfakcjonujące

Etap IV
1. Uporządkuj swój zbiór
2. Dokonaj opisu obiektów (co obiekt przedstawia, opisu nie dokonuj na obiekcie)
3. Do opisu zaangażuj osoby, które mogą pamiętać udokumentowane zdarzenia
4. Zabezpiecz swój zbiór w bezpiecznych opakowaniach, w bezpiecznym miejscu

UWAGA 1. Czasami opis zbioru będzie możliwy tylko po digitalizacji obiektów, dotyczy to wykonywania opisów na odległość przez osoby trzecie (przesłanie kopii cyfrowych)
UWAGA 2. Czasami opis zbioru będzie możliwy tylko po digitalizacji, dotyczy to ngrań filmowych i dźwiękowych. Takie obiekty często możemy odtworzyć jedynie po digitalizacji
UWAGA 3. Przy opracowaniu zbioru zwróć uwagę na już istniejące opisy
Jak Profesjonaliści
mogą ci pomóc?
http://www.archiwa.gov.pl/pl/component/content/article/63-aktualnosci/3918-punkty-konsultacyjne-qarchiwa-rodzinneq-.html

http://nac.gov.pl/archiwum_rodzinne
Akcja Archiwów Państwowych
Zostań rodzinnym archiwistą

http://www.archiwa.gov.pl/pl/component/content/article/63-aktualnosci/3688-zosta-rodzinnym-archiwist-.html

Jeżeli NIE, to może lepiej to zlecić profesjonalistom?
Skaner biurkowy (tzw. kombajn drukarka+skaner+ksero)
Skaner profesjonalny do materiałów aktowych (ScanMaster)
Skaner profesjonalny do materiałów fotograficznych (Kodak IQ Smart 3)
Porównanie skanów 2
Skaner biurkowy (tzw. kombajn drukarka+skaner+ksero)
Skaner profesjonalny do materiałów aktowych (ScanMaster)
Skaner profesjonalny do materiałów fotograficznych (Kodak IQ Smart 3)
DIGITALIZACJA!
gARŚĆ POJĘĆ
Digitalizacja - przekształcenie informacji utrwalonej w postaci analogowej na postać cyfrową. Jest to proces, złożony z etapów opracowania, przygotowania materiałów do digitalizacji, opisania, skanowania/kopiowania, kontroli jakości (sprawdzenie poprawności wykonania kopii), zabezpieczenia, udostępnienia innym. Digitalizacja służy przede wszystkim cyfrowemu zabezpieczeniu oryginału
Parametry digitalizacji

- dokumenty czysto tekstowe (druki, maszynopisy),
- dokumenty tekstowe zawierające kolorowe elementy lub obiekty o istotnej wartości semiotycznej (adnotacje odręczne, ostemplowanie, pieczęcie, ikonografię itp.)
- dokumenty tekstowe rękopiśmienne
- dokumenty pergaminowe
- dokumentacja ikonograficzna (plakaty, afisze)
- dokumentacja kartograficzna i techniczna (plany, szkice)
- dokumentacja fotograficzna (pozytywy i negatywy), fotografia czarno-biała
- dokumentacja fotograficzna (pozytywy i negatywy), fotografia kolorowa, również sepia, cyjanotypia, odbitki albuminowe)

rozdzielczość: powyżej 300 ppi (dpi),
format zapisu kopii cyfrowej: TIFF 6.0 bez kompresji lub TIFF 6.0 z kompresją LZW (kompresja bezstratna)

------------------------------------------------------------------------

METADANE
Metadane - są to dane o danych. Metadane zdigitalizowaego zbioru opisują pliki cyfrowe poprzez charakterystykę nadaną przez urzadzenie kopiujące w momencie wytworzenia pliku, a także przez wytwórcę-użytkownika sporządzone w dowolnym czasie. W metadanych pliku można umieścić inorfmacje w trzech strukturach:

- danych dotyczących pliku cyfrowego (np. rozdzielczość, format etc.),
- danych charakteryzujących wytwórcę (np. kto wykonał kopię),
- danych opisujących prezentowaną treść w formie merytorycznego opisu skopiowanego obiektu (np. opis sfotografowanych osób).

Metadane mogą posłużyć w dostępie do wiadomości o pliku w ciągu zabezpieczania i udostępniania zdigitalizowanego zbioru.
Jak gromadzić zbiory cyfrowe?
archiwizacja e-mail, stron www, baz danych - w trakcie przygotowania
Kopia wzorcowa - kopia zabezpieczająca materiały archiwalne, w pełni odwzorowujaca orygianał, nazwana unikalnym identyfikatorem, zachowywana bez edycji graficznej w formacie nie używającym kompresji stratnej

Kopia użytkowa - kopia udostępniana w dowolny sposób na wszelkich polach eksploatacji
Zarządzanie kolorem - proces przygotowania urządzeń do digitalizacji poprzez ich kalibrację w celu uzyskania jak najlepszej kopii wzorcowej. W tym celu stosuje się profile barwne ogłoszone przez Międzynarowe Konsorcjum Kolorów (International Color Consortium, w skrócie ICC)
Formaty kopii cyfrowych - określone standardy zapisu informacji cyfrowej. Dla różnych rodzajów plików yfrowych (obrazy statyczne, filmy, nagrania dźwiękowe) stosuje się różne formaty zapisu odpowiadające zapotrzebowaniu ich użytkownika. Głównym kryterium dzielącym formaty w grupach jest brak lub zastosowanie kompresji stratnej albo bezstratnej

Rozdzielczość - określenie punktów na jednostkę miary. Im większa rozdzielczość tym więcej punktów = większa ilość powiększeń obrazu
Ustawienia parametrów digitalizacji można dokonać w oprogramowaniu sterującym urządzenie kopiujące przed kopiowaniem (rozdzielczość) oraz w momencie zapisu wykonanej kopii (format zapisu). Ustawienia parametrów są różne ze względu na rodzaj zbioru i uzależnione są od potrzeb użytkownika. Minimalne parametry dla niżej wskazanych obiektów to:
- nagrania dźwiękowe muzyczne lub słowno-muzyczne
rozdzielczość: 24 bity, 96 kHz
format zapisu kopii cyfrowej: WAVE (.wav)

- nagrania dźwiękowe słowne
rozdzielczość: 24 bity, 96 kHz
format zapisu kopii cyfrowej: WAVE (.wav), 48 kHZ

-------------------------------------------------------------------------- nagrania filmowe
* digitalizacja realizowana na własnym sprzęcie - możliwe do uzyskania formaty zapisu kopii cyfrowej (np. AVI, DV, MPG, MP4)
* digitalizacja na zlecenie w profesjonalnym studio - Quicktime Prores 422 HQ lub najwyższego możliwego profilu kodeka DNxHD przy rozdzielczości i parametrach emisyjnych (SD lub HD)
Podgląd i edycję metadanych zapewniają programy graficzne, różne ze względu na szczegółowośc dostępu do metadanych.

Najpopularniejszymi standardami metadanych, które możemy podglądać i edytować są EXIF (Exchangeable Image File Format) oraz XMP (Extensible Metadata Platform). Standardy metadanych są dostarczane przez producentów branży elektronicznej.
PODGLĄD I EDYCJA METADANYCH
Podgląd metadanych w Windows
Podgląd w Exif Reader
Edycja w Photoshop Elements 12.1 (1)
Edycja w Photoshop Elements 12.1 (2)
Podgląd metadanych w Windows po dodaniu metadanych
Prezentacja została przygotowana na seminarium Archiwum Państwowego we Wrocławiu "Kolekcje archiwalne w kolekcjach domowych", Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 13-05-2014.
Prezentację na poziomie przystępnym dla początkującego digitalizatora Archiwum Rodzinnego. Prezntację omówiłem między warsztatami "Sprzęt do digitalizacji" oraz "Organizacja i zarządzanie kopiami cyfrowymi"

kontakt ze mną: maciej.gajewski@nac.gov.pl
Full transcript